CONAIR MD03 Pore Purifier Усъвършенстван инструмент за микродермабразио 

MD03 Pore Purifier Усъвършенстван инструмент за микродермабразио

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате електрически уреди, особено когато присъстват деца, винаги трябва да се вземат основни предпазни мерки, включително следното:

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНСТРУМЕНТА ЗА МИКРОДЕРМАБРАЗИО SKN BY CONAIR™ PORE PURIFIER ADVANCED

ОПАСНОСТ – Всеки уред е под напрежение, дори когато ключът е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар, нараняване или смърт на хора:

 1. Винаги изключвайте уреда от електрическия контакт веднага след употреба (освен когато зареждате инструмента). Не позволявайте да се използва като играчка.
 2. Не поставяйте и не съхранявайте уреда, където може да падне или да бъде издърпан във вана или мивка.
 3. Не използвайте уреда по време на къпане или под душа.
 4. Не поставяйте уреда и не го изпускайте във вода или други течности.
 5. Ако уредът е паднал във вода, не посягайте към него. Изключете веднага.
 6. Преди почистване изключете уреда от контакта.
 7. Не използвайте устройството, ако не работи правилно или ако е изпуснато, повредено или изпуснато във вода.
 8. Не поставяйте и не съхранявайте кабела за зареждане на място, където може да падне или да бъде издърпан във вана или мивка.
 9. Не потапяйте кабела за зареждане във вода или други течности.
 10. Ако кабелът за зареждане падне във вода или друга течност, незабавно извадете щепсела и преустановете употребата.
 11. Не се използва от деца.
 12. Не дърпайте, усуквайте и не увивайте кабела около уреда.
 13. Никога не изпускайте и не поставяйте предмети в отвори на уреда.
 14. ТОЗИ ПРОДУКТ Е САМО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ДОМАКИНСТВОТО.
 15. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в контакта. Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване и обслужване.
 16. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите щепсела, хванете щепсела, а не кабела.
 17. Не боравете с щепсела или уреда с мокри ръце.

ВНИМАНИЕ

 1. Използвайте само на сухо място. Не излагайте на течности, пари или дъжд.
 2. Уверете се, че жакът е включен в инструмента, преди да включите USB кабела в контакта.
 3. Не работете с уред с повреден корпус и не използвайте кабел за зареждане, който е повреден.
 4. Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване или когато не се използва.
 5. Бъдете сигурни voltage е правилно преди включване. Номиналният вход е 5V DC 1.0A.

Дръжката на усъвършенствания инструмент за микродермабразио SKN by conair™ pore purifier, главите за закрепване и кабелът за зареждане нямат части, които могат да се обслужват. Ако някой компонент е повреден, той трябва да бъде заменен. Обадете се
1-800-3-CONAIR за закупуване на заместители.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И ВНИМАНИЕ
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ДЕЛИКАТНИ ЗОНИ

Усъвършенстваният инструмент за микродермабразио SKN by conair™ pore purifier е проектиран да почиства нежно порите ви и да ексфолира кожата ви без дразнене, за здравословни резултати.

Ако сте под лекарски грижи за някакво кожно заболяване или смятате, че имате много чувствителна кожа, моля, консултирайте се с вашия лекар преди употреба.

Препоръчваме да започнете с настройката НИСКА СКОРОСТ/ИЗСМУКВАНЕ и да увеличите до ВИСОКА СКОРОСТ/ИЗСМУКВАНЕ, в зависимост от това как кожата ви реагира на лечението. Ако се появи обрив или дразнене, спрете употребата.

Това не е медицинско изделие и не е предназначено да се използва за лечение на медицински състояния.

Препоръчваме да не споделяте устройството. Ако почувствате болка или дискомфорт по време на употреба, спрете употребата и се консултирайте с Вашия лекар.

SKN BY CONAIR™ PORE PURIFIER Усъвършенстван инструмент за микродермабразио

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВЕ ОПЦИИ ЗА СКОРОСТ

Двете скорости, налични на вашия усъвършенстван инструмент за микродермабразио SKN by conair™ pore purifier ви позволяват да персонализирате вашата рутинна грижа за кожата, за да отговаря на вашите индивидуални нужди.

ТОПЛА ЧИНИЯ

Топлата пластина в долната част на инструмента помага за отваряне на порите, оставяйки кожата да се чувства блестяща и гладка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЕКСТРАКТОР ЗА МАЛКИ ПОРИ: За премахване на черни и бели точки.
ЕКСТРАКТОР ЗА ГОЛЕМИ ПОРИ: За насочване към запушени пори.
2 КРИСТАЛНИ ДИАМАНТЕНИ ГЛАВИ СЪВЕТИ: За дълбоко ексфолиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият SKN от conair™ може да включва само определени прикачени файлове. Вижте търговеца или се обадете
1-800-3-CONAIR за допълнителни приставки.

АКУМУЛАТОРНИ

Усъвършенстваният инструмент за микродермабразио SKN by conair™ pore purifier е безжичен и изисква пълно зареждане преди употреба. След като инструментът е напълно зареден, той може да осигури до 100 минути работа без презареждане.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Това устройство има вградена презареждаема литиево-йонна батерия.
Не хвърляйте устройството в огън, не го нагрявайте и не го зареждайте, използвайте в среда с висока температура.

ЗАРЕЖДАНЕ НА SKN ОТ CONAIR™ PORE PURIFIER

Усъвършенстван инструмент за микродермабразио

 1. Преди да използвате усъвършенствания инструмент за микродермабразио SKN by conair™ pore purifier за първи път, той трябва да бъде напълно зареден за 2.5–3 часа. Включете DC жака отстрани на устройството, след това включете захранващия кабел и адаптера в контакта. Белият светодиод ще започне да мига, което показва, че инструментът се зарежда.
 2. Индикаторът за зареждане ще МИГА БЯЛО по време на зареждане. След като се зареди напълно, лампата ще свети ПЪТНО БЯЛО. Винаги проверявайте дали индикаторът за зареждане свети, когато включите кабела за зареждане в контакта.
 3. Бялата светлина ще започне да мига за 5 секунди и след това ще изгасне, когато устройството достигне нисък капацитет на батерията по време на работа.
 4. Адаптерът може да се затопли по време на зареждане — това е нормално. След пълно зареждане устройството може да осигури 100 минути употреба.
 5. За да се поддържа оптимален капацитет на акумулаторната батерия, усъвършенстваният инструмент за микродермабразио SKN by conair™ pore purifier трябва да се зарежда пълно за 2.5–3 часа на всеки 3 месеца.
 6. Извадете кабела за зареждане от устройството и изключете адаптера от контакта, когато не го използвате. Не изключвайте адаптера от стената, когато все още е свързан към устройството. Това ще доведе до разреждане на батерията.

СТАРТИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА ЗА МИКРОДЕРМАБРАЗИО SKN BY CONAIR™ PORE PURIFIER ADVANCED И ИЗБОР НА СКОРОСТТА/НИВОТО НА ВСМУКВАНЕ

Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите устройството. Долната светлина ще светне и
WARM PLATE ще се загрее моментално.
Натиснете бутона за захранване още веднъж, за да стартирате настройката за ниско засмукване.
За по-дълбоко ексфолиране или по-силно засмукване, натиснете отново бутона за захранване.
За да спрете засмукването по всяко време и да превключите обратно само към WARM PLATE, натиснете бутона Warm Plate.
СПИРАНЕ НА SKN ОТ CONAIR™ PORE PURIFIER Усъвършенстван инструмент за микродермабразио
По всяко време усъвършенстваният инструмент за микродермабразио SKN by conair™ pore purifier може да бъде спрян чрез натискане и задържане на бутона за захранване за повече от 1 секунда.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТОПЛАТА ЧИНИЯ

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 1 секунда, за да активирате WARM PLATE. След 5 минути в тази настройка устройството ще премине в режим на готовност.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТОПЛАТА ЧИНИЯ

По всяко време WARM PLATE може да бъде спрян чрез натискане и задържане на бутона за захранване за повече от 1 секунда.

ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ГЛАВИ ЗА МИКРОДЕРМАБРАЗИО/ЕКСТРАКТОР НА ПОРИ
За да прикрепите различните приставки, задръжте устройството и натиснете приставката върху стълба, докато щракне на място. За да премахнете главата на приставката, просто издърпайте приставката от устройството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Топла чиния и приставки
 1. Почистете старателно и подсушете кожата.
 2. За да отворите порите за по-добри резултати, използвайте топлата чиния, преди да използвате приставките за микродермабразио или екстрактора на порите.
 3. Тествайте топлата чиния върху малка част от шията или предмишницата.
 4. Прилагайки лек натиск, плъзнете топлата чиния внимателно върху кожата на лицето. Нанесете по такъв начин, че леко да затоплите кожата.
 5. Когато топлата обработка приключи, натиснете
  Бутон за захранване и продължете с приставките за микродермабразио.
 6. Тествайте приставката за микродермабразио върху малка част от шията или предмишницата.
 7. Издърпайте кожата опъната със свободната си ръка, за да позволите на устройството да се плъзга гладко по кожата.
 8. Движете устройството с плавно движение нагоре по кожата. Не се навъртайте на никакви места.
  Не използвайте директно над или под очите.
 9. Веднага след третиране измийте и подсушете кожата.
 10. Нанесете успокояващ тоник и възстановяващ овлажнител.
 11. Почиствайте корпуса (включително топлата плоча), прикрепващите глави и мрежестия филтър след всяка употреба.
 12. Изчакайте 6 до 7 дни между леченията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не правете повече от две минавания върху една и съща област по време на лечението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SKN BY CONAIR™ PORE PURIFIER Усъвършенстван инструмент за микродермабразио

Препоръчително е да почиствате приставките и устройството след всяка употреба. Ако не е чисто, производителността може да бъде засегната. Сменете филтъра, ако силата на засмукване е слаба. Отстранете главата на приставката, отлепете металния филтър, залепете нов филтър и прикрепете отново накрайника за микродермабразио.

 1. След всяка употреба избършете дръжката с рекламаamp плат. Главите на приставките и мрежестите филтри могат да се изплакнат със сапунена вода, но дръжката не е водоустойчива и не може да се изплакне под вода или друга течност. Освен това не поставяйте уреда в съдомиялна машина за почистване.
 2. След почистване избършете всички части със суха кърпа и ги съхранявайте на чисто и сухо място.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

SKN BY CONAIR™ PORE PURIFIER ADVANCED МИКРОДЕРМАБРАЗИО НЕ ЗАРЕЖДА ИНСТРУМЕНТА
НЯМА БЯЛА МИГАЩА СВЕТЛИНА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ.

СВЕТЛИНАТА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НЕ СЕ ПРОМЕНЯ НА НЕПРЕРИЗНО БЯЛО.
 1. Уверете се, че контактите на устройството и кабела за зареждане са чисти. Вижте инструкциите за потребителска поддръжка за процедурата по почистване.
 2. Уверете се, че устройството е включено правилно.
 3. Проверете контакта и се уверете, че захранването е включено. Повечето контакти за баня имат бутон за тестване и нулиране. Натиснете бутона за нулиране и проверете отново изхода.
SKN BY CONAIR™ ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ПОРИТЕ Усъвършенствано микродермабразио ИНСТРУМЕНТ НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА. Трябва да задържите горния бутон за захранване за повече от 1 секунда, за да изключите устройството.
SKN BY CONAIR™ PORE PURIFIER Усъвършенствано микродермабразио ИЛИ ПРИСТАВКИ НА ИНСТРУМЕНТ ОТПАДАТ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА. Уверете се, че приставките са захванати правилно Уверете се, че приставките са захванати правилно
УТИЛИЗИРАНЕ НА БАТЕРИЯ

Икона

Батерията е запечатана вътре в SKN от conair™ pore purifier усъвършенстван инструмент за микродермабразио, така че не може лесно да бъде премахната за рециклиране. Целият усъвършенстван инструмент за микродермабразио SKN by conair™ pore purifier трябва да бъде върнат при рециклиране на батерията за този продукт.

Занесете устройството в най-близкия събирателен център за правилно изхвърляне. НЕ изхвърляйте устройството в общата система за битови отпадъци

СЪДЪРЖА ЛИТИЕВО-ЙОННА БАТЕРИЯ. ТРЯБВА ДА СЕ СЪБЕРАТ, РЕЦИКЛИРАТ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯТ ПРАВИЛНО. НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ В КОМПАНИЯТА ЗА ОБИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

RBRC™ е търговска марка на Rechargeable Battery Recycling Corporation.

За да намерите център за рециклиране на батерии близо до вас, обадете се на 1-800-822-8837 или отидете на www.call2recycle.org/locator/.

ОГРАНИЧЕНА ЕДНОГОДИНА ГАРАНЦИЯ (САМО ЗА НАС И КАНАДА)

Conair ще ремонтира или замени (по наш избор) вашето устройство безплатно за 12 месеца от датата на покупката, ако уредът е дефектен в изработката или материалите.
За да получите обслужване съгласно тази гаранция, върнете дефектния продукт в изброения сервизен център заедно с разписката за покупка. Жителите на Калифорния трябва само да представят доказателство за покупка и трябва да се обадят на 1-800-3-CONAIR за инструкции за доставка. При липса на разписка за покупка гаранционният срок е 12 месеца от датата на производство.
ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИ ГАРАНЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ПАСИВНОСТИ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ОТНОСНО ГАРАНЦИЯТА ЗА ТЪРГОВСТВО И ФИТИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЩЕ СЕ ОГРАНИЧЯТ ВРЕМЕННО ДО 12-МЕСЕЦЕ ГР.
Някои държави не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горните ограничения може да не се отнасят за вас.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА СЕ ПОДВЪРЖИ ЗА СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ИЛИ ДРУГА ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ НАЛИЧНА, КАКВОТО И ДА Е.
Някои държави не допускат изключване или ограничаване на специални, инцидентни или последващи щети, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.
Тази гаранция ви дава конкретни законни права и може да имате и други права, които варират в различните щати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АКО МИСЛИТЕ, че МОЩНОСТТА Е ИЗКЛЮЧЕНА, КОГАТО КЛЮЧЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН, ГРЕШЕТЕ.

Дръжте далеч от водата

Пазете от вода

Всеки знае, че електричеството и водата са опасна комбинация. Но знаете ли, че електрически уред все още е под напрежение, дори ако превключвателят е изключен? Ако щепселът е включен, захранването е включено. Така че, когато не използвате уредите си, дръжте ги изключени.

ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ МАЛКИ УРЕДИ

МАРКИРОВКА НА FCC

ВНИМАНИЕ: това устройство, което не е изрично одобрено от страната, отговорна за съответствието, може да анулира правото на потребителя да работи с оборудването.
Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство може да не причинява вредни смущения и (2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

 • Преориентирайте или преместете приемната антена.
 • Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
 • Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
 • Обърнете се към дилъра или към опитен радио / телевизионен техник за помощ.

ВНИМАНИЕ: Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от Conair LLC, производителя на този продукт и страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОСТАВЧИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Бранд: SKN от Conair™
Модел No .: MD03
Описание: Пречиствател на порите
Усъвършенстван инструмент за микродермабразио
Отговорна страна: Conair LLC
1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000
Стандарти: FCC, част 15, подчаст B, ANSI C63.4-2014
Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия:
(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: 07 / 07 / 2022
Моля, регистрирайте този продукт на register.conair.com

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР CONAIR LLC

Sсервизен отдел
7475 бул. Норт Глен Харбър
Глендейл, AZ 85307
Посетете ни на web at www.conair.com
LLC ©2022 Conair
Глендейл, AZ 85307

Документи / Ресурси

CONAIR MD03 Pore Purifier Усъвършенстван инструмент за микродермабразио [pdf] Инструкция за употреба
MD03 Pore Purifier усъвършенстван инструмент за микродермабразио, MD03, Pore Purifier усъвършенстван инструмент за микродермабразио, Purifier усъвършенстван инструмент за микродермабразио, усъвършенстван инструмент за микродермабразио, инструмент за микродермабразио

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *