Лого на търговска марка HONEYWELL Honeywell International Inc. е американска компания за модерни технологии, която произвежда аерокосмически и автомобилни продукти; жилищни, търговски и промишлени системи за управление; специални химикали и пластмаси; и инженерни материали. Настоящата компания е създадена през 1999 г. чрез сливането на AlliedSignal Inc. Техният официален webсайтът е Honeywell.com

По-долу можете да намерите справочник с ръководства за потребителя и инструкции за продуктите на Honeywell. Продуктите на Honeywell са патентовани и търговски марки под марките Honeywell International Inc.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

 • Адрес 115 Tabor Road
  Морис Плейнс, NJ 07950
  Съединени щати
 • Телефонен номер: + 1 973-455-2000
 • Номер на факс: (973) 455-4807
 • Електронна поща: info@honeywell.com
 • Брой служители: 131000
 • Създадена: 1906
 • Основател: Марк С. Ханиуел
 • Ключови хора: Дарий Адамчик

Honeywell In-Wall Switch 39348 / ZW4005 Ръководство

Honeywell In-Wall Switch SKU: 39348 / ZW4005 Quickstart This is a On/Off Power Switch for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: 1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to include a …

Honeywell Plug-in Outdoor Switch 39346 / ZW4201 Ръководство

Honeywell Plug-in Outdoor Switch SKU: 39346 / ZW4201 Quickstart This is a On/Off Power Switch for . To run this device please connect it to your mains power supply. Important safety information Please read this manual carefully. Failure to follow the recommendations in this manual may be dangerous or may violate the law. The manufacturer, …

Honeywell Plug-in превключвател (едновременно управление с двоен щепсел) 39342 / ZW4106 Ръководство

Honeywell Plug-in Switch (Dual Plug Simultaneous Control) SKU: 39342 / ZW4106 Quickstart This is a On/Off Power Switch for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: Adding your device to a Z-Wave network:1. Follow …

Honeywell Plug-in превключвател (единичен щепсел) 39337 / ZW4103 Ръководство

Honeywell Plug-in Switch (Single Plug) SKU: 39337 / ZW4103 Quickstart This is a On/Off Power Switch for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: 1.Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to include …

Honeywell Plug-in димер (единичен щепсел) 39336 / ZW3104 Ръководство

Honeywell Plug-in Dimmer (Single Plug) SKU: 39336 / ZW3104 Quickstart This is a Light Dimmer for U.S. / Canada / Mexico. To run this device please connect it to your mains power supply. To add this device to your network execute the following action: 1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to addthe …

Ръководство за потребителя на трансмитер за въздушен поток и скорост на Honeywell

Honeywell Air Flow and Velocity Transmitter INTRODUCTION The AirFlow and Velocity Transmitter series is intended for use in commercial environments. It is designed with a duct mount probe and adjustable collar suitable for round or rectangular ducts. The transmitter provides air velocity and temperature. It comes with three measurement ranges in a single device (0-2 …

Honeywell H7CFW 7 кубични фута Фризер Ръководство за потребителя

Фризерна ракла Honeywell H7CFW 7 кубични фута Ръководство за потребителя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Предупреждение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: риск от пожар/запалими материали Този уред е предназначен за употреба в домакинства, различни от търговията на дребно. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, освен ако не са получили разрешение= от= …

Стенни модули Honeywell T7460A за контролер Excel Ръководство с инструкции

Стенни модули Honeywell T7460A за контролер Excel ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯ Цялото окабеляване трябва да отговаря на местните електрически кодекси и наредби или както е посочено в диаграмите на инсталацията. Окабеляването на стенния модул може да бъде с размер от 16 до 22 AWG (1.5 до 0.34 mm2), в зависимост от приложението. Максималната дължина на проводника от...

Ръководство за експлоатация на задвижващия механизъм на вентила Honeywell M7410E

Honeywell M7410E патронен задвижващ клапан ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ Продукти за домашен и сграден контрол Honeywell AG Böblinger Straße 17 D-71101 Schönaich Телефон (49-7031) 637-01 Факс (49-7031) 637-493

Ръководство за потребителя на Honeywell 5103S-5107S Steel Security Safe

Ръководство за потребителя Steel Security SafeModels 5103S-5107S / 51035108 / 5112DOJ / 51125113 / 5103GS-5107GS / 5103G-5108G / 5112G-DOJ / 5112G-5113G Пакетът включва Steel Security Safe Ръководство за работа Ключове за достъп Моля, потвърдете внимателно всички елементи, за да проверите горния списък, за да са получени. Ако някои артикули липсват, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. (вижте страница 7...