ASUS-лого

Геймърски лаптоп ASUS FA506QE TUF

ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-продукт

Информация за авторски права

Никоя част от това ръководство, включително продуктите и софтуера, описани в него, не може да се възпроизвежда, предава, преписва, съхранява в система за извличане или да се превежда на който и да е език под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с изключение на документацията, съхранявана от купувача за архивиране цели, без изричното писмено разрешение на ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“).
ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОЗИ РЪКОВОДСТВО „КАКВО Е” БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ ВСЯКАКВА ИЗРИЧНА ИЛИ ИМПЛИКЦИОННА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВОСТ ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ASUS НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, ОФИЦЕРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА НИКАКВИ НЕПРЕКРАТНИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ НА БИЗНЕС, ЗАГУБИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ДАННИ ПОДОБНО), ДОРИ АКО АСУС Е БЕШЕ СЪВЕТЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИВА ВРЕДИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ВСЯКАКЪВ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОЗИ РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТ.
Продуктите и фирмените имена, които се появяват в това ръководство, могат или не могат да бъдат регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им компании и се използват само за идентификация или обяснение и в полза на собствениците, без намерение да нарушават.
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИ В ТОЗИ РЪКОВОДСТВО, СА ОБЗАВЕДЕНИ САМО ЗА ИНФОРМАЦИОННА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЕНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ИЗВЕСТИЕ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ КОНСТРУИРАТ КАТО АНГАЖИМЕНТ ОТ ASUS. ASUS НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКИ ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ В ТОЗИ РЪКОВОДИТЕЛ, ВКЛЮЧИТЕ ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА, ОПИСАНИ В НЕГО.
Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Възможно е да възникнат обстоятелства, при които поради неизпълнение от страна на ASUS или друга отговорност, имате право да възстановите щети от ASUS. Във всеки такъв случай, независимо от основанието, на което имате право да поискате обезщетение от ASUS, ASUS носи отговорност само за вреди за телесна повреда (включително смърт) и щети на недвижимо имущество и материално лично имущество; или всякакви други действителни и преки щети, произтичащи от пропускане или неизпълнение на законови задължения по тази гаранционна декларация, до посочената договорна цена за всеки продукт. ASUS ще носи отговорност или ще ви обезщети само за загуби, щети или искове, основани на договор, непозволено увреждане или нарушение съгласно тази декларация за гаранция. Това ограничение важи и за доставчиците на ASUS и неговия дистрибутор. Това е максимумът, за който ASUS, неговите доставчици и вашият дистрибутор носят колективна отговорност.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ ОТГОВАРЯ ЗА НИКОЙ ОТ СЛЕДНОТО: (1) ИСКОВЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ПРОТИ ВАС ЗА ВРЕДИ; (2) ЗАГУБА НА ИЛИ ВРЕДА НА ВАШИТЕ ЗАПИСИ ИЛИ ДАННИ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ НЕПРЯКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПУЩЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ИСПЕЩЕНИЯ), ДОРИ АКО ASUS, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ВАШИЯТ ПРОДАВАЧ БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА СИ.

СЕРВИЗ И ПОДКРЕПА
Посетете нашия многоезичен webсайт на адрес: https://www.asus.com/support/

Отказ от отговорност

ASUS не носи отговорност за преки, косвени, умишлени или непреднамерени повреди в резултат на неправилна инсталация и експлоатация.

Предпазни мерки

 • Дръжте течности или влага далеч от вашия преносим компютър, преди да инсталирате или премахвате компоненти.
 • Поставете вашия лаптоп на стабилна повърхност, преди да инсталирате или премахнете компоненти.
 • Отстранете щипката или клапата, преди да отстраните сигналните кабели, за да предотвратите повреда.
 • Изключете щепсела, като дърпате щепсела равномерно, за да избегнете повреда. Уверете се, че сте свързали сигналните кабели в правилната ориентация.
 • Изключете всички захранващи кабели и извадете батерията (ако има такава), преди да почистите вашия Notebook PC с течен препарат, за да избегнете риск от токов удар.
 • Изключете всички захранващи кабели и извадете батерията (ако има такава), преди да инсталирате или премахнете всякакви компоненти. Внимателно прочетете и следвайте инструкциите в ръководството.
 • За да избегнете повреда от електростатичен разряд (ESD) на електрическите компоненти във вашия компютър, преди да боравите с компонентите, използвайте заземена каишка за китка или докоснете безопасно заземен предмет, за да предотвратите повреда на електрически продукти от електростатичния разряд. Моля, вижте Бележки за защита от електростатичен разряд (ESD) .
 • Дръжте течности или влага далеч от вашия лаптоп, за да избегнете късо съединение.
 • Дръжте компонентите за ръбовете, за да избегнете докосване на интегралните схеми (ИС).
 • Преди да свържете отново захранването с променлив ток, уверете се, че всички компоненти са правилно инсталирани.
 • Намалете риска от пожар или експлозия, като избягвате несъвместими захранващи адаптери или батерии. Използвайте само сертифицирани захранващи адаптери или батерии, доставени от ASUS или оторизирани търговци на дребно.
 • Уверете се, че правилните модели винтове са инсталирани отново на вашия лаптоп, за да предотвратите повреда.

Защита на съхраняваните данни

За Вашите важни данни, моля, правете периодични резервни копия на всички данни, съхранявани на твърдия диск или други устройства за съхранение, като предпазна мярка срещу евентуални повреди, промени или загуба на данни.
ASUS И НЕГОВИТЕ ФИЛИАНТИ НЯМА ДА СЕ ПОДЪРЖАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИ КОНФИДЕНЦИАЛНИ, СОБСТВЕНИ ИЛИ ЛИЧНИ ДАННИ, НИКАКВИ ЗАГУБЕНИ ИЛИ КОРУПИРАНИ ДАННИ, ПРОГРАМИ ИЛИ СОФТУЕР. АКО ВАШИТЕ ДАННИ СА ПРОМЕНЕНИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ ПО ВСЯКАКВА ПРОБЛЕМА, НЕИЗПРАВНОСТ ИЛИ НЕПРАВИЛНОСТ НА ПРОДУКТА И ДАННИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ, НЕ БЪДЕМ ОТГОВОРНИ ЗА УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, СИСТЕМА, МРЕЖА ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ. ПРИ КОПИРАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ, МОЛЯ, БЕЗОПАСНО ДА ПОТВЪРДЕТЕ ДАЛИ ДАННИТЕ СА УСПЕШНО КОПИРАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ НАС. НЕ ОТКАЗВАМЕ ВСЯКАКАВА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПОЛАГАНЕТО НА КОРПИРАНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ И НЯМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ПРОМИСЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЩИ НЕЗАВИСИМОСТ, ОТ ASUS ИЛИ ДОСТАВЧИК НА ТРЕТИ СТРАНИ.

Инсталационни инструменти

ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.1

Преди разглобяване

ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.2

 • A. Преди да разглобите, силно препоръчваме да подготвите смартфон или друга ръчна камера. По време на разглобяването използвайте камерата си, за да правите снимки, за да запомните реда на сглобяване и местоположението на частите.
 • B. Когато повдигате основния капак, отворете бавно и внимателно, така че ъгълът да е възможно най-малък. За да избегнете повреда на кабелите, моля, уверете се, че са изключени, преди да отворите напълно основния капак.
 • C. След като отворите капака на основата, не забравяйте първо да изключите кабела на батерията.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.3
 • D. Когато сменяте компоненти, ако някакви материали, кабели, ленти и други са били докоснати или преместени, моля, върнете ги на първоначалното им място, преди да продължите.
 • E. Избягвайте да използвате твърде много сила при затягане на винтове, за да предотвратите повреда на хардуера.

Премахване на основния капак

ЗАБЕЛЕЖКА: Появата на дъното на вашия лаптоп view може да варира според модела.

 • A. Отстранете винта(ите) от основния капак на Notebook PC.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.4

Съобщение за сглобяванеASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.5

 • B. Използвайте непроводимия инструмент, за да отворите посочената област на основния капак, както е показано на илюстрацията.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.6

Стъпки за разглобяване:ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.7ВАЖНО! Избягвайте да плъзгате непроводимия инструмент за отстраняване покрай страницата на вашия преносим компютър, за да предотвратите повреда.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.8

 • C. Издърпайте основния капак и го отстранете напълно от вашия Notebook PC.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.9

Инсталиране на RAM модул

Надстройте капацитета на паметта на вашия Notebook PC, като инсталирате модул RAM (памет с произволен достъп) в отделението за модула памет. Следващите стъпки ви показват как да инсталирате RAM модул във вашия Notebook PC:

ВНИМАНИЕ! Изключете всички свързани периферни устройства, всички телефонни или телекомуникационни линии и захранващ конектор (като външно захранване, батерия и т.н.), преди да свалите основния капак.

ВАЖНО! Посетете оторизиран сервизен център или търговец на дребно за информация относно надстройките на RAM модула за вашия Notebook PC. Купувайте RAM модули само от оторизирани търговци на дребно на този Notebook PC, за да осигурите максимална съвместимост и надеждност.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 • Появата на дъното на вашия лаптоп view и RAM модулът може да варира в зависимост от модела, но инсталацията на RAM модула остава същата.
 • Препоръчително е да инсталирате модула RAM под професионален надзор. Можете също така да посетите оторизиран сервизен център за допълнителна помощ.

Съобщение за разглобяване

 • A. Преди да работите с компоненти, носете антистатични ръкавици, за да избегнете повредата им поради статично електричество.
 • B. Свалете основния капак.
  ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздела за премахване на основния капак в това ръководство.
 • В. Изключете кабела от конектора на батерията.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.10

Стъпки за разглобяване:

 1. Използвайте непроводимия инструмент за изтласкване, за да изключите конектора на батерията.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, първо изключете червената страна на кабела.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.11
 • D. Премахнете RAM модула. (Този лаптоп има два слота за памет.)
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има поставен материал върху RAM, когато сменяте RAM, моля, поставете материала върху новата RAM. (Не е включен етикет със спецификация.)ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.12

Стъпки за разглобяване:

 1. Откъснете DIMM COVER MYLAR от RAM. Моля, запазете тази част, тя ще бъде използвана повторно за нова инсталация на RAM.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.13
 2. Отключете и премахнете RAM модула.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.14
 3. Откъснете двата АБСОРБЕРА от предната и задната страна на RAM. Моля, запазете тези части, те ще бъдат използвани повторно за нова инсталация на RAM.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.15

Съобщение за сглобяване

 • E. Поставете двата АБСОРБЕРА върху предната и задната страна на новия RAM.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.16
 • F. Подравнете и поставете новия RAM модул под 30° в слота за памет.
 • G. След като бъде поставен правилно, натиснете надолу RAM модула, докато щракне на място. (Този лаптоп има два слота за памет.)ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.17
 • H. Поставете DIMM COVER MYLAR*1бр върху дънната платка.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.18
 • I. Моля, следвайте стъпките по-долу, за да свържете конектора на батерията.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.19
 • J. Инсталирайте основния капак с лек наклон първо от горната страна и след това натиснете горната страна на основния капак, за да фиксирате отдясно наляво.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.20
 • K. Поставете бавно основния капак и след това натиснете лявата и дясната страна на основния капак, за да фиксирате, и натиснете долната страна на основния капак, за да фиксирате.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.21
 • L. Закрепете основния капак на място с помощта на винтовете.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.22

Инсталиране на M.2 карта (SSD)

Вижте следните стъпки, когато инсталирате съвместима M.2 карта (SSD) във вашия преносим компютър:

ВАЖНО! Закупете вашата M.2 карта от оторизирани търговци на този преносим компютър, за да осигурите максимална съвместимост и надеждност.
ВНИМАНИЕ! Изключете всички свързани периферни устройства, всички телефонни или телекомуникационни линии и захранващ конектор (като външно захранване, батерия и т.н.), преди да свалите основния капак.
ЗАБЕЛЕЖКА:

 • Появата на дъното на вашия лаптоп view и M.2 картата могат да варират в зависимост от модела, но инсталацията на модула остава същата.
 • Препоръчително е да инсталирате картата M.2 под професионален надзор. Можете също така да посетите оторизиран сервизен център за допълнителна помощ.

Съобщение за разглобяване

 • A. Преди да работите с компоненти, носете антистатични ръкавици, за да избегнете повредата им поради статично електричество.
 • B. Свалете основния капак.
  ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздела за премахване на основния капак в това ръководство.
 • В. Изключете кабела от конектора на батерията.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.23

Стъпки за разглобяване:

 1. Използвайте непроводимия инструмент за изтласкване, за да изключите конектора на батерията.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, първо изключете червената страна на кабела.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.24
 • D. Извадете картата M.2 (SSD).
  ЗАБЕЛЕЖКА : Ако върху M.2 картата (SSD) има поставен материал, когато сменяте M.2 карта (SSD), моля, поставете материала върху новата M.2 карта (SSD). (Не е включен етикет със спецификация.)ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.125

Стъпки за разглобяване:

 1. Отстранете винта*1 бр и картата M.2 (SSD).ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.26
 2. Отстранете MYLAR с AL ФОЛИО и откъснете АБСОРБЕРА от M. 2 карта (SSD). Моля, запазете тези части, те ще бъдат използвани повторно за нова инсталация на SSD.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.27

Съобщение за сглобяване

 • E. Поставете ABSORBER на новата M.2 карта (SSD), след това сглобете MYLAR с AL FOIL*1бр.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.28
 • F. Сглобете картата M.2 (SSD).
  ЗАБЕЛЕЖКА: Когато инсталирате новата M.2 карта (SSD), дръжте новата M.2 карта (SSD) под 15 градуса с дънната платка и след това поставете новата M.2 карта (SSD).ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.29

Съобщение за сглобяване

 1. Подравнете и поставете новата M.2 карта в слота за модул.
 2. Закрепете картата M.2 на място, като затегнете винта.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.30
 • G. Моля, следвайте стъпките по-долу, за да свържете съединителя на батерията.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.31
 • H. Поставете основния капак с лек наклон първо от горната страна и след това натиснете горната страна на основния капак, за да фиксирате отдясно наляво.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.32
 • I. Поставете бавно основния капак и след това натиснете лявата и дясната страна на основния капак, за да фиксирате, и натиснете долната страна на основния капак, за да фиксирате.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.33
 • J. Закрепете основния капак на място с помощта на винтовете.ASUS-FA506QE-TUF-Гейминг-Лаптоп-фиг.34

Документи / Ресурси

Геймърски лаптоп ASUS FA506QE TUF [pdf] Ръководство за инсталиране
FA506QE Лаптоп за игри TUF, Лаптоп за игри TUF, Лаптоп FA506QE, Лаптоп, FA506QE

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *