Лого на търговска марка HONEYWELL Honeywell International Inc. е американска компания за модерни технологии, която произвежда аерокосмически и автомобилни продукти; жилищни, търговски и промишлени системи за управление; специални химикали и пластмаси; и инженерни материали. Настоящата компания е създадена през 1999 г. чрез сливането на AlliedSignal Inc. Техният официален webсайтът е Honeywell.com

По-долу можете да намерите справочник с ръководства за потребителя и инструкции за продуктите на Honeywell. Продуктите на Honeywell са патентовани и търговски марки под марките Honeywell International Inc.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

 • Адрес 115 Tabor Road
  Морис Плейнс, NJ 07950
  Съединени щати
 • Телефонен номер: + 1 973-455-2000
 • Номер на факс: (973) 455-4807
 • Електронна поща: info@honeywell.com
 • Брой служители: 131000
 • Създадена: 1906
 • Основател: Марк С. Ханиуел
 • Ключови хора: Дарий Адамчик

Honeywell In-Wall Smart Switch 39348/ZW4008 Ръководство

Honeywell In-Wall Smart Switch SKU: 39348/ZW4008 Quickstart Това е сигурен превключвател за включване/изключване на захранването за . За да работите с това устройство, свържете го към електрическата мрежа. Важна информация за безопасност Моля, прочетете внимателно това ръководство. Неспазването на препоръките в това ръководство може да бъде опасно или да наруши закона. Производителят, вносителят,…

Honeywell Plug-in Outdoor Smart Switch 39363/ZW4203 Ръководство

Honeywell Plug-in Outdoor Smart Switch SKU: 39363/ZW4203 Quickstart This is a secure On/Off Power Switch for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. Important safety information Please read this manual carefully. Failure to follow the recommendations in this manual may be dangerous or may violate …

Honeywell In-Wall Smart Toggle Switch 39354/ZW4009 Ръководство

Honeywell In-Wall Smart Toggle Switch SKU: 39354/ZW4009 Quickstart This is a secure On/Off Power Switch for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. Important safety information Please read this manual carefully. Failure to follow the recommendations in this manual may be dangerous or may violate …

Ръководство за потребителя на преносим климатик Honeywell HT09CESAWK 9000 BTU

Ръководство за потребителя на локален климатик Прочетете и запазете тези инструкции преди употреба. Модел: HT09CESAWK, HT09CESVWK HT12CESAWK, HT12CESVWK HT13CESAWK, HT13CESVWK HT09CESAWK 9000 BTU Преносим климатик www.HoneywellAirComfort.com Електронна поща: info@jmatek.com БЕЗОПАСНОСТ МОМЕНТАЛНО ПРОЧЕТЕТЕ И БЕЗОПАСНОСТ ИНСТРУКЦИИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМА НЯКАКВО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ ИЛИ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ВЕРСИЯТА НА АНГЛИЙСКИ...

Honeywell Plug-in Smart Dimmer (двоен щепсел с едновременно управление) 39339 / ZW3107 Ръководство

Honeywell Plug-in Smart Dimmer (Dual Plug With Simultaneous Control) SKU: 39339 / ZW3107 Quickstart This is a Light Dimmer for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: 1. Follow the instructions for your Z-Wave …

Стенен димер Honeywell (превключващ) 39357 / ZW3004 Ръководство

Honeywell In-Wall Dimmer (Toggle) SKU: 39357 / ZW3004 Quickstart This is a Light Dimmer for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: 1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller toinclude a device …

Стенен превключвател Honeywell (превключващ) 39354 / ZW4003 Ръководство

Honeywell In-Wall Switch (Toggle) SKU: 39354 / ZW4003 Quickstart This is a On/Off Power Switch for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: 1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to include …

Honeywell In-Wall Fan Control 39358 / ZW4002 Manual

Honeywell In-Wall Fan Control SKU: 39358 / ZW4002 Quickstart This is a Fan Switch for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: 1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to include a …

Honeywell In-Wall Dimmer 39351 / ZW3005 Manual

Honeywell In-Wall Dimmer SKU: 39351 / ZW3005 Quickstart This is a Light Dimmer for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: 1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller toinclude a device to …

Honeywell In-Wall TampРъководство за устойчив изход 39349 / ZW1002

Honeywell In-Wall Tamper Resistant Outlet SKU: 39349 / ZW1002 Quickstart This is a On/Off Power Switch for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: Follow the instructions for your Z-Wave certifiedcontroller to add a …