Ръководства за потребителя, инструкции и ръководства за продуктите на BUILDEX.

Ръководство за експлоатация на финландска сауна BUILDEX 6018 Karibu

Намерете пълните инструкции за изграждане на финландска сауна Karibu 6018. Уверете се, че имате всички необходими материали, преди да започнете изграждането. Това ръководство стъпка по стъпка от Karibu Holztechnik GmbH ще ви помогне да сглобите вашата сауна с лекота.