P3818-PVE мрежова камера

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Ръководство на потребителя

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Съдържание Първи стъпки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Намерете устройството в мрежата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Отворете устройството webстраница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Webстраница надview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Инсталиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Preview режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Конфигурирайте вашето устройство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Настройте изображението. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 View и записвайте видео. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Настройте правила за събития. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Аудио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Интерфейсът на устройството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Статус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Видео . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Аудио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Записи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Научете повече. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Междуградски връзки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 маски за поверителност. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 наслагвания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Поточно предаване и съхранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Сигурност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Продуктът приключиview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 LED индикатори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Слот за SD карта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Бутони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Съединители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Препоръки за почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Опции на фърмуера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Проверете текущата версия на фърмуера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Надграждане на фърмуера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Технически проблеми, улики и решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Съображения за производителност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Свързване с поддръжката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Как да започнем

Как да започнем

Намерете устройството в мрежата
За да намерите устройствата на Axis в мрежата и да им присвоите IP адреси в Windows®, използвайте AXIS IP Utility или AXIS Device Manager. И двете приложения са безплатни и могат да бъдат изтеглени от axis.com/support.
За повече информация как да намерите и присвоите IP адреси, отидете на Как да зададете IP адрес и да получите достъп до вашето устройство.

Поддръжка на браузъра
Можете да използвате устройството със следните браузъри:

Chrome ™

Windows®

препоръчва

macOS®

препоръчва

Linux®

препоръчва

Други операционни системи

Firefox® препоръчва препоръчано препоръчва

EdgeTM

Safari® *

*За да използвате AXIS OS web интерфейс с iOS 15 или iPadOS 15, отидете на Настройки > Safari > Разширени > Експериментални функции и деактивирайте NSURLСесия Webгнездо.
Ако имате нужда от повече информация за препоръчаните браузъри, отидете на AXIS OS Portal.

Отворете устройството webстраница
1. Отворете браузър и въведете IP адреса или името на хоста на устройството Axis. Ако не знаете IP адреса, използвайте AXIS IP Utility или AXIS Device Manager, за да намерите устройството в мрежата.
2. Въведете потребителското име и паролата. Ако влизате в устройството за първи път, трябва да зададете root парола. Вижте Задайте нова парола за root акаунт на страница 3.
Проверете дали никой няма тampс фърмуера
За да се уверите, че устройството има оригиналния фърмуер на Axis или за да поемете пълен контрол над устройството след атака срещу сигурността: 1. Нулирайте фабричните настройки по подразбиране. Вижте Нулиране до фабричните настройки по подразбиране на страница 60. След нулирането защитеното зареждане гарантира състоянието на устройството. 2. Конфигурирайте и инсталирайте устройството.
Задайте нова парола за главния акаунт
Потребителското име на администратора по подразбиране е root. Няма парола по подразбиране за root акаунта. Задавате парола при първото влизане в устройството.
1. Въведете парола. Следвайте инструкциите за сигурни пароли. Вижте Защитени пароли на страница 4. 2. Въведете отново паролата, за да потвърдите изписването. 3. Щракнете върху Добавяне на потребител. важно
Ако загубите паролата за root акаунта, отидете на Нулиране до фабричните настройки по подразбиране на страница 60 и следвайте инструкциите.

3

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Как да започнем
Защитени пароли
Важни Axis устройства изпращат първоначално зададената парола в ясен текст по мрежата. За да защитите устройството си след първото влизане, настройте сигурна и криптирана HTTPS връзка и след това променете паролата.
Паролата на устройството е основната защита за вашите данни и услуги. Axis устройствата не налагат политика за пароли, тъй като могат да се използват в различни видове инсталации. За да защитите вашите данни, силно ви препоръчваме да:
· Използвайте парола с поне 8 знака, за предпочитане създадена от генератор на пароли. · Не разкривайте паролата. · Променяйте паролата на периодичен интервал, поне веднъж годишно.
Webстраница надview
Това видео ви дава повечеview на интерфейса на устройството.
За да гледате това видео, отидете на web версия на този документ. help.axis.com/?&piaId=60260§ion=webстраница отгореview
Осово устройство web интерфейс
4

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Инсталация Инсталация Preview вид
Preview режимът е идеален за монтажници при фина настройка на камерата view по време на инсталацията. Не е необходимо влизане за достъп до камерата view в предview режим. Достъпно е само във фабрично зададено състояние за ограничен период от време след включване на устройството.
За да гледате това видео, отидете на web версия на този документ. help.axis.com/?&piaId=60260§ion=preview-mode Това видео демонстрира как да използвате preview режим.
5

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си

Конфигурирайте устройството си

Регулирайте изображението
Този раздел включва инструкции за конфигуриране на вашето устройство. Ако искате да научите повече за това как работят определени функции, отидете на Научете повече на страница 50.
Изравнете камерата
За да настроите view по отношение на референтна зона или обект, използвайте мрежата с нива в комбинация с механична настройка на камерата.

1. Отидете на Video > Image > и щракнете

.

2. кликване

за показване на мрежата с нива.

3. Регулирайте камерата механично, докато позицията на референтната зона или обекта се изравни с решетката на нивото.

Възползвайте се от инфрачервената светлина при условия на слаба светлина, като използвате нощен режим
Вашият фотоапарат използва видима светлина, за да предоставя цветни изображения през деня. Но тъй като видимата светлина намалява, цветните изображения стават по-малко ярки и ясни. Ако превключите на нощен режим, когато това се случи, камерата използва както видима, така и близка инфрачервена светлина, за да предостави ярки и детайлни черно-бели изображения вместо това. Можете да настроите камерата да превключва автоматично на нощен режим.
1. Отидете на Video > Image > Day-night mode и се уверете, че IR-cut филтърът е настроен на Auto.
2. За да зададете при какво ниво на осветеност искате камерата да превключи на нощен режим, преместете плъзгача Threshold към Bright или Dark.
Забележка Ако настроите превключването към нощен режим да става, когато е по-ярко, изображението остава по-рязко, тъй като има по-малко шум при слаба светлина. Ако зададете превключването да става, когато е по-тъмно, цветовете на изображението се запазват за по-дълго, но има повече размазване на изображението поради шум при слаба светлина.

Намалете шума при условия на слаба светлина
За да намалите шума при условия на слаба осветеност, можете да регулирате една или повече от следните настройки:
· Коригирайте компромиса между шум и замъгляване на движението. Отидете в Settings > Image > Exposure и преместете плъзгача за компромис Blur-noise към Low noise.
· Задайте режима на експозиция на автоматичен.
Забележка Високата максимална стойност на затвора може да доведе до размазване на движението.

· За да намалите скоростта на затвора, задайте максималната възможна стойност на затвора. · Намалете остротата на изображението. Забележка
Когато намалите максималното усилване, изображението може да стане по-тъмно.

· Задайте максималното усилване на по-ниска стойност.

Намалете замъгляването на движението при условия на слаба светлина
За да намалите замъгляването на движението при условия на слаба светлина, коригирайте една или повече от следните настройки във Видео > Изображение > Експозиция:

6

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си

· Преместете плъзгача за компромис Blur-noise към Low motion Blur. Забележка
Когато увеличите усилването, шумът в изображението също се увеличава.
· Задайте макс. затвор на по-кратко време и макс. усилване на по-висока стойност. Ако все още имате проблеми със замъгляването на движението:
· Увеличете нивото на светлината в сцената. · Монтирайте камерата така, че обектите да се движат към нея или далеч от нея, а не настрани.
Увеличете максимално детайлите в изображението
Важно Ако максимизирате детайлите в изображение, битрейтът вероятно ще се увеличи и може да получите намалена скорост на кадрите.
· Уверете се, че сте избрали режима на заснемане с най-висока разделителна способност. · Отидете на Видео > Поток > Общи и задайте възможно най-ниска компресия.

· Под живо view изображение, щракнете

и във Видео формат изберете MJPEG.

· Отидете на Видео > Поток > H.264 и H.265 кодиране > Zipstream и изберете Изкл.

Работете със сцени със силна подсветка
Динамичният обхват е разликата в нивата на осветеност в изображението. В някои случаи разликата между най-тъмните и най-ярките области може да бъде значителна. Резултатът често е изображение, където се виждат или тъмните, или ярките области. Широкият динамичен диапазон (WDR) прави видими както тъмните, така и ярките области на изображението.

Изображение без WDR.

Изображение с WDR.
7

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си
Забележка · WDR може да причини артефакти в изображението. · WDR може да не е наличен за всички режими на заснемане.
1. Отидете в Настройки > Изображение > Широк динамичен диапазон. 2. Включете WDR. 3. Използвайте плъзгача за локален контраст, за да регулирате количеството WDR. Научете повече за WDR и как да го използвате на axis.com/web-статии/широк-динамичен-диапазон.
Проверете разделителната способност на пикселите
За да проверите дали определена част от изображението съдържа достатъчно пиксели, за напрample, разпознаете лицето на човек, можете да използвате брояча на пиксели.

1. Отидете на Video > Image и щракнете

.

2. кликване

за брояч на пиксели.

3. На живо от камерата view, регулирайте размера и позицията на правоъгълника около зоната на интерес, напрample където очаквате да се появят лица.

Можете да видите броя на пикселите за всяка от страните на правоъгълника и да решите дали стойностите са достатъчни за вашите нужди.

Скрийте части от изображението с маски за поверителност
Можете да създадете една или няколко маски за поверителност, за да скриете части от изображението. 1. Отидете на Видео > Маски за поверителност.

2. кликване

.

3. Щракнете върху новата маска и въведете име.

4. Регулирайте размера и разположението на маската за поверителност според вашите нужди.

5. За да промените цвета за всички маски за поверителност, щракнете върху Маски за поверителност и изберете цвят.

8

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си

Вижте също Маски за поверителност на страница 50
Показване на наслагване на изображение
Можете да добавите изображение като наслагване във видеопотока. 1. Отидете на Video > Overlays.

2. Изберете Изображение и щракнете

.

3. Щракнете върху Изображения.

4. Плъзнете и пуснете изображение.

5. Щракнете върху Качване.

6. Щракнете върху Управление на наслагването.

7. Изберете изображение и позиция. Можете също да плъзнете насложеното изображение на живо view за промяна на позицията.

View и запис на видео
Този раздел включва инструкции за конфигуриране на вашето устройство. За да научите повече за това как работи поточно предаване и съхранение, отидете на Поточно предаване и съхранение на страница 50.
Намалете честотната лента и съхранението
Важно Намаляването на честотната лента може да доведе до загуба на детайли в изображението.
1. Отидете на Видео > Поток.

2. кликване

на живо view.

3. Изберете Видео формат H.264.

4. Отидете на Video > Stream > General и увеличете Compression.

5. Отидете на Видео > Поток > H.264 и H.265 кодиране и направете едно или повече от следните неща:

– Изберете нивото на Zipstream, което искате да използвате.

Забележка Настройките на Zipstream се използват както за H.264, така и за H.265.

– Включете Dynamic FPS.
– Включете Dynamic GOP и задайте висока горна граница на дължината на GOP.
Забележка Повечето web браузърите не поддържат H.265 декодиране и поради това устройството не го поддържа в своя web интерфейс. Вместо това можете да използвате система за управление на видео или приложение, което поддържа H.265 декодиране.

Настройте мрежово съхранение
За да съхранявате записи в мрежата, трябва да настроите вашето мрежово хранилище. 1. Отидете на Система > Съхранение.

9

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си

2. кликване

Добавете мрежово хранилище под Мрежово хранилище.

3. Въведете IP адреса на хост сървъра.

4. Въведете името на споделеното местоположение на хост сървъра под Мрежово споделяне.

5. Въведете потребителското име и паролата.

6. Изберете SMB версията или я оставете на Auto.

7. Изберете Добавяне на споделяне, дори ако връзката е неуспешна, ако имате временни проблеми с връзката или ако споделянето все още не е конфигурирано.

8. Щракнете върху Добавяне.

Записвайте и гледайте видео
Запис на видео директно от камерата 1. Отидете на Видео > Изображение.

2. За да започнете запис, щракнете

.

Ако не сте настроили място за съхранение, щракнете

намлява

. За инструкции как да настроите мрежово хранилище вижте Настройка

мрежово съхранение на страница 9

3. За да спрете записа, щракнете върху Гледайте видео
1. Отидете на Записи.

отново.

2. кликване

за вашия запис в списъка.

Задайте правила за събития
Можете да създадете правила, за да накарате устройството ви да извърши действие, когато настъпят определени събития. Правилото се състои от условия и действия. Условията могат да се използват за задействане на действията. За ексampнапример устройството може да започне запис или да изпраща имейл, когато открие движение, или да покаже текст с наслагване, докато устройството записва.
За да научите повече, вижте нашето ръководство. Започнете с правилата за събития.
Задействайте действие
1. Отидете на Система > Събития и добавете правило. Правилото определя кога устройството ще извършва определени действия. Можете да настроите правила като планирани, повтарящи се или ръчно задействани.
2. Въведете име.
3. Изберете условието, което трябва да бъде изпълнено, за да задействате действието. Ако посочите повече от едно условие за правилото, всички условия трябва да бъдат изпълнени, за да задействат действието.
4. Изберете кое действие трябва да извърши устройството, когато условията са изпълнени.
Забележка Ако направите промени в активно правило, правилото трябва да бъде включено отново, за да влязат в сила промените.

10

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си

Записвайте видео, когато камерата открие обект
Този бившample обяснява как да настроите камерата да започне да записва на SD картата, когато камерата открие обект. Записът ще включва пет секунди преди откриването и една минута след края на откриването. Преди да започнеш:
· Уверете се, че имате инсталирана SD карта. 1. Стартирайте приложението, ако вече не работи. 2. Уверете се, че сте настроили приложението според вашите нужди. Създайте правило: 1. Отидете на Система > Събития и добавете правило. 2. Въведете име за правилото. 3. В списъка с действия под Записи изберете Запис на видео, докато правилото е активно. 4. В списъка с опции за съхранение изберете SD_DISK. 5. Изберете камера и стрийм професионалистfile. 6. Задайте времето за предварително буфериране на 5 секунди. 7. Задайте времето за постбуфер на 1 минута. 8. Щракнете върху Запазване.
Показване на текстово наслагване във видеопотока, когато устройството открие обект
Този бившample обяснява как да се покаже текстът „Открито движение“, когато устройството открие обект. 1. Стартирайте приложението, ако вече не работи. 2. Уверете се, че сте настроили приложението според вашите нужди.
Добавяне на насложен текст: 1. Отидете на Video > Overlays.

2. Под Overlays изберете Text и щракнете

.

3. Въведете #D в текстовото поле.

4. Изберете размер и вид на текста.

5. За да позиционирате текстовото наслагване, щракнете

и изберете опция.

Създайте правило:

1. Отидете на Система > Събития и добавете правило.

2. Въведете име за правилото.

3. В списъка с действия под Overlay text изберете Използване на overlay text.

4. Изберете видео канал.

5. В Текст напишете „Открито движение“.

11

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си
6. Задайте продължителността. 7. Щракнете върху Запазване. Забележка
Ако актуализирате насложения текст, той ще се актуализира автоматично във всички видео потоци динамично.
Записвайте видео, когато камерата открие силни шумове
Този бившample обяснява как да настроите камерата да започне да записва на SD картата пет секунди преди да открие силен шум и да спре две минути след това. Включете звука:
1. Настройте stream profile за да включите аудио, вижте Добавете аудио към вашия запис на страница 17. Включете разпознаването на аудио:
1. Отидете на System > Detectors > Audio detection. 2. Регулирайте нивото на звука според вашите нужди. Създайте правило: 1. Отидете на Система > Събития и добавете правило. 2. Въведете име за правилото. 3. В списъка с условия под Audio изберете Audio Detection. 4. В списъка с действия под Записи изберете Запис на видео. 5. В списъка с опции за съхранение изберете SD_DISK. 6. Изберете stream profile където аудиото е включено. 7. Задайте времето за предварително буфериране на 5 секунди. 8. Задайте времето за постбуфер на 2 минути. 9. Щракнете върху Запиши.
Записвайте видео, когато камерата засече удар
Откриването на шок позволява на камерата да открие tampпричинени от вибрации или удар. Вибрациите, дължащи се на околната среда или на обект, могат да предизвикат действие в зависимост от диапазона на чувствителност на удар, който може да бъде зададен от 0 до 100. В този сценарий някой хвърля камъни по камерата след часове и бихте искали да получите видеоклип клип от събитието. Включете откриването на шок:
1. Отидете на Система > Детектори > Откриване на удар. 2. Включете разпознаването на удар и задайте стойност за чувствителността на удар. Създайте правило: 3. Отидете на Система > Събития > Правила и добавете правило. 4. Въведете име за правилото. 5. В списъка с условия под Състояние на устройството изберете Открит ток. 6. Щракнете върху +, за да добавите второ условие. 7. В списъка с условия под Планирани и повтарящи се изберете Планирано събитие.
12

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си
8. В списъка с графици изберете След часове. 9. В списъка с действия под Записи изберете Запис на видео, докато правилото е активно. 10. Изберете къде да запазите записите. 11. Изберете камера. 12. Задайте времето за предварително буфериране на 5 секунди. 13. Задайте времето за постбуфер на 60 секунди. 14. Щракнете върху Запиши.
Осигурете визуална индикация за текущо събитие
Имате възможност да свържете AXIS I/O Indication LED към вашата мрежова камера. Този светодиод може да бъде конфигуриран да се включва всеки път, когато настъпят определени събития в камерата. Напримерample, за да уведомите хората, че се извършва видеозапис. Необходим хардуер
· AXIS I/O индикаторен светодиод · Мрежова видеокамера на Axis Забележка
За инструкции как да свържете AXIS I/O Indication LED, вижте ръководството за инсталиране, предоставено с продукта.
Следният изхample показва как да конфигурирате правило, което включва AXIS I/O Indication LED, за да покаже, че камерата записва. 1. Отидете на Настройки > Система > I/O портове. 2. За порта, към който сте свързали светодиода за индикация на AXIS I/O, задайте посоката на Изход и задайте нормалното състояние на Отворена верига (НЕ) 3. Отидете на Настройки > Система > Събития. 4. Създайте ново правило. 5. Изберете условието, което трябва да бъде изпълнено, за да задейства камерата да започне да записва. Може напрample, да бъде времеви график или детекция на движение. 6. В списъка с действия изберете Запис на видео. Изберете професионалист по потокfile или създайте нов. Също така настройте Prebuffer и Postbuffer според изискванията. 7. Запазете правилото. 8. Създайте второ правило и изберете същото условие като в първото правило. 9. В списъка с действия изберете Превключване на I/O, докато правилото е активно, и след това изберете порта, към който е свързан светодиодът за индикация на AXIS I/O. Задайте състоянието на Активно. 10. Запазете правилото.
Други сценарии, при които може да се използва AXIS I/O Indication LED, са напрample: · Конфигурирайте светодиода да се включва, когато камерата стартира, за да покаже присъствието на камерата. Изберете Системата е готова като условие. · Конфигурирайте светодиода да се включва, когато потокът на живо е активен, за да покаже, че човек или програма има достъп до поток от камерата. Изберете като условие достъп до поток на живо.
13

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си
Отворете ключалката на порта, когато някой е наблизо
Този бившample обяснява как да насочите камерата и да отворите порта, когато някой иска да влезе през деня. Това става чрез свързване на PIR детектор към входния порт на продукта и превключващо реле към изходния порт на продукта. Необходим хардуер
· Монтиран PIR детектор · Превключвателно реле, свързано към ключалката на вратата, в този случай превключвателят е нормално затворен (NC) · Свързващи проводници Физическа връзка 1. Свържете проводниците от PIR детектора към входния щифт, вижте I/O конектора на страница 57. 2. Свържете кабелите от превключвателя към изходния щифт, вижте I/O конектор на страница 57
Конфигуриране на I/O портове Трябва да свържете релето за превключване към камерата от камерата webстраница. Първо, конфигурирайте I/O портовете: Настройте PIR детектора на входен порт
1. Отидете на Система > Аксесоари > I/O портове. 2. Задайте посоката на Input за порт 1. 3. Дайте на входния модул описателно име, напр.ample “PIR детектор”. 4. За да задействате събитие, когато PIR детекторът усети движение, задайте нормалното състояние на Отворена верига. Задайте превключващото реле на изходен порт 1. Задайте посоката на Изход за порт 2. 2. Дайте на изходния модул описателно име, напр.ample „Превключвател на вратата“. 3. За да отворите вратата винаги, когато се задейства събитие, задайте нормалното състояние на Затворена верига.
Създаване на правила 1. Отидете на Настройки > Система > Събития и добавете правило. 2. Въведете име за правилото, напрample „Отворена порта“. 3. В списъка с условия изберете PIR детектор. 4. В списъка с действия изберете Toggle I/O веднъж. 5. В списъка с портове изберете Gate switch. 6. Задайте състояние на Active. 7. Задайте продължителността. 8. Щракнете върху Запазване.
Задействайте аларма, ако някой отвори корпуса
Този бившample обяснява как да задействате аларма, ако някой отвори корпуса. Добавяне на получател:
14

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си
1. Отидете на Система > Събития > Получатели и щракнете върху Добавяне на получател. 2. Въведете име за получателя. 3. Изберете Имейл. 4. Въведете имейл адрес, на който да изпратите имейла. 5. Камерата няма собствен имейл сървър, така че ще трябва да влезе в друг имейл сървър, за да може да изпраща имейли. Напълнете
в останалата информация според вашия имейл доставчик. 6. За да изпратите тестов имейл, щракнете върху Тест. 7. Щракнете върху Запазване. Създайте правило: 8. Отидете на Система > Събития > Правила и добавете правило. 9. Въведете име за правилото. 10. В списъка с условия изберете Отворен корпус. 11. В списъка с действия изберете Изпращане на известие до имейл. 12. Изберете получател от списъка. 13. Въведете тема и съобщение за имейла. 14. Щракнете върху Запиши.
Настройте алармата за проникване
Преди да започнете · Свържете превключвателя на алармата за проникване към щифт 1 (земя) и щифт 3 (цифров I/O) на I/O конектора на камерата.
Конфигуриране на входния порт 1. Отидете на Система > Аксесоари > I/O портове. 2. За порт 1: 2.1 Изберете вход. 2.2 Изберете Затворена верига.
Добавяне на получател: 3. Отидете на Система > Събития > Получатели и щракнете върху Добавяне на получател. 4. Въведете име за получателя. 5. Изберете Имейл. 6. Въведете имейл адрес, на който да изпратите имейла. 7. Камерата няма собствен имейл сървър, така че ще трябва да влезе в друг имейл сървър, за да може да изпраща имейли. Попълнете останалата информация според вашия имейл доставчик. 8. За да изпратите тестов имейл, щракнете върху Тест. 9. Щракнете върху Запиши.
Създайте правило
15

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си

10. Отидете на Система > Събития > Правила и добавете правило. 11. Въведете име за правилото. 12. В списъка с условия под I/O изберете Цифров вход. 13. В списъка с портове изберете Порт 1. 14. В списъка с действия под Известия изберете Изпращане на известие до имейл. 15. Изберете получател от списъка или отидете на Получатели, за да създадете нов получател.

За да създадете нов получател, щракнете

. За да копирате съществуващ получател, щракнете

.

16. Въведете тема и съобщение за имейла.

17. Щракнете върху Запазване.

Откриване на tampработа с входен сигнал
Този бившample обяснява как да изпратите имейл, когато входният сигнал е прекъснат или късо. За повече информация относно I/O конектора вижте страница 57.
1. Отидете на System > Accessories и включете Supervised за съответния порт. Добавяне на получател на имейл:
1. Отидете на Система > Събития > Получатели и добавете получател. 2. Въведете име за получателя. 3. Изберете Имейл. 4. Въведете имейл адрес, на който да изпратите имейла. 5. Камерата няма собствен имейл сървър, така че трябва да влезе в друг имейл сървър, за да изпраща имейли. Попълнете останалата част
информация според вашия имейл доставчик. 6. За да изпратите тестов имейл, щракнете върху Тест. 7. Щракнете върху Запазване. Създайте правило: 1. Отидете на Система > Събития > Правила и добавете правило. 2. Въведете име за правилото. 3. В списъка с условия под I/O изберете Контролиран вход tampering е активен. 4. Изберете съответния порт. 5. В списъка с действия под Известия изберете Изпращане на известие до имейл и след това изберете получателя от списъка. 6. Въведете тема и съобщение за имейла. 7. Щракнете върху Запазване.

Изпращайте автоматично имейл, ако някой боядиса обектива със спрей
Активирайте tampоткриване: 1. Отидете на Система > Детектори > Камера tampering.

16

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си
2. Задайте продължителност за Trigger after. Стойността показва времето, което трябва да измине преди изпращането на имейл. 3. Включете Задействане на тъмни изображения, за да откриете дали лещата е напръскана, покрита или силно разфокусирана. Добавяне на получател на имейл: 4. Отидете на Система > Събития > Получатели и добавете получател. 5. Въведете име за получателя. 6. Изберете Имейл. 7. Въведете имейл адрес, на който да изпратите имейла. 8. Камерата няма собствен имейл сървър, така че трябва да влезе в друг имейл сървър, за да изпраща имейли. Попълнете останалата част
информация според вашия имейл доставчик. 9. За да изпратите тестов имейл, щракнете върху Тест. 10. Щракнете върху Запиши. Създайте правило: 11. Отидете на Система > Събития > Правила и добавете правило. 12. Въведете име за правилото. 13. В списъка с условия под Видео изберете Tampering. 14. В списъка с действия под Известия изберете Изпращане на известие до имейл и след това изберете получателя от списъка. 15. Въведете тема и съобщение за имейла. 16. Щракнете върху Запазване.
звуков
Добавете аудио към вашия запис
1. Отидете на Video > Stream > Audio и включете аудио. 2. Ако устройството има повече от един входен източник, изберете правилния в Източник. 3. Отидете на Аудио > Настройки на устройството и включете правилния входен източник. 4. Ако правите промени в източника на входен сигнал, щракнете върху Прилагане на промените. 5. Редактирайте stream profile който се използва за запис:
5.1 Отидете на System > Stream profiles и изберете stream profile. 5.2 Изберете Включване на аудио и го включете. 5.3 Щракнете върху Запазване.
Свържете се с мрежов високоговорител
Сдвояването на мрежови високоговорители ви позволява да използвате съвместим мрежов високоговорител на Axis, сякаш е свързан директно към камерата. Веднъж сдвоен, високоговорителят действа като аудио изходно устройство, където можете да възпроизвеждате аудио клипове и да предавате звук през камерата. важно
За да работи тази функция със софтуер за управление на видео (VMS), първо трябва да сдвоите камерата с мрежовия високоговорител, след което да добавите камерата към вашия VMS.
17

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Конфигурирайте устройството си
Сдвояване на камера с мрежов високоговорител 1. Отидете на Система > Аксесоари > Сдвояване на мрежов високоговорител. 2. Въведете IP адреса, потребителското име и паролата на мрежовия високоговорител. 3. Щракнете върху Свързване. Появява се съобщение за потвърждение.
18

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

Интерфейсът на устройството

За да достигнете до интерфейса на устройството, въведете IP адреса на устройството в a web браузър.
Забележка Поддръжката на функциите и настройките, описани в този раздел, варира между устройствата.

Показване или скриване на главното меню. Достъп до помощта за продукта.

Промяна на езика.

Задайте светла или тъмна тема.

Потребителското меню съдържа:

· Информация за потребителя, който е влязъл.

·

Промяна на потребител: Излезте от текущия потребител и влезте с нов потребител.

·

Изход: Излезте от текущия потребител.

Контекстното меню съдържа:
· Аналитични данни: Приемете споделянето на нелични данни на браузъра. · Обратна връзка: Споделете всякакви отзиви, за да ни помогнете да подобрим вашето потребителско изживяване. · Правни: View информация за бисквитки и лицензи. · Относно: View информация за устройството, включително версия на фърмуера и сериен номер. · Интерфейс на наследено устройство: Променете интерфейса на устройството на интерфейс на наследено устройство.

Статус
NTP синхронизация
Показва информация за NTP синхронизация, включително дали устройството е в синхрон с NTP сървър и оставащото време до следващото синхронизиране. NTP настройки: Щракнете, за да отидете на страницата за дата и час, където можете да промените настройките за NTP.
Текущи записи
Записи: Показва всеки текущ запис и неговия източник. За повече информация вижте Записи на страница 30

Показва мястото за съхранение, където е записан записът. Информация за устройството
Показва информация за устройството, включително версия на фърмуера и сериен номер. Надстройка на фърмуера: Щракнете, за да отидете на страницата за поддръжка, където можете да направите надстройка на фърмуера.

19

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Свързани клиенти Списъкът показва всички клиенти, които са свързани към устройството.
Актуализация: Щракнете, за да опресните списъка.
20

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

Видео

Щракнете, за да възпроизведете видео потока на живо.

Щракнете, за да замразите видео потока на живо.
Кликнете, за да направите моментна снимка на видео потока на живо. The file се записва в папката „Изтегляния“ на вашия компютър. Изображението file името е [snapshot_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.jpg]. Размерът на моментната снимка зависи от компресията, която се прилага от конкретния web-машина на браузъра, където се получава моментната снимка, следователно размерът на моментната снимка може да варира от действителната настройка за компресиране, която е конфигурирана в устройството.

устройства.

Щракнете, за да покажете I/O изходни портове. Използвайте превключвателя, за да отворите или затворите веригата на порт, напрample за тестване на външен

Щракнете, за да включите или изключите ръчно инфрачервеното осветление.

Щракнете за достъп до контролите на екрана: · Предварително зададени контроли: Включете, за да използвате наличните контроли на екрана.

· Персонализирани контроли: Щракнете

Добавете персонализирана контрола, за да добавите контрола на екрана.

Кликнете, за да включите ръчно нагревателя за избран период от време.

Щракнете, за да започнете непрекъснат запис на видео потока на живо. Щракнете отново, за да спрете записа. Ако тече запис, той ще се възобнови автоматично след рестартиране.

Щракнете, за да покажете паметта, която е конфигурирана за устройството. За да конфигурирате хранилището, трябва да сте влезли като администратор.

Кликнете за достъп до още настройки:
· Видео формат: Изберете формата на кодиране, който да използвате на живо view. · Информация за клиентския поток: Включете, за да покажете динамична информация за видеопотока, използван от браузъра, който
показва видео потока на живо. Информацията за битрейт се различава от информацията, показана в текстово наслагване, поради различни източници на информация. Побитовата скорост в информацията за клиентския поток е побитовата скорост на последната секунда и идва от драйвера за кодиране на устройството. Побитовата скорост в наслагването е средната побитова скорост за последните 5 секунди и идва от браузъра. И двете стойности покриват само необработения видеопоток, а не допълнителната честотна лента, генерирана, когато се транспортира по мрежата чрез UDP/TCP/HTTP. · Адаптивен поток: Включете, за да адаптирате разделителната способност на изображението към viewактуализиране на действителната разделителна способност на дисплея на клиента, за подобряване на потребителското изживяване и предотвратяване на възможно претоварване на хардуера на клиента. Адаптивният поток се прилага само когато вие view видео потокът на живо в web интерфейс в браузър. Когато адаптивният поток е включен, максималната честота на кадрите е 30 fps. Ако направите моментна снимка, докато адаптивният поток е включен, тя ще използва разделителната способност на изображението, избрана от адаптивния поток.

· Решетка с нива: Щракнете

за показване на мрежата с нива. Решетката ви помага да решите дали изображението е хоризонтално подравнено. Кликнете

да го скриеш.

· Брояч на пиксели: Щракнете

за показване на брояча на пикселите. Плъзнете и преоразмерете полето, за да съдържа вашата област на интерес. Можеш

също така дефинирайте размера на пикселите на полето в полетата Ширина и Височина.

21

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

· Опресняване: Щракнете

за опресняване на неподвижното изображение на живо view.

Кликнете, за да покажете на живо view при пълна разделителна способност. Ако пълната разделителна способност е по-голяма от размера на екрана ви, използвайте по-малкото изображение, за да навигирате в изображението.

Кликнете, за да покажете видео потока на живо на цял екран. Натиснете ESC, за да излезете от режим на цял екран.
Инсталация

Режим на заснемане

: Режимът на заснемане е предварително зададена конфигурация, която определя как камерата заснема изображения. Когато промените

режима на заснемане, той може да повлияе на много други настройки, като напр view зони и маски за поверителност.

Положение за монтаж

: Ориентацията на изображението може да се променя в зависимост от това как е монтирана камерата.

Честота на електропровода: Изберете честотата, която се използва във вашия регион, за да минимизирате трептенето на изображението. Американските региони обикновено използват 60 Hz. Останалият свят използва предимно 50 Hz. Ако не сте сигурни за честотата на електропровода във вашия регион, консултирайте се с местните власти.

Изображение
Външен вид

Сценен професионалистfile

: Изберете професионална сценаfile който отговаря на вашия сценарий за наблюдение. Професионалист на сценатаfile оптимизира настройките на изображението,

включително ниво на цвета, яркост, рязкост, контраст и локален контраст за конкретна среда или цел.

· Криминалистика: Подходящо за целите на наблюдението.

· На закрито

: Подходящ за вътрешна среда.

· На открито

: Подходящ за външна среда.

· Ярко: Полезно за демонстрационни цели.

· Трафикът надview: Подходящ за наблюдение на трафика на превозни средства.

Наситеност: Използвайте плъзгача, за да регулирате интензитета на цвета. Можете напрampда получим изображение в сива скала.

Контраст: Използвайте плъзгача, за да регулирате разликата между светло и тъмно.

22

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Яркост: Използвайте плъзгача, за да регулирате интензитета на светлината. Това може да направи обектите по-лесни за виждане. Яркостта се прилага след заснемането на изображението и не засяга информацията в изображението. За да получите повече детайли от тъмна област, обикновено е по-добре да увеличите усилването или времето на експозиция.

Острота: Използвайте плъзгача, за да направите обектите в изображението да изглеждат по-остри, като регулирате контраста на ръба. Ако увеличите остротата, това може да увеличи битрейта и необходимото пространство за съхранение.

Широк динамичен обхват

WDR

: Включете, за да направите видими както светлите, така и тъмните области на изображението.

Локален контраст

: Използвайте плъзгача, за да регулирате контраста на изображението. По-високата стойност прави контраста по-висок между

тъмни и светли зони.

Картографиране на тонове

: Използвайте плъзгача, за да регулирате количеството тонално картографиране, което се прилага към изображението. Ако стойността е зададена на

нула се прилага само стандартната гама корекция, докато по-висока стойност увеличава видимостта на най-тъмните и най-ярките

части в изображението.

Баланс на бялото

Когато камерата открие цветовата температура на входящата светлина, тя може да коригира изображението, за да направи цветовете по-естествени. Ако това не е достатъчно, можете да изберете подходящ източник на светлина от списъка.

Автоматичната настройка на баланса на бялото намалява риска от трептене на цвета, като се адаптира постепенно към промените. Ако осветлението се промени или когато камерата се стартира за първи път, адаптирането към новия източник на светлина може да отнеме до 30 секунди. Ако има повече от един тип светлинен източник в една сцена, тоест те се различават по цветова температура, доминиращият светлинен източник действа като референтен за алгоритъма за автоматичен баланс на бялото. Това поведение може да бъде отменено, като изберете фиксирана настройка за баланс на бялото, която съответства на източника на светлина, който искате да използвате като референтен.

Светла среда:

· Автоматично: Автоматично идентифициране и компенсиране на цвета на източника на светлина. Това е препоръчителната настройка, която може да се използва в повечето ситуации.

· Автоматично на открито

: Автоматично идентифициране и компенсиране на цвета на източника на светлина. Това е

препоръчителна настройка, която може да се използва в повечето ситуации на открито.

· По поръчка на закрито

: Фиксирана настройка на цвета за стая с малко изкуствена светлина, различна от флуоресцентно осветление

и добър за нормална цветна температура около 2800 K.

23

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

· По поръчка на открито

: Фиксирана настройка на цвета за слънчево време с цветна температура около

5500 К.

· Фиксирана флуоресцентна светлина 1: Фиксирана настройка на цвета за флуоресцентно осветление с цветна температура около 4000 K.

· Фиксирана флуоресцентна светлина 2: Фиксирана настройка на цвета за флуоресцентно осветление с цветна температура около 3000 K.

· Фиксирана на закрито: Фиксирана настройка на цвета за стая с малко изкуствена светлина, различна от флуоресцентно осветление и

добър за нормална цветна температура около 2800 K.

· Фиксирано на открито 1: Фиксирана настройка на цвета за слънчеви метеорологични условия с цветна температура около 5500 K.

· Фиксирано на открито 2: Фиксирана настройка на цвета за облачно време с цветна температура около 6500 K.

· Живак на уличното осветление в уличното осветление.

: Фиксирана цветова настройка за ултравиолетово излъчване в светлини с живачни пари

· Натриево улично осветление

: Фиксирана настройка на цвета, която компенсира жълто-оранжевия цвят на натриевите пари

светлини, често срещани в уличното осветление.

· Задържане на тока: Запазете текущите настройки и не компенсирайте промените в светлината.

· Ръководство

: Фиксирайте баланса на бялото с помощта на бял обект. Плъзнете кръга до обект, който искате

камерата да се тълкува като бяло на живо view образ. Използвайте плъзгачите за баланс на червено и баланс на синьо, за да регулирате

баланс на бялото ръчно.

Дневно-нощен режим

IR-филтър:
· Автоматично: Изберете автоматично включване и изключване на IR-cut филтъра. Когато камерата е в дневен режим, IR-cut филтърът е включен и блокира входящата инфрачервена светлина, а когато е в нощен режим, IR-cut филтърът се изключва и светлочувствителността на камерата се увеличава.
· Вкл.: Изберете, за да включите IR-cut филтъра. Изображението е цветно, но с намалена светлочувствителност. · Изкл.: Изберете, за да изключите IR-cut филтъра. Изображението е черно-бяло за повишена светлочувствителност. Праг: Използвайте плъзгача, за да регулирате прага на светлината, при който камерата преминава от дневен в нощен режим.
· Преместете плъзгача към Bright, за да намалите прага за IR-cut филтъра. Камерата преминава в нощен режим по-рано.
· Преместете плъзгача към Тъмно, за да увеличите прага за IR-cut филтъра. По-късно камерата преминава в нощен режим.
IR светлина
Ако устройството ви няма вградено осветление, тези контроли са налични само когато сте свързали поддържащ аксесоар на Axis.
Разрешаване на осветление: Включете, за да позволите на камерата да използва вградената светлина в нощен режим.
Синхронизиране на осветлението: Включете, за да синхронизирате автоматично осветлението с околната светлина. Синхронизирането между ден и нощ работи само ако IR-cut филтърът е настроен на Auto или Off.

Автоматичен ъгъл на осветяване

: Включете, за да използвате автоматичния ъгъл на осветяване.

Ъгъл на осветяване

: Използвайте плъзгача, за да зададете ръчно ъгъла на осветяване, напрample, ако ъгълът трябва да е различен

от ъгъла на камерата view. Ако камерата има широк ъгъл на view, можете да зададете ъгъла на осветяване на по-тесен ъгъл,

което се равнява на по-голяма теле позиция. Това ще доведе до тъмни ъгли в изображението.

IR дължина на вълната

: Изберете желаната дължина на вълната за инфрачервената светлина.

Бялата светлина

24

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

Позволете осветление

: Включете, за да позволите на камерата да използва бяла светлина в нощен режим.

Синхронизирайте осветлението

: Включете за автоматично синхронизиране на бялата светлина с околната светлина.

експозиция

Режим на експозиция: Изберете режим на експозиция, за да намалите бързо променящите се неравномерни ефекти в изображението, напрample трептене, произведено от различни видове източници на светлина. Препоръчваме ви да използвате автоматичен режим на експозиция или същата честота като вашата електрическа мрежа.
· Автоматично: Камерата автоматично регулира блендата, усилването и затвора.

· Автоматична бленда

: Камерата автоматично регулира блендата и усилването. Блендата е фиксирана.

· Автоматичен затвор

: Камерата автоматично настройва затвора и усилването. Блендата е фиксирана.

· Задържане на текущия: Заключва текущите настройки на експозицията.

· Без трептене

: Фотоапаратът автоматично регулира блендата и усилването и използва само следния затвор

скорости: 1/50 s (50 Hz) и 1/60 s (60 Hz).

· Без трептене 50 Hz

: Фотоапаратът автоматично регулира блендата и усилването и използва скоростта на затвора 1/50 s.

· Без трептене 60 Hz

: Фотоапаратът автоматично регулира блендата и усилването и използва скоростта на затвора 1/60 s.

· Намалено трептене

: Това е същото като без трептене, но камерата може да използва скорости на затвора, по-високи от

1/100 s (50 Hz) и 1/120 s (60 Hz) за по-ярки сцени.

· Намалено трептене 50 Hz

: Това е същото като без трептене, но камерата може да използва по-бързи скорости на затвора

от 1/100 s за по-ярки сцени.

· Намалено трептене 60 Hz

: Това е същото като без трептене, но камерата може да използва по-бързи скорости на затвора

от 1/120 s за по-ярки сцени.

· Ръководство

: Блендата, усилването и затворът са фиксирани.

Зона на експозиция: Използвайте зони на експозиция, за да оптимизирате експозицията в избрана част от сцената, напрample, областта отпред

на входна врата.

Забележка
Зоните на експозиция са свързани с оригиналното изображение (незавъртяно), а имената на зоните се отнасят за оригиналното изображение. Това означава, напрample, че ако видеопотокът се завърти на 90°, тогава горната зона става дясната зона в потока, а лявата става долната.

· Автоматично: Подходящо за повечето ситуации. · Център: Използва фиксирана зона в центъра на изображението за изчисляване на експонацията. Зоната е с фиксиран размер и
позиция на живо view.

· Пълен

: Използва целия жив view за изчисляване на експозицията.

· Горен

: Използва област с фиксиран размер и позиция в горната част на изображението, за да изчисли експонацията.

· Нисък

: Използва област с фиксиран размер и позиция в долната част на изображението, за да изчисли експонацията.

· Наляво

: Използва област с фиксиран размер и позиция в лявата част на изображението, за да изчисли експонацията.

· Точно така

: Използва област с фиксиран размер и позиция в дясната част на изображението, за да изчисли експонацията.

25

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

· Точково: Използва област с фиксиран размер и позиция на живо view за изчисляване на експозицията. · По избор: Използва област на живо view за изчисляване на експозицията. Можете да регулирате размера и позицията на областта. Макс. затвор: Изберете скоростта на затвора, за да осигурите най-доброто изображение. Ниските скорости на затвора (по-дълга експонация) могат да причинят замъгляване на движението, когато има движение, а твърде високата скорост на затвора може да повлияе на качеството на изображението. Максималният затвор работи с максимално усилване за подобряване на изображението.
Максимално усилване: Изберете подходящото максимално усилване. Ако увеличите максималното усилване, това подобрява видимото ниво на детайлност в тъмните изображения, но също така увеличава нивото на шума. Повече шум може също да доведе до увеличено използване на честотна лента и съхранение. Ако зададете максимално усилване на висока стойност, изображенията могат да се различават много, ако светлинните условия са много различни през деня и нощта. Максималното усилване работи с максимален затвор за подобряване на изображението.

Експозиция с адаптивно движение

: Изберете, за да намалите замъгляването на движението при условия на слаба светлина.

Компромис между замъгляване и шум: Използвайте плъзгача, за да регулирате приоритета между замъгляване от движение и шум. Ако искате да дадете приоритет на ниската честотна лента и да имате по-малко шум за сметка на детайлите в движещите се обекти, преместете плъзгача към Нисък шум. Ако искате да дадете приоритет на запазването на детайлите в движещи се обекти за сметка на шума и честотната лента, преместете плъзгача към Low motion blur.

Забележка
Можете да промените експозицията или чрез регулиране на времето на експозиция, или чрез регулиране на усилването. Ако увеличите времето на експозиция, това води до повече замъгляване на движението, а ако увеличите усилването, това води до повече шум. Ако коригирате компромиса Blur-noise към Low noise, автоматичната експонация ще даде приоритет на по-дългите времена на експозиция пред нарастващото усилване и обратното, ако коригирате компромиса към Low motion blur. И усилването, и времето на експозиция в крайна сметка ще достигнат максималните си стойности при условия на слаба светлина, независимо от зададения приоритет.

Заключване на блендата

: Включете, за да запазите размера на блендата, зададен от плъзгача за блендата. Изключете, за да позволите на камерата автоматично

регулирайте размера на блендата. Можете, напрample, заключете блендата за сцени с условия на постоянно осветление.

Отвор

: Използвайте плъзгача, за да регулирате размера на блендата, тоест колко светлина преминава през обектива. За да позволи повече светлина

за да влезете в сензора и по този начин да създадете по-ярко изображение при условия на слаба светлина, преместете плъзгача към Отворено. Отворена бленда

също така намалява дълбочината на рязкост, което означава, че обектите близо до или далеч от камерата могат да изглеждат нефокусирани. За да позволи повече от

изображението, за да бъде на фокус, преместете плъзгача към Затворено.

Ниво на експозиция: Използвайте плъзгача, за да регулирате експозицията на изображението.

Defog

: Включете, за да откриете ефектите от мъгливото време и автоматично да ги премахнете за по-ясно изображение.

Забележка
Препоръчваме ви да не включвате Defog в сцени с нисък контраст, големи вариации на нивото на светлината или когато автофокусът е леко изключен. Това може да повлияе на качеството на изображението, напрample, чрез увеличаване на контраста. Освен това твърде много светлина може да повлияе отрицателно на качеството на изображението, когато функцията за обезмъгляване е активна.

Етикетиране
Различните сензорни изображения се съединяват, за да се появят като едно пълно изображение. Смесване: Използвайте плъзгача, за да смекчите линията между различните сензорни изображения. Разстояние: Използвайте плъзгача, за да зададете разстоянието (в метри) между камерата и интересните обекти в сцената. На зададеното разстояние получавате оптимално съшиване на изображенията.

Поток
общ

26

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

Разделителна способност: Изберете разделителната способност на изображението, подходяща за сцената на наблюдение. По-високата разделителна способност увеличава честотната лента и съхранението.
Скорост на кадрите: За да избегнете проблеми с честотната лента в мрежата или да намалите размера на хранилището, можете да ограничите скоростта на кадрите до фиксирана сума. Ако оставите честотата на кадрите нула, честотата на кадрите се поддържа на най-високата възможна скорост при текущите условия. По-високата скорост на кадрите изисква повече честотна лента и капацитет за съхранение.
Компресия: Използвайте плъзгача, за да регулирате компресията на изображението. Високата компресия води до по-нисък битрейт и по-ниско качество на изображението. Ниската компресия подобрява качеството на изображението, но използва повече честотна лента и място за съхранение, когато записвате.

Подписано видео

: Включете, за да добавите функцията за подписан видеоклип към видеоклипа. Подписаното видео предпазва видеото от tampминавайки от

добавяне на криптографски подписи към видеото.

H.26x кодиране
Zipstream: Технология за намаляване на скоростта на предаване, оптимизирана за видеонаблюдение, която намалява средната скорост на предаване в поток H.264 или H.265 в реално време. Axis Zipstream прилага висок битрейт в сцени, където има множество области на интерес, напрample в сцени с движещи се обекти. Когато сцената е по-статична, Zipstream прилага по-нисък битрейт и по този начин намалява необходимото място за съхранение. За да научите повече, вижте Намаляване на битрейта с Axis Zipstream
Изберете желаното ниво на намаляване на битрейта:
· Изкл.: Без намаляване на битрейта. · Ниско: Без видимо влошаване на качеството в повечето сцени. Това е опцията по подразбиране и може да се използва във всички видове
на сцени за намаляване на битрейта. · Среден: Видими ефекти в някои сцени чрез по-малко шум и малко по-ниско ниво на детайлност в региони с по-ниска
лихва, напрampтам, където няма движение. · Висок: Видими ефекти в някои сцени чрез по-малко шум и по-ниско ниво на детайлност в региони с по-нисък интерес,
напрampтам, където няма движение. Препоръчваме това ниво за устройства, свързани с облак, и устройства, които използват локално хранилище. · По-високо: Видими ефекти в някои сцени чрез по-малко шум и по-ниско ниво на детайлност в региони с по-нисък интерес, напр.ampтам, където няма движение. · Екстремни: Видими ефекти в повечето сцени. Побитовата скорост е оптимизирана за възможно най-малко съхранение. Оптимизирайте за съхранение: Оптимизирайте настройките за съхраняване на потока, като минимизирате битрейта, като същевременно поддържате качеството. Оптимизацията не се прилага към потока, показан в web клиент. Включването на Optimize for storage също включва Dynamic GOP.
Dynamic FPS (кадри в секунда): Включете, за да позволите на честотната лента да варира в зависимост от нивото на активност в сцената. Повече активност изисква повече честотна лента.

Долна граница

: Въведете стойност, за да регулирате честотата на кадрите между минимални fps и fps по подразбиране на потока въз основа на сцената

движение. Препоръчваме ви да използвате долна граница в сцени с много малко движение, където fps може да падне до 1 или по-ниско.

Dynamic GOP (Group of Pictures): Включете, за да регулирате динамично интервала между I-кадрите въз основа на нивото на активност в сцената.

Горен лимит

: Въведете максимална GOP дължина, тоест максималния брой P-кадри между два I-кадъра. I-рамка

е самостоятелна рамка на изображение, която е независима от други рамки.

P-кадри: P-кадър е предвидено изображение, което показва само промените в изображението от предишния кадър. Въведете желания брой P-рамки. Колкото по-голямо е числото, толкова по-малка честотна лента е необходима. Въпреки това, ако има претоварване на мрежата, може да има забележимо влошаване на качеството на видеото.

Контрол на битрейта:

· Средно: Изберете автоматично регулиране на битрейта за по-дълъг период от време и осигуряване на възможно най-доброто качество на изображението въз основа на наличното място за съхранение.

-

Щракнете, за да изчислите целевия битрейт въз основа на наличното хранилище, времето на задържане и лимита на битрейта.

– Целева битрейт: Въведете желаната целева битрейт.

– Време на съхранение: Въведете броя на дните за съхранение на записите.

27

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

– Съхранение: Показва прогнозното място за съхранение, което може да се използва за потока. – Максимален битрейт: Включете, за да зададете лимит на битрейт.

– Ограничение на битрейта

: Въведете лимит на битрейт, който е по-висок от целевия битрейт.

· Максимум: Изберете, за да зададете максимална моментална битрейт на потока въз основа на честотната лента на вашата мрежа.

– Максимум: Въведете максималния битрейт.

· Променлива: Изберете, за да позволите на битрейта да варира в зависимост от нивото на активност в сцената. Повече активност изисква повече

честотна лента. Препоръчваме тази опция за повечето ситуации.

звуков

Включи: Включете, за да използвате аудио във видеопотока.

източник

: Изберете какъв аудио източник да използвате.

Стерео

: Включете, за да включите вградено аудио, както и аудио от външен микрофон.

Подложки

: Щракнете, за да добавите наслагване. Изберете типа наслагване от падащия списък:
· Текст: Изберете, за да покажете текст, който е интегриран в живо view изображение и видимо във всички views, записи и моментни снимки. Можете да въведете свой собствен текст и можете също да включите предварително конфигурирани модификатори, които да се показват автоматично, напрample време, дата, кадрова честота.

-

: Щракнете, за да добавите модификатора на дата %F, за да покажете гггг-мм-дд.

-

: Щракнете, за да добавите модификатора на времето %X за показване на hh:mm:ss (24-часов часовник).

– Модификатори: Щракнете, за да изберете някой от модификаторите, показани в списъка, за да ги добавите към текстовото поле. Напримерampле,

%a показва деня от седмицата.

– Размер: Изберете желания размер на шрифта.

– Външен вид: Изберете цвета на текста и цвета на фона, напрample, бял текст на черен фон

(по подразбиране).

-

: Изберете позицията на наслагването в изображението.

· Изображение: Изберете за показване на статично изображение, насложено върху видеопотока. Можете да използвате .bmp, .png, .jpeg или .svg files.

За да качите изображение, щракнете върху Изображения. Преди да качите изображение, можете да изберете:

– Мащабиране с разделителна способност: Изберете автоматично мащабиране на насложеното изображение, за да пасне на разделителната способност на видеото.

– Използване на прозрачност: Изберете и въведете шестнадесетичната RGB стойност за този цвят. Използвайте формата RRGGBB.

Exampфайлове с шестнадесетични стойности: FFFFFF за бяло, 000000 за черно, FF00000 за червено, 6633FF за синьо и

669900 за зелено. Само за .bmp изображения.

· Индикатор за стрийминг

: Изберете, за да покажете анимация, насложена върху видеопотока. Анимацията

показва, че видеопотокът е на живо, дори ако сцената не съдържа никакво движение.

– Външен вид: Изберете цвета на анимацията и цвета на фона, напрample, червена анимация на прозрачен

фон (по подразбиране).

– Размер: Изберете желания размер на шрифта.

-

: Изберете позицията на наслагването в изображението.

28

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

Маски за поверителност

: Щракнете, за да създадете нова маска за поверителност. Максималният брой маски зависи от сложността на всички комбинирани маски. Всяка маска може да има максимум 10 опорни точки. Маски за поверителност: Щракнете, за да промените цвета на всички маски за поверителност или за да изтриете всички маски за поверителност за постоянно. Размер на клетката: Ако изберете мозаечен цвят, маските за поверителност се появяват като пикселизирани шарки. Използвайте плъзгача, за да промените размера на пикселите.
Маска x: Щракнете, за да преименувате, деактивирате или изтриете за постоянно маската.
звуков
Настройки на устройството
Вход: Включете или изключете аудио входа. Показва типа вход.

Разрешете извличане на поток

: Включете, за да позволите извличане на поток.

Тип на въвеждане

: Изберете типа вход, например дали е вътрешен микрофон или линеен вход.

Тип захранване

: Изберете тип мощност за вашия вход.

Прилага промени

: Щракнете, за да приложите избора си.

Отделни контроли на усилването

: Включете, за да регулирате усилването отделно за различните типове вход.

Автоматичен контрол на усилването

: Включете, за да адаптирате динамично усилването към промените в звука.

Усилване: Използвайте плъзгача, за да промените усилването. Щракнете върху иконата на микрофон, за да изключите или включите звука.

Продукция

: Показва типа изход.

Усилване: Използвайте плъзгача, за да промените усилването. Щракнете върху иконата на високоговорителя, за да изключите или включите звука.

Поток
Кодиране: Изберете кодирането, което да използвате за поточно предаване на входния източник. Можете да изберете кодиране само ако аудио входът е включен. Ако аудио входът е изключен, щракнете върху Активиране на аудио вход, за да го включите.

29

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Аудио клипове
Добавяне на клип: Щракнете, за да добавите нов аудио клип. Можете да използвате .au, .mp3, .opus, .vorbis, .wav fileс. Щракнете, за да възпроизведете аудио клипа. Щракнете, за да спрете възпроизвеждането на аудио клипа. Контекстното меню съдържа:
· Преименуване: Променете името на аудио клипа. · Създаване на връзка: Създайте a URL който, когато се използва, възпроизвежда аудио клипа на устройството. Посочете обема и броя
пъти за възпроизвеждане на клипа. · Изтегляне: Изтеглете аудио клипа на вашия компютър. · Изтриване: Изтрийте аудио клипа от устройството.
Записи
Кликнете, за да филтрирате записите. От: Показване на записи, направени след определен момент от време. До: Показване на записи до определен момент от време. Източник: Показване на записи въз основа на източника. Събитие: Показване на записи въз основа на събития. Съхранение: Показване на записи въз основа на типа съхранение. Текущи записи: Показване на всички текущи записи на камерата.
Изберете, за да започнете запис на камерата. Изберете на кое устройство за съхранение да запазите. Изберете, за да спрете запис на камерата. Задействаните записи ще приключат както при ръчно спиране, така и при изключване на камерата. Непрекъснатите записи ще продължат, докато не бъдат спрени ръчно. Дори ако камерата е изключена, записът ще продължи, когато камерата се стартира отново.
30

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Кликнете, за да възпроизведете записа.
Щракнете, за да спрете възпроизвеждането на записа.
31

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Кликнете, за да покажете повече информация и опции за записа. Задайте диапазон на експортиране: Ако искате да експортирате само част от записа, въведете от кога до кога.
Щракнете, за да изтриете записа. Експортиране: Щракнете, за да експортирате (част от) записа.
32

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Приложения:
Добавяне на приложение: Щракнете, за да инсталирате ново приложение. Намерете още приложения: Щракнете, за да отидете на надview страница с приложения на Axis. Разрешаване на неподписани приложения: Включете, за да разрешите инсталирането на неподписани приложения. Забележка
Производителността на устройството може да бъде засегната, ако стартирате няколко приложения едновременно.
Използвайте превключвателя до името на приложението, за да стартирате или спрете приложението. Отваряне: Щракнете за достъп до настройките на приложението. Наличните настройки зависят от приложението. Някои приложения нямат никакви настройки.
Контекстното меню може да съдържа една или повече от следните опции: · Лиценз с отворен код: Щракнете, за да view информация за лицензите с отворен код, използвани в приложението. · Дневник на приложението: Щракнете, за да view дневник на събитията в приложението. Дневникът е полезен, когато се свързвате с поддръжката. · Активиране на лиценз с ключ: Ако приложението изисква лиценз, трябва да го активирате. Използвайте тази опция, ако устройството ви няма достъп до интернет. Ако нямате лицензен ключ, отидете на axis.com/products/analytics. Имате нужда от лицензен код и сериен номер на продукта на Axis, за да генерирате лицензен ключ. · Автоматично активиране на лиценз: Ако приложението изисква лиценз, трябва да го активирате. Използвайте тази опция, ако вашето устройство има достъп до интернет. Имате нужда от лицензен код, за да активирате лиценза. · Деактивиране на лиценза: Деактивирайте лиценза, за да го използвате в друго устройство. Ако деактивирате лиценза, вие също го премахвате от устройството. За деактивиране на лиценза е необходим достъп до интернет. · Настройки: Конфигурирайте параметрите. · Изтриване: Изтрийте приложението за постоянно от устройството. Ако първо не деактивирате лиценза, той остава активен.
Система
Дата и час
Форматът на времето зависи от web езиковите настройки на браузъра. Забележка
Препоръчваме ви да синхронизирате датата и часа на устройството с NTP сървър.
Синхронизация: Изберете опция за синхронизиране на датата и часа на устройството. · Автоматични дата и час (ръчни NTS KE сървъри): Синхронизирайте със защитените сървъри за установяване на NTP ключ, свързани към DHCP сървъра. – Ръчни NTS KE сървъри: Въведете IP адреса на един или два NTP сървъра. Когато използвате два NTP сървъра, устройството синхронизира и адаптира времето си въз основа на вход от двата. · Автоматични дата и час (NTP сървъри, използващи DHCP): Синхронизиране с NTP сървърите, свързани към DHCP сървъра. – Резервни NTP сървъри: Въведете IP адреса на един или два резервни сървъра. · Автоматични дата и час (ръчни NTP сървъри): Синхронизирайте с NTP сървъри по ваш избор. – Ръчни NTP сървъри: Въведете IP адреса на един или два NTP сървъра. Когато използвате два NTP сървъра, устройството синхронизира и адаптира времето си въз основа на вход от двата. · Персонализирана дата и час: Ръчно задаване на дата и час. Щракнете върху Get from system, за да извлечете настройките за дата и час веднъж от вашия компютър или мобилно устройство.
Часова зона: Изберете коя часова зона да използвате. Часът ще бъде автоматично коригиран за лятно часово време и стандартно време.
33

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Забележка Системата използва настройките за дата и час във всички записи, регистрационни файлове и системни настройки.
мрежа
IPv4
Присвояване на IPv4 автоматично: Изберете, за да позволите на мрежовия рутер да присвои автоматично IP адрес на устройството. Препоръчваме автоматичен IP (DHCP) за повечето мрежи. IP адрес: Въведете уникален IP адрес за устройството. Статичните IP адреси могат да се присвояват произволно в рамките на изолирани мрежи, при условие че всеки адрес е уникален. За да избегнете конфликти, ви препоръчваме да се свържете с вашия мрежов администратор, преди да зададете статичен IP адрес. Подмрежова маска: Въведете подмрежовата маска, за да определите кои адреси са в локалната мрежа. Всеки адрес извън локалната мрежа минава през рутера. Рутер: Въведете IP адреса на рутера по подразбиране (шлюз), използван за свързване на устройства, които са свързани към различни мрежи и мрежови сегменти.
IPv6
Присвояване на IPv6 автоматично: Изберете, за да включите IPv6 и да позволите на мрежовия рутер автоматично да присвои IP адрес на устройството.
Име на хост
Автоматично присвояване на име на хост: Изберете, за да позволите на мрежовия рутер автоматично да присвои име на хост на устройството. Име на хост: Въведете името на хоста ръчно, за да го използвате като алтернативен начин за достъп до устройството. Името на хоста се използва в отчета на сървъра и в системния регистър. Позволените знаци са AZ, az, 0 и -.
DNS сървъри
Присвояване на DNS автоматично: Изберете, за да позволите на мрежовия рутер да присвоява автоматично домейни за търсене и адреси на DNS сървъри на устройството. Препоръчваме автоматичен DNS (DHCP) за повечето мрежи. Търсете домейни: Когато използвате име на хост, което не е напълно квалифицирано, щракнете върху Добавяне на домейн за търсене и въведете домейн, в който да търсите името на хост, използвано от устройството. DNS сървъри: Щракнете върху Добавяне на DNS сървър и въведете IP адреса на DNS сървъра. Това осигурява преобразуването на имена на хостове в IP адреси във вашата мрежа.
HTTP и HTTPS
Разрешаване на достъп чрез: Изберете дали на потребител е разрешено да се свързва с устройството чрез HTTP, HTTPS или двата протокола HTTP и HTTPS. HTTPS е протокол, който осигурява криптиране за заявки за страници от потребители и за страниците, върнати от web сървър. Криптираният обмен на информация се управлява от използването на HTTPS сертификат, който гарантира автентичността на сървъра. За да използвате HTTPS на устройството, трябва да инсталирате HTTPS сертификат. Отидете на Система > Защита, за да създадете и инсталирате сертификати. Забележка
Ако ти view криптирана web страници през HTTPS, може да изпитате спад в производителността, особено когато заявите страница за първи път.
HTTP порт: Въведете HTTP порта, който да използвате. Разрешени са порт 80 или всеки порт в диапазона 1024-65535. Ако сте влезли като администратор, можете също да въведете всеки порт в диапазона 1-1023. Ако използвате порт в този диапазон, ще получите предупреждение.
34

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
HTTPS порт: Въведете HTTPS порта, който да използвате. Порт 443 или всеки порт в диапазона 1024-65535 са разрешени. Ако сте влезли като администратор, можете също да въведете всеки порт в диапазона 1-1023. Ако използвате порт в този диапазон, ще получите предупреждение. Сертификат: Изберете сертификат, за да активирате HTTPS за устройството.
Протоколи за откриване на мрежа Bonjour®: Включете, за да позволите автоматично откриване в мрежата. Bonjour име: Въведете приятелско име, което да се вижда в мрежата. Името по подразбиране е името на устройството и MAC адреса. UPnP®: Включете, за да позволите автоматично откриване в мрежата. UPnP име: Въведете приятелско име, за да бъде видимо в мрежата. Името по подразбиране е името на устройството и MAC адреса. WS-Discovery: Включете, за да позволите автоматично откриване в мрежата.
Облачна връзка с едно щракване Облачната връзка с едно щракване (O3C) заедно с O3C услуга осигурява лесен и сигурен достъп до интернет до живо и записано видео от всяко място. За повече информация вижте axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services. Разрешаване на O3C: · Едно щракване: Настройката по подразбиране. Натиснете и задръжте контролния бутон на устройството, за да се свържете с O3C услуга през интернет. Необходимо е да регистрирате устройството в услугата O3C в рамките на 24 часа след натискане на контролния бутон. В противен случай устройството прекъсва връзката с услугата O3C. След като регистрирате устройството, Always е активирано и устройството остава свързано с услугата O3C. · Винаги: Устройството постоянно се опитва да се свърже с O3C услуга през интернет. След като регистрирате устройството, то остава свързано с услугата O3C. Използвайте тази опция, ако контролният бутон на устройството е извън обсега. · Не: Деактивира услугата O3C. Настройки на прокси: Ако е необходимо, въведете настройките на прокси, за да се свържете с прокси сървъра. Хост: Въведете адреса на прокси сървъра. Порт: Въведете номера на порта, използван за достъп. Вход и парола: Ако е необходимо, въведете потребителско име и парола за прокси сървъра. Метод за удостоверяване: · Основен: Този метод е най-съвместимата схема за удостоверяване за HTTP. Той е по-малко сигурен от метода Digest, защото изпраща потребителското име и паролата некриптирани до сървъра. · Дайджест: Този метод е по-сигурен, защото винаги прехвърля паролата криптирана през мрежата. · Автоматично: Тази опция позволява на устройството да избере метода за удостоверяване в зависимост от поддържаните методи. Той дава приоритет на метода Digest пред основния метод. Ключ за удостоверяване на собственик (OAK): Щракнете върху Вземи ключ, за да извлечете ключа за удостоверяване на собственика. Това е възможно само ако устройството е свързано към интернет без защитна стена или прокси.
SNMP
35

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Простият протокол за управление на мрежата (SNMP) позволява дистанционно управление на мрежови устройства.
SNMP: Изберете версията на SNMP, която да използвате.
· v1 и v2c: – Четене на общност: Въведете името на общността, която има достъп само за четене до всички поддържани SNMP обекти. Стойността по подразбиране е публична. – Записване на общност: Въведете името на общността, която има достъп за четене/запис до всички поддържани SNMP обекти (с изключение на обекти само за четене). Стойността по подразбиране е запис. – Активиране на прихващания: Включете, за да активирате докладване прихващания. Устройството използва капани, за да изпраща съобщения за важни събития или промени в състоянието на система за управление. В интерфейса на устройството можете да настроите капани за SNMP v1 и v2c. Прихващанията се изключват автоматично, ако преминете към SNMP v3 или изключите SNMP. Ако използвате SNMP v3, можете да настроите капани чрез приложението за управление на SNMP v3. – Прихващащ адрес: Въведете IP адреса или името на хоста на сървъра за управление. – Trap community: Въведете общността, която да използвате, когато устройството изпрати trap съобщение до системата за управление. – Прихващания: – Студен старт: Изпраща прихващане, когато устройството стартира. – Топъл старт: Изпраща съобщение за прихващане, когато промените SNMP настройка. – Свързване нагоре: Изпраща съобщение за прихващане, когато връзката се промени отдолу нагоре. – Неуспешно удостоверяване: Изпраща съобщение за прихващане, когато опитът за удостоверяване е неуспешен.
Забележка: Всички прихващания на Axis Video MIB се активират, когато включите прихващанията на SNMP v1 и v2c. За повече информация вижте AXIS OS Portal > SNMP.
· v3: SNMP v3 е по-сигурна версия, която осигурява криптиране и сигурни пароли. За да използвате SNMP v3, ви препоръчваме да активирате HTTPS, тъй като след това паролата се изпраща през HTTPS. Това също предотвратява достъпа на неоторизирани страни до некриптирани SNMP v1 и v2c прихващания. Ако използвате SNMP v3, можете да настроите капани чрез приложението за управление на SNMP v3. – Парола за акаунта „начален“: Въведете SNMP паролата за акаунта с име „начален“. Въпреки че паролата може да бъде изпратена без активиране на HTTPS, ние не го препоръчваме. Паролата за SNMP v3 може да бъде зададена само веднъж и за предпочитане само когато HTTPS е активиран. След като паролата е зададена, полето за парола вече не се показва. За да зададете паролата отново, трябва да нулирате устройството до фабричните настройки по подразбиране.
Сигурност
Сертификати
Сертификатите се използват за удостоверяване на устройства в мрежа. Устройството поддържа два вида сертификати:
· Сертификати клиент/сървър Сертификатът клиент/сървър потвърждава самоличността на устройството и може да бъде самоподписан или издаден от Сертифициращ орган (CA). Самоподписаният сертификат предлага ограничена защита и може да се използва, преди да бъде получен сертификат, издаден от CA.
· CA сертификати Можете да използвате CA сертификат за удостоверяване на партньорски сертификат, напрample за потвърждаване на самоличността на сървър за удостоверяване, когато устройството се свърже към мрежа, защитена от IEEE 802.1X. Устройството има няколко предварително инсталирани CA сертификата.
Тези формати се поддържат:
· Формати на сертификати: .PEM, .CER и .PFX · Формати на частни ключове: PKCS#1 и PKCS#12 Важно Ако нулирате устройството до фабричните настройки по подразбиране, всички сертификати се изтриват. Всички предварително инсталирани CA сертификати се преинсталират.
Филтрирайте сертификатите в списъка.
Добавяне на сертификат: Щракнете, за да добавите сертификат.
36

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Контекстното меню съдържа: · Информация за сертификата: View свойства на инсталиран сертификат. · Изтриване на сертификат: Изтрийте сертификата. · Създаване на заявка за подписване на сертификат: Създайте заявка за подписване на сертификат, която да изпратите до регистриращ орган, за да кандидатствате за сертификат за цифрова идентичност.
IEEE 802.1x IEEE 802.1x е IEEE стандарт за базиран на порт контрол на достъпа до мрежата, осигуряващ сигурно удостоверяване на жични и безжични мрежови устройства. IEEE 802.1x е базиран на EAP (Extensible Authentication Protocol). За достъп до мрежа, защитена от IEEE 802.1x, мрежовите устройства трябва да се удостоверят. Удостоверяването се извършва от сървър за удостоверяване, обикновено RADIUS сървър (напрample FreeRADIUS и Microsoft Internet Authentication Server). Сертификати Когато е конфигурирано без CA сертификат, валидирането на сертификата на сървъра е деактивирано и устройството се опитва да се удостовери, независимо към коя мрежа е свързано. При използване на сертификат, в изпълнението на Axis, устройството и сървърът за удостоверяване се удостоверяват с цифрови сертификати, използвайки EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol – Transport Layer Security). За да позволите на устройството да има достъп до мрежа, защитена чрез сертификати, на устройството трябва да бъде инсталиран подписан клиентски сертификат. Клиентски сертификат: Изберете клиентски сертификат за използване на IEEE 802.1x. Сървърът за удостоверяване използва сертификата, за да потвърди самоличността на клиента. CA сертификат: Изберете CA сертификат, за да потвърдите самоличността на сървъра за удостоверяване. Когато не е избран сертификат, устройството се опитва да се удостовери, независимо към коя мрежа е свързано. EAP самоличност: Въведете самоличността на потребителя, свързана с клиентския сертификат. Версия на EAPOL: Изберете версията на EAPOL, която се използва в мрежовия комутатор. Използвайте IEEE 802.1x: Изберете, за да използвате протокола IEEE 802.1x.
Предотвратяване на атаки с груба сила Блокиране: Включете, за да блокирате атаки с груба сила. Атаката с груба сила използва метода проба-грешка, за да отгатне информация за вход или ключове за шифроване. Период на блокиране: Въведете броя секунди за блокиране на атака с груба сила. Условия за блокиране: Въведете броя неуспешни удостоверявания, разрешени за секунда преди блокирането да започне. Можете да зададете броя на грешките, разрешен както на ниво страница, така и на ниво устройство.
Филтър за IP адрес Използване на филтър: Изберете, за да филтрирате на кои IP адреси е разрешен достъп до устройството. Политика: Изберете дали да разрешите достъп или да откажете достъп за определени IP адреси. Адреси: Въведете IP номерата, на които е разрешен или отказан достъп до устройството. Можете също да използвате CIDR формат.
Персонализиран сертификат за фърмуер
37

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
За да инсталирате тестов фърмуер или друг персонализиран фърмуер от Axis на устройството, имате нужда от потребителски подписан фърмуерен сертификат. Сертификатът потвърждава, че фърмуерът е одобрен както от собственика на устройството, така и от Axis. Фърмуерът може да работи само на конкретно устройство, което се идентифицира с неговия уникален сериен номер и идентификатор на чип. Персонализирано подписаните сертификати за фърмуер могат да бъдат създадени само от Axis, тъй като Axis притежава ключа за подписването им. Щракнете върху Инсталиране, за да инсталирате сертификата. Трябва да инсталирате сертификата, преди да инсталирате фърмуера.
Потребители
Добавяне на потребител: Щракнете, за да добавите нов потребител. Можете да добавите до 100 потребители. Потребителско име: Въведете уникално потребителско име. Нова парола: Въведете парола за потребителя. Паролите трябва да са от 1 до 64 знака. В паролата са разрешени само ASCII знаци за печат (код 32 до 126), напрampбукви, цифри, препинателни знаци и някои символи. Повторете паролата: Въведете отново същата парола. Роля:
· Администратор: Има пълен достъп до всички настройки. Администраторите могат също да добавят, актуализират и премахват други потребители. · Оператор: Има достъп до всички настройки с изключение на:
– Всички системни настройки. – Добавяне на приложения. · Viewer: Има достъп до: – Гледайте и правете моментни снимки на видео поток. – Гледайте и експортирайте записи. – С PTZ потребителски достъп: панорама, накланяне и мащабиране. Контекстното меню съдържа: Актуализиране на потребител: Редактиране на свойствата на потребителя. Изтриване на потребител: Изтриване на потребителя. Не можете да изтриете root потребителя.
Анонимни потребители Разрешаване на анонимни viewers: Включете, за да позволите на всеки да има достъп до устройството като a viewбез да се налага да влизате с потребителски акаунт. Разрешаване на анонимни PTZ оператори: Включете, за да разрешите на анонимни потребители да панорамират, накланят и мащабират изображението.
Събития
Правила Правилото определя условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да може продуктът да извърши действие. Списъкът показва всички текущо конфигурирани правила в продукта. Забележка Можете да създадете до 256 правила за действие.
Добавяне на правило: Щракнете, за да създадете правило. Име: Въведете име за правилото.
38

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Изчакване между действията: Въведете минималното време (чч:мм:сс), което трябва да измине между активирането на правилото. Полезно е, ако правилото е активирано от напрample условия на режим ден-нощ, за да избегнете малки промени в светлината по време на изгрев и залез, които активират правилото многократно.
Условие: Изберете условие от списъка. Трябва да бъде изпълнено условие, за да може устройството да извърши действие. Ако са дефинирани множество условия, всички те трябва да бъдат изпълнени, за да се задейства действието. За информация относно конкретни условия вижте Първи стъпки с правила за събития.
Използвайте това условие като тригер: Изберете, за да направите това първо условие да функционира само като начален тригер. Това означава, че след като правилото е активирано, то остава активно, докато са изпълнени всички останали условия, независимо от състоянието на първото условие. Ако не изберете тази опция, правилото просто ще бъде активно, когато са изпълнени всички условия.
Обърнете това условие: Изберете, ако искате условието да бъде обратното на вашия избор.
Добавяне на условие: Щракнете, за да добавите допълнително условие.
Действие: Изберете действие от списъка и въведете необходимата информация за него. За информация относно конкретни действия вижте Първи стъпки с правила за събития.
Получатели
Можете да настроите устройството си да уведомява получателите за събития или да изпраща fileс. Списъкът показва всички получатели, конфигурирани в момента в продукта, заедно с информация за тяхната конфигурация.
Забележка Можете да създадете до 20 получателя.
Добавяне на получател: Щракнете, за да добавите получател.
Име: Въведете име за получателя.
Тип: Изберете от списъка:
· FTP – Хост: Въведете IP адреса на сървъра или името на хоста. Ако въведете име на хост, уверете се, че DNS сървърът е указан под Система > Мрежа > IPv4 и IPv6. – Порт: Въведете номера на порта, използван от FTP сървъра. По подразбиране е 21. – Папка: Въведете пътя до директорията, където искате да съхраните fileс. Ако тази директория все още не съществува на FTP сървъра, ще получите съобщение за грешка при качване fileс. – Потребителско име: Въведете потребителското име за вход. – Парола: Въведете паролата за влизане. – Използвайте временно file име: Изберете за качване files с временни, автоматично генерирани fileимена. The files се преименува на желаните имена, когато качването завърши. Ако качването е прекъснато/прекъснато, няма да получите никакви повреди fileс. Вероятно обаче все още получавате временното fileс. По този начин знаете всичко files, които имат желаното име, са правилни. – Използвайте пасивен FTP: При нормални обстоятелства продуктът просто изисква от целевия FTP сървър да отвори връзката за данни. Устройството активно инициира FTP контрол и връзки за данни към целевия сървър. Това обикновено е необходимо, ако има защитна стена между устройството и целевия FTP сървър.
· HTTP – URL: Въведете мрежовия адрес на HTTP сървъра и скрипта, който ще обработи заявката. Напримерampфайл: http://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi. – Потребителско име: Въведете потребителското име за вход. – Парола: Въведете паролата за влизане. – Прокси: Включете и въведете необходимата информация, ако трябва да бъде подаден прокси сървър, за да се свържете с HTTP сървъра.
· HTTPS – URL: Въведете мрежовия адрес на HTTPS сървъра и скрипта, който ще обработи заявката. Напримерampфайл: https://192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi.
39

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

– Проверка на сертификата на сървъра: Изберете, за да потвърдите сертификата, който е създаден от HTTPS сървъра. – Потребителско име: Въведете потребителското име за вход. – Парола: Въведете паролата за влизане. – Прокси: Включете и въведете необходимата информация, ако трябва да бъде подаден прокси сървър за свързване към HTTPS
сървър. · Мрежово съхранение
Можете да добавите мрежово хранилище, като NAS (Network Attached Storage) и да го използвате като получател за съхранение fileс. Най- fileсе съхраняват в Matroska (MKV) file формат.
– Хост: Въведете IP адреса или името на хоста за мрежовото хранилище. – Споделяне: Въведете името на споделянето на хоста. – Папка: Въведете пътя до директорията, в която искате да съхраните fileс. – Потребителско име: Въведете потребителското име за вход. – Парола: Въведете паролата за влизане. · SFTP – Хост: Въведете IP адреса на сървъра или името на хоста. Ако въведете име на хост, уверете се, че е DNS сървър
посочени в Система > Мрежа > IPv4 и IPv6. – Порт: Въведете номера на порта, използван от SFTP сървъра. По подразбиране е 22. – Папка: Въведете пътя до директорията, където искате да съхраните fileс. Ако тази директория все още не съществува на
SFTP сървъра, ще получите съобщение за грешка при качване fileс. – Потребителско име: Въведете потребителското име за вход. – Парола: Въведете паролата за влизане. – Тип публичен ключ на SSH хост (MD5): Въведете отпечатъка на публичния ключ на отдалечения хост (32-цифрен
шестнадесетичен низ). SFTP клиентът поддържа SFTP сървъри, използващи SSH-2 с RSA, DSA, ECDSA и ED25519 типове хост ключове. RSA е предпочитаният метод по време на преговори, следван от ECDSA, ED25519 и DSA. Уверете се, че сте въвели правилния MD5 хост ключ, който се използва от вашия SFTP сървър. Въпреки че устройството на Axis поддържа хеш ключове както MD5, така и SHA-256, ние препоръчваме да използвате SHA-256 поради по-силна защита спрямо MD5. За повече информация как да конфигурирате SFTP сървър с устройство на Axis, отидете на портала на AXIS OS. – Тип публичен ключ на SSH хост (SHA256): Въведете отпечатъка на публичния ключ на отдалечения хост (43-цифрен низ, кодиран с Base64). SFTP клиентът поддържа SFTP сървъри, използващи SSH-2 с RSA, DSA, ECDSA и ED25519 типове хост ключове. RSA е предпочитаният метод по време на преговори, следван от ECDSA, ED25519 и DSA. Уверете се, че сте въвели правилния MD5 хост ключ, който се използва от вашия SFTP сървър. Въпреки че устройството на Axis поддържа хеш ключове както MD5, така и SHA-256, ние препоръчваме да използвате SHA-256 поради по-силна защита спрямо MD5. За повече информация как да конфигурирате SFTP сървър с устройство на Axis, отидете на портала на AXIS OS. – Използвайте временно file име: Изберете за качване files с временни, автоматично генерирани fileимена. The files се преименува на желаните имена, когато качването завърши. Ако качването е прекъснато/прекъснато, няма да получите никакви повреди fileс. Вероятно обаче все още получавате временното fileс. По този начин знаете всичко files, които имат желаното име, са правилни.

· SIP или VMS

:

SIP: Изберете, за да осъществите SIP повикване.

VMS: Изберете, за да направите VMS повикване.

– От SIP акаунт: Изберете от списъка.

– До SIP адрес: Въведете SIP адреса.

– Тест: Щракнете, за да тествате дали вашите настройки за повикване работят.

· Електронна поща

– Изпращане на имейл до: Въведете имейл адреса, до който да изпращате имейли. За да въведете няколко адреса, използвайте запетаи за

отделете ги.

– Изпращане на имейл от: Въведете имейл адреса на изпращащия сървър.

– Потребителско име: Въведете потребителското име за сървъра за електронна поща. Оставете това поле празно, ако пощенският сървър не го прави

изискват удостоверяване.

– Парола: Въведете паролата за пощенския сървър. Оставете това поле празно, ако пощенският сървър не изисква

удостоверяване.

– Имейл сървър (SMTP): Въведете името на SMTP сървъра, напрample smtp.gmail.com, smtp.mail.yahoo.com.

– Порт: Въведете номера на порта за SMTP сървъра, като използвате стойности в диапазона 0-65535. Стойността по подразбиране е 587.

– Шифроване: За да използвате криптиране, изберете SSL или TLS.

– Проверка на сертификата на сървъра: Ако използвате криптиране, изберете за потвърждаване на самоличността на устройството. Удостоверението

може да бъде самоподписан или издаден от сертифициращ орган (CA).

– POP удостоверяване: Включете, за да въведете името на POP сървъра, напрample pop.gmail.com.

40

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Забележка Някои доставчици на имейл имат филтри за сигурност, които не позволяват на потребителите да получават или viewголямо количество прикачени файлове, от получаване на планирани имейли и други подобни. Проверете политиката за сигурност на доставчика на имейл, за да избегнете заключване на вашия имейл акаунт или пропускане на очакваните имейли.
· TCP – Хост: Въведете IP адреса на сървъра или името на хоста. Ако въведете име на хост, уверете се, че DNS сървърът е указан под Система > Мрежа > IPv4 и IPv6. – Порт: Въведете номера на порта, използван за достъп до сървъра.
Тест: Щракнете, за да тествате настройката.
Контекстното меню съдържа: View получател: Щракнете за view всички данни за получателя. Копиране на получател: Щракнете, за да копирате получател. Когато копирате, можете да правите промени в новия получател. Изтриване на получателя: Щракнете, за да изтриете получателя за постоянно. Графици Графиците и импулсите могат да се използват като условия в правилата. Списъкът показва всички графици и импулси, конфигурирани в момента в продукта, заедно с информация за тяхната конфигурация.
Добавяне на график: Щракнете, за да създадете график или пулс. Ръчен спусък
Ръчният тригер се използва за ръчно задействане на правило. Ръчният спусък може напрample се използва за валидиране на действия по време на инсталиране и конфигуриране на продукта.
MQTT
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) е стандартен протокол за съобщения за Интернет на нещата (IoT). Той е проектиран за опростена интеграция на IoT и се използва в голямо разнообразие от индустрии за свързване на отдалечени устройства с малък кодов отпечатък и минимална честотна лента на мрежата. Клиентът MQTT във фърмуера на устройството на Axis може да опрости интегрирането на данни и събития, произведени в устройството, към системи, които не са системи за управление на видео (VMS). Настройте устройството като MQTT клиент. MQTT комуникацията се основава на две единици, клиенти и брокер. Клиентите могат да изпращат и получават съобщения. Брокерът отговаря за маршрутизирането на съобщенията между клиентите. Можете да научите повече за MQTT в AXIS OS Portal. MQTT клиент
41

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Свързване: Включете или изключете MQTT клиента. Състояние: Показва текущото състояние на MQTT клиента. Брокер Хост: Въведете името на хоста или IP адреса на MQTT сървъра. Протокол: Изберете кой протокол да използвате. Порт: Въведете номера на порта.
· 1883 е стойността по подразбиране за MQTT през TCP · 8883 е стойността по подразбиране за MQTT през SSL · 80 е стойността по подразбиране за MQTT през WebSocket · 443 е стойността по подразбиране за MQTT over WebSocket Secure Username: Въведете потребителското име, което клиентът ще използва за достъп до сървъра. Парола: Въведете парола за потребителското име. Client ID: Въведете клиентски ID. Идентификаторът на клиента се изпраща на сървъра, когато клиентът се свърже с него. Чиста сесия: Контролира поведението при свързване и прекъсване на връзката. Когато е избрано, информацията за състоянието се отхвърля при свързване и прекъсване на връзката. Интервал за поддържане на активност: Интервалът за поддържане на активност позволява на клиента да открие кога сървърът вече не е достъпен, без да се налага да изчаква дългото TCP/IP изчакване. Време на изчакване: Времевият интервал в секунди, за да позволи свързването да завърши. Стойност по подразбиране: 60 Префикс на тема на устройство: Използва се в стойностите по подразбиране за темата в съобщението за свързване и LWT съобщението в раздела MQTT клиент и в условията за публикуване в раздела MQTT публикация. Автоматично повторно свързване: Указва дали клиентът трябва да се свърже отново автоматично след прекъсване на връзката. Съобщение за свързване Указва дали трябва да се изпрати съобщение, когато се установи връзка. Изпращане на съобщение: Включете, за да изпращате съобщения. Използване по подразбиране: Изключете, за да въведете свое собствено съобщение по подразбиране. Тема: Въведете темата за съобщението по подразбиране. Полезен товар: Въведете съдържанието на съобщението по подразбиране. Запази: Изберете, за да запазите състоянието на клиента в тази тема QoS: Променете QoS слоя за пакетния поток. Съобщение за последна воля и завещание Завещанието за последна воля (LWT) позволява на клиента да предостави завещание заедно със своите идентификационни данни, когато се свързва с брокера. Ако клиентът прекъсне връзката неблагоприятно в някакъв момент по-късно (може би защото неговият източник на захранване е умрял), това може да позволи на брокера да достави съобщение до други клиенти. Това LWT съобщение има същата форма като обикновено съобщение и се насочва чрез същата механика. Изпращане на съобщение: Включете, за да изпращате съобщения. Използване по подразбиране: Изключете, за да въведете свое собствено съобщение по подразбиране. Тема: Въведете темата за съобщението по подразбиране. Полезен товар: Въведете съдържанието на съобщението по подразбиране. Запазване: Изберете, за да запазите състоянието на клиента в тази тема
42

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
QoS: Променете слоя QoS за пакетния поток.
Публикация на MQTT
Използване на префикса на темата по подразбиране: Изберете да използвате префикса на темата по подразбиране, който е дефиниран в префикса на темата на устройството в раздела MQTT клиент. Включете име на тема: Изберете, за да включите темата, която описва състоянието в темата на MQTT. Включване на пространства от имена на теми: Изберете, за да включите пространства от имена на теми ONVIF в темата MQTT. Включете сериен номер: Изберете, за да включите серийния номер на устройството в полезния товар на MQTT.
Добавяне на условие: Щракнете, за да добавите условие. Запазване: Определя кои MQTT съобщения се изпращат като запазени.
· Няма: Изпраща всички съобщения като незапазени. · Свойство: Изпращайте само съобщения със състояние като запазени. · Всички: Изпращайте както съобщения със състояние, така и съобщения без състояние като запазени. QoS: Изберете желаното ниво за MQTT публикацията.
MQTT абонаменти
Добавяне на абонамент: Щракнете, за да добавите нов MQTT абонамент. Филтър за абонамент: Въведете MQTT темата, за която искате да се абонирате. Използвайте префикс на тема на устройство: Добавете филтъра за абонамент като префикс към темата MQTT. Тип абонамент:
· Без състояние: Изберете, за да конвертирате MQTT съобщения в съобщение без състояние. · Състояние: Изберете, за да конвертирате MQTT съобщения в условие. Полезният товар се използва като състояние. QoS: Изберете желаното ниво за MQTT абонамента.
Съхранение
Мрежово съхранение
Добавяне на мрежово хранилище: Щракнете, за да добавите мрежово споделяне, където можете да запазвате записи. · Адрес: Въведете IP адреса или името на хоста на хост сървъра, обикновено NAS (Network Attached Storage). Препоръчваме ви да конфигурирате хоста да използва фиксиран IP адрес (не DHCP, тъй като динамичният IP адрес може да се променя) или да използвате DNS. Windows SMB/CIFS имена не се поддържат. · Мрежово споделяне: Въведете името на споделеното местоположение на хост сървъра. Няколко устройства на Axis могат да използват един и същ мрежов дял, тъй като всяко устройство получава своя собствена папка. · Потребител: Ако сървърът изисква влизане, въведете потребителското име. За да влезете в конкретен домейн сървър, въведете DOMAINusername. · Парола: Ако сървърът изисква влизане, въведете паролата. · SMB версия: Изберете версията на SMB протокола за съхранение, за да се свържете с NAS. Ако изберете Auto, устройството се опитва да договори една от защитените версии SMB: 3.02, 3.0 или 2.1. Изберете 1.0 или 2.0, за да се свържете към по-стар NAS, който не поддържа по-високи версии. Можете да прочетете повече за поддръжката на SMB в устройствата на Axis тук. · Добавяне на дял, дори ако тестът на връзката е неуспешен: Изберете, за да добавите мрежовия дял, дори ако бъде открита грешка по време на теста на връзката. Грешката може да бъде напрample, че не сте въвели парола, въпреки че сървърът изисква такава.
Премахване на мрежово хранилище: Щракнете, за да премахнете връзката към мрежовия дял. Това премахва всички настройки за споделянето на мрежата. Защита срещу запис: Включете, за да спрете записването в мрежовия дял и да защитите записите от премахване. Не можете да форматирате мрежов дял, защитен от запис.
43

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Игнориране: Включете, за да спрете да съхранявате записи в мрежовия дял. Време на задържане: Изберете колко дълго да съхранявате записите, да ограничите количеството на старите записи или да спазвате разпоредбите относно съхранението на данни. Ако мрежовото хранилище се напълни, старите записи се премахват преди да е изтекъл избраният период от време. Инструменти
· Тествайте връзката: Тествайте връзката към споделената мрежа. · Формат: Форматирайте мрежовия дял, напрample, когато трябва бързо да изтриете всички данни. cifs е наличният file
системна опция. Щракнете върху Използване на инструмента, за да активирате избрания инструмент.
Бордово съхранение
Важно Риск от загуба на данни и повредени записи. Не изваждайте SD картата, докато устройството работи. Демонтирайте SD картата, преди да я извадите.
Демонтиране: Щракнете, за да премахнете безопасно SD картата. Защита срещу запис: Включете, за да спрете записването върху SD картата и да защитите записите от премахване. Не можете да форматирате SD карта, защитена от запис. Автоматично форматиране: Включете, за да форматирате автоматично новопоставена SD карта. Той форматира file система в ext4. Игнориране: Включете, за да спрете да съхранявате записи на SD картата. Когато пренебрегнете SD картата, устройството вече не разпознава, че картата съществува. Настройката е достъпна само за администратори. Време на задържане: Изберете колко дълго да съхранявате записите, да ограничите количеството на старите записи или да спазвате разпоредбите относно съхранението на данни. Ако SD картата се напълни, старите записи се премахват преди да е изтекъл избраният период от време. Инструменти
· Проверка: Проверете за грешки на SD картата. Това работи само за ext4 file система. · Поправка: Поправяне на грешки в ext4 file система. За да поправите SD карта с VFAT file система, извадете SD картата, поставете я
в компютър и извършете ремонт на диск. · Форматиране: Форматирайте SD картата, напрample, когато трябва да промените file система или бързо да изтриете всички данни. VFAT
и ext4 са двата налични file системни опции. Препоръчителният формат е ext4, поради неговата устойчивост срещу загуба на данни, ако картата бъде извадена или ако има внезапна загуба на захранване. Въпреки това ви е необходим ext4 драйвер или приложение на трета страна за достъп до file система от Windows®. · Шифроване: Използвайте този инструмент, за да форматирате SD картата и да активирате криптирането. Шифроването изтрива всички данни, съхранени на SD картата. След използване на Encrypt данните, които се съхраняват на SD картата, са защитени чрез криптиране. · Декриптиране: Използвайте този инструмент, за да форматирате SD картата без криптиране. Дешифрирането изтрива всички данни, съхранени на SD картата. След използване на Декриптиране данните, които се съхраняват на SD картата, не са защитени чрез криптиране. · Промяна на парола: Променете паролата, необходима за шифроване на SD картата. Щракнете върху Използване на инструмента, за да активирате избрания инструмент. Задействане на износване: Задайте стойност за нивото на износване на SD картата, при което искате да задействате действие. Степента на износване варира от 0%. Нова SD карта, която никога не е била използвана, има ниво на износване от 200%. Ниво на износване от 0% показва, че SD картата е близо до очаквания си живот. Когато нивото на износване достигне 100%, има висок риск от повреда на SD картата. Препоръчваме да зададете тригера за износване между 200%. Това ви дава време да изтеглите всички записи, както и да замените SD картата навреме, преди тя потенциално да се износи. Тригерът за износване ви позволява да настроите събитие и да получите известие, когато нивото на износване достигне зададената от вас стойност.
44

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

Stream profiles

Кликнете

за създаване и запазване на групи от настройки на видео поток. Можете да използвате настройките в различни ситуации, напрampле в

непрекъснат запис или когато използвате правила за действие за запис.

ONVIF
Потребители на ONVIF
ONVIF (Open Network Video Interface Forum) е глобален стандарт за интерфейс, който улеснява крайните потребители, интегратори, консултанти и производители да се възползватtagд от възможностите, предлагани от мрежовата видео технология. ONVIF дава възможност за оперативна съвместимост между различни продукти на доставчици, повишена гъвкавост, намалени разходи и системи с перспектива.
Когато създадете ONVIF потребител, вие автоматично активирате ONVIF комуникация. Използвайте потребителското име и паролата за цялата ONVIF комуникация с устройството. За повече информация вижте Общността на разработчиците на Axis на axis.com.

Добавяне на потребител: Щракнете, за да добавите нов ONVIF потребител.
Потребителско име: Въведете уникално потребителско име.
Нова парола: Въведете парола за потребителя. Паролите трябва да са от 1 до 64 знака. В паролата са разрешени само ASCII знаци за печат (код 32 до 126), напрampбукви, цифри, препинателни знаци и някои символи.
Повторете паролата: Въведете отново същата парола
Роля:
· Администратор: Има пълен достъп до всички настройки. Администраторите могат също да добавят, актуализират и премахват други потребители. · Оператор: Има достъп до всички настройки с изключение на:
– Всички системни настройки. – Добавяне на приложения. · Медиен потребител: Позволява достъп само до видео потока.
Контекстното меню съдържа:
Актуализиране на потребител: Редактирайте свойствата на потребителя.
Изтриване на потребител: Изтриване на потребителя. Не можете да изтриете root потребителя.
ONVIF media profiles
ONVIF медиен професионалистfile се състои от набор от конфигурации, които можете да използвате, за да промените настройките на медийния поток.

Добавете медиен професионалистfile: Щракнете, за да добавите нов ONVIF media profile. професионалистfile_x: Щракнете върху професионалистfile редактирам.
Метаданни за анализ
Производители на метаданни

45

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Производителите на метаданни изброяват каналите, използвани от приложенията, и метаданните, които предават от устройството. Производител: Приложението, произвеждащо метаданните. Канал: Каналът, използван от приложението. Поставете отметка, за да активирате потока от метаданни. Премахнете отметката, за да деактивирате потока от съображения за съвместимост или управление на ресурсите.
детектори
Камера tampняват
Камерата tampдетекторът генерира аларма, когато сцената се промени, напрampзащото лещата е покрита, напръскана или силно разфокусирана и времето в Trigger after е изтекло. ТampДетекторът за изригване се активира само когато камерата не е мръднала поне 10 секунди. През този период детекторът настройва модел на сцена, който да използва като сравнение за откриване на tampв текущите изображения. За да бъде моделът на сцената настроен правилно, уверете се, че камерата е на фокус, условията на осветление са правилни и камерата не е насочена към сцена, на която липсват контури, напр.ampпуста стена. Камера tampering може да се използва като условие за задействане на действия. Задействане след: Въведете минималното време, през което tampпреди да се задейства алармата, трябва да са активни условията на задействане. Това може да помогне за предотвратяване на фалшиви аларми за известни условия, които влияят на изображението. Задействане при тъмни изображения: Много е трудно да се генерират аларми, когато обективът на камерата е напръскан, тъй като е невъзможно да се различи това събитие от други ситуации, при които изображението потъмнява по подобен начин, напр.ample, когато условията на осветление се променят. Включете този параметър, за да генерирате аларми за всички случаи, когато изображението стане тъмно. Когато е изключено, устройството не генерира никаква аларма, когато изображението стане тъмно.
Аудио откриване
Тези настройки са налични за всеки аудио вход. Ниво на звука: Регулирайте нивото на звука до стойност от 0, където 100 е най-чувствителната, а 0 най-малко чувствителната. Използвайте индикатора за активност като ориентир, когато задавате нивото на звука. Когато създавате събития, можете да използвате нивото на звука като условие. Можете да изберете да задействате действие, ако нивото на звука се покачи над, падне под или премине зададената стойност.
Откриване на шок
Детектор за удар: Включете, за да генерирате аларма, ако устройството бъде ударено от предмет или ако е tampered с. Ниво на чувствителност: Преместете плъзгача, за да регулирате нивото на чувствителност, при което устройството трябва да генерира аларма. Ниска стойност означава, че устройството генерира аларма само ако ударът е силен. Високата стойност означава, че устройството генерира аларма дори при леки tampering.
Аксесоари
Сдвояване на мрежови високоговорители
Сдвояването на мрежови високоговорители ви позволява да използвате съвместим мрежов високоговорител на Axis, сякаш е свързан директно към камерата. Веднъж сдвоен, високоговорителят действа като аудио изходно устройство, където можете да възпроизвеждате аудио клипове и да предавате звук през камерата. важно
За да работи тази функция със софтуер за управление на видео (VMS), първо трябва да сдвоите камерата с мрежовия високоговорител, след което да добавите камерата към вашия VMS.
Адрес: Въведете име на хост или IP адрес на мрежовия високоговорител. Потребителско име: Въведете потребителско име. Парола: Въведете парола за потребителя.
46

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството

Изчистване на полета: Щракнете, за да изчистите всички полета. Свързване: Щракнете, за да установите връзка с мрежовия високоговорител.
I / O портове
Използвайте цифров вход за свързване на външни устройства, които могат да превключват между отворена и затворена верига, напрample PIR сензори, контакти за врати или прозорци и детектори за счупване на стъкло. Използвайте цифров изход за свързване на външни устройства като релета и светодиоди. Можете да активирате свързани устройства чрез интерфейса за програмиране на приложения VAPIX® или в интерфейса на устройството. Име на порт: Редактирайте текста, за да преименувате порта.

Посока:

показва, че портът е входен порт.

показва, че това е изходен порт. Ако портът е конфигурируем,

можете да щракнете върху иконите, за да промените между вход и изход.

Нормално състояние: Щракнете

отворена верига и

за затворена верига.

Текущо състояние: Показва текущото състояние на порта. Входът или изходът се активират, когато текущото състояние е различно от нормалното състояние. Вход на устройството има отворена верига, когато е изключен или когато има обtage над 1 V DC.

Забележка
По време на рестартиране изходната верига е отворена. Когато рестартирането приключи, веригата се връща в нормално положение. Ако промените някоя от настройките на тази страница, изходните вериги се връщат в нормалните си позиции, независимо от всички активни задействания.

Наблюдавана

: Включете, за да стане възможно откриването и задействането на действия, ако някой tampers с връзка към цифров

I/O устройства. В допълнение към откриването дали даден вход е отворен или затворен, можете също да откриете дали някой има tampered с него (тоест, изрязан

или късо). За да се контролира връзката, е необходим допълнителен хардуер (крайни резистори) във външния I/O контур.

Дневник
Доклади и дневници
Доклади
· View отчет на сървъра на устройството: Щракнете, за да покажете информация за състоянието на продукта в изскачащ прозорец. Регистърът за достъп се включва автоматично в отчета на сървъра.
· Изтегляне на отчета на сървъра на устройството: Щракнете, за да изтеглите отчета на сървъра. Той създава .zip file който съдържа пълен текст на отчета на сървъра file във формат UTF8, както и моментна снимка на текущия live view образ. Винаги включвайте .zip отчета на сървъра file когато се свържете с поддръжката.
· Изтеглете доклада за срив: Щракнете, за да изтеглите архив с подробна информация за състоянието на сървъра. Докладът за срив съдържа информация, която е в отчета на сървъра, както и подробна информация за отстраняване на грешки. Този отчет може да съдържа поверителна информация, като мрежови следи. Генерирането на отчета може да отнеме няколко минути.
Дневник
· View системния регистър: Щракнете, за да покажете информация за системни събития като стартиране на устройството, предупреждения и критични съобщения.
· View регистрационния файл за достъп: Щракнете, за да покажете всички неуспешни опити за достъп до устройството, напрample, когато се използва грешна парола за влизане.
Мрежово проследяване

47

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Важно Проследяване на мрежата file може да съдържа чувствителна информация, напрample сертификати или пароли.
Мрежова следа file може да ви помогне да отстраните проблеми, като записвате активност в мрежата. Изберете продължителността на проследяването в секунди или минути и щракнете върху Изтегляне.
Отдалечен системен дневник
Syslog е стандарт за регистриране на съобщения. Позволява разделяне на софтуера, който генерира съобщения, системата, която ги съхранява, и софтуера, който ги отчита и анализира. Всяко съобщение е етикетирано с код на услугата, който указва вида на софтуера, генериращ съобщението, и му е присвоено ниво на сериозност.
Сървър: Щракнете, за да добавите нов сървър. Хост: Въведете името на хоста или IP адреса на сървъра. Формат: Изберете кой формат на съобщението на syslog да използвате.
· RFC 3164 · RFC 5424 Протокол: Изберете протокола и порта, които да използвате: · UDP (Портът по подразбиране е 514) · TCP (Портът по подразбиране е 601) · TLS (Портът по подразбиране е 6514) Сериозност: Изберете кои съобщения да се изпращат при задействане. CA сертификат набор: Вижте текущите настройки или добавете сертификат.
Обикновена конфигурация
Обикновената конфигурация е за напреднали потребители с опит в конфигурацията на устройства на Axis. Повечето параметри могат да се задават и редактират от тази страница.
поддръжка
Рестартиране: Рестартирайте устройството. Това не засяга нито една от текущите настройки. Работещите приложения се рестартират автоматично. Възстановяване: Връща повечето настройки към фабричните стойности по подразбиране. След това трябва да конфигурирате отново устройството и приложенията, да инсталирате отново всички приложения, които не са били предварително инсталирани, и да пресъздадете всички събития и предварително зададени PTZ настройки. важно
Единствените настройки, запазени след възстановяване, са: · Протокол за зареждане (DHCP или статичен) · Статичен IP адрес · Рутер по подразбиране · Подмрежова маска · 802.1X настройки · O3C настройки
Фабрични настройки по подразбиране: Върнете всички настройки към фабричните стойности по подразбиране. След това трябва да нулирате IP адреса, за да направите устройството достъпно.
48

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Интерфейсът на устройството
Забележка Всички фърмуери на устройства на Axis са цифрово подписани, за да се гарантира, че инсталирате само проверен фърмуер на вашето устройство. Това допълнително повишава общото минимално ниво на киберсигурност на устройствата на Axis. За повече информация вижте бялата книга „Подписан фърмуер, сигурно стартиране и сигурност на частни ключове“ на axis.com.
Надстройка на фърмуера: Надстройте до нова версия на фърмуера. Новите версии на фърмуера могат да съдържат подобрена функционалност, корекции на грешки и напълно нови функции. Препоръчваме ви винаги да използвате най-новата версия. За да изтеглите най-новата версия, отидете на axis.com/support. Когато надграждате, можете да избирате между три опции:
· Стандартно надстройване: Надстройте до новата версия на фърмуера. · Фабрични настройки по подразбиране: Надстройте и върнете всички настройки към фабричните стойности по подразбиране. Когато изберете тази опция, не можете
върнете към предишната версия на фърмуера след надстройката. · Autorollback: Надстройте и потвърдете надстройката в рамките на зададеното време. Ако не потвърдите, устройството се връща към
предишна версия на фърмуера. Възстановяване на фърмуера: Връщане към предишната инсталирана версия на фърмуера.
49

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Научете повече
Научете повече
Връзки на дълги разстояния
Този продукт поддържа оптични кабелни инсталации чрез медиен конвертор. Инсталациите от оптични кабели предлагат редица предимства като:
· Връзка на дълги разстояния · Висока скорост · Дълъг живот · Голям капацитет за предаване на данни · Устойчивост на електромагнитни смущения Научете повече за инсталациите на оптичен кабел на axis.com/technologies/fiber-optics. За информация как да инсталирате мултимедиен конвертор вижте Ръководството за инсталиране на този продукт.
Маски за поверителност
Маската за поверителност е дефинирана от потребителя област, която покрива част от наблюдаваната зона. Във видеопотока маските за поверителност се появяват или като блокове с плътен цвят, или с мозаечен модел. Ще видите маската за поверителност на всички моментни снимки, записано видео и потоци на живо. Можете да използвате интерфейса за програмиране на приложения VAPIX® (API), за да скриете маските за поверителност. важно
Ако използвате няколко маски за поверителност, това може да повлияе на работата на продукта.
Можете да създадете няколко маски за поверителност. Максималният брой маски зависи от сложността на всички комбинирани маски. Колкото повече опорни точки във всяка маска, толкова по-малко маски можете да създадете. Всяка маска може да има от 3 до 10 опорни точки.
Подложки
Наслагванията се наслагват върху видео потока. Те се използват за предоставяне на допълнителна информация по време на записи, като времеви интервалampили по време на инсталирането и конфигурирането на продукта. Можете да добавите текст или изображение.
Стрийминг и съхранение
Формати за компресиране на видео
Решете кой метод на компресиране да използвате въз основа на вашия viewизисквания и върху свойствата на вашата мрежа. Наличните опции са: Motion JPEG Motion JPEG, или MJPEG, е цифрова видео поредица, която се състои от поредица от отделни JPEG изображения. След това тези изображения се показват и актуализират със скорост, достатъчна за създаване на поток, който показва постоянно актуализирано движение. За viewЗа да възприемате видео с движение, честотата трябва да бъде най-малко 16 кадъра в секунда. Видеото с пълно движение се възприема при 30 (NTSC) или 25 (PAL) кадъра в секунда. Потокът Motion JPEG използва значителна честотна лента, но осигурява отлично качество на изображението и достъп до всяко изображение, съдържащо се в потока. H.264 или MPEG-4 част 10/AVC
50

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Научете повече
Забележка H.264 е лицензирана технология. Продуктът на Axis включва един H.264 viewклиентски лиценз. Забранява се инсталирането на допълнителни нелицензирани копия на клиента. За да закупите допълнителни лицензи, свържете се с вашия дистрибутор на Axis.
H.264 може, без да компрометира качеството на изображението, да намали размера на цифрово видео file с повече от 80% в сравнение с Motion JPEG формат и с цели 50% в сравнение с по-старите MPEG формати. Това означава, че за видеоклип са необходими по-малко мрежова честотна лента и място за съхранение file. Или погледнато по друг начин, може да се постигне по-високо качество на видеото за даден битрейт. H.265 или MPEG-H част 2/HEVC H.265 може, без да компрометира качеството на изображението, да намали размера на цифровото видео file с повече от 25% в сравнение с H.264. Забележка
· H.265 е лицензирана технология. Продуктът на Axis включва един H.265 viewклиентски лиценз. Инсталирането на допълнителни нелицензирани копия на клиента е забранено. За да закупите допълнителни лицензи, свържете се с вашия дистрибутор на Axis.
· Повечето web браузърите не поддържат H.265 декодиране и поради това камерата не го поддържа в своя web интерфейс. Вместо това можете да използвате система за управление на видео или приложение, поддържащо H.265 декодиране.
Как работят Image, Stream и Stream profile настройките са свързани помежду си?
Разделът Изображение съдържа настройки на камерата, които засягат всички видео потоци от продукта. Ако промените нещо в този раздел, това веднага засяга всички видео потоци и записи. Разделът Поток съдържа настройки за видео потоци. Получавате тези настройки, ако заявите видео поток от продукта и не посочите напрampрезолюция или честота на кадрите. Когато промените настройките в раздела „Поток“, това не засяга текущите потоци, но ще влезе в сила, когато стартирате нов поток. Stream profiles настройките отменят настройките от раздела Поток. Ако поискате поток с конкретен поток profile, потокът съдържа настройките на този професионалистfile. Ако поискате поток, без да посочвате поток професионалистfileили заявете професионален потокfile което не съществува в продукта, потокът съдържа настройките от раздела Поток.
Контрол на битрейт
Контролът на битрейт ви помага да управлявате потреблението на честотна лента на вашия видео поток. Променлив битрейт (VBR) Променливият битрейт позволява потреблението на честотна лента да варира в зависимост от нивото на активност в сцената. Колкото повече активност, толкова повече честотна лента имате нужда. С променлив битрейт ви се гарантира постоянно качество на изображението, но трябва да сте сигурни, че имате резерви за съхранение.
Максимален битрейт (MBR) Максималният битрейт ви позволява да зададете целеви битрейт, за да се справите с ограниченията на битрейта във вашата система. Може да видите спад в качеството на изображението или честотата на кадрите, тъй като моментният битрейт се поддържа под зададения целеви битрейт. Можете да изберете да дадете приоритет на качеството на изображението
51

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Научете повече
или кадрова честота. Препоръчваме ви да конфигурирате целевия битрейт на по-висока стойност от очаквания битрейт. Това ви дава резерв в случай, че има високо ниво на активност в сцената.
1 Целева битрейт Средна битрейт (ABR) При средна битрейт, битрейтът се коригира автоматично за по-дълъг период от време. Това е, за да можете да постигнете определената цел и да осигурите най-доброто качество на видеото въз основа на наличното ви хранилище. Побитрейтът е по-висок в сцени с много активност в сравнение със статични сцени. По-вероятно е да получите по-добро качество на изображението, когато сте в сцени с много активност, ако използвате опцията за среден битрейт. Можете да определите общото хранилище, необходимо за съхраняване на видеопотока за определен период от време (време на задържане), когато качеството на изображението се коригира, за да отговаря на определената целева битрейт. Задайте настройките за среден битрейт по един от следните начини:
· За да изчислите очакваната нужда от съхранение, задайте целевия битрейт и времето за задържане. · За да изчислите средния битрейт въз основа на наличното място за съхранение и необходимото време на задържане, използвайте калкулатора за целеви битрейт.
kbit/s
1 2 s
1 Целева побитова скорост 2 Действителна средна побитова скорост Можете също да включите максимална побитова скорост и да посочите целева побитова скорост в рамките на опцията за средна побитова скорост.
52

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Научете повече
kbit/s
1 2 s
1 Целеви битрейт 2 Действителен среден битрейт
Приложения
С приложения можете да извлечете повече от вашето устройство Axis. AXIS Camera Application Platform (ACAP) е отворена платформа, която дава възможност на трети страни да разработват аналитични и други приложения за устройства на Axis. Приложенията могат да бъдат предварително инсталирани на устройството, достъпни за изтегляне безплатно или срещу лицензионна такса. За да научите повече за наличните приложения, изтегляния, изпитания и лицензи, отидете на axis.com/products/acap/application-gallery. За да намерите ръководствата за потребителя за приложения на Axis, отидете на help.axis.com. Забележка
· Няколко приложения могат да работят едновременно, но някои приложения може да не са съвместими помежду си. Определени комбинации от приложения може да изискват твърде много процесорна мощност или ресурси на паметта, когато се изпълняват паралелно. Уверете се, че приложенията работят заедно преди разполагането.
За да гледате това видео, отидете на web версия на този документ. help.axis.com/?&piaId=60260§ion=about-applications
Как да изтеглите и инсталирате приложение
53

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Научете повече

За да гледате това видео, отидете на web версия на този документ. help.axis.com/?&piaId=60260§ion=about-applications
Как да активирате лицензен код на приложение на устройство
PTZ контрол с едно кликване
С PTZ контрол с едно щракване можете да свържете вашата панорамна камера към отдалечена Axis PTZ камера и да я управлявате от живо view. Това ви дава възможност да комбинирате широкото покритие на вашата панорамна камера с PTZ функционалност, като например проследяване на движещи се обекти и увеличаване/намаляване. Забележка
Инсталирайте PTZ камерата в рамките на 1 m (3 фута) от вашата панорамна камера, когато използвате PTZ управление с едно щракване.
Конфигурирайте PTZ контрол с едно щракване

За да гледате това видео, отидете на web версия на този документ. help.axis.com/?&piaId=60260§ion=configure-one-click-ptz-control

Изтеглете и инсталирайте необходимите приложения за конфигурация:

1. кликване

и изберете Наследен интерфейс на устройството.

2. Отидете в Settings > System > One-click PTZ control и следвайте инструкциите за инсталационните пакети.

Свържете отдалечената PTZ камера:

1. Отидете в Settings > System > One-click PTZ control и щракнете върху Configure.

2. Отидете на PTZ управление с едно щракване > PTZ дистанционна връзка и щракнете върху Конфигуриране.

3. Добавете IP адреса и паролата за отдалечената PTZ камера.

4. Щракнете върху Свързване и проверете състоянието на връзката.

54

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Научете повече
5. Включете PTZ контрол с едно щракване и щракнете върху Затвори. Калибрирайте автоматично PTZ камерата:
1. Отидете на PTZ контрол с едно щракване > Калибриране на PTZ позициониране и щракнете върху Стартиране на приложението. 2. Щракнете върху Автоматично.
Автоматичното калибриране ще отнеме няколко минути. 3. Щракнете върху Готово. 4. Отидете на живо view на вашата панорамна камера и щракнете върху изображението, за да проверите дали PTZ камерата се движи на правилната позиция
позиция. Калибрирайте PTZ камерата ръчно: Ако автоматичното калибриране не осигури точни позиции, можете да калибрирате PTZ камерата ръчно.
1. Отидете на One-click PTZ control > PTZ positioning calibration и щракнете върху Manual. 2. Щракнете върху Повторно калибриране. 3. Определете точка на живо view на вашата панорамна камера и насочете отдалечената PTZ камера към същата позиция. 4. Щракнете върху Запазване и повторете три пъти. 5. Щракнете върху Готово.
Сигурност
TPM модул
TPM (Trusted Platform Module) е компонент, който предоставя криптографски функции за защита на информацията от неоторизиран достъп. Винаги е активиран и няма настройки, които можете да промените.
55

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Спецификации Спецификации Продуктът надview

1 Терминал за защитно заземяване 2 I/O порт 3 Аудио вход 4 Бутон за управление 5 Слот за Micro SD карта 6 LED индикатор за състояние 7 PoE конектор

LED индикатори
Светодиодът за състояние не свети зелено

Индикация Свързване и нормална работа. Показва постоянно зелено за 10 секунди за нормална работа след приключване на стартирането.

56

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Характеристики

Кехлибар Кехлибар/Червено

Стабилен по време на стартиране. Мига по време на надграждане на фърмуера или възстановяване на фабричните настройки. Мига в кехлибарено/червено, ако мрежовата връзка е недостъпна или е изгубена.

Слот за SD карта
ЗАБЕЛЕЖКА · Риск от повреда на SD картата. Не използвайте остри инструменти, метални предмети или прекомерна сила, когато поставяте или изваждате SD картата. Използвайте пръстите си, за да поставите и извадите картата. · Риск от загуба на данни и повредени записи. Демонтирайте SD картата от продукта webстраница преди премахване. Не изваждайте SD картата, докато продуктът работи.
Този продукт поддържа microSD/microSDHC/microSDXC карти. За препоръки за SD карти вижте axis.com.
microSD, microSDHC и microSDXC логотипите са търговски марки на SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC са търговски марки или регистрирани търговски марки на SD-3C, LLC в САЩ, други държави или и двете.
Копчета
Бутон за управление
Контролният бутон се използва за: · Нулиране на продукта до фабричните настройки по подразбиране. Вижте Нулиране до фабричните настройки по подразбиране на страница 60.
Съединители
Мрежов конектор
RJ45 Ethernet конектор с Power over Ethernet (PoE).
I / O конектор
Използвайте I/O конектора с външни устройства в комбинация с, напрample, откриване на движение, задействане на събития и известия за аларма. В допълнение към 0 V DC референтна точка и захранване (12 V DC изход), I/O конекторът осигурява интерфейс за: Цифров вход – За свързване на устройства, които могат да превключват между отворена и затворена верига, напр.ample PIR сензори, контакти на врати/прозорци и детектори за счупване на стъкло. Контролиран вход - Позволява възможност за откриване на tampна цифров вход. Цифров изход – За свързване на външни устройства като релета и светодиоди. Свързаните устройства могат да бъдат активирани от интерфейса за програмиране на приложения VAPIX®, чрез събитие или от продукта webстр.
4-пинов терминален блок

57

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Характеристики

I/O конекторни таблици

функция

щифт

DC земята

1

DC изход

2

конфигуриране

3

(Вход или изход)

бележки

Характеристики

0 V DC

Може да се използва за захранване на спомагателно оборудване. Забележка: Този щифт може да се използва само за захранване.

12 V DC Максимален товар = 50 mA

Цифров вход или контролиран вход Свържете към пин 1, за да активирате, или оставете плаващ (несвързан), за да деактивирате. За да използвате контролиран вход, инсталирайте крайни резистори. Вижте схемата на свързване за информация как да свържете резисторите.

0 до макс. 28 V DC

Цифров изход Вътрешно свързан към щифт 1 (DC земята), когато е активен, и плаващ (несвързан), когато е неактивен. Ако се използва с индуктивен товар, например реле, свържете диод успоредно с товара, за да се предпазите от волtage преходни.

0 до макс. 28 V DC, отворен източник, 100 mA

Example

1 DC земя 2 DC изход 12 V, макс. 50 mA 3 I/O, конфигуриран като контролиран вход 4 I/O, конфигуриран като изход

58

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Препоръки за почистване Препоръки за почистване
Ако устройството получи мазни петна или се замърси силно, можете да го почистите с мек сапун или почистващ препарат без разтворители. ЗАБЕЛЕЖКА
Никога не използвайте груби почистващи препарати, напрampбензин, бензол или ацетон. 1. Използвайте кутия със сгъстен въздух, за да отстраните праха или замърсяванията от устройството. 2. Почистете устройството с мека кърпа dampизмива се с мек почистващ препарат и хладка вода. 3. Избършете внимателно със суха кърпа. Забележка
Избягвайте почистването на пряка слънчева светлина или при повишени температури, тъй като това може да причини петна, когато капките вода изсъхнат.
59

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Възстановете фабричните настройки по подразбиране
Важно Възстановяването до фабричните настройки трябва да се използва с повишено внимание. Възстановяването до фабричните настройки нулира всички настройки, включително IP адреса, до фабричните стойности по подразбиране.
За да върнете продукта към фабричните настройки по подразбиране: 1. Изключете захранването от продукта. 2. Натиснете и задръжте контролния бутон, докато свързвате отново захранването. Вижте продукта крайview на страница 56. 3. Задръжте контролния бутон натиснат за 15 секунди, докато светодиодният индикатор за състоянието мига в кехлибарено. 30. Освободете контролния бутон. Процесът е завършен, когато светодиодният индикатор за състоянието светне в зелено. Продуктът е върнат към фабричните настройки по подразбиране. Ако няма наличен DHCP сървър в мрежата, IP адресът по подразбиране е 4. 192.168.0.90. Използвайте софтуерните инструменти за инсталиране и управление, за да зададете IP адрес, да зададете парола и да получите достъп до устройството. Софтуерните инструменти за инсталиране и управление са достъпни от страниците за поддръжка на axis.com/support.
Можете също така да нулирате параметрите до фабричните настройки чрез устройството webстраница. Отидете на Maintenance > Factory default и щракнете върху Default.
Опции за фърмуера
Axis предлага управление на фърмуера на продуктите според активната песен или дългосрочната поддръжка (LTS). Да бъдеш на активна писта означава непрекъснат достъп до всички най-нови функции на продукта, докато LTS песните осигуряват фиксирана платформа с периодични издания, фокусирани главно върху корекции на грешки и актуализации на защитата. Използването на фърмуер от активната писта се препоръчва, ако искате да имате достъп до най-новите функции или ако използвате системни предложения от край до край на Axis. LTS песните се препоръчват, ако използвате интеграции на трети страни, които не се валидират непрекъснато спрямо най-новата активна песен. С LTS продуктите могат да поддържат киберсигурността, без да въвеждат значителни функционални промени или да засягат съществуващи интеграции. За по-подробна информация относно стратегията за фърмуер на продукта на Axis отидете на axis.com/support/firmware.
Проверете текущата версия на фърмуера
Фърмуерът е софтуерът, който определя функционалността на мрежовите устройства. Когато отстранявате проблем, ви препоръчваме да започнете с проверка на текущата версия на фърмуера. Последната версия на фърмуера може да съдържа корекция, която коригира вашия конкретен проблем. За да проверите текущия фърмуер:
1. Отидете на интерфейса на устройството > Състояние. 2. Вижте версията на фърмуера под Информация за устройството.
Надстройте фърмуера
Важно · Предварително конфигурираните и персонализирани настройки се запазват, когато надстроите фърмуера (при условие, че функциите са налични в новия фърмуер), въпреки че това не е гарантирано от Axis Communications AB. · Уверете се, че устройството остава свързано към източника на захранване през целия процес на надстройка.
60

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Отстраняване на проблеми

Забележка Когато надстроите устройството с най-новия фърмуер в активната песен, продуктът получава най-новата налична функционалност. Винаги четете инструкциите за надстройка и бележките за изданието, налични с всяка нова версия, преди да надстроите фърмуера. За да намерите най-новия фърмуер и бележките по изданието, отидете на axis.com/support/firmware.
1. Изтеглете фърмуера file на вашия компютър, достъпна безплатно на axis.com/support/firmware.
2. Влезте в устройството като администратор.
3. Отидете на Поддръжка > Надстройка на фърмуера и щракнете върху Надстройка.
Когато надстройката приключи, продуктът се рестартира автоматично.
Можете да използвате AXIS Device Manager за надграждане на няколко устройства едновременно. Научете повече на axis.com/products/axis-device-manager.

Технически проблеми, улики и решения
Ако не можете да намерите това, което търсите тук, опитайте раздела за отстраняване на неизправности на axis.com/support.

Проблеми с надстройката на фърмуера

Неуспех на надстройката на фърмуера

Ако надстройката на фърмуера не успее, устройството презарежда предишния фърмуер. Най -честата причина е, че грешният фърмуер file е качено. Проверете дали името на фърмуера file отговаря на вашето устройство и опитайте отново.

Проблеми след надстройка на фърмуера

Ако имате проблеми след надграждане на фърмуера, върнете се към предишната инсталирана версия от страницата за поддръжка.

Проблеми при настройката на IP адреса

Устройството се намира в друга подмрежа

Ако IP адресът, предназначен за устройството, и IP адресът на компютъра, използван за достъп до устройството, се намират в различни подмрежи, не можете да зададете IP адреса. Свържете се с вашия мрежов администратор, за да получите IP адрес.

IP адресът се използва Изключете устройството Axis от мрежата. Изпълнете командата ping (в прозорец Command/DOS,

от друго устройство

въведете ping и IP адреса на устройството):

· Ако получите: Отговорете от : байта=32; time=10... това означава, че IP адресът може вече да се използва от друго устройство в мрежата. Получете нов IP адрес от мрежовия администратор и преинсталирайте устройството.
· Ако получите: Времето за изчакване на заявката изтече, това означава, че IP адресът е наличен за използване с устройството Axis. Проверете всички кабели и преинсталирайте устройството.

Възможен конфликт на IP адрес с друго устройство в същата подмрежа

Статичният IP адрес в устройството Axis се използва преди DHCP сървърът да зададе динамичен адрес. Това означава, че ако същият статичен IP адрес по подразбиране се използва и от друго устройство, може да има проблеми с достъпа до устройството.

Устройството не може да бъде достъпно от браузър

Не мога да вляза

Когато HTTPS е активиран, уверете се, че при опит за влизане се използва правилният протокол (HTTP или HTTPS). Може да се наложи ръчно да въведете http или https в полето за адрес на браузъра.

Ако паролата за потребителския корен е загубена, устройството трябва да бъде възстановено до фабричните настройки по подразбиране. Вижте Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране на страница 60.

61

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Отстраняване на проблеми

IP адресът е променен от DHCP

IP адресите, получени от DHCP сървър, са динамични и могат да се променят. Ако IP адресът е променен, използвайте AXIS IP Utility или AXIS Device Manager, за да намерите устройството в мрежата. Идентифицирайте устройството, като използвате неговия модел или сериен номер, или чрез DNS името (ако името е конфигурирано).

Грешка в сертификата при използване на IEEE 802.1X

Ако е необходимо, статичен IP адрес може да бъде зададен ръчно. За инструкции отидете на axis.com/support.
За да работи правилно удостоверяването, настройките за дата и час в устройството Axis трябва да бъдат синхронизирани с NTP сървър. Отидете на Система > Дата и час.

Устройството е достъпно локално, но не и външно
За външен достъп до устройството ви препоръчваме да използвате едно от следните приложения за Windows®:
· AXIS Companion: безплатно, идеално за малки системи с основни нужди за наблюдение. · AXIS Camera Station: 30-дневна безплатна пробна версия, идеална за малки до средни системи. За инструкции и изтегляне отидете на axis.com/vms.

Проблеми със стрийминга
Multicast H.264, достъпен само от местни клиенти
В клиента не се показва мултикаст H.264

Проверете дали вашият рутер поддържа мултикастинг или трябва да конфигурирате настройките на рутера между клиента и устройството. Може да се наложи да увеличите стойността на TTL (Time To Live).
Проверете при вашия мрежов администратор дали адресите за мултикаст, използвани от устройството Axis, са валидни за вашата мрежа.

Лошо изобразяване на H.264 изображения Наситеността на цветовете е различна в H.264 и Motion JPEG По-ниска кадрова честота от очакваната
Не може да се избере кодиране на H.265 на живо view

Проверете при вашия мрежов администратор дали има защитна стена, която предотвратява viewING.
Уверете се, че вашата графична карта използва най-новия драйвер. Обикновено можете да изтеглите най-новите драйвери от производителя webсайт.
Променете настройките за вашия графичен адаптер. Отидете в документацията на адаптера за повече информация.
· Вижте съображения за производителност на страница 62. · Намалете броя на приложенията, работещи на клиентския компютър. · Ограничете броя на едновременните viewers. · Проверете при мрежовия администратор дали има достатъчно налична честотна лента. · Намалете разделителната способност на изображението. · Влезте в устройството webстраница и задайте режим на заснемане, който дава приоритет на кадровата честота. Ако
ако промените режима на заснемане, за да дадете приоритет на кадровата честота, това може да намали максималната разделителна способност в зависимост от използваното устройство и наличните режими на заснемане. · Максималните кадри в секунда зависят от основната честота (60/50 Hz) на устройството Axis.
Web браузърите не поддържат H.265 декодиране. Използвайте система за управление на видео или приложение, което поддържа H.265 декодиране.

Съображения за ефективността
Когато настройвате вашата система, е важно да прецените как различните настройки и ситуации влияят на производителността. Някои фактори оказват влияние върху необходимата честотна лента (битрейт), други могат да повлияят на честотата на кадрите, а някои засягат и двете. Ако натоварването на процесора достигне своя максимум, това също влияе на честотата на кадрите.
Следните фактори са най-важните, които трябва да се имат предвид:
· Високата разделителна способност на изображението или по-ниските нива на компресия водят до изображения, съдържащи повече данни, което от своя страна се отразява на честотната лента.
· Завъртането на изображението в GUI може да увеличи натоварването на процесора на продукта.
· Достъпът от голям брой клиенти Motion JPEG или unicast H.264 влияе върху честотната лента.
· Достъпът от голям брой клиенти Motion JPEG или unicast H.265 влияе върху честотната лента.

62

Мрежова камера AXIS P3818-PVE
Отстраняване на проблеми
· Едновременно viewПрехвърлянето на различни потоци (резолюция, компресия) от различни клиенти влияе както на честотата на кадрите, така и на честотната лента. Използвайте идентични потоци, когато е възможно, за да поддържате висока честота на кадрите. Stream profiles може да се използва, за да се гарантира, че потоците са идентични.
· Достъпът до Motion JPEG и H.264 видео потоци едновременно влияе както на кадровата честота, така и на честотната лента. · Достъпът до Motion JPEG и H.265 видео потоци едновременно влияе както на кадровата честота, така и на честотната лента. · Интензивното използване на настройките за събития засяга натоварването на процесора на продукта, което на свой ред се отразява на кадровата честота. · Използването на HTTPS може да намали скоростта на кадрите, особено при поточно предаване на Motion JPEG. · Тежкото използване на мрежата поради лоша инфраструктура се отразява на честотната лента. · ViewРаботата на клиентски компютри с лоша производителност намалява възприеманата производителност и влияе върху честотата на кадрите. · Едновременното изпълнение на множество приложения на AXIS Camera Application Platform (ACAP) може да повлияе на кадровата честота и
общото представяне.
Връзка с поддръжка
Свържете се с поддръжката на axis.com/support.
63

Ръководство за потребителя AXIS P3818-PVE Мрежова камера © Axis Communications AB, 2021 – 2023

вер. M7.2 Дата: февруари 2023 г. Част №. T10172043

Документи / Ресурси

Мрежова камера AXIS P3818-PVE [pdf] Ръководство на потребителя
P3818-PVE Мрежова камера, P3818-PVE, Мрежова камера, Камера

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *