Ръководства за потребителя, инструкции и ръководства за продукти на Oldsmobile.

Oldsmobile Aurora 2001 Диаграма на кутията с предпазители Ръководство за потребителя

Намерете схемата на кутията с предпазители на Aurora 2001 и подробности за електрическата верига в това ръководство за потребителя. BEC се намира в предната част на двигателното отделение, докато BEC под задната седалка съдържа допълнителни мини предпазители. Получете цялата необходима информация за отстраняване на електрически проблеми.