анко-лого

anko 43259267 Multi Coloured LED Light Strip Instruction

anko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-productИнструкция за употреба
Ключов код: 43259267
Многоцветна LED светеща лента

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Винаги трябва да се спазват следните предпазни мерки за намаляване на риска от токов удар, нараняване или пожар. Важно е да прочетете внимателно всички тези инструкции, преди да използвате продукта, и да ги запазите за бъдещи справки или нови потребители.

 • Този продукт трябва да се използва само по предназначение в съответствие с приложените инструкции за експлоатация.
 • Не носете уреда за захранващия кабел и не дърпайте кабела, за да извадите щепсела от контакта.
 • Ако външният гъвкав кабел или кабел на този осветител е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
 • Ако осветителното тяло спре неочаквано или изглежда неизправно, изключете захранването, извадете щепсела от електрическата мрежа и незабавно спрете да използвате. Потърсете професионален съвет за отстраняване на повредата или извършване на ремонт.
 • Изключете захранването или извадете щепсела от контакта, когато не се използва, преди почистване или смяна на аксесоари.
 • Избягвайте да поставяте осветителното тяло там, където захранващият кабел може случайно да бъде заклещен или повреден.
 • Дръжте осветителното тяло и кабела далеч от източници на топлина, остри предмети или нещо, което може да причини повреда.
 • Уверете се, че осветителното тяло е изключено, преди да свържете електрическата мрежа.
 • Имайте предвид, че някои повърхности могат да се нагреят. Не докосвайте горещи повърхности и наблюдавайте другите.
 • This product has not been designed for use by children. Children should be closely supervised at all times when they are near any electrical appliance.
 • За да се предпазите от токов удар, никога не позволявайте осветителното тяло, захранващият кабел или щепселът да влизат в контакт с вода или друга течност.
 • Никога не посягайте към уреди, паднали във вода. Незабавно изключете захранването от мрежата и изключете. Не използвайте повторно, докато продуктът не бъде проверен и одобрен от квалифициран електротехник.
 • Винаги се уверявайте, че ръцете са сухи, преди да работите или настройвате който и да е превключвател на продукта или да докосвате щепсела и захранващите връзки.
 • За да изключите, първо се уверете, че всички контроли са в положение OFF, след което извадете щепсела от захранването.
 • Да не се използва на открито. Това осветително тяло е проектирано само за домашна употреба на закрито.
 • Използвайте само микрофибър и суха кърпа за почистване на продукта.
 • Работете внимателно, за да не нанесете повреда чрез изпускане или физическо шокиране.
 • Не оставяйте продукта на прекомерна топлина, високите температури могат да причинят неизправност на продукта.
 • Източникът на светлина на това осветително тяло не е заменяем; когато светлинният източник достигне края на живота си, цялото осветително тяло трябва да бъде заменено.
 • Use provided AC adaptor only.

User Manual and installation for the LED Driver

(AC Adaptor):

 1. Преди да свържете щепсела за постоянен ток към осветителното тяло, уверете се, че LED драйверът (променливотоковият адаптер) е изключен от електрическата мрежа и определете далиtage и номиналният ток съответстват на входа на осветителното тяло.
 2. Захранващият кабел трябва да бъде поставен в среда, която няма да бъде претърпянаampводени или притиснати.
 3. To avoid overheating, install the LED driver (AC adaptor) in a wellventilated environment. If the adjacent luminaire primary heat source, it must be 10 cm minimum from the luminaire.
 4. If the luminaire is not in use for a long time, remove the LED driver (AC Adaptor) to prevent the luminaire from be in damaged by inductive lightning strike or voltagЕ вълна.
 5. See below for installation in recessed mounted. The LED Driver (AC adaptor) is classified as “Do-not-cover”. See note and diagram as below.
  (a)The minimum clearance distance from the top and sides of the LED driver (AC Adaptor) to normal flammable building elements is 100mm.
  (b)The LED driver (AC Adaptor) is not required to be mounted on a specific surface and has no additional installation requirements.anko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-1Диаграмата показва изискванията за монтаж
  (C)For indoor use only.

Технически данни

anko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-9

Грижи и поддръжка

Switch the device off and disconnect the AC Adaptor from the socket before cleaning.
Почистете продукта с мека, суха кърпа. Не използвайте никаква форма на абразивни почистващи препарати или разтворители за почистване на уреда.
Never dip the LED strip into liquids. Caution: Never use a damaged product (e.g, worn cable, cracked casing).

Съхранение

Винаги съхранявайте светлината на сухо място.

Battery Installation Remote Control

 • This item requires 2×1.5 V AAA batteries( Not included).
 • Изисква се инсталиране на батерията от възрастен.anko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИИ

 • Батериите трябва да се поставят с правилна полярност.
 • Не смесвайте различни видове батерии или нови и употребявани батерии.
 • Непрезареждащите се батерии не се зареждат.
 • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervisor.
 • Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от продукта, преди да бъдат заредени.
 • Захранващите клеми не трябва да бъдат късо съединени.
 • Извадете батериите от продукта, когато не го използвате продължително време или когато батериите се изтощят.
 • Изхвърляйте батериите отговорно.
 • Не изхвърляйте в огън.
 • Plug the AC adaptor into mains (wall socket)

Монтаж на LED лента

Преди да залепите лентови светлини, почистете повърхността на мястото, върху което ще поставите светлините. Препоръчително е да поставите вашите лентови светлини върху гладки стабилни повърхности. Не трябва да се поставя върху грапави, текстурирани или боядисани стенни повърхности или всякакви повърхности, които могат да се огъват или движат.

 • Отстранете защитното фолио от двустранната лепяща лента.
 • Stick the LED strip on a clean, dry and grease-free surface.
 • Connect the DC plug into the LED strip socket.

Функции за дистанционно управлениеanko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-5

Parameter Switches
After pressing the IC Set key, you can repeatedly switch the LED triplets(it can control the LED operation from end (one time control 6 LED’S) and total 7 times only and up to 42 LED’S) off and on again by pressing theanko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-2 и anko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-3keys from the end of the LED strip.
While the color change programs are in progress, pressing the anko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-2 и anko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-3buttons wll increase or decrease the speed of the program sequentially.

Бутони за избор на цвят

 • CS 1 color press repeatedly to change the color (Choice of 16 Colors)
 • c3 3 Colors (R,G&B)
 • C7 7 colors
 • C16 16 colors
  Group of three LED’s are representative of the same color.

By pressing any of the color selection buttons you determine your light color preference, this color preference can be used in conjunction with the program buttons to select a desired light flashing sequence and direction of light flow.

Program Selection Buttonsanko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-7

 • флаш
  The luminous intensity of the LED’s on the fully illuminated strip constantly changes from minimum to maximum brightness with your choice of single color or up to 16 colors in conjunction with use of color selectio buttons.
 • Метеор
  At the beginning of the LED strip a group of 21 illuminated LEDs forms. The brightness of the LEDS steadily decreases towards the tail of the groupP This group of glowing LED’s moves towards the end of the LED strip and LED’s turn off when reaching end. Regrouping of glowing LED’s commences at this end now and moves back towards the start and repeating the cycle from the start point, used in caonjunction with color selection buttons.anko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-7
 • Автоматичен избор
  The Auto select with cycle through all programs and full color spectrum. In this mode program or color pre-selection is not possible.
 • Циркулация
  Groups of various color LED, move from the beginning of the LED strip toward the end.
 • Скок
  Entire LED strip illuminates at maximum brightness and cycles On and Off, if single color is selected. With multiple color selection, it jumps to different colors but does not switch Off.

Light flow Direction Buttonsanko-43259267-Multi-Coloured-LED-Light-Strip-Instruction-fig-6

 • The fully iluminated LED strip progressively turns Off from the center of the strip outwards in both directions or in reverse turns On from ends to center. The left and right button determines the direction it starts from and travels to.
 • Groups of 21(Same color per group) LED’s run across the entire LED strip from Right to Left or Left to Right. The left and right button determines the direction it starts from and travels to.
 • Groups of 12 (Same color per group) LED’s run across the entire LED strip (On white lit back ground) from Right to Left or Left to Right. The left and right button determines the direction it starts from and travels to.
 • The LED strip lights up from Right to Left or Left to Right until entire strip is fully illuminated, at end of trail it turns Off and starts the next cycle. The left and right button determines the direction it starts from and travels to.
 • At the beginning or the end of the LED strip, a group of 21 illuminated LED’s are formed, this group then progresses along the length of the LED strip. The brightness of the tail group diminishes (To simulate meteor tail), when reaching end of the LED strip the lights will extinguish and a new cycle starts. The left or right buttons determines the direction it starts from and travels to.

Документи / Ресурси

anko 43259267 Multi Coloured LED Light Strip [pdf] Инструкция за употреба
43259267, 43259267 Multi Coloured LED Light Strip, Multi Coloured LED Light Strip, LED Light Strip, Light Strip

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *