BIXOLON-лого

Принтер за етикети BIXOLON SOHO Series XF3-40

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Етикет-принтер-продукт

Информация за продукта

 • Продуктът е произведен от BIXOLON.
 • Продуктът се предлага в множество региони с различни търговски контакти:
  • BIXOLON Co., Ltd. в Южна Корея
  • BIXOLON America Inc. в САЩ
  • BIXOLON Europe GmbH в Европа
  • BIXOLON MEA в Близкия изток и Африка
 • Продуктът се идентифицира с код KN04-00234A V1.00.
 • Продуктът има различни бележки за безопасност, които трябва да се спазват, за да се избегнат физически наранявания, финансови загуби и повреда на данни:
  • Не свързвайте няколко продукта към един и същ контакт.
  • Използвайте само електрически контакти, които отговарят на стандарта, и свързвайте захранващия кабел само към заземен електрически контакт.
  • Използвайте само автентични продукти на BIXOLON.
  • Никога не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте продукта по свое усмотрение. Свържете се с мястото на покупка, когато е необходим ремонт.
  • Не огъвайте и не опъвайте прекомерно захранващия кабел и монтирайте продукта на фиксирано място, като го предпазвате от преобръщане.
  • Ако продуктът издава странен звук, мирише на изгоряло или дими, незабавно изключете захранването и извадете щепсела от контакта. Ако продуктът бъде изпуснат или външността му се повреди, незабавно изключете захранването и извадете захранващия кабел.
  • Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце, когато го дърпате от контакта и дръжте малки аксесоари или други опаковъчни материали далеч от малки деца.
  • Не позволявайте на чужди вещества да навлизат в продукта и не поставяйте тежки предмети, течности или метали върху продукта.
  • Не позволявайте на продукта да се повреди от тежки предмети.
 • Продуктът има LED индикатор за състояние, който показва различни цветове и режими за различни състояния на принтера.
 • Продуктът има специфични спецификации за метода на печат, включително разделителна способност на печат, скорост на печат, ширина на печат, ширина на носителя, дебелина на носителя, интерфейс, мощност, тегло, размер (ширина x дълбочина x височина) и операционна система (O/S).

Инструкции за употреба на продукта

 • Свържете продукта към електрически контакт, който отговаря на стандарта и е заземен. Не свързвайте няколко продукта към един и същ контакт.
 • Използвайте само автентични продукти от BIXOLON, за да избегнете проблеми с качеството.
 • Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте продукта по свое усмотрение. Свържете се с мястото на покупка, когато е необходим ремонт.
 • Не огъвайте и не опъвайте прекомерно захранващия кабел и монтирайте продукта на фиксирано място, като го предпазвате от преобръщане.
 • Ако продуктът издава странен звук, мирише на изгоряло или дими, незабавно изключете захранването и извадете щепсела от контакта. Ако продуктът бъде изпуснат или външността му се повреди, незабавно изключете захранването и извадете захранващия кабел.
 • Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце, когато го дърпате от контакта и дръжте малки аксесоари или други опаковъчни материали далеч от малки деца.
 • Не позволявайте на чужди вещества да навлизат в продукта и не поставяйте тежки предмети, течности или метали върху продукта.
 • Следвайте светодиодния индикатор за състояние, за да разберете различните състояния на принтера.
 • Обърнете се към спецификациите на продукта за конкретни спецификации на метода на печат.

BIXOLON Co., Ltd.

BIXOLON America Inc.

BIXOLON Europe GmbH

БИКСОЛОН МЕА

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-1

© BIXOLON Co., Ltd. Всички права запазени.

БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Той описва смърт, физически наранявания, сериозни финансови загуби и щети на данни и т.н., които могат да бъдат причинени на потребителя.

 • Не свързвайте няколко продукта към един и същ контакт. Не свързвайте продукта към разхлабен електрически контакт. Използвайте само електрически контакти, които отговарят на стандарта. Свържете захранващия кабел само към заземен електрически контакт. Несъответствието може да причини токов удар или пожар.
 • Компанията няма да предоставя следпродажбена поддръжка за повреди или други проблеми с качеството, които могат да възникнат при фалшиви (ремонтирани) продукти. Използвайте само автентични продукти на BIXOLON.
 • Никога не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте продукта по свое усмотрение. Когато е необходим ремонт, свържете се с мястото на закупуване.
 • Не огъвайте и не напрягайте прекомерно захранващия кабел. Пъхнете захранващия кабел докрай в контакта, за да не остане разхлабен. Уверете се, че държите кабела здраво, когато го отделяте от електрическия контакт. Не изваждайте захранващия кабел, докато продуктът се използва. Несъответствието може да причини токов удар или пожар.
 • Инсталирайте продукта на фиксирано място, като го предпазвате от преобръщане. Когато местите продукта, изключете захранването и разкачете всички кабели, свързани към продукта, включително захранващия кабел. Това може да повреди продукта.
 • Ако продуктът издава странен звук, мирише на изгоряло или дими, незабавно изключете захранването и извадете щепсела от контакта. Ако продуктът бъде изпуснат или външността му се повреди, незабавно изключете захранването и извадете захранващия кабел. Не подлагайте продукта на удар. Може да предизвика пожар. Това може да повреди продукта.
 • Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце, когато го дърпате от електрически контакт. Ако щепселът или контактът са зацапани с чужди частици, избършете ги със суха кърпа. Несъответствието може да причини токов удар или пожар.
 • Дръжте малки аксесоари или други опаковъчни материали далеч от малки деца. Внимание: деца могат да ги погълнат. Неправилното боравене с продукта може да доведе до наранявания. Ако дете е погълнало такова нещо, незабавно отидете на лекар.
 • Не позволявайте на чужди вещества да навлизат в продукта. Не поставяйте тежки предмети, течности или метали върху продукта. Може да предизвика пожар. Това може да повреди продукта.
 • Инсталирайте продукта на добре проветриво място, като го държите на определено разстояние от стената. Продуктът е инсталиран на определени места, като например където се генерира много фин прах, където температурата е твърде висока или твърде ниска, където има много влага или вода, както и на летища или гари, които се използват непрекъснато за дълго време може да има сериозни проблеми с качеството поради влиянието на околната среда. Повишаването на вътрешната температура може да предизвика пожар. Не забравяйте да се свържете с мястото на закупуване, преди да инсталирате продукта.

LED СТАТУТ

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-3

ИНФОРМАЦИЯ

Ултракомпактният принтер за етикети XF3 има висока издръжливост и отлична производителност и е лесен за инсталиране и използване. Печата по-бързо и по-тихо без мастило или тонер. Ако продуктът има проблем, свържете се с магазина, от който сте закупили продукта. За повече информация, моля, вижте BIXOLON webсайт.

ПАКЕТ

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-4

ИМЕНА НА ЧАСТ

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-5

 1. Покрийте
 2. Бутон за подаване
 3. Лост за отваряне на капака
 4. Media слот
 5. Превключвател на захранването
 6. USB Port
 7. Порт за захранване
  ВътрешенBIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-6
 8. Глава за принтер
 9. Медийно ръководство
 10. Sensor
 11. Валяк за валяк

СВЪРЗАНЕ НА МОЩНОСТ

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-7

НАСТРОЙКА НА МЕДИЯТА

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-8

 • Внимавайте с пръстите си, когато отваряте или затваряте капака.

МОНТАЖ НА ШОФЬОР

Windows

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-9

MAC

BIXOLON-SOHO-Series-XF3-40-Принтер-етикети-фиг-10

Документи / Ресурси

Принтер за етикети BIXOLON SOHO Series XF3-40 [pdf] Ръководство за потребителя
SOHO, Принтер за етикети от серията SOHO XF3-40, Принтер за етикети XF3-40, Принтер за етикети

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *