1835 Комплект за автоматично напояване

GB

F

NL

PL

ГАРДЕНА®
A 1020 Sensor Art. 1835 GB Operating Instructions
Automatic Irrigation Set F Mode d’emploi
Kit d’arrosage automatique NL Gebruiksaanwijzing
Automatische besproeiingsset PL Instrukcja obsugi
Sterownik nawadniania GR
РУСКАТА

GR

РУСКАТА

NL

GARDENA Automatische besproeiingsset A 1020 sensor

Welkom in de tuin GARDENA…
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en houd u aan de aanwijzingen. Maakt u zich aan hand van deze gebruiksaanwijzing vertrouwd met het juiste gebruik en de veiligheidsinstructies van de automatische besproeiingsset.

Om veiligheidsredenen mogen kinderen en jongeren onder 16 jaar en personen die niet met deze gebruiksaanwijzing vertrouwd zijn, de automatische besproeiingsset niet gebruiken.

Съдържание

v Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
1. Inzetgebied van uw GARDENA automatische besproeiingsset 27 2. Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. Functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. Ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5. Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6. Buitenbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7. Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 8. Opheffen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9. Leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 10. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 11. Service / Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1. Inzetgebied van uw GARDENA Automatische besproeiingsset

Gebruik volgens de voorschriften :
Opmerking

De GARDENA automatische besproeiingsset bestaat uit een watertimer en een bodemvochtigheidssensor. Hij is bestemd voor particulier gebruik in huis- en hobbytuinen en uitsluitend bedoeld voor de toepassing buitenshuis voor de besturing van sproeiers en besproeiingssystemen waarbij rekening gehouden wordt met de bodemvochtigheid.
Niet gebruikt worden mag de automatische besproeiingsset in industriële en bedrijfsmatige toepassingen en in combinatie met chemicaliën, levensmiddelen, licht ontvlambare en explosieve stoffen.

2. Инструкции за Veiligheids
Batterijen :
Voor het goed functioneren mogen in de watertimer slechts een 9 V alkali-mangaanbatterij (alkaline) type IEC 6LR61 en in de bodemvochtigheidsensor slechts twee 1,5 V babycellen (alkaline) type IEC LR14 gebruikt worden!

Om bij langere afwezigheid een uitvallen van de watertimer / bodemvochtigheidsensor door zwakke batterijen te voorkomen, moeten de batterijen op een bepaald tijdstip worden vervangen. Doorslaggevend hiervoor is de bedrijfsduur van de batterijen tot dan toe en de verwachte tijdsduur van afwezigheid die opgeteld niet langer mag zijn dan 1 jaar.
27

NL

Ingebruikname :
Attentie ! De automatische besproeiingsset is voor gebruik binnenshuis niet toegelaten. v De automatische besproeiingsset mag
alleen buitenshuis gebruikt worden.
De watertimer mag alleen verticaal met de wartelmoer naar boven gemonteerd worden om het binnendringen van water in het batterijvak te voorkomen.
De minimale waterafgifte voor een veilige schakelfunctie van de watertimer bedraagt 20 l / u. Voor de besturing van het Micro-DripSysteem zijn bijvoorbeeld minstens 10 stuks 2-liter-druppelaars nodig.
De temperatuur van het doorstromende water mag max. 40 °C bedragen. v Alleen schoon zoet water gebruiken.
De minimum werkdruk bedraagt 0,5 bar, de maximum werkdruk 12 bar.
Trekbelastingen vermijden. v Niet aan de aangesloten slang trekken.

Programmeren :
v Programmeer de watertimer bij gesloten waterkraan. Zo voorkomt u ongewenst nat worden bij het proberen van de handmatige aan / uit-functie (man. On / Off). Voor de programmering kunt u het bedieningspaneel van de behuizing afhalen.
Bodemvochtigheidssensor :
De bodemvochtigheidssensor is uitgerust met een veiligheidsschakeling. Als de sensorkabel beschadigd is of als de batterijen leeg zijn wordt de bodemvochtigheidssensor niet meer door de watertimer herkend. Bij de door de bodemvochtigheidssensor gestuurde besproeiing ( , , ) wordt dan een noodprogramma uitgevoerd: besproeiing iedere 24 uur met de ingestelde besproeiingsduur, max. 30 minuten. Bij de tijdgestuurde besproeiing wordt het programma zonder sensor uitgevoerd.
De uitbreiding van vocht in de bodem na besproeiing of neerslag is aan een bepaalde traagheid onderhevig. In het meest ongunstige geval kan het gebeuren dat een besproeiing en een regenbui zich zolang overlappen tot de gewenste bodemvochtigheid bereikt is.

3. Functie

Bedieningspaneel van de bodemvochtigheidssensor :

5

1

243

De bodemvochtigheidssensor meet de bodemvochtigheid in het wortelgedeelte van de planten. Met de GARDENA bodemvochtigheidssensor wordt rekening gehouden met de bodemvochtigheid bij de besproeiing. De bodemvochtigheidssensor meet de bodemvochtigheid automatisch ca. elke 10 minuten en zendt het meetresultaat aan de watertimer.

1 Indicatietoets : Activeert de indicatie van de laatst gemeten
vochtigheidstoestand.

2 ,,Droog”-LED :

Geeft aan dat de bodemvochtigheidssensor
met betrekking tot de schakelpunt-regelaar 4
droogte meet.

3 ,,Vochtig”-LED : Geeft aan dat de bodemvochtigheidssensor met betrekking tot de schakelpunt-regelaar 4
vochtigheid meet.

4 Schakelpunt-
regelaar :

Stelt de bodemvochtigheid in vanaf welke de besproeiing moet plaatsvinden.

5
Batterij-LED :

Als de batterij-LED knippert, moeten de batterijen worden vervangen.

28

NL

Als de batterijen leeg zijn en niet vervangen worden, werkt de aangesloten watertimer met het ingestelde besproeiingsprogramma of het noodprogramma.
v Batterijen vervangen (zie 7. Onderhoud ,,Batterijen van de bodemvochtigheidssensor vervangen” ).

Bedieningspaneel watertimer :
68

Met de GARDENA watertimer kan besproeid worden rekening houdende met de bodemvochtigheid. Daarbij kunnen het besproeiingstijdstip en de besproeiingsduur worden ingesteld.

7 6 Run-Time-
draaiknop :

stelt de besproeiingsduur in.

7 Frequency-
draaiknop :

stelt de besproeiingscyclus in.

8 Lichtsensor:

dag- en nachtherkenning (afhankelijk van de lichtverhoudingen).

9 Storing-LED :

geeft aan dat de batterij bijna leeg is of de bodemvochtigheidssensor niet of niet correct aangesloten is.

9 4. Ingebruikname

Als de batterij bijna leeg is wordt het ingestelde programma niet meer uitgevoerd. Het ventiel kan niet meer handmatig geopend worden.
v Batterij vervangen (zie 7. Onderhoud ,,Batterij van de watertimer vervangen” ).

Batterij in de watertimer plaatsen :

Watertimer :
v Voor het plaatsen van de batterijen, zie 7. Onderhoud ,,Batterij van de watertimer vervangen”.

Adapterkabel van de bodem- 1. Ontgrendelingstoets 1 indrukken vochtigheidssensor aansluiten : en bedieningspaneel 2
van de watertimer lostrekken.

2

2. Korte adapterkabel in de

sensoraansluiting 3 steken.

3. Bedieningspaneel 2 weer op
de watertimer steken.

3

1
29

NL

Watertimer aan waterkraan aansluiten :
4 5

De watertimer heeft een wartelmoer 5 voor waterkranen met 33,3 mm (G1″)-schroefdraad. De meegeleverde adapter 4
dient voor aansluiting van de watertimer aan een waterkraan met 26,5 mm (G 3 /4 “)-schroefdraad.
1. Watertimer aan waterkraan met 26,5 mm (G 3 /4 “)-schroef-
draad aansluiten : Adapter 4 met de hand op de waterkraan
schroeven (geen tang gebruiken).
2. Wartelmoer 5 van de watertimer met de hand op de schroef-
draad van de waterkraan schroeven (geen tang gebruiken).
3. Kraanstuk 6 op de watertimer schroeven.

6

Diefstalbeveiliging monteren (optioneel) :
8
7

Om uw watertimer tegen diefstal te beveiligen kunt u de GARDENA diefstalbeveiliging art.-nr. 1815-00.791.00 via de GARDENAservice aanschaffen.
v Klem 7 met de schroef 8 aan de achterzijde van de water-
timer vastschroeven.
Klem bijv. voor het vastzetten van een ketting gebruiken. De schroef mag als hij eenmaal is vastgedraaid niet meer losgemaakt worden.

Batterij in de bodemvochtigheidssensor plaatsen :

Bodemvochtigheidssensor :
v Voor het plaatsen van de batterijen, zie 7. Onderhoud ,,Batterijen vervangen”.

Juiste standplaats van de bodemvochtigheidssensor kiezen :

Juiste standplaats : Der bodemvochtigheidssensor moet op een plaats in het besproeiingsbereik worden geplaatst waar deze aan dezelfde klimaatomstandigheden (zon, wind, regen, etc.) is blootgesteld als de planten.
Verkeerde standplaats : De bodemvochtigheidssensor mag niet door de planten die ernaast staan worden afgedekt. Schaduwzones moeten worden vermeden. Om verkeerde reactieresultaten uit te sluiten die door opgestuwd vocht ontstaan, mag de bodemvochtigheidssensor niet in kuilen in de bodem worden geplaatst.

30

NL

Bodemvochtigheidssensor ,,planten” :

9

B

А 0
D
CB

A ATTENTIE ! De sensorpunt van de meetvoeler meet de bodemvochtigheid alleen correct als de sensorpunt aan alle kanten de bodem over het gehele vlak aanraakt ! Er mag in de bodem bij de sensorpunt geen lucht aanwezig zijn.
1. Grond 9 minstens 12 cm diep trechtervormig uitgraven. 2. De uitgegraven grond 9 losmaken en de aanwezige stenen
verwijderen.
3. Als de grond droog is, dient u de grond vochtig te maken.
4. De losse vochtige grond 9 weer losjes in de trechter vullen. 5. De complete sensorpunt 0 in water onderdompelen (het vilt
moet nat zijn).
6. Sensorkabel (lang) C in de sensorbus D van de bodemvoch-
tigheidssensor steken (is bij uitlevering al erin gestoken).
7. De bodemvochtigheidssensor tot de bovenkant van de meet-
voeler A in de losse grond 9 steken. Daarbij moet de sensorpunt 0 aan alle kanten de vochtige
grond over het gehele oppervlak aanraken.
8. De grond 9 om de meetvoeler A licht vastdrukken.
De bodemvochtigheidssensor mag niet los in de grond steken.
9. De directe omgeving van de bodemvochtigheidssensor met ca. 1 liter water natgieten. Afhankelijk van de grond kan het enkele uren duren tot de bodemvochtigheidssensor de daadwerkelijke bodemvochtigheid meet.

GARDENA Micro-Drip-System aansluiten :

Opdat bij het gebruik van het GARDENA Micro-Drip-System de afgegeven waterhoeveelheid door de sensorpunt wordt geregistreerd, moet er een druppelaar direct boven de meetvoeler worden aangebracht.

v Een verdeelbuis 4,6 mm (3 /16 “) met druppelaar aan de
druppelhouder B van de bodemvochtigheidssensor aan-
Бренген.

Adapterkabel aansluiten :
DE
C
B

1. Sensorkabel C zo in / op de grond installeren dat deze niet
wordt beschadigd of tot ,,struikelblok” wordt. In de grond moet de kabel in een zandbed worden gelegd om beschadiging door stenen te voorkomen.
2. Sensorkabel C op de adapterkabel E van de GARDENA
watertimer steken.
Adapterkabel (kort) E op de sensorkabel C steken (is bij uit-
levering al erop gestoken).
Als de lengte van de sensorkabel niet voldoende is kan deze met behulp van het GARDENA verlengsnoer art. 1186 verlengd worden (tot 105 m).

31

NL

5. Приспиване
Besproeiingsprogramma instellen :

G

F

G

F

32

Watertimer :
Voor het opstellen van het besproeiingsprogramma kan het bedieningspaneel door het indrukken van de ontgrendelingstoets van de behuizing worden verwijderd en de programmering mobiel worden uitgevoerd (zie 4. Ingebruikname ,,Adapterkabel aansluiten” ).
Het besproeiingsprogramma wordt alleen uitgevoerd als de bodemvochtigheidsensor aan de watertimer ,,droog” meldt en het bedieningspaneel er correct opgestoken is. Als de bodemvochtigheidsensor tijdens het gestarte programma ,,vochtig” meldt, wordt het besproeiingsprogramma beëindigd.

Door bodemvochtigheidssensor gestuurde besproeiing :
1. Frequency-draaiknop F op de gewenste besproeiingscyclus
draaien (bijv. dag).
Dag Besproeiing overdag als de bodemvochtigheidsensor droog meldt.
Nacht Besproeiing ‘s nachts als de bodemvochtigheidsensor droog meldt.
Dag & Nacht Besproeiing als de bodemvochtigheidsensor droog meldt.
2. Run-Time-draaiknop G op de gewenste besproeiingsduur
draaien (bijv. 30 minuten). De besproeiing start in de ingestelde besproeiingscyclus.

Bij de door de bodemvochtigheidssensor gestuurde besproeiing wordt na elke waterafgifte een besproeiingspauze van twee uur geactiveerd (hierdoor is een aanpassing van de bodemvochtigheid mogelijk).

Voorbeeld : Besproeiingscyclus Besproeiingsduur

= (dag), = 30 minuten.

De besproeiing begint als de bodemvochtigheidssensor overdag droog meldt en eindigt naargelang de bodemvochtigheid uiterlijk na 30 minuten.

Tijdgestuurde besproeiing :
1. Frequency-draaiknop F op de gewenste besproeiingscyclus
draaien (bijv. 12 uur). 12h Besproeiing elke 12 uur 24h Besproeiing elke dag 48h Besproeiing elke 2 dagen
2. Run-Time-draaiknop G op reset draaien om de starttijd van de
besproeiing (tijdstip van de programmering) in te stellen.
3. Run-Time-draaiknop G op de gewenste besproeiingsduur
draaien (bijv. 15 minuten).

Handmatige besproeiing :
G
Нулиране :
Voorinstelling van de schakelpunt-regelaar kiezen :

De besproeiing start afhankelijk van het tijdstip van de programmering.

Voorbeeld : Besproeiingscyclus Besproeiingsduur

= 12 uur, = 15 minuten.

De besproeiing start (vanaf het actuele tijdstip) elke 12 uur, mits de bodemvochtigheidssensor droog meldt en eindigt naar gelang de bodemvochtigheid uiterlijk na 15 minuten.

Met de Run-Time-draaiknop G kan ook de besproeiingsduur
van een lopend programma worden gewijzigd. Als de nieuwe besproeiingsduur korter is dan de reeds afgelopen besproeiingsduur wordt de besproeiing in de erop volgende minuut beëindigd.

Het ventiel kan te allen tijde handmatig geopend of gesloten worden. Ook een programmagestuurd open ventiel kan vroegtijdig worden gesloten.
Ventiel handmatig openen :
v Run-Time-draaiknop G op ON draaien.
Het ventiel gaat open en wordt na 30 minuten automatisch weer gesloten.
Ventiel handmatig sluiten :
v Run-Time-draaiknop G op OFF draaien.
Het ventiel sluit.
Als de Run-Time-draaiknop G op reset wordt gedraaid, start de
interne tijdbesturing van de watertimer opnieuw en wordt de twee uur durende besproeiingspauze teruggezet.
Bodemvochtigheidssensor :
De waterbehoefte van de planten is afhankelijk van vele factoren, bijv. soort, bodem, zonbestraling, windverhoudingen. Om het geschikte schakelpunt van de bodemvochtigheidssensor te vinden moet deze tijdens de besproeiing over een periode van ca. 1 ­ 2 weken geobserveerd en evt. bijgesteld worden. Als de bodemvochtigheid het ingestelde schakelpunt heeft onderschreden wordt het besproeiingsprogramma vroegtijdig door de watertimer beëindigd of wordt een nog niet gestarte besproeiing geblokkeerd.
In de leveringstoestand staat de schakelpunt-regelaar in de middelste stand, die geschikt is voor gemiddelde volle grond (leemachtige humus).
Voor zandbodems moet de schakelpunt-regelaar H iets naar
rechts ingesteld worden (vochtiger).
Voor bloemenaarde moet de schakelpunt-regelaar H iets naar
links worden ingesteld (droger).
33

NL

Schakelpunt van de bodemvochtigheidssensor instellen :
H

Verhogen van de vochtigheidsgraad van de bodem :
v Als de bodem voor een bepaalde toepassing (bodemsoort of
plantensoort) te droog schijnt, de schakelpunt-regelaar H in
de richting ,,Vochtig” naar rechts draaien (bijv. met een munt).

Verlagen van de vochtigheidsgraad van de bodem :
v Als de bodem voor een bepaalde toepassing (bodemsoort of
plantensoort) te vochtig schijnt, de schakelpunt-regelaar H in
de richting ,,Droog” naar links draaien (bijv. met een munt).

NL

J

K

Bodemvochtigheid tonen :

H

I

J

K

Met de bodemvochtigheidssensor kan de bodemvochtigheid te allen tijde worden getoond. Als de bodemvochtigheidssensor
,,Vochtig” K aangeeft wordt er geen besproeiing uitgevoerd.
v Weergave-toets I indrukken.
De laatste gemeten bodemvochtigheidswaarde wordt met
de betreffende LED (,,Droog” J of ,,Vochtig” K) 1 minuut
weergegeven.
Binnen de minuut, waarin het meetresultaat wordt weergegeven, kan via de schakelpunt-regelaar het betreffende schakelpunt worden gezocht, door de schakelpunt-regelaar zolang te draaien,
tot het display van ,,Droog” J naar ,,Vochtig” K springt of
omgekeerd. Als het display niet omschakelt, is de grond of zeer droog of zeer vochtig.

Gebruikstip :

Opdat de bodemvochtigheid zo constant mogelijk wordt gehouden, moet er met korte besproeiingscycli en korte besproeiingstijden worden beregend. Dit geldt vooral voor balkonbakken die besproeiingstijden van < 5 min. hebben.

6. Buitenbedrijfstelling

Opslaan / overwinteren :
Afvalverwijdering :
(overeenkomstig RL2002 / 96 / EG)
34

De bewaarplaats moet voor kinderen ontoegankelijk zijn.
1. De batterijen uit de bodemvochtigheidsensor en de watertimer verwijderen.
2. Watertimer en bodemvochtigheidsensor vorstveilig op een droge plaats bewaren.
Belangrijk : Geef de gebruikte batterijen terug aan een van de verkoopplaatsen of lever de batterijen in bij de gemeentelijke inzamelplaats. De batterij mag alleen in ontladen toestand worden ingeleverd.
Het apparaat mag niet met het normale huisvuil meegegeven worden, maar moet volgens de geldende regels afgevoerd worden. v Belangrijk : Apparaat inleveren bij de gemeentelijke inzamel-
платове.

NL

7. Ондерхуд

Batterij van de watertimer vervangen :
G2
1

De watertimer mag uitsluitend met een 9 V alkali-mangaan (alkaline)-batterij, type IEC 6LR61 worden gebruikt.

1. Ontgrendelingtoets 1 indrukken en bedieningspaneel 2 van de
watertimer lostrekken.
2. Batterij L in het batterijvak
plaatsen. Let daarbij op de juiste polariteit (+ /-).
3. Bedieningspaneel 2 weer op
de watertimer steken.

Nieuwe batterij testen :

L

1. Waterkraan openen.

2. Run-Time-draaiknop G op ON draaien.
Het ventiel gaat open.

3. Run-Time-draaiknop G op OFF draaien.
Het ventiel sluit.

Er moet voor een doelgerichte afvoer aan de watertimer worden gezorgd zodat het uitstromende water geen schade kan veroorzaken (slang aansluiten, emmer eronder plaatsen enz.).

Batterijen van de bodemvochtigheidsensor vervangen :
NM
PO

1. Batterijdeksel M met een munt (of een grote schroevendraaier)
met de klok mee ontgrendelen.
2. Batterijdeksel M verwijderen (evt, een schroevendraaier ge-
bruiken).
3. Batterijhouder N verwijderen en 2 batterijen (babycellen
1,5 V type IEC LR14) plaatsen. Daarbij op de juiste polariteit (+ / -) letten.
4. Batterijhouder N in de bodemvochtigheidssensor plaatsen. Let
er daarbij op dat de kabels niet ingekneld worden.
5. Vergrendelingsnok O van het batterijdeksel M in de sleuf van de behuizing P zetten en het batterijdeksel M aandrukken.
Daarbij op de correcte zitting van de O-ring letten.
6. Batterijdeksel M weer met een munt (of een grote schroeven-
draaier) tegen de klok in vergrendelen.

Bedieningspaneel reinigen :

Als het bedieningspaneel verontreinigd is, moet het gereinigd worden.
Er mogen geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen worden gebruikt.
v Bedieningspaneel met een vochtige doek reinigen (zonder oplosmiddel).

35

Sensorpunt reinigen / vervangen :
0
Vuilzeef reinigen :
5

Als de bodemvochtigheidssmeter verplant wordt, moet de sensorpunt gereinigd / vervangen worden. Het vilt van de punt mag niet met vet in aanraking komen.
v Sensorpunt 0 met helder water reinigen.
De sensorpunt kan bij beschadigd vilt via de GARDENA Service besteld worden.
v Sensorpunt 0 eraf schroeven en nieuwe sensorpunt erop
драайен.
De vuilzeef regelmatig controleren en indien nodig reinigen.
1. Wartelmoer 5 van de watertimer met de hand van het schroef-
draad van de waterkraan schroeven (geen tang gebruiken). 2. Vuilzeef van de wartelmoer eruit halen en reinigen.
3. Wartelmoer 5 van de watertimer weer met de hand op het
schroefdraad van de waterkraan schroeven (geen tang gebruiken).

NL

8. Opheffen van storingen

Storing Handmatige besproeiing niet mogelijk Besproeiing schakelt niet in hoewel het droog is
36

Mogelijke oorzaak

Oplossen

Waterkraan is gesloten.

v Waterkraan openen.

Batterijen van de watertimer leeg / verkeerd geplaatst / verkeerde batterij gebruikt.

v Batterijen van de watertimer vervangen / correct plaatsen / alkaline batterij gebruiken.

De bodemvochtigheidssensor bevindt zich in een kuil in de bodem.

v Bodemvochtigheidssensor op de juiste plaats inzetten (zie 4. Ingebruikname ,,Juiste standplaats van de bodemvochtigheidssensor” ).

Schakelpunt-regelaar staat te ver naar links op ,,Droog”.

v Schakelpunt-regelaar overeenkomstig naar rechts draaien.

Batterijen van de watertimer leeg / verkeerd geplaatst / verkeerde batterij gebruikt.

v Batterijen van de watertimer vervangen / correct plaatsen / alkaline batterij gebruiken.

Twee uur durende besproeiings v Besproeiingsduur zover ver-

pauze na door bodemvochtigheids hogen dat een besproeiing

sensor gestuurde besproeiing.

slechts elke 2 uur nodig is.

NL

Storing Besproeiing schakelt niet in hoewel het droog is
Besproeiing start terwijl het vochtig is
Watertimer sluit niet Storingsindicatie van de bodemvochtigheidssensor knippert
Storingsindicatie van de watertimer knippert

Mogelijke oorzaak

Oplossen

Ventiel werd handmatig gelsoten v Run-Time-draaiknop op een besproeiingsduur draaien.

Het bedieningspaneel is er niet v Bedieningspaneel er correct

correct opgestoken.

opsteken.

Bodemvochtigheidssensor niet in v Bodemvochtigheidssensor het beregeningsbereik geplaatst. in beregeningsbereik
plaatsen.

Schakelpunt-regelaar staat te ver rechts op ,,Vochtig”.

v Schakelpunt-regelaar overeenkomstig naar links draaien.

Defecte of losgeraakte sensorkabel.

v Sensorkabel en aansluitingen controleren.

Bij de sensorpunt bevindt zich lucht.

v Lucht verwijderen (zie 4. Inbedrijfstelling ,,Bodemvochtigheidssensor planten” ).

Minimale doorstromingshoeveel- v Meer druppelaars aan-

heid onder 20 l / h.

sluiten.

Batterijen van de bodemvochtigheidsensor leeg / verkeerd geplaatst / verkeerde batterij gebruikt.

v Batterijen van de bodemvochtigheidsensor vervangen / correct plaatsen / alkaline batterij gebruiken.

Bodemvochtigheidssensor defect.

v Contact opnemen met GARDENA-service.

Batterijen van de bodemvochtigheidsensor leeg / verkeerd geplaatst / verkeerde batterij gebruikt.

v Batterijen van de bodemvochtigheidsensor vervangen / correct plaatsen / alkaline batterij gebruiken.

Batterijen van de bodemvochtig- v Batterij van de bodem-

heidsensor zijn leeg.

heidsensor vervangen.

Kabel van de bodemvochtigheidsensor is defect.

v Kabel van de bodem vochtigheidssensor vervangen.

Defecte of losgeraakte sensorkabel.

v Sensorkabel en aansluitingen controleren.

A Bij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd.

9. Leverbare accessoires

GARDENA verlengsnoer (lengte: 10 meter)
GARDENA sensorpunt met viltschijven

Voor de verlenging van de sensorkabel tot maximaal 105 meter.
Ter vervanging bij beschadigde sensorpunt.

Член 1186
via de GARDENA servicedienst verkrijgbaar

37

NL

10. Technische gegevens

Watertimer Min. / max. bedrijfsdruk : Minimale doorstromingshoeveelheid : Max. temperatuur doorvoervloeistof : Temperatuurbereik : Programmagestuurde besproeiingsduren : Helderheidsgestuurde besproeiingscycli : Programmagestuurde besproeiingscycli : Batterij : Bedrijfsduur van de batterij :
Bodemvochtigheidssensor Sensorkabel : Adapterkabel : Temperatuurbereik : Batterijen : Bedrijfsduur van de batterijen :

A 1020 Sensor (Art. 1835)
0,5 bar / 12 bar 20 l / u
40 ° C
5 ­ 60 °C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minuten
Overdag, ‘s nachts, permanent
Elke 12 uur, elke 24 uur, elke 48 uur
1 × Typ IEC 6LR61 (9 V alkaline 500 mAh) Ca. 1 jaar (met alkaline batterij)
5 m 20 cm 5 ­ 60 °C 2 x babycellen type IEC LR14 (1,5 V alkaline 7,8 Ah) Ca. 1 jaar (met alkaline batterij)

38

NL

11. Сервиз / Гаранция
Bij garantie is de service gratis. GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: · Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de
gebruiksaanwijzing behandeld. · Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het
apparaat te repareren. De aan slijtage onderhevige sensorpunt met vilt is uitgesloten van de garantie. Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar / verkoper bestaande aansprakelijkheid.
Stuur in geval van garantie het defecte apparaat samen met de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.
39

G Отговорност за продукта
F Отговорност
N Productaansprakelijkheid
p Odpowiedzialno
за продукта
R
U

Ние изрично изтъкваме, че в съответствие със закона за отговорността за продукти, ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от нашите уреди, ако се дължат на неправилен ремонт или ако разменените части не са оригинални части на GARDENA или части, одобрени от нас, и ако ремонтът не е извършен от сервизен център на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи и за резервните части и аксесоари.
Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, les pièces d'éé, les pièces d'un origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA или l'un des Centers SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.
Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid за продуктите niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan ​​door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaitter zijlenge onze ENA, of the indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaiter zijlenge onze ENA of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Допълнителни аксесоари и аксесоари.
Zwracamy Pastwa uwag na fakt, i nie odpowiadamy za szkody wyrzdzone przez nasze urzdzenia, jeeli powstay one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych czci GARDENA lub czci nie polecanych przez nas oraz jeeli naprawa nie zostaa dokonana przez serwis GARDENA lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowizuj w przypadku czci uzupeniajcych lub osprztu.
, GARDENA
GARDENA, GARDENA. .
, , GARDENA , GARDENA . .

80

G EU Certificate of Conformity
The undersigned GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.
F Certificat de conformité aux européennes директиви
Le constructeur, soussigné : GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-LorenserStr. 40, D-89079 Ulm, déclare qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.

Description of the unit : Désignation du matériel : Omschrijving van het apparaat : Opis urzdzenia : : :

Type : Type : Typ : Typ : :
:

A 1020 Sensor

Automatic Irrigation Set Kit d’arrosage automatique Besproeiingscomputer Sterownik nawadniania

Art. No.: Référence : Art. nr.: Art. nr . .:
, :

1835

N EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.
p Deklaracja zgodnoci Unii Europejskiej
Niej podpisany GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, potwierdza, e poniej opisane urzdzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spenia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardw bezpieczestwa Unii Europejskiej i standardw specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjanienie to traci swoj wano.
R EK
: GARDENA Manufacturing GmbH Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm , , .
U
, GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, , , , , – , . .

EU directives : Directives européennes : EU-richtlijnen : Dyrektywy UE : : :
Harmonisierte EN

89 / 336 / ЕО
EN 55014-1: 09 / 02 EN 55014-2 : 08 / 02

Year of CE marking : Date d’apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding : Rok nadania znaku CE :
CE : CE :

2006

Ulm, 01.08.2006 Fait à Ulm, le 01.08.2006 Ulm, 01-08-2006 Ulm, 01.08.2006 Ulm, 01.08.2006 , 01.08.2006

Петър Ламели
Technical Dept. Manager Direction technique Hoofd technische dienst Kierownictwo Techniczne

81

Bild Nr.
Снимка №

Ersatzteil-Nr. Spare Part No.

предназначение

Описание

предназначение

Предмет № 1835

Bewässerungsautomat A 1020

2

1835-00.610.00 # Steuerteil 24 h,

vollst.

3

1815-00.600.23 Gehäuse, links

4

1121-00.000.01 Flachdichtung

25,1 х 3

5 + 4

924-00.600.00 Adapter 1″ – 3 /4 ”

6

1815-00.614.00 Feinfilter 1″

6 – 10 1815-00.706.00 Ventilkörper, vollst.

6 – 21/ 3 1815-00.742.00 Hydraulikteil, vollst.

7

1210-00.600.61 Anschlusshülse,

vollst.

8

964-00.505.04 O-Ring 18,4 x 2,7

11

1815-00.617.00 Membrane, vollst.

12

1815-00.610.27 Steuerdüse

13

1169-00.600.39 Druckfeder, groß

14 + 12 1815-00.743.00 Ventildeckel, vollst.

15

1672-00.600.11 O-Ring 24 x 2

16

1174-00.617.00 Magnetplatte, vollst.

17

1174-00.610.11 Druckfeder, klein

6 – 19 1815-00.707.00

20

1825-00.600.01

21

1174-00.610.07

22 + 23 1815-00.791.00

23

1174-00.600.13

24 / 25 / 4 901-00.100.00

25

900-00.101.06

26

1815-00.610.38

El.Magnet + Hydraulikteil
Gehäuse, rechts
Blechschraube 3,5 x 25-F-H
Diebstahlsicherung, kpl.
Einwegschraube B4, 2 x 19
Hahnstück 3 /4 ”
O-Ring System 10,5 x 2,7
Mylarfolie 50, rund

Watertimer A 1020
Control component 24 h, cpl. Case, left Washer 25, 1 x 3
Adapter 1″ – 3 /4 ” Fine filter 1″ Valve body, cpl. Hydraulic part cpl. Connecting bush, cpl. O-Ring 18,4 x 2,7 Diaphragm, cpl. Control nozzle Pressure spring, large Valve cap, cpl.
O-Ring 24 x 2 Magnetic plate, cpl. Pressure spring, small Electro-magnet + hydraulic part Case, right Screw 3,5 x 25-F-H
Anti-theft device, cpl. Screw B4, 2 x 19
Tap connector 3 /4 ” O-Ring System 10,5 x 2,7 Mylar foil 50, round

Programmateur d’arrosage A 1020 Boite de commande 24h, cpl. Carter, gauche Joint plat 25,1 x 3
Adaptateur 1″ – 3 /4 ” Filtre 1″ Corps de soupape, cpl. Pièce hydraulique, cpl. Douille de raccord, cpl.
Joint torique 18,4 x 2,7 Membrane, cpl. Buse de commande Ressort de pression, grand Couvercle de soupape, cpl. Joint torique 24 x 2 Clapet magnétique, cpl. Ressort de pression, petit Electro-aimant + pièce hydraulique Carter, droite Vis à tôle 3,5 x 25-F-H
Antivol, cpl.
Vis à voie unique B4, 2 x 19 Nez de robinet 3 /4 ” Joint torique Système 10,5 x 2,7 Feuille mylar 50, rond

82

Член 1835
83

Германия / Германия

Хърватия

Италия

Сингапур

GARDENA

KLIS d.o.o.

GARDENA Italia S.p.A.

Hy – Ray PRIVATE LIMITED

Производство GmbH

Stanciceva 79

Виа Доницети 22

40 Джалан Пемимпин

Център за услуги

10419 Vukovina

20020 Lainate (Mi)

# 02-08 Сграда Tat Ann

Hans-Lorenser-Straße 40 Phone: (+ 385) 1 622 777 0 Phone: (+ 39) 02.93.94.79.1 Singapore 577185

D-89079 Улм

gardena@klis-trgovina.hr

info@gardenaitalia.it

Тел.: (+ 65) 6253 2277

Produktfragen: (+ 49) 731 490 – 123 Reparaturen: (+ 49) 731 490 – 290 service@gardena.com

Кипър FARMOKIPIKI LTD Пощенска кутия 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Никозия

Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F

hyray@singnet.com.sg
Slovak Republic GARDENA Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 17 851 04 Bratislava

Аржентина

Phone: (+ 357) 22 75 47 62 5 -1 Nibanncyo, Chiyoda-ku Phone: (+ 421) 263 453 722

Argensem® S.A.

condam@spidernet.com.cy Tokyo 102-0084

info@gardena.sk

Calle Colonia Japonesa s / n (1625) Loma Verde Escobar, Buenos Aires Phone: (+ 54) 34 88 49 40 40 info@argensem.com.ar
Австралия

Czech Republic GARDENA spol. s r.o. psk 20 a, .p. 1153 627 00 Brno Phone: (+ 420) 800 100 425 gardena@gardenabrno.cz

Phone: (+ 81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549

Slovenia GARDENA d.o.o. Brodie 15 1236 Trzin Phone: (+ 386) 1 580 93 32 servis@gardena.si

Nylex Consumer Products 50 -70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: (+ 61) 1800 658 276 spare.parts@nylex.com.au

Denmark GARDENA Norden AB Salgsafdeling Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö

Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+ 352) 40 14 01 api@neuberg.lu
Холандия

Южна Африка GARDENA Южна Африка (Pty.) Ltd. Пощенска кутия 11534 Vorna Valley 1686

Австрия / Österreich

info@gardena.dk

GARDENA Nederland B.V. Phone: (+ 27) 11 315 02 23

GARDENA Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel. : (+ 43) 22 62 7 45 45 36 kundendienst@gardena.at
Belgium GARDENA Belgium NV/ SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be
Brazil Palash Comércio e Importação Ltda. Rua Américo Brasiliense, 2414 – Chácara Sto Antonio São Paulo – SP – Brasil CEP 04715-005 Phone: (+ 55) 11 5181- 0909 eduardo@palash.com.br
Bulgaria DENEX LTD. 2 Luis Ahalier Str. – 7th floor Sofia 1404 Phone: (+ 359) 2 958 18 21 office@denex-bg.com
Канада GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Телефон: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com
Chile Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com
Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A.

Finland Habitec Oy Martinkyläntie 52 01720 Vantaa

Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+ 31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

sales@gardena.co.za
Spain GARDENA IBÉRICA S.L.U. C / Basauri, nº 6

France GARDENA PARIS NORD 2 69, rue de la Belle Etoile BP 57080 ROISSY EN FRANCE

Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200, Curaçao Phone: (+ 599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com

La Florida 28023 Madrid Phone: (+ 34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Sweden GARDENA Norden AB

95948 ROISSY CDG CEDEX New Zealand

Försäljningskontor Sverige

Tél. (+ 33) 0826 101 455

NYLEX New Zealand Limited Box 9003

service.consommateurs@ Building 2, 118 Savill Drive 200 39 Malmö

gardena.fr

Mangere, Auckland

info@gardena.se

Great Britain GARDENA UK Ltd.

Phone: (+ 64) 9 270 1806 lena.chapman@nylex.com.au

Switzerland / Schweiz GARDENA (Schweiz) AG

27- 28 Brenkley Way

Норвегия

Bitziberg 1

Blezard Business Park

GARDENA Norden AB

8184 Bachenbülach

Сийтън Бърн

Salgskontor Norge

Тел.: (+ 41) 848 800 464

Нюкасъл на Тайн

Karihaugveien 89

info@gardena.ch

NE13 6DS

1086 г. Осло

info@gardena.co.uk

info@gardena.no

Turkey GARDENA / Dost Diþ Ticaret

Гърция

Полша

Mümessillik A.Þ. Sanayi

Agrokip

GARDENA Polska Sp. z o.o. Çad. Adil Sokak No. 1

Psomadopoulos S.A.

Szymanów 9 d

Kartal – Ýstanbul

Ifaistou 33A

05 – 532 Baniocha

Тел.: (+ 90) 216 38 93 939

Industrial Area Koropi

Phone: (+ 48) 22 727 56 90 info@gardena-dost.com.tr

194 00 Athens Greece

gardena@gardena.pl

V.A.T. EL093474846 Phone: (+ 30) 210 66 20 225 service@agrokip.gr
Hungary GARDENA

Portugal GARDENA Portugal Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão 2725-596 Mem Martins

Ukraine / ALTSEST JSC 4 Petropavlivska Street Petropavlivska Borschahivka Town Kyivo Svyatoshyn Region

Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest Phone: (+ 36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu
Исландия Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Рейкявик ooj@ojk.is

Phone: (+ 351) 21 922 85 30 info@gardena.pt

08130, Ukraine Phone: (+ 380) 44 459 57 03

Румъния

upyr@altsest.kiev.ua

MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123, Sector 1, Bucureti, RO 013603 Phone: (+ 40) 21 352 76 03 madex@ines.ro

USA Melnor Inc. 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604 Phone: (+1) 540 722-9080 service_us@melnor.com

Русия /

Лос Колегиос, Моравия,

Ирландия

1835- 29.960.02 / 0307

200 metros al Sur del Colegio Michael McLoughlin & Sons 123007, .

© GARDENA

Свети Франциск – Сан Хосе

Hardware Limited

, . 32 Manufacturing GmbH

Тел.: (+ 506) 297 68 83

Long Mile Road

.: (+ 7) 495 647 25 10

D – 89070 Ulm

exim_euro@racsa.co.cr

Дъблин 12

info@gardena-rus.ru

http://www.gardena.com

84

Документи / Ресурси

GARDENA 1835 Automatic Irrigation Set [pdf] Ръководство на потребителя
1835 Automatic Irrigation Set, 1835, Automatic Irrigation Set, Irrigation Set

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *