GARO2019 Резервоар под налягане

EN

RU

PL

HU

CS

SK

EL

SL

PTU 3000/4 Арт. 9020-29

PTU 3600/4 Арт. 9022-29

UK SR / BS HR

RO

TR

BG Ръководство за оператора Резервоар под налягане
RU
PL Instrukcja obslugi Zestaw hydroforowy
HU Használati utasítás Házi vízm
CS Návod k obsluze Domácí vodárna
SK Návod na obsluhu Domáca vodáre
EL
SL Водило за използване Хисна водна черна палка
HR Упътване за използване на хидрофорска помпа Kuna

SR / Наръчник за rad BS Kuna hidroforska pumpa UK
RO Инструкции за използване
Хидрофор с резервоар TR Kullanma Kilavuzu
Конут сую тертибати БГ
SQ Ръководство за управление на Импреси и упътване на Щапи ET Касутусюхенд Hüdrofooriga veeautomaat LT Експлоатационни инструкции Siurblys са слгио резервуару LV Lietosans instructions Spiedtvertnes ierce

BG

SQ

ET

LT

LV

EN отговорност за продукта
В съответствие с германския Закон за отговорност на продуктите, ние изрично декларираме, че не поемаме отговорност за щети, нанесени от нашите продукти, когато споменатите продукти не са били ремонтирани правилно от одобрен от GARDENA сервизен партньор или където са били оригинални GARDENA части или части, упълномощени от GARDENA не се използва.
PL Отговорно за продукт
Zgodnie Z niemieck ustaw о odpowiedzialnoci ЗА Produkt, niniejszym wyranie owiadczamy, д НИЕ ponosimy adnej odpowiedzialnoci ЗА szkody poniesione Na skutek uytkowania naszych produktów, w przypadku gdy naprawa Тих produktów НИЕ Byla odpowiednio przeprowadzana przez zatwierdzonego przez твърдо GARDENA partnera serwisowego Lub НИЕ stosowano oryginalnych czci GARDENA albo czci autoryzowanych przez t фирма.
HU Termékszavatosság
А németországi termékszavatossági törvénnyel összhangban ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy NEM vállalunk felelsséget на termékeinkben keletkezett olyan károkért, amelyek valamely GARDENA által jóváhagyott szervizpartner által NEM megfelelen végzett javításból adódtak, vagy amely Soran NEM eredeti GARDENA alkatrészeket vagy на GARDENA által jóváhagyott alkatrészeket használtak FEL.
CS Odpovdnost за výrobek
V souladu и nmeckým zákonem о odpovdnosti ЗА výrobek tímto výslovn prohlasujeme, Зе nepijímáme zádnou odpovdnost ЗА poskození vzniklá Na nasich výrobcích, kdy zmínné výrobky nebyly ADN opraveny schváleným servisním partnerem GARDENA Нево kdy nebyly pouzity originální náhradní Díly GARDENA Нево náhradní Díly autorizované spolecností GARDENA.
СК Зодповеднос за продукт
V súlade и nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednos ЗА výrobok týmto výslovne prehlasujeme, Зе nenesieme ziadnu zodpovednos ЗА skody spôsobené nasimi výrobkami, о prípade ktorých neboli nálezité opravy vykonané servisným partnerom schváleným spolocnosou GARDENA alebo neboli pouzité diely spolocnosti GARDENA alebo diely schválené spolocnosou GARDENA.
EL
, GARDENA GARDENA GARDENA.
SL Отговорност на производителя
В съответствие с немските закони относно отговорностите за продуктите, изрично заявени, за да не се приемат никакви отговорности за скоростта, които да причинят насите на продуктите, ако тези не са подходящи за GARDENINI, одобрени сервизни партньори, или при тем, които не са били използвани оригинални GARDENINI, допълващи дели, или GARDENINIMI, хомологирани, заменени деликатес.
HR Pouzdanost на продукта
Съответно немското законодателство за надеждност на продуктите, овиме изрито избягваме как не приемаме никаква отговорност за остенянето на нашия продукт настъпва услед неисправно поправка от страна на сервизния партньор на когото отбранява GARDENA или ни следва некористения оригинални GARDENA диелова или диелова, които отбрава GARDENA.
RO Rspunnderea pentru produs
В съответствие с легенда германски частен производител rspunderea pentru produs, деклариране на мод expres прин презентален документ c nu acceptm nicio rspundere pentru defeciunile suferite de produsele noastre atunci când acestea nu au fost reparate în mod corect de un atelier de service partener, ap apat de servis apteat de service partener GEN, ap ap când nu au fost използвайте piese GARDENA originale sau piese autorizate de GARDENA.
BG,
,,,,, GARDENA GARDENA, GARDENA.
ЕТ Тоотевастутус
Vastavalt Saksamaa tootevastutusseadusele deklareerime käesolevaga selgesõnaliselt, et me ei kanna mingisugust wideutust meie toodetest tingitud kahjude eest, kui need tooted ei ole korrektselt parandatud GARDENA heakskiipartiu gärde göldusi gärde gärde gärde gärde gärde gärde gärde gärde gärde gärde gärde gärde gärde gärde gärde gölki
LT Gaminio patikimumas
Mes aiskiai pareiskiame, kad, atsizvelgiant Vokietijos gamini patikimumo statym, neprisiimame atsakomybs dl bet kokios zalos, patirtos dl ms gamini, jeigu jie buvo netinkamai taisomi arba j dalys buvo pakeistos neoriginaliomis GARDENA dalimain arbaim dabaim ​​arbajma darimonba arim abaniarma geraim dabaim ​​arbajma geraim dalbaim armajta geraim dalbaim armajta darimanbai arma dima daniam prieziros centro специалист.
LV Atbildba par productionss kvalitti
Saska ar Vcijas likumu par atbildbu par productionss kvalitti ar so ms paziojam, ka neuzemamies atbildbu par bojjumiem, kas radusies, lietojot msu izstrdjumus, kuru remontu nav veicis uzmuma GARDENA apstiprints apkopes partneris vai kuru remontam netiizmanisas aparups kardantius kardasinasmanus apardiasus apardesas kardantius kardasinastius aparisas aparis aparisasmanusas aparisas kardasinus kardasinasus gadasinasus uzmums GARDENA.
2

9 w

A1 3

A2
5 21
2 4

A3 5

2

N

N

4

q O1

Член 9020

Член 9022

O2

M1

6

5

7

5
мин. 1 m
8

S1

T1

5 6
7

t 0
7
z

9

повторно Т2

3

A termék hosszú ideig tartó mködtetésre nem alkalmas (folyamatos keringtet üzem).
VESZÉLY! Személyi sérülés veszélye! Tilos vele sósvizet, szennyezett vizet, maró, könnyen éghet vagy robbanásveszélyes anyagokat (pl. benzint, petróleumot, nitro-hígítót), olajokat, ftolajat és élelmiszert szivattyúzni.

HU

1. BIZTONSÁG
FONTOS! Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és rizze meg gondosan, hogy késbb is fellapozhassa. Szimbólumok a terméken:

HU
1. BIZTONSÁG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 2. SZERELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3. KEZELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 4. КАРБАНТАРТАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 5. TÁROLÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 6. HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 7. MSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 8. TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 9. SZERVIZ / ГАРАНЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Az eredeti útmutató fordítása.
8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel él, vagy hiányos tapasztalatokkal és tudással rendelkez személyek a terméket csak másik személy felügyelete mellett, vagy olyan e setben használhatják, ha megfelel eligazítást kapnak a termék biztonságos mködtetésérl, és megértik az abból ered veszélyeket. Gyermekeknek tilos játszani a termékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást vagy felhasználó általi karbantartást. A termék használatát csak 16 éven felüli fiatalok számára ajánljuk. Soha ne használja a terméket, ha fáradt, beteg vagy alkohol, kábítószer, ill. gyógyszer hatása alatt áll.
Rendeltetésszer használat: A GARDENA Házi vízm talaj- és esvíz, vezetékes víz és klórtartalmú víz szállítására használható magánházakban és hétvégi telkeken. Nyitott fogyasztóknál (pl. vízcsap) elfordulhat, hogy bizonyos átfolyási mennyiségnél nyomásingadozás lép fel a be- és kikapcsolás között.
Szállítható folyadékok: A GARDENA házi vízmvével csak vizet szabad szállítani. Ha szivattyút nyomásfokozásra használja, akkor a maximálisan megengedett 6 bar bels nyomást (nyomóoldali nyomás) nem szabad túllépni. A nevelni kívánt kimeneti nyomás és a szivattyúraható nyomás összeadódik. Példa: A vízcsapon megengedett nyomás = 2,5 бара,
макс. nyomás a házi vízellátón cikksz. 9020 = 3,5 bar, az összes nyomás = 6,0 bar

Olvassa el a használati utasítást.
Általános biztonsági útmutatások Elektromos biztonság
VESZÉLY! Áramütés! Az esetleges áramütés sérülés veszélyével fenyeget. v A terméket fel kell szerelni egy hibaáram-védkapcsolóval (RCD), amelynél a névleges kioldóáram erssége legfeljebb 30 mA.
VESZÉLY! Sérülésveszély! Az esetleges áramütés sérülés veszélyével fenyeget. v Karbantartás vagy alkatrészcsere eltt válassza le a terméket a hálózatról. E mveletek végzése alatt a hálózati aljzatnak a látóterében kell maradnia.
Biztonságos üzemelés A víz nem lehet melegebb 35 °C-nál. A szivattyú mindaddig nem használható, amíg vannak a vízben. A kilép kenanyagok adott esetben elszennyezhetik a folyadékot.
Védkapcsoló Hvéd kapcsoló: Túlterhelés esetén a motor beépített hvédelme kikapcsolja a szivattyút. Miután a motor kell mértékben lehlt, a szivattyú újból készen áll az üzemelésre.
További biztonsági útmutatások Elektromos biztonság

VESZÉLY! Szívleállás! Ez a termék az üzemelés során elektromágneses mezt hoz létre. Ez a mez bizonyos körülmények között hatással lehet az aktív és passzív orvosi implantátumok mködési módjára. A súlyos vagy halálos kimenetel sérülések elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkez személyek a termék használata eltt beszéljenek errl az orvosukkal, vagy az implantátum gyártójával.

Kábelek Hosszabbító kábelek használata esetén azoknak meg kell felelniük a következ táblázatban feelüntetett minimális keresztmetszet értékeknek:

Feszültség 230 240 V / 50 Hz

Kábelhossz 20 m-ig

Keresztmetszet 1,5 mm2

230 240 V / 50 Hz

20 50 m

2,5 mm2

VESZÉLY! Áramütés! Az esetleges áramütés sérülés veszélyével fenyeget. v Mieltt üzemen kívül helyezné, karbantartaná vagy hibaelhárításba fogna, válassza le a terméket az elektromos hálózatról. Követelmény, hogy a felállított szivattyú biztosan álljon, ne áraszthassa el víz és ne eshessen bele a szivattyúzandó vízbe. A szivattyú felállítási helye a szállított közegtl biztonságos távolságban (attól legalább 2 m-re) legyen. Jóváhagyott személyvéd kapcsoló képében egy további biztonsági szerkezet is használható. v Kérje villanyszerel szakember tanácsát. Ha megrongálódott a készülék hálózati csatlakozóvezetéke, azt a gyártóval vagy a Vevszolgálatával, ill. szakemberrel kell kicseréltetni, nehogy veszélyhelyzet álljon ел. A dugaszt és a csatlakozó vezetéket óvja a htl, olajoktól és éles szegélyektl. Kérjük, a szivattyút soha ne a vezetéknél fogva emelje fel és rántsa ki a konnektorból. A nyomáskapcsolót nem szabad kinyitni. Hibás nyomáskapcsoló esetén vegye fel a kapcsolatot a GARDENA szervizzel. Óvja a szivattyút az esvíztl, ne használja nedves, vizes környezetben. Rendszeresen ellenrizze a csatlakozó vezetéket.

15

HU

Használat eltt a szivattyút (különösen a hálózati vezetéket és dugaszt) vesse biztonsági ellenrzés alá. Sérült szivattyút nem szabad üzemeltetni. Sérülés esetén a szivattyút feltétlenül ellenriztesse GARDENA szakszervizzel! Ha szivattyúinkat generátorral üzemelteti, meg kell fogadnia a generátor gyártója által adott óva intéseket.
Személyi biztonság
VESZÉLY! Fulladásveszély! Az apróbb alkatrészek könnyen lenyelhetk. A nejlonzacskó miatt kisgyermekeknél fulladás veszélye fenyeget. Szereléskor tartsa távol a kisgyermekeket.
VESZÉLY! A forró víz sérülés veszélyével fenyeget! Ha a szivattyút hosszabb, (több, mint 5 percig) zárt nyomóoldallal mködtetjük, felforrósodhat a víz a szivattyúban és ez a forró víz sérüléseket okozhat. v A szivattyút zárt nyomóoldallal макс. 5 percig mködtessük. Ha nem jut be víz a szívóoldalon, a szivattyúban található víz felforrósodhat, amelynek következtében a forró víz vízelvezetéskor sérüléseket okoz. v Zárja el a szivattyú folyadékellátását, várjon, amíg a víz lehl, majd az
ismételt üzembe helyezés eltt ellenrizze a szívóoldali vízáramlást.
VESZÉLY! Halláskárosodás durranás miatt! VA készlettartályt nem szabad felnyitni. A vízvezeték rendszerre való csatlakoztatása esetén be kell tartani a helyi vízvezeték szerelési szabályokat, hogy a „nem-ivóvíz” visszaszívása ne forduljon el. v Kérje vízvezetékszerel segítségét. A szárazonfutás elkerülése érdekében ügyeljen mindig arra, hogy a szívócs a szállított folyadék szintje alatt legyen. v Használat eltt mindig töltse színültig a szivattyút (kb. 2 3 l) szállítandó
folyadékkal. A szállítófolyadékban elforduló homok és más csiszolóanyag gyorsabb kopást és teljesítménycsökkenést okot. v Homokot tartalmazó víznél használjon szivattyú-elszrt. Szennyezett víz szállítása, мн. kövek, fenyfat, a szivattyú sérülését okozhatja. v Ne szivattyúzzunk szennyezett vizet!
2. SZERELÉS
VESZÉLY! Személyi sérülés veszélye! Sérülésveszély áll fenn, ha a termék véletlenül beindul. v Mieltt szerelni kezdené a terméket, válassza le az áramellátásról.
Szivattyú elhelyezése: A szivattyút száraz, szilárd helyre állítsuk, ahol stabilan mködhet. v A szivattyút a víztl biztonságos távolságban (attól legalább 2 m-re)
állítsa фел. A szivattyút alacsony pártartalmú és megfelelen szellztetett helyiségben, a szellznyílások közelében kell elhelyezni. A szivattyú és a fal között a távolság legyen legalább 5 cm. A szivattyú semmiféle szennyezdést (pl. homokot vagy földet) nem szívhat be szellznyílásokon keresztül. A manyag csatlakozóelemeket a szívó- és nyomóoldalon csak kézzel szabad meghúzni.
Szivattyú szilárd felszerelése [ ábra A1 ]:
A rögzítlap, w pl. falap (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
megakadályozza, hogy a házi vízellátó elcsússzon.
v Csavarozza a házi vízellátót mind a 4 lábával qa rögzítlapra
(imbuszkulcs használata javasolt). Úgy telepítse a házi vízellátót, hogy a szivattyú vagy a berendezés leeresztése céljából egy megfelel méret felfogóedényt lehessen tenni
a leereszt csavar alá 9.
Lehetség szerint magasabbra helyezze a szivattyút a szállítandó folyadéknál. Amennyiben ez nem lehetséges, telepítsen a szivattyú és a szívótöml közé egy nyomásálló elzáró szelepet. Ha a szivattyút épületen belül, helyhez kötött módon szerelik fel, a zajok csökkentése és a szivattyú nyomáslökések okozta rongálódásainak elkerülése érdekében a házi vízmvet ne rögzített merev csövekkel, hanem hajlékony tömlvezetékek (pl. páncéltöml) segítségével kösse össze a csrendszerrel. Véglegesen beszerelt szivattyúkhoz szívó- és nyomóoldalra egyaránt szereljen nyomásálló elzáró szelepet. Fontos karbantartási és tisztítási munkákhoz.

Töml csatlakoztatása a szívóoldalon [ ábra A2 ]: A szívóodalon ne használjon víztöml csatlakozó rendszerelemelket! v A szívóoldalon vákuumálló szívótömlt, мн. GARDENA 1411 термин. sz-ú
szívógarnitúrát, vagy GARDENA 1729 срок. sz-ú, vert kutakhoz használható szívótömlt használjon. Visszafolyásgátlóval ellátott szívótömlt kell használni, nehogy önmagától kiürülhessen a szívótöml a szivattyú kikapcsolását követen. A szivattyúcsatlakozó elem és a töml közé ajánlatos egy további visszacsapószelepet, pl. GARDENA 7231 терм. sz-ú sárgaréz közbens szelepet beszerelni.
1. Csavarja be a 2 szivattyúcsatlakozó elemet az 1 szívóoldali csatlako-
zóba.
2. Kösse össze a 3 vákuumálló szívótömlt a 2 csatlakozóelemmel,
és csavarozza össze ket légzáró módon.
3. A 4 méternél nagyobb szívómagasság esetén még a 3 szívótömlt е
рьогзице (мн. фацьовехез). Ezáltal a szivattyút mentesíti a felszívott víz súlyától.
Töml csatlakoztatása a nyomásoldalon [ ábra A3 ]:
A 4 szivattyúcsatlakozó 33,3 mm-es (G 1″-os) bels menettel van ellátva.
A GARDENA dugaszoló rendszerhez pl. GARDENA 1745 термин. sz-ú szivattyúcsatlakozó elemre lesz szükség (термин 9020. sz esetében ez benne van a csomagban). Javaslat: Rögzített csövek esetén a csöveket felszálló csként kell felszerelni, hogy a nyomásoldalon a víz vissza tudjon folyni a szivattyúba. A szivattyú szállítási teljesítményének optimalis kihasználását 19 mm-es (3/4″-os) tömlk csatlakoztatásával, pl. GARDENA 1752 термин. sz-ú szivattyúcsatlakozó készlettel együtt, vagy 25 mm-es (1″-os) tömlk csatlakoztatásával, GARDENA 7115 term. sz-ú, küls menetes tömlvéges gyors-
csatlakozóval/7103 срок. sz-ú tömlvéges gyorscsatlakozóval együtt lehet elérni.
1. Csak 9022 sz-ú termék esetén: a szivattyúcsatlakozó elem küls
menetén használjon N tömítszalagot. 2. Csavarja be a 2 szivattyúcsatlakozó elemet a 4 nyomóoldali csatla-
kozóba (csak a 9020 sz-ú термин.-nél van benne a csomagban).
3. Kösse össze az 5 nyomótömlt a 2 szivattyúcsatlakozó elemmel.
Ha egyszerre több tömlt / csatlakozóeszközt csatlakoztat egymással párhuzamosan, ajánlatos GARDENA 8193/8194 term. sz-ú 2- vagy 4-utas elosztókat,
GARDENA 940 термин. sz-ú 2-utas szelepet
használni, amelyeket közvetlenül a 2 szivattyúcsatlakozó elemre lehet
rácsavarni.
3. КЕЗЕЛЕС
VESZÉLY! Személyi sérülés veszélye! Sérülésveszély áll fenn, ha a termék véletlenül beindul. v Csatlakoztatás, beállítás vagy szállítás eltt válassza le a terméket az áramellátásról.
Víz szivattyúzása [ábra O1 / O2]:
ФИГИЕЛЕМ! Szivattyú szárazüzeme! v Üzembe helyezés eltt töltse fel színültig a szivattyút (kb. 2 5 l)
vízzel.
1. Vizsgálja meg a készlettartályban uralkodó nyomást (lásd a 4. KARBANTARTÁS).
2. Kézzel hajtsa rá a 6 menetes cskötést a 7 betöltcsonkra. 3. A 7 betöltcsonkon át töltse fel színültig (kb. 2 5 l) vízzel. 4. Kézzel hajtsa rá a 6 menetes cskötést a 7 betöltcsonkra szorosan
(ehhez ne használjon fogót). 5. Nyissa ki a nyomóvezetékben (csatlakozóeszközökben, vízelzárókban
stb.) esetleg elhelyezett zárószelepeket.
6. Engedje ki az 5 nyomótömlben maradt vizet, hogy a leveg kiszök-
hessen a víz-felszívási mvelet alatt. 7. Kösse össze a szivattyút az áramellátással.

16

HU

8. Tartsa az 5 nyomótömlt függlegesen a szivattyú fölé attól min. 1 m magasságban, nyomja meg a 8 ki-/bekapcsolót, és várjon, amíg a szi-
vattyú felszívja a viziet. v Ha a szivattyú kb. 5 perc múlva sem szállít vizet, kapcsolja ki
a szivattyút (nyomja meg a 8 ki-/bekapcsolót)
(lásd a 6. HIBAELHÁRÍTÁS). A maximális nyomás elérése után a szivattyú automatikusan kikapcsol. Ha a nyomás a vízelvétel következtében a minimális nyomás értéke alá csökken, akkor a szivattyú automatikusan bekapcsol. A megadott 7 m-es maximális szívómagasságot a készülék csak akkor éri
el, ha a szivattyút elzleg a 7 betöltcsonkon át színültig tölti, és eközben, illetve az önfelszívás folyamata alatt az 5 nyomótömlt olyan magasan tartja, hogy a szivattyúból ne folyhasson ki víz az 5 nyomótömln
Rozsdaképzdés: Термин 9022. sz-ú szivattyú öntöttvas házzal rendelkezik. Néha elfordulhat, hogy vízzel való érintkezés után rozsda képzdik (ez nem károsítja a szivattyút, és nem is képezi a garancia részét). Ezért a bekapcsolás után kezdetben rozsdás víz léphet ki belle.
4. КАРБАНТАРТАС
VESZÉLY! Személyi sérülés veszélye! Sérülésveszély áll fenn, ha a termék véletlenül beindul. v Mieltt karbantartásba fogna a terméken, válassza le az áramellátásról.
Szivattyú átöblítése: Klórtartalmú víz szivattyúzása után át kell öblíteni a szivattyút. 1. Nyomjon át a szivattyún langymeleg (макс. 35 °C-os) vizet, esetleg
enyhe tisztítószer (pl. öblítszer) hozzáadásával mindaddig, ameddig a szivattyúzott víz tiszta nem lesz. 2. Ártalmatlanítsa a maradványokat a hulladékkezelési törvény irányelvei szerint.
Nyomás megvizsgálása a készlettartályban [ ábra M1 ]: Vizsgálja meg rendszeresen a készlettartályban uralkodó nyomást.
A tárolótartályban lév nyomás kb.1,5 bár kell, hogy legyen.A Leveg utántöltéséhez egy nyomásmérs (manométeres) pumpára / autopumpára van szükség.
1. Csavarozza le ae védfedelet.
2. Nyisson ki minden vételezési helyet. A nyomóoldalon megsznik a nyomás.
3. Rakja rá a kerékpumpát / gumiabroncstöltt ar készlettartályra, és
töltsön utána addig levegt, amíg a kerékpumpán / gumiabroncstöltn lév nyomás kijelz kb. 1,5 bar-t nem mutat.
4. Csavarozza vissza ae védfedelet.
5. ТАРОЛАС
Üzemen kívül helyezés [ ábra S1 ]: A szivattyú nem fagyálló! A terméket gyermekektl elzárt helyen kell rizni.
1. Válassza le a szivattyút az áramforrásról. 2. Esetleg zárja el az összes elzárószerkezetet a szívóoldalon. 3. Nyisson ki minden vételezési helyet.
A nyomóoldalon megsznik a nyomás.
4. Bontsa meg a 6 mines cskötést a 7 betöltcsonkon és a 9
vízleereszt csavaron. A szivattyú kiürül. 5. rizze a szivattyút száraz, zárt és fagymentes helyen.
Ártalmatlanítás:
(2012/19/EU jel IE szerint)
Nem szabad a terméket a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hatályos helyi környezetvédelmi elírásoknak megfelelen kell ártalmatlanítani. FONTOS! v Adja le a terméket a helyi újrahasznosító gyjthelyen, vagy bízza rájuk
az ártalmatlanítását.

6. HIBAELHÁRÍTÁS
VESZÉLY! Személyi sérülés veszélye! Sérülésveszély áll fenn, ha a termék véletlenül beindul. v Válassza le a terméket a hálózatról, mieltt nekifogna a termék hibájának elhárításához.

Járókerék meglazítása [ ábra T1 ]: A szennyezdésektl elakadt turbinalapát útját meg lehet tisztítani.
v Csavarhúzóval forgassa meg a 0 járókerék tengelyét.
Ezzel az elakadt turbinalapát újra szabadon fut.
Szr tisztítása [ ábra T2 ]: Ha a szivattyú nem indul be, vagy mködés közben hirtelen leáll, lehet, hogy eldugult a szr.
1. Lazítsa meg at menetes cskötést. 2. Csavarja ki az szrt. 3. Folyó víz alatt tisztítsa meg az szrt. 4. Szerelje vissza az szrt fordított sorrendben.

Probléma A szivattyúmotor jár, de nem szív fel folyadékot
A szivattyú nem indul el vagy üzemelés közben hirtelen megáll
A szivattyú üzemel, de a szállítási teljesítmény hirtelen visszaesik

Lehetséges oka

Меголдаса

Szivárog, sérült a szívóvezeték. v Vizsgálja meg a szívóvezeték épségét, és tömítse légzáró módon.

Szivattyút nem töltötték fel vízzel.

v Töltse fel a szivattyút (lásd a 3. KEZELÉS).

A betöltött folyadék az önfelszí- v 1. Töltse fel a szivattyút még

vás alatt elszivárog a nyomóol-

веднъж

dalra csatlakoztatott tömln

(lásd a 3. KEZELÉS).

keresztül.

2. A szivattyú ismételt üzembe

helyezésekor tartsa a nyo-

mótömlt függlegesen

a szivattyú fölé attól мин.

1 m magasságban, amíg

a szivattyú felszívja a vizet.

Teljesen vákuumálló csatlakozást érhet el a GARDENA szívótömlk használatával (lásd a 8. TARTOZÉKOK).

A betölt nyílás csavartömítése v Vizsgálja meg a tömítést

ereszt.

(esetleg cserélje le), és szorít-

sa meg a csavarkötést

(ehhez ne használjon fogót).

A leveg nem tud távozni, mert a nyomóoldal zárt, vagy víz maradt a nyomócsben.

v Nyissa ki a nyomóvezetékben lév zárószelepeket (pl. szórófejet), ил. ürítse ki a nyomótömlt.

Nem tartotta be a várakozási v Kapcsolja be a szivattyút, és

idt.

várjon максимум 5 процента.

A szívószr, vagy a visszafolyás- v Tisztítsa meg a szrt, gátló eltömdött a szívócsben. аз ще. a visszafolyásgátlót.

Túl nagy szívómagasság.

v Csökkentse le a szívómagasságot.

Egyéb felszívási probléma felmerülésekor használja a GARDENA szívótömlt visszafolyásgátlóval, (lásd 8. TARTOZÉKOK) és üzembe helyezés eltt töltse színültig a szivattyút a betöltnyíláson át a folyallíkkaldó.

A hvéd kapcsoló túlmelegedés miatt lekapcsolta a szivattyút.

v Tisztítsa meg a szrt. Ügyeljen arra, hogy a közeg hmérséklete ne legyen nagyobb (35 °C-nál).

Szivattyú nem kap áramot.

v Vizsgálja meg a biztosítékokat és az elektromos dugaszoló csatlakozásokat.

A HÁV kapcsoló kioldott (hibaáram).

v Válassza le a szivattyút az áramellátásról, és forduljon a GARDENA szervizhez.

Szivattyú nincs bekapcsolva. v Nyomja Be állásba a ki- / bekapcsolót.

Szívótöml vége nincs benne av Merítse mélyebbre a szívó-

vízben.

töml végét a vízben.

A szívószr vagy a vissza- v Tisztítsa meg a szívószrt,

folyást gátló szelep eldugult.

аз ще. a visszafolyásgátlót.

Tömítetlenség a szívóoldalon. v Szüntesse meg a tömítetlenséget.

Турбина eltömdött.

v Lazítsa meg a járókereket.

17

HU

Problem Zajképzdés a hidraulikus egységben
A szivattyú tul gyakran kapcsol be és ki

Lehetséges oka

Меголдаса

Nagy átfolyásoknál (pl. nyitott tömlkimenet, csatlakozó készülék nélkül) и szivattyú хидравлика részében zaj keletkezhet. Emiatt nem kell aggódni, nem tesz kárt a szivattyúban. A zajt az átfolyás kisebb változtatásával (pl. az egyik csatlakozó készüléket kissé nyitva / zárva) meg lehet szüntetni.

Készlettartály membránja megrongálódott.

v Cseréltesse ki a készlettartály membránját a GARDENA szervizzel.

Nyomás tul kicsi a készlettartályban.

v Töltsön utána levegt a készlettartályba.

Tömítetlenség a nyomóoldalon. v Szüntesse meg a tömítetlenséget a nyomóoldalon.

ÚTMUTATÁS: Egyéb üzemzavarok esetén forduljon a GARDENA területileg illetékes szervizközpontjához. Javításokat csak a GARDENA szervizközpontokkal, valamint a GARDENA szerzdött szakkereskedivel szabad végeztetni.

7. МСЗАКИ АДАТОК

Házi vízm

Egység

Érték (циккс. 9020)

Оценена сила

W

600

Захранващо напрежение

V (AC)

230

Hálózati freekvencia

Hz

50

Макс. szállítási mennyiség l/h

3000

Макс. nyomás /

бар /

3,5

Макс. szállítási magasság m

35

Макс. önfelszívó magasság m

7

Munkanyomás p(W) (be-, ill. kikapcsoló nyomás)

бар

1,5 2,4

Megengedett bels nyomás (nyomóoldalon)

бар

6

Csatlakozókábel

m

1,5 (H07RN-F)

Тълпа

kg

10,2

Hangteljesítmény mért / garantált

сцинт

L 1) WA

Bizonytalanság

k 2) WA

db (A)

Макс. vízhmérséklet

° C

74 / 77 2,6 35

Мерки: 1) RL 2000/14/EU 2) ISO 4871

Érték (cikksz. 9022) 800 230 50 3600 4,0 40 7
1,5 2,8
6
1,5 (H07RN-F) 13,1
80 / 82 2 35

A GARDENA Manufacturing GmbH minden új, eredeti GARDENA termékre a vásárlás napjától számított 2 év garanciát vállal, feltéve, hogy a termékeket kizárólag magán célra használták. Másodkézbl vásárolt termékekre nem vonatkozik a gyártói garancia. Ez a garancia a termék minden olyan lényeges hiányosságára kiterjed, amely bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára vezethet vissza. A jótállás egy teljes mértékben mködképes cseretermék biztosításával vagy a számunkra megküldött hibás termék ingyenes megjavításával teljesül; fenntartjuk a jogot az ezen lehetségek közötti választásra. Ez a szolgáltatás az alábbi rendelkezések teljesülése esetén érhet el: · A terméket rendeltetés szerint használták, a használati útmutatóban
meghatározott ajánlások szerint. · Sem a vev, sem más nem próbálta felnyitni vagy javítani a terméket. · A készüléket csak eredeti GARDENA pót- és kopóalkatrészekkel üze-
meltették. · A vásárláskor kapott blokk bemutatása. Az alkatrészek és készülékelemek (pl. kések, késrögzít alkatrészek, turbinák, világítótestek, ékszíjak és fogazott szíjak, járókerekek, légszrk, gyújtógyertyák) szokásos kopása, a kinézetben mutatkozó elváltozások, valamint a kopó alkatrészek és fogyóeszközök nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez a gyártói garancia a fenti feelételeknek megfelel pótalkatrész szállításra és javításra szorítkozik. A gyártói garancia nem szolgáltat alapot a velünk, mint gyártóval szemben támasztandó egyéb, például kártérítési igények elismerésére. Ez a gyártói garancia természetesen nem érinti a vásárlót a törvények és a szerzdés alapján a kereskedvel / eladóval szemben megillet szavatossági igényeket. A gyártói garancia a Németországi Szövetségi Köztársaság jogrendjének hatálya alá tartozik. Garancia esetén kérjük, hogy a megfelelen bérmentesített hibás terméket a vásárláskor kapott blokk másolatának és a hiba leírásának kíséretében küldje el a GARDENA szerviz cím
Kopóalkatrészek: A járókerék és a membrán kopó alkatrésznek számít, és így nem esik a garancia hatálya alá.

8. ТАРТОЗЕКОК

GARDENA szívótömlk
GARDENA szívótöml csatlakozóelem GARDENA szívótöml csatlakozóelem GARDENA szívószr visszafolyás-gátlóval GARDENA szivattyú elszr GARDENA szívótöml vert kutakhoz
GARDENA Úszótömls leszívó szerkezet GARDENA szivattyúcsatlakozó elem

Megtörésnek és vákuumnak ellenálló, választás szerint kapható méterben a 1720 / 1721 cikksz. (19 mm (3/4″)- / 25 mm (1″)) csatlakozó szerelvények nélkül vagy fix hosszúságban a 1411 / 1418 cikksz., kompletten, csatlakozó szerelvényekkel együtt.

Szívóoldali csatlakozáshoz.

cikksz. 1723/1724

Nyomóoldali csatlakozáshoz.

cikksz. 1750/1752

A szívótöml-méteráru felszereléséhez.

cikksz. 1726/1727/1728

Különösen ajánlott homoktartalmú közegek cikksz. 1730 / 1731 szrésére.

A szivattyú vákuumálló csatlakoztatásához, vert kutakhoz, merev csövekhez. 0,5 m hosszú. Миндкет веген 33,3 mm-es (1″) бели менет.

cikksz. 1729 г

A víznek vízfelszín alatti koszmentes felszívására szolgál.

cikksz. 1417 г

A GARDENA dugaszoló rendszer nyomóoldali cikksz. 1745 csatlakoztatásához.

9. SZERVIZ / ГАРАНЦИЯ
Szerviz: Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a hátoldalon lév címen.
Garancianyilatkozat: Garanciaigény esetén nem kerül felszámolásra díj önnek a nyújtott szolgáltatásokért.

18

Експлоатационни характеристики Charakterystyka pompy Szivattyú-jelleggörbe Charakteristika cerpadla Charakteristiky cerpadla

Karakteristika crpalka Obilezja pumpe Характеристика на помпата Характерна пищност

Pompa karakter erisi Fuqia e pompës Pumba karakteristik Siurblio charakteristin kreiv Ska raksturlkne

PTU 3000/4 Арт. 9020

макс. 700 л/ч макс. 1.650 л/ч макс. 2.600 л/ч макс. 2.900 л/ч
макс.7 м

макс. 35 м 30 м 20 м
10 m
5 m

PTU 3600/4 Арт. 9022

макс. 1.250 л/ч макс. 2.400 л/ч макс. 3.150 л/ч макс. 3.400 л/ч
макс.7 м

макс. 40 м 30 м 20 м
10 m
5 m

69

EN Декларация за съответствие на ЕО
Долуподписаното удостоверявам като упълномощен представител на производителя, GARDENA Germany AB, пощенска кутия 7454, S-103 92, Стокхолм, Швеция, че при напускане на нашата фабрика, посочените по-долу единици са в съответствие с хармонизирани насоки на ЕС, стандарти на ЕС за безопасност и специфични стандарти за продукти. Този сертификат става невалиден, ако единиците се променят / модифицират без нашето одобрение.

HR EU декларация за съобразителност
Dolje подписани като opunomoenik производители, фирми GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Svedska, potvrujemo da nize посочените ureaj (i) съответни изпълнения, които / които сме изнесли на trziste, отговарящи на критериите, съгласувани директива EU и безопасни стандарти ЕС като и стандарти, които се тику продукти. Тази заява губи валидност в служебната промяна на урея, които не са предварително уговорени с нама.

PL Deklaracja zgodnoci UE
Niej podpisany potwierdza jako upowaniony przedstawiciel producenta, spólki GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Sztokholm, Szwecja, e okrelone poniej urzdzenie / -nia w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu spelnia / -niaharjmoy wymowy wymow wymowy wymow wymowy wywony bezpieczestwa UE oraz норма dotyczcych konkretnych produktów. Niniejsza deklaracja traci wano w przypadku wprowadzania nieuzgodnionych z nami zmian urzdzenia /.

RO Декларация за съответствие на UE
Semnatarul, în calitatea sa de emputernicit al productorului GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Suedia, потвърждава c aparatul (aparatele) descrise in the cele ce urmeaz, în execuia pus de noi pe pia îndepeplinete directorlor armonizate UE, ale standarddelor de siguran UE и ale standarddelor specifice produsului. Can cazul modificrii fr aprobarea noastr prealabil a aparatului (aparatelor), aceast declaraie îi pierde valabilitatea.

HU ЕС megfelelségi nyilatkozat
Az alulírott, GARDENA Германия AB, Pf. 7454, S-103, 92, Стокхолм, Svédország megbízotti minségében megersíti, hogy AZ általunk alábbi kivitelben forgalomba hozott, заема nevezett eszköz (OK) megfelel (НЕК) AZ uniós irányelvekkel összhangba hozott Nemzeti elírások követelményeinek, AZ ЕС biztonsági szabványainak és на konkrét termékre vonatkozó szabványoknak. Az eszköz (ök) nek velünk nem egyeztetett módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

БГ –
GARDENA Германия AB, пощенска кутия 7454, S-103 92,,, - () () / -, -. (),,.

CS EU prohlásení o обути
Podepsaná osoba zplnomocnná výrobcem GARDENA Germany AB, пощенска кутия 7454, S-103 92, Стокхолм, Швеция потвърждава, ze v následujícím uvedený (-é) pístroj (-e) v proveení námi uvedeném na trh spluje / splují pozadavky bez smr ЕС a norem specifických pro výrobek. V pípad zmny pístroje (-), která s námi nebyla dohodnuta, ztrácí toto prohlásení svou platnost.

ET EL-i vasstavusdeklaratsioon
Allakirjutanu kinnitab tootja, GARDENA Германия AB, пощенска кутия 7454, S-103 92, Стокхолм, Rootsi, poolt volitatud isikuna, et järgnevalt nimetatud seade (seadmed) täidab (täidavad) meie poolt turule toodud versiooni kujudvide hartiudi ELT i ohutusstandardite ja tootepõhiste standardite nõuded. Seadmel (seadmetel) meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral kaotab käesolev deklaratsioon oma kehtivuse.

SK EÚ ​​vyhlásenie o zhode
Dolu podpísaný potvrdzuje, ако splnomocnený zástupca výrobcu, GARDENA Германия AB, PO Box 7454, S-103 92, Stokholm, Svédsko, ze alej oznacené zariadenie / a vo vyhotovení uvedenom na trh spa / jú poziadavky harmonizovaných standardv Ech standardic , specifických pre dané výrobky. Pri zmene zariadenia / zariadení, ktorá nebola odsúhlasená nasou spolocnosou, stráca toto vyhlásenie platnos.

LT ES обезщетения за деклариране
Pasirasantysis, kaip gamintojo, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stokholmas, Svedija, galiotasis atstovas patvirtina, kad zemiau nurodyto (-) prietaiso (-) modeliai, kurie buvo pagaminti ms gamyklose, atitinkavas darnisias saugumo standartus ir specifinius gaminio standardtus. Atlikus bet kok prietaiso (-) pakeitim, kuris nra suderintas su mumis, si deklaracija praranda galiojim.

EL
, GARDENA Германия AB, .. 7454, S-103 92,,, () () () /,. () ().

LV ES atbilstbas deklarcija
Zem parakstjusies persona k razotja, uzmuma GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stokholma, Zviedrija, pilnvarotais prstvis apstiprina, ka tlk nordt (-s) ierce (-s) izpildjum, kd ms to (ts) esam laidusi tirg, atbilst saskaotajm ES direktvm, ES drosbas standardiem un konkrtajam produktam noteiktajiem standardim. Ierc (-s) veicot ar mums nesaskaotas izmaias, s deklarcija zaud savu spku.

SL Извада ЕС за съставности
Spodaj podpisani kot pooblascenec proizvajalca GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Svedska, potruts, da v допълнително означени устройства в изпълнение, v kakrsni smo jih dali v promet, izpolnjujejo изисквания на съвместните директиви EU, standardov, ki velja за отделни продукти. В този пример са направени промени, които не са съгласувани с нас, и декларацията е невалидна.

Описание на продукта: Описание на продукта: A termék leírása: Описание на продукцията: Описание на продукта: : Описание на продукта: Описание на продукта: Описание на продукта: : Toote kirjeldus: Gaminio prasas: Izstrdjuma apraksts:

Тип на продукта: Тип на продукта: Термин на продукта: Производствен продукт: Тип на продукта: : Вид на продукта: Вид на продукта:

Продуктов съвет: : Продукт: Gaminio tips: Product veids:

Pressure Tank Unit Zestaw hydroforowy Házi vízm Domácí vodárna Domáca vodáre Hisna vodna crpalka Kuna hidroforska pumpa Hidrofor cu rezervoar Hüdrofooriga veeautomaat Siurblys su slgio rezervuaru Spiedtvertnes ierce

Номер на артикула: Каталожен номер: Цикъл: Обединен номер: Потребителски номер: : Продуктов продукт: Каталожен номер:

Артикул на код: : Номер на артикул: Номер на далите: Номер на артикул:

PTU 3000/3 PTU 3600/4
Директиви на ЕО: Dyrektywy WE: EK-irányelvek: Pedpisy ES: Smernice EÚ: : Direktive EU: Директива на ЕО: Директива CE: : EÜ direktiivid: EB direktyvos: EK direktvas:

2011/65/EU 2014/30/EU 2014/35/EU 2000/14/EG

9020 9022
Хармонизиран EN:
EN 60335-1 EN 60335-2-41 EN ISO 12100
Депозирана документация: Техническа документация на GARDENA, M. Kugler 89079 Ulm
Процедура за оценка на съответствието: съгласно 2000/14/EC, член 14, приложение V

Ниво на шум: Poziom halasu: Zajszint: Hladina hluku: Hladiny hluku: : Raven zvocne moci: Razina buke: Nivel de zgomot: : Müratase: Triuksmo lygis: Troksa lmenis:
Изкуство. 9020: Чл. 9022:
Година на CE маркировка: Rok nadania oznakowania CE: CE-jelzés elhelyezésének éve: Rok umístní znacky CE: Rok udelenia znacky CE: CE: Leto namestitve CE-oznake:
Улм, 02.12.2019 г. Улм, дни 02.12.2019 г. Улм, 02.12.2019 г. Улм, 02.12.2019 г. Улм, да 02.12.2019 г. Улм, 02.12.2019 г. Улм, 02.12.2019 г. Улм, dana 02.12.2019 г., 02.12.2019. Улм .02.12.2019 г. Улм, 02.12.2019 г. Улм, 02.12.2019 г. Улме, 02.12.2019 г.

измерено / гарантирано zmierzony / gwarantowany mért / garantált namená / zarucená namerané/zarucené / izmerjena / затвърдена mjerena / zajamcena msurat / garantat / mõõdetud / garanteeritud ismatuotas / garantuojamas mrtais / garanttais
74 dB (A) / 77 dB (A) 80 dB (A) / 82 dB (A)

Година на получаване на CE етикет:

Anul de marcare CE:

CE-:

CE-märgistuse paigaldamise aasta:

Metai, kada pazymta CE-zenklu:

CE-marjuma uzliksanas gads:

2019

Упълномощен представител Pelnomocnik Meghatalmazott Zplnomocnnec Splnomocnený Pooblascenec Ovlastena osoba Conducerea tehnic Volitatud esindaja galiotasis atstovas Pilnvarot persona

Райнхард Помпе Вицепрезидент

70

Deutschland / Германия GARDENA Manufacturing GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+ 49) 731 490 - 123 Reparaturen: (+ 49) 731 490 - 290 service@gardena.com
Албания COBALT Sh.pk Rr. Siri Kodra 1000 Тирана
Аржентина Husqvarna Argentina SA Av.del Libertador 5954 Piso 11 Torre B (C1428ARP) Буенос Айрес Телефон: (+ 54) 11 5194 5000 info.gardena @ ar.husqvarna.com
Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Ереван
Австралия Husqvarna Australia Pty. Ltd. Заключена чанта 5 Централно крайбрежие BC NSW 2252 Телефон: (+ 61) (0) 2 4352 7400 customer.service @ husqvarna.com.au
Австрия / Österreich Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Линц Тел. : (+ 43) 732 77 01 01- 485 service.gardena @ husqvarnagroup.com
Фирмен напредък в Азербайджан a. Ул. Алиев 26A 1052 Баку
Белгия Husqvarna België nv / sa Gardena Division Rue Egide Van Ophem 111 1180 Uccle / Ukkel Тел .: (+ 32) 2 720 92 12 info@gardena.be
Босна / Херцеговина SILK TRADE doo Industrijska zona Bukva bb 74260 Tesanj
Бразилия Husqvarna do Brasil Ltda Av. Франциско Матарацо, 1400 19º andar Сао Пауло SP CEP: 05001-903 Тел: 0800-112252 marketing.br.husqvarna @ husqvarna.com.br
България АГРОЛЕНД . 8 , 13 5 1700 .: (+ 359) 24 66 69 10 info@agroland.eu
Канада / САЩ GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Телефон: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com
Чили Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Сантяго, Чили Avda. Честъртън # 8355 комуна Лас Кондес Телефон: (+ 56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Пощенски код: 7560330

Китай Husqvarna (Shanghai) Management Co., Ltd.
3F, Benq Square B, No207, Song Hong Rd., Chang Ning District, Шанхай, КНР. 200335 207 B3200335
Колумбия Husqvarna Colombia SA Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Тел. 571 2922700 вътр. 105 jairo.salazar@ husqvarna.com.co
Коста Рика Compania Exim Euroiberoamericana SA Los Colegios, Моравия, 200 метростанции al Sur del Colegio Saint Francis San José Телефон: (+ 506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr
Хърватия Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Тел. : (+ 43) 732 77 01 01- 485 service.gardena@ husqvarnagroup.com
Кипър Мед Маркетинг 17 Digeni Akrita Ave PO Box 27017 1641 Никозия
Чехия Husqvarna Cesko sro Türkova 2319 / 5b 149 00 Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com
Дания GARDENA DANMARK Lejrvej 19, st. 3500 Værløse Tlf .: (+ 45) 70 26 47 70 husqvarna@husqvarna.dk www.gardena.com /dk
Доминиканска република BOSQUESA, SRL Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Сантяго, Доминиканска република Телефон: (+ 809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do
Еквадор Husqvarna Ecuador SA Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Тел. (+ 593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec
Естония Husqvarna Eesti OÜ Valdeku 132 EE-11216 Tallinn info@gardena.ee
Финландия Oy Husqvarna Ab Gardena Division Lautatarhankatu 8 B / PL 3 00581 HELSINKI www.gardena.fi
Франция Husqvarna Франция 9/11 Allée des pierres mayettes 92635 Gennevilliers Cedex Франция http: // www.gardena.com / fr N ° AZUR: 0 810 00 78 23 (Prix d'un appel local)

Georgia Transporter LLC 8/57 Beliashvili street 0159 Тбилиси, Грузия Телефон: (+ 995) 322 14 71 71
Великобритания Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk
Гърция . . 92 ..104 42 . (+ 30) 210 51 93 100 info@papadopoulos.com.gr
Унгария Husqvarna Magyarország Kft. Езред у. 1- 3 1044 Будапеща Телефон: (+ 36) 1 251- 4161 vevoszolgalat.husqvarna@ husqvarna.hu
Исландия Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Рейкявик ooj@ojk.is
Ирландия Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk
Италия Husqvarna Italia SpA Via Santa Vecchia 15 23868 VALMADRERA (LC) Телефон: (+ 39) 0341.203.111 assistenza.italia@ it.husqvarna.com
Япония KAKUICHI Co. Ltd.
Казахстан ЛАМЕД ООД, ул. Тажибаевой 155/1 050060 Алмати IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Костанай
Корея Kyung Jin Trading CO., LTD. 107-4, SunDuk Bld., YangJae-dong, Seocho-gu, Seoul, (пощенски код: 137-891) Телефон: (+ 82) (0) 2 574-6300
Киргизстан Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Бишкек
Латвия Husqvarna Latvija SIA Ulbrokas 19A LV-1021 Rga info@gardena.lv
Литва UAB Husqvarna Lietuva Ateities pl. 77C LT-52104 Каунас info@gardena.lt

Люксембург Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Дело Postale No. 12 Люксембург 2010 Телефон: (+ 352) 40 14 01 api@neuberg.lu
Мексико AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 полковник La Calma 45070 Запопан, Халиско Мексико Телефон: (+ 52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx
Молдова Convel SRL 290A Muncesti Str. 2002 Кишинев
Холандия Husqvarna Nederland BV GARDENA Division Postbus 50131 1305 AC ALMERE Телефон: (+ 31) 36 521 00 10 info@gardena.nl
Нет. Антили Jonka Enterprises NV Sta. Rosa Weg 196 PO Box 8200 Кюрасао Телефон: (+ 599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com
Нова Зеландия Husqvarna New Zealand Ltd.Пощенска кутия 76-437 Manukau City 2241 Телефон: (+ 64) (0) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz
Норвегия Husqvarna Norge AS Gardena Division Trøskenveien 36 1708 Sarpsborg info@gardena.no
Перу Husqvarna Perú SA младши Рамон Каркамо 710 Лима 1 Тел: (+ 51) 1 3 320 400 вътр. 416 юан.remuzgo @ husqvarna.com
Полша Husqvarna Полша Spólka z oo ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Телефон: (+ 48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl
Португалия Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Тел .: (+ 351) 21 922 85 30 Факс: (+ 351) 21 922 85 36 info@gardena.pt
Румъния Madex International Srl Soseaua Odaii 117 - 123, RO 013603 Bucureti, S 1 Телефон: (+ 40) 21 352.76.03 madex@ines.ro
Русия / ,, ” 141400, ., . , , 39, .6 ,, “, 02_04 http: //www.gardena.ru
Сърбия Domel doo Autoput za Novi Sad bb 11273 Белград Телефон: (+381) 1 18 48 88 12 miroslav.jejina@domel.rs

Сингапур Hy- Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin # 02-08 Тат Ан Сграда Сингапур 577185 Телефон: (+ 65) 6253 2277 shiying@hyray.com.sg
Словашката република Husqvarna Cesko sro Türkova 2319 / 5b 149 00 Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com
Словения Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Тел. : (+ 43) 732 77 01 01- 485 service.gardena@ husqvarnagroup.com
Южна Африка Husqvarna Южна Африка (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 Южна Африка Телефон: (+ 27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
Испания Husqvarna España SA Calle de Rivas nº 10 28052 Madrid Телефон: (+ 34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Суринам Agrofix nv Verlengde Hogestraat # 22 Телефон: (+ 597) 472426 agrofix@sr.net Пощенска кутия: 2006 Парамарибо Суринам Южна Америка
Швеция Husqvarna AB Gardena Division S-561 82 Huskvarna gardenaorder@husqvarna.se
Швейцария / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Телефон: (+ 41) (0) 62 887 37 90 info@gardena.ch
Турция Dost Bahçe Di Ticaret Mümessillik A. Yunus Mah. Адил Сок. No: 3 Ic Kapi No: 1 Kartal 34873 Истанбул Телефон: (+ 90) 216 38 93 939 info@dostbahce.com.tr
Украйна / «». , 34, 204-03022, . . (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Уругвай FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Монтевидео Уругвай Тел: (+ 598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
Венецуела Corporación Casa y Jardín CA CA Av. Карони, Едиф. Трезмен, ПБ. Колинас де Бело Монте. 1050 Каракас. Tlf: (+ 58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve
090200-2290..996600.0.028 / 1/0016918 © GGAARRDDEENNAA ManuuffaaccttuurrininggGGmmbbHH D – 8899007700UUlmlm http: ////wwwwww..ggaardrdeenna.ac.ocmom

74

Документи / Ресурси

GARDENA GARO2019 Резервоар под налягане [pdf] Ръководство на потребителя
GARO2019 Резервоар за налягане, GARO2019, Резервоар за налягане, Резервоар

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *