anko логоBluetooth®Soundbar
Ръководство за употреба

Съдържание на пакета

 • 24W саундбар
 • Дистанционно управление
 • Power Adapter
 • 3.5 mm до 3.5 mm Aux in кабел
 • 2x подложки за крака
 • Ръководство за употреба

anko 43173860 Bluetooth Soundbar43-173-860

Характеристики

адаптер:

 • Марка: Togeinn
 • Модел, TY1800133/1mn
 • Вход: 100-240V-, 50/60Hz, 0.8A
 • Изход: DC18V,1.33A
 • Работна температура: -10-+45C

Звукова лента:

 • Захранване: DC 18V / 1.33A
 • Изходна мощност: 24W @<10% THD
 • Канал 2.0CH
 • Размер на високоговорителя и брой високоговорители: 2.0"x2
 • Работна среда (Температура): -10-+45C
 • Относителна влажност: 5% -90%
 • Честотна характеристика: 90Hz-20KHz
 • Bluetooth версия V5.0
 • Bluetooth разстояние: Приблизително 10M
 • Размер: L80.78W6.5xH6.5cm

Контроли и функции

Страничен View/Бутони за управление

anko 43173860 Бутони за Bluetooth Soundbar

 1. – Включване/изключване на захранването
 2. – Режим
 3. — Следващ (кратко натискане)/ VOL+ (продължително натискане)
 4. –Prev (кратко натискане)/VOL- (продължително натискане)
 5. — Вход за постоянен ток
 6. – Вход за дъга
 7. -Aux-in вход

обратно View

anko 43173860 Bluetooth Soundbar - Бутони 1

Индикатор за режим

Област  Индикаторни светлини 
Bluetooth свързан Син
Bluetooth четене Флашина синя
Aux в режим Зелена
ARC режим Лилаво

Дистанционно управление

anko 43173860 Bluetooth Soundbar- ДИСТАНЦИОННО управление

10 Включване/изключване на захранването Превключете устройството между включено и режим на готовност.
11 Сила на звука + Натиснете, за да увеличите силата на звука.
12 Стъпка назад Използвайте в режим Bluetooth, за да се върнете на песен назад.
13 Възпроизвеждане/пауза Натиснете, за да възпроизвеждате и пауза.
14 Сила на звука Натиснете, за да намалите силата на звука.
15 Усилване на баса Натиснете, за да увеличите баса.
16 EQ Натиснете бутона, за да регулирате еквалайзера.
17 Намаляване на баса Натиснете за намаляване на боса.
18 РЕЖИМ Натиснете бутона многократноlg, за да превключвате между режимите на звуковата лента.
19 Стъпка напред Използвайте в режим Bluetooth, за да препратите песен.
20 Treble lncrease Натиснете, за да увеличите високите честоти
21 Намаляване на високите честоти Натиснете, за да намалите високите честоти

Ръководство с инструкции

anko 43173860 Bluetooth Soundbar - ДИСТАНЦИОННО управление 1
Свързване към електрическата мрежа

 • Уверете се, че захранването обtage е в обtagд от 100V-240V.
 • Моля, използвайте предоставения адаптер, за да сте сигурни, че устройството може да работи правилно.
 • Свързването на устройството към друг източник на захранване може да причини повреда на устройството.
 • Развийте захранващия кабел до цялата му дължина Свържете щепсела към мрежовия контакт.
 • Уверете се, че щепселът на захранването е напълно поставен в контакта.
 • Свържете осиновителя към устройството чрез DC входен контакт.

Предупредителна икона Уверете се, че всички аудио връзки на уреда са свързани, преди да го свържете към мрежовия контакт.
Изключете захранващия кабел от контакта, когато уредът не се използва за продължителен период от време.

anko 43173860 Bluetooth Soundbar - ДИСТАНЦИОННО управление 2

Използване на входа ARC

 • Ще имаш нужда. Аудио източник с ARC аудио изход и ARC аудио кабел (не е включен)
 • Свържете ARC аудио кабела към ARC изхода на аудио източника и към ARC Input на звуковата лента
 • Натиснете бутона POWER на звуковата лента или бутона POWER директно на дистанционното управление (Rem.10), за да включите устройството.
 • Натиснете бутона MODE на дистанционното управление (Rem.18), за да превключите на режим ARC или изберете неколкократно бутона Mode на основното устройство, за да изберете режим RC.
 • С помощта на собствените контроли на свързаното устройство се уверете, че аудио настройките са зададени на ARC или HDMI Audio и са включени. Аудиото от свързания аудио източник вече ще се възпроизвежда през високоговорителите.
 • Ако използвате това устройство с телевизор за първи път и няма изходен звук, вероятно имате неправилна аудио настройка, зададена на вашия телевизор. Моля, проверете дали настройката за аудио изход на телевизора е зададена на PCM/2-CH.

Използване на Bluetooth операция

 • Сдвояване на Bluetooth устройство за първи път
 • Натиснете бутона POWER на уреда или бутона POWER на дистанционното управление (Rem.10), за да включите устройството.
 • Изберете и натиснете неколкократно бутона MODE на дистанционното управление, докато влезете в режим Bluetooth (Rem.18) или натиснете неколкократно бутона Mode на звуковата лента, за да влезете в режим Bluetooth.
 • Използвайки собствените контроли на вашето Bluetooth устройство, изберете KM43173860 във вашите Bluetooth настройки, за да сдвоите.
 • Обърнете се към ръководството за потребителя за вашето конкретно устройство за инструкции относно сдвояването и свързването на Bluetooth устройства.
 • При успешно сдвояване и свързване. ще се чуе подканващ тон от устройството. След първоначалното сдвояване, устройството ще stag сдвоени, освен ако не бъдат раздвоени ръчно от потребителя
 • Ако вашето устройство не се сдвои или установите, че не може да се свърже, повторете горните стъпки.

Възпроизвеждане на аудио безжично

 • Следвайте инструкциите за сдвояване на Bluetooth устройство
 • Използвайте собствените контроли на свързаното Bluetooth устройство, за да изберете песен
 • За възпроизвеждане/пауза на песента или прескачане напред/назад към избрана песен. използвайте дистанционното управление (Rem.12,13,19)
 • Аудиото, възпроизведено през свързаното Bluetooth устройство, сега ще се чува през високоговорителите.

Използване на AUX IN кабел

 • Включете единия край на 3 5 мм към 3.5 мм
 • Line In кабел (включен) в Line In порта на устройството.
 • Включете другия край на кабела в аудио изхода/изхода за слушалки на MP3 плейър или друг аудио източник.
 • Натиснете бутона за захранване на звуковата лента или бутона POWER директно на дистанционното управление (Rem.10), за да включите устройството.
 • Натиснете неколкократно бутона Mode на звуковата лента или натиснете неколкократно бутона MODE на дистанционното управление (Rem.18), за да влезете в режим AUX.
 • Аудиото, възпроизведено през свързаното устройство, сега ще се чува през високоговорителите.

anko 43173860 Bluetooth Soundbar - ДИСТАНЦИОННО управление 3

Отстраняване на проблеми

Ако звуковата лента не работи правилно, както желаете, моля, проверете следното.

Неизправност Възможни причини/мерки
Няма мощност/функция Проверете дали захранването е включено или изключено на стената.
Проверете дали захранващият адаптер е правилно свързан към контакта или не.
Няма звук Проверете дали кабелите са правилно инсталирани. Ако са, моля, опитайте алтернативен кабел за свързване към вашия телевизор, ако е възможно.
Проверете дали устройството е извън режим на готовност и е в режим.
Няма звук от bluetooth връзка Забравете звуковата лента от вашето устройство и се свържете отново.
Нарушение на функцията Изключете и изключете устройството. Оставете го за 2 минути и го включете отново.
Ако определен режим създава проблеми, моля, опитайте алтернативна връзка с вашия телевизор, като например оптична или Bluetooth.
Дистанционното управление не работи [правилно] Проверете дали батерията е изтощена или не. Сменете с нов, ако е необходимо.
Проверете дали има препятствие отпред на сензора за дистанционно управление.

Ръководство за бързо инсталиране на системата

anko 43173860 Bluetooth Soundbar - ДИСТАНЦИОННО управление 4

Направете дупките със съответното свредло според вида на стената, поставете 2 бр. пластмасов дюбел и винт (BA 425 mm, капачка: 8 mm) в отвора (дюбелът и винтът не са включени)
Препоръчително е да оставите 4 mm-5 mm между главата на винта и стената, за да минимизирате ъгъла на наклона на звуковата лента.

anko 43173860 Bluetooth Soundbar - ДИСТАНЦИОННО управление 5

За по-добро звуково изживяване е препоръчително да поставите звуковата лента на същата височина на ухото.

anko 43173860 Bluetooth Soundbar - ДИСТАНЦИОННО управление 6

Поставете подложката за крака от двете страни под звуковата лента и се уверете, че подложката е залепена здраво.
Поставете върху пейката за телевизор, за да използвате.

Информация за безопасност

 1. Прочетете потребителя monuol.
 2. Пазете ръководството за потребителя.
 3. Обърнете внимание на всички предупреждения.
 4. Следвайте всички инструкции.
 5. Не почиствайте устройството близо до или с вода.
 6. Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
 7. Не инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други уреди (включително ampлифери), които произвеждат топлина.
 8. Пазете захранването от настъпване или прищипване, особено при щепсели, удобни контакти. на мястото, където те излизат от апарата
 9. Използвайте само приставки / аксесоари, посочени от производителя.
 10. Изключете устройството от електрическата мрежа по време на леки бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
 11. Обърнете се за всяко обслужване към квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато апаратът е бил повреден при размахване. като например захранващ кабел или щепсел е повреден, течност е разлята или предмети са паднали в опората, опората е била изложена на дъжд или влага, не работи нормално или е изпусната.
 12. Без източници на открит пламък. като запалени свещи. трябва да се постави върху апарата.
 13. Изхвърлете използваните електрически продукти и батерии безопасно в съответствие с местните власти и разпоредби.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Апаратът не трябва да се излага на капки или пръски и никакви предмети, пълни с течност, като вази, не трябва да се поставят върху опората. Основният щепсел се използва за изключване на устройството и трябва да остане готов за работа по време на предвидената употреба. За да изключите напълно уреда от електрическата мрежа, щепселът трябва да бъде напълно изключен от главния контакт. Батерията не трябва да се излага на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.
ВАЖНО: Моля, прочетете внимателно всички инструкции преди употреба и ги запазете за бъдеща употреба.
Икона за електрическо предупреждение Риск от токов удар. Не отваряй
Предупредителна икона  Прочетете внимателно всички инструкции преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.
При обслужване. използвайте само идентични резервни части.
12 месечна гаранция
Благодарим ви за покупката от Kmart.
Kmart Australia Ltd гарантира, че вашият нов продукт няма дефекти в материалите и изработката за периода, посочен по-горе, от датата на покупката, при условие че продуктът се използва в съответствие с придружаващите препоръки или инструкции, когато е предвидено. Тази гаранция допълва вашите права съгласно австралийския закон за потребителите.
Kmart ще предостави на gou избор за възстановяване, ремонт или замяна (когато е възможно) за този продукт, ако стане дефектен в рамките на гаранционния период. Kmart ще поеме разумните разходи за искане на гаранцията. Тази гаранция вече няма да се прилага, когато дефектът е резултат от промяна, злополука, неправилна употреба, злоупотреба или небрежност.
Моля, запазете разписката си като доказателство за покупка и се свържете с нашия Център за обслужване на клиенти на 1800 124 125 (Австралия) или 0800 945 995 (Нова Зеландия) или като помощ за клиенти на kmart.com.au за всякакви трудности с вашия продукт. Гаранционни претенции и претенции за разходи, направени при връщане на този продукт, могат да бъдат адресирани до нашия Център за обслужване на клиенти на адрес 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.
Нашите стоки се доставят с гаранции, които не могат да бъдат изключени съгласно австралийското законодателство за потребителите. Имате право на замяна или възстановяване на сумата при сериозна повреда и компенсация за всяка друга разумно предвидима загуба или повреда. Вие също така имате право стоките да бъдат поправени или заменени, ако стоките не са с приемливо качество и повредата не представлява сериозна повреда. За клиенти от Нова Зеландия тази гаранция е в допълнение към законовите права, спазвани съгласно законодателството на Нова Зеландия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ » Не изхвърляйте устройството в огън или вода. » Никога не се опитвайте да разглобявате и сглобявате отново Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, моля, рециклирайте, където има съоръжения. Обърнете се към местните власти за съвет за рециклиране.» Пазете нашето устройство и всички аксесоари далеч от деца и животни. Малки отвори могат да доведат до задавяне или сериозно нараняване при поглъщане. » Избягвайте излагането на вашето устройство на много ниски или много високи температури (под -10C или над 45C) » Екстремните температури могат да причинят деформация на устройството и да намалят капацитета за зареждане и живота на вашето устройство. » Не позволявайте устройството да се намокри, течностите могат да причинят сериозни щети. Не пипайте устройството си с мокри ръце.

anko лого

Документи / Ресурси

anko 43173860 Bluetooth Soundbar [pdf] Ръководство на потребителя
43173860 Bluetooth Soundbar, 43173860, Bluetooth Soundbar, Soundbar

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *