User Manuals, Instructions and Guides for SnoozeBand products.

Ръководство за потребителя на безжични слушалки за сън Snoozeband

Get the most out of your SnoozeBand Wireless Sleep Headphones with this user manual. Features include built-in microphone, removable headphones for washing, and rechargeable battery. Follow precautions and specifications for optimal performance.

SnoozeBand Deluxe Bluetooth маска за сън с вградена релаксираща музика и функция за синхронизиране на автоматично изключване Ръководство за потребителя

Открийте SnoozeBand Deluxe Bluetooth маска за сън с вградена релаксираща музика и функция за автоматично изключване. Прочетете инструкциите, за да го сдвоите с вашето устройство и да избегнете опасностите от нараняване, пожар и експлозия. Перфектен за лична употреба, не е играчка или предназначен за комерсиални приложения.