apple watch logoУлтра смарт часовник
Ръководство на потребителя

Гледайте Ultra Smartwatch

Преди да използвате Apple Watch, повторноview the Apple Watch Ultra User Guide at support.apple.com/guide/watch-ultra. Запазете документацията за бъдещи справки.

Безопасност и боравене

See “Safety and handling” in the Apple Watch Ultra User Guide.
Apple Watch, неговите операционни системи и здравните сензори не са медицински устройства.
Излагане на радиочестота
For radio frequency exposure information for Apple Watch, open the Apple Watch app on iPhone and tap My Watch, then go to General > About > Legal > RF Exposure. Or go to apple.com/legal/rfexposure.

Батерия и зареждане

The lithium-ion battery in Apple Watch should be serviced or recycled by Apple or an authorized service provider. You may receive a replacement Apple Watch when  ordering battery service. Batteries must be recycled or disposed of separately from household waste.
For information about battery service and recycling, go to apple.com/batteries/service-and-recycling. For information about charging, see “Important safety information” in the Apple Watch Ultra User Guide.
Нарушения на медицинското устройство
Apple Watch, some of the bands, and Apple Watch magnetic charging accessories contain magnets that may interfere with medical devices. See “Important safety information” in the Apple Watch Ultra User Guide.
Избягвайте увреждане на слуха
За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте с висока сила на звука за дълги периоди от време. Повече информация за звука и слуха е достъпна онлайн на адрес apple.com/sound and in “Important safety information” in the Apple Watch Ultra User Guide.

Регулаторен

Regulatory certification information is available on-device. Go to Settings > General > Regulatory. Additional regulatory information is in “Safety and handling” in the Apple Watch Ultra User Guide.
Съответствие с FCC и ISED Canada за Apple Watch и магнитен кабел за зареждане на Apple Watch
Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC и RSS стандарта(ите), освободен от лиценз на ISED Canada. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приеме всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Съответствие на ЕС/Обединеното кралство
apple watch ultra smartwatch - icon 1
Apple Inc. hereby declares that this wireless device is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulation 2017.
Копие от Декларацията за съответствие е достъпно на адрес apple.com/euro/compliance. Представител на Apple в ЕС е Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Корк, Ирландия. Представител на Apple в Обединеното кралство е Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

Информация за изхвърляне и рециклиране

apple watch ultra smartwatch - icon 2
Символът по-горе означава, че съгласно местните закони и разпоредби вашият продукт и/или неговата батерия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на живота си, занесете го в пункт за събиране, определен от местните власти. Разделното събиране и рециклиране на вашия продукт и/или неговата батерия в момента на изхвърляне ще помогне за опазването на природните ресурси и ще гарантира, че той се рециклира по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда.
За информация относно програмата за рециклиране на Apple, пунктове за събиране на рециклиране, ограничени вещества и други екологични инициативи, посетете apple.com/environment.
Лазерна информация от клас 1
This device is classified as a Class 1 Laser product per IEC 60825-1 Ed. 3. This device complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019. Caution: This device contains one or more lasers. Use other than as described in the user guide, repair, or disassembly may cause damage, which could result in hazardous exposure to infrared laser emissions that are not visible.
Това оборудване трябва да се обслужва от Apple или от оторизиран сервизен доставчик.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Apple One-Year Limited Warranty Summary Apple warrants the included hardware product and accessories against defects in materials and workmanship for one year from the date of original retail purchase. Apple does not warrant against normal wear and tear, nor damage caused by accident or abuse. To obtain service, call Apple or visit an Apple Store or an Apple Authorized Service Provider—available service options are dependent on the country in which service is requested and may be restricted to the original country of sale. Call charges and international shipping charges may apply, depending on the location. Subject to the full terms and detailed information on obtaining service available at apple.com/legal/warranty и support.apple.com, ако подадете валиден иск съгласно тази гаранция, Apple ще поправи, замени или възстанови сумата за вашия Apple Watch по свое усмотрение. Гаранционните предимства са в допълнение към правата, предоставени съгласно местните закони за потребителите. Може да се наложи да предоставите доказателство за подробности за покупката, когато правите рекламация по тази гаранция.
За австралийските потребители: Нашите стоки се предлагат с гаранции, които не могат да бъдат изключени съгласно австралийския закон за потребителите. Имате право на замяна или възстановяване на сумата при сериозна повреда и на компенсация за всяка друга разумно предвидима загуба или повреда.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.
© 2022 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Apple Watch, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Apple Watch Ultra is a trademark of Apple Inc. Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
Отпечатано в XXXX. 034-05206-A

apple watch logo

Документи / Ресурси

Apple Watch Ultra Smartwatch [pdf] Ръководство за потребителя
Watch Ultra, Smartwatch, Watch Ultra Smartwatch, Smart Watch

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *