Ръководства за потребителя, инструкции и ръководства за продукти Simplex.

Simplex 4009 NAC Power Extender Ръководство за потребителя

Научете как да използвате Simplex 4009 NAC Power Extender с това информативно ръководство за потребителя. Това устройство, включено в списъка на UL, осигурява допълнителен DC сигнален капацитет към пожароизвестителен контролен панел с осем amperes на DC сигнализиращо захранване към четири или осем контролирани NAC с обратна полярност, стил Y или стил Z. Защитете от условия на прекъсване и загуба на първично променливотоково захранване с този електрически контролиран продукт.

Ръководство с инструкции за универсално захранване Simplex 4100+/UT

Универсалното захранване 4100+/UT е надеждно и ефективно захранване за системи Simplex 4100-Family. Той осигурява 8VDC и 24VDC захранване, зарежда системните батерии и следи различна информация за състоянието. Работете внимателно, за да избегнете повреда от статично електричество. Доверете се само на квалифицирани представители на Simplex за обслужване.

Simplex 2099-9767 Ръководство за експлоатация на искробезопасни пожароизвестителни станции

Learn how to use the Simplex 2099-9767 and 2099-9799 Intrinsically Safe Fire Alarm Stations with our comprehensive product usage instructions. These fire alarm stations are designed for hazardous areas and feature single or double action types. Ensure proper installation and placement with our product information.

Simplex 4009-9806 Ръководство с инструкции за модул за откриване на земя

Научете как да инсталирате и използвате модула за откриване на земя 4009-9806 на пожароизвестителната система Simplex (част № 565-558) с тези инструкции стъпка по стъпка. Открийте заземяване на кабели или оборудване с този лесен за инсталиране модул. Проверете съвместимостта с вашата сигнална карта(и) преди инсталиране.

Simplex 4098-9704 Ръководство за употреба на сензор в канал

Learn how to install Wimplex 4098-9704 and 4098-9705 In-Duct Sensor Assemblies with these detailed instructions from Simplex. Ensure proper placement and addressing for optimal smoke detection in your air handling system. Download the installation manual now.

Simplex 4005 Пожароизвестителна градска карта Ръководство с инструкции

Learn how to install and configure the Simplex 4005 Fire Alarm City Circuit Card with this user manual. Ensure safety measures are followed when handling and servicing the card. Supports three types of city circuits.

Simplex 4100U Flex Ampръководства за употреба на лиффори

Научете как да инсталирате Simplex 4100U и 4100ES Flex Amplifiers с това изчерпателно ръководство за потребителя. Открийте ampспецификации на lifier, светодиодни индикации и съвети за отстраняване на неизправности, за да се гарантира правилна инсталация и работа на продукта. Следвайте предпазните мерки и предупрежденията, за да избегнете повреда и опасности по време на монтажа.

Simplex 4098-9839 Потребителско ръководство за четец на данни за детектор за дим

Научете как да работите с четеца на данни на детектора за дим Simplex 4098-9839 с тези подробни инструкции в ръководството за потребителя. Включва информация за съвместими детектори, отстраняване на неизправности и др.

Симплекс 4099-9801C IDNet 2-Stage Ръководство с инструкции за IAM на станцията

Научете за Simplex 4099-9801C IDNet 2-Stage Station IAM с това ръководство за потребителя. Открийте неговите уникални характеристики, процес на инсталиране и предупреждения за безопасна употреба. Получете експертна информация относно адресируемостта и електрическите опасности.