Audizio logo.jpg

Audizio 102.210 Milan Dab+ Radio Ръководство за потребителя

Audizio 102.210 Milan Dab+ Radio

 

НАЧАЛО

Радиото се захранва от вградената литиева батерия. В пакета на продукта е предоставен USB кабел за зареждане на батерията. Включете радиото, като завъртите бутона копче по посока на часовниковата стрелка. Радиото ще се включи и ще влезе в режим на готовност. Натисни бутон, за да го включите.

За да го превърнете в режим на готовност, натиснете бутон. Ако искате да изключите радиото, завъртете копче обратно на часовниковата стрелка, докато чуете щракване и екранът се изключи.

 

ЗАРЕДНА БАТЕРИЯ

Винаги проверявайте индикатора на батерията в горния десен ъгъл на екрана, за да видите състоянието на батерията.

Когато батерията е изтощена, индикаторът на батерията ще бъде празен и „Battery low“ ще се появи като напомняне за зареждане на батерията.

За да заредите батерията, свържете микро USB щепсела към порта от задната страна на радиото, свържете другия край към източник на захранване, предоставен в 5V OUT. Светодиодът ще светне в червено, което показва, че батерията се зарежда.

Светодиодът ще светне в зелено, когато зареждането приключи.

Забележка: Зареждането може да отнеме много повече време, ако радиото работи или е в режим на готовност по време на зареждане.

 

DAB РЕЖИМ

Ако това е първият път, когато използвате радиото, то ще започне на DAB. Ако не, натиснете бутон на радиото, за да преминете към режим DAB. Радиото ще започне да сканира всички налични радиостанции, както следва:

ФИГ. 1 DAB MODE.JPG

Списъкът със сканирани станции ще се покаже след като сканирането приключи. Използвай копче за избор на радиостанция.

Когато се възпроизвежда радиостанция и искате да изберете други за възпроизвеждане, завъртете Копче.

Натиснете бутон многократно, за да преминете през радио информацията.

Забележка: Винаги регулирайте дължината и посоката на телескопичната антена, за да оптимизирате най-доброто ниво на приемане.

FM РЕЖИМ
Изберете FM режим, натиснете и задръжте за да стартирате автоматичното сканиране. Радиото ще запамети предварително зададената настройка автоматично, когато сканирането приключи.

За ръчно регулиране на честотата, завъртете копче за настройка на честотата на стъпка от 0.05MHz.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЙТЕ СТАНЦИЯ

Вашето радио може да съхранява до 40 DAB станции и 40 FM станции в своите предварително зададени памети за незабавен достъп до любимите ви станции.

  1. Настройте радиото на станцията, която искате да зададете.
  2. натиснете и задръжте Икона 1.JPG> бутон на радиото, той ще влезе в списъка “Preset Store”. Изберете предварително зададения номер, който искате да запишете, като използвате копче, натиснете копче за потвърждение. Ще покаже, че предварително зададеният номер е запазен.
  3. На радиото има 3 предварително зададени бутона. Позволява бързо записване и извикване на специален канал. Натиснете и задръжте бутона, за да съхраните канала.
  4. Можете да замените съществуващата предварителна настройка с друг канал, като извършите същата процедура, както е описано по-горе.

 

ИЗВИКВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА СТАНЦИЯ

Натиснете за краткоИкона 1.JPG > на устройството, ще се появи списък с предварително зададени настройки. Завъртете копчето, за да намерите станцията, която искате да слушате, след което натиснете копче за извикване на станцията.

Ако сте задали предварително любимите канали за бутон за предварително настройване 1-3, просто натиснете тези бутони, за да получите бърз достъп до тях.

Забележка:

  1. Ако вече има съществуваща DAB или FM станция, запаметена под предварително зададена, тя ще бъде презаписана, когато запазите нова станция.
  2. Предварителните настройки на DAB няма да презапишат предварително зададените FM станции.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ФИГ. 2 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите са типични. Действителните стойности могат леко да се променят от едната единица до другата. Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие.

Продуктите, посочени в това ръководство, съответстват на директивите на Европейската общност, на които са обект:

  • Нисък обемtage (LVD) 2014/35/ЕС
  • Електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30 / EU
  • Директива за радиосъоръженията (ЧЕРВЕНО) 2014/53 / ЕС
  • Ограничение на опасните вещества (RoHS) 2011/65 / EU

Икона CE

Имате ли нужда от пълното ръководство?
Отидете на ...

аудио ръководство.jpg

www.audizio.com

Спецификациите и дизайнът подлежат на промяна без предизвестие.
www.audizio.com
Copyright © 2021 от Tronios Холандия

 

Прочетете повече за това ръководство и изтеглете PDF:

Документи / Ресурси

Audizio 102.210 Milan Dab+ Radio [pdf] Ръководство за потребителя
102.210, 102.212, 102.214, Milan Dab Radio
audio 102.210 Milan DAB+ Радио [pdf] Инструкция за употреба
102.210, 102.212, 102.214, 102.210 Милано DAB радио, 102.210, Милано DAB радио
аудио 102.210 Милано DAB радио [pdf] Инструкция за употреба
102.210 Милано DAB Радио, 102.210, Милано DAB Радио, DAB Радио

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *