ХЕМА ЛОГО

HEMA 80.03.0037 Електрически под одеяла

HEMA 80.03.0037 Електрическо одеяло под ФИГ. 1

Електрическо под одеяло

Артикулен номер 80.03.0037HEMA 80.03.0037 Електрическо одеяло под ФИГ. 1 HEMA 80.03.0037 Електрическо одеяло под ФИГ. 2

Технически спецификации

Обем на доставкитеtage: 220-240 V – 50Hz
Консумация на енергия: 60 вата х 2
Тип: TH160x140-2XC
2 години пълна HEMA гаранция

 • Одеяло за 2 човека
 • 100% полиестер
 • 160x140cm
 • Превключвател с 4 настройки и индикация lamp
 • Може да се пере на макс. 40°C

Сменете електрическото одеяло след около 10 години или по-рано, ако състоянието на електрическото одеяло го оправдава.

Компоненти

Превключвател с настройки: 0-1-2-3-0

 1. прекъсвач
 2. Индикация lamp
 3. Свързване на кабела с одеялото
 4. Свързване на одеялото към кабела

Одеяло 160 х 140 см може да се пере след първо отделяне на кабела

Предпазни мерки и инструкции за безопасност

Важни инструкции. Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и запазете инструкциите за бъдещи справки.

 • Това електрическо пододеяло е предназначено за лягане, след като е закрепено към матрака и покрито с (монтиран) чаршаф.
 • Електрическото одеяло не е подходящо за футони, регулируеми легла или друга система за сгъваеми легла.
 • Никога не използвайте електрическото пододеяло, когато е сгънато, намачкано, сгънато назад и/или прибрано.
 • Уверете се, че няма остри гънки, гънки или точки на натиск и редовно ги проверявайте отново.
 • Одеялото трябва да се управлява само с помощта на предоставения комплект кабел с превключвател.
 • За да предотвратите повреда, не поставяйте щифтове или други остри (метални) части в електрическото пододеяло.
 • Не поставяйте купчини пране, възглавници или подобни предмети върху електрическото пододеяло, когато е включено.
 • Не пъхайте одеялото.
 • Захранващият кабел не трябва да лежи върху или под одеялото.
 • Изключвайте електрическото одеяло всяка сутрин.
 • Не използвайте електрическото пододеяло, ако е мокро или damp.
 • Не излагайте продукта на дъжд или влага.
 • Не използвайте продукта по време на гръмотевична буря.
 • Електрическото одеяло не трябва да се почиства на химическо чистене.
 • Мийте само електрическото пододеяло, както е посочено в инструкциите.
 • Електрическото одеяло не трябва да се използва за деца, немощни или чувствителни към топлина лица.
 • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите участващи. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
 • Одеялото не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, импланти или друга медицинска помощ. Първо се консултирайте с Вашия лекар.
 • Използвайте електрическото одеяло само заедно с предоставения кабел.
 • Уверете се, че сте извадили кабела, преди да измиете електрическото одеяло, както е посочено в инструкциите.
 • Извадете щепсела от контакта, когато електрическото одеяло не се използва.
 • Никога не изваждайте щепсела от контакта, като дърпате кабела; винаги изваждайте с щепсела.
 • Не докосвайте одеяло, което е паднало във вода. Изключете продукта от контакта.
 • Уверете се, че електрическото одеяло е безопасно закрепено и не виси над ръба на матрака.
 • Електрическите одеяла са предназначени само за хора, а не за животни.
 • Този продукт не е играчка. Не позволявайте на децата да играят с него.
 • Продуктът е предназначен само за лична употреба, а не за търговски цели.
 • Продължителната употреба при най-висока температура може да доведе до дразнене на кожата.
 • Електрическото одеяло не е подходящо за лица, страдащи от инконтиненция.
 • Електрическото одеяло не е подходящо за използване над или под водно легло.
 • Никога не използвайте електрическото одеяло, ако е повредено.
 • Преглеждайте често уреда за признаци на износване или повреда. Ако има такива знаци, ако уредът е бил използван неправилно или не работи, върнете го на доставчика, преди да го включите отново.
 • Никога не се опитвайте сами да ремонтирате електрическото одеяло.
 • Този уред не трябва да се използва от лица, нечувствителни към топлина и други много уязвими лица, които не могат да реагират на прегряване.
 • Деца под тригодишна възраст не трябва да използват този уред 21 поради тяхната неспособност да реагират на прегряване.
 • Превключвателят или управляващото устройство не трябва да се намокрят по време на пране и че по време на сушене кабелът трябва да бъде поставен така, че да се гарантира, че водата не тече в превключвателя или управлението.
 • Преди съхранение оставете да изстине.
 • Не сгъвайте уреда, като поставяте предмети върху него по време на съхранение.
 • Уредът не е предназначен за медицинска употреба в болница.
 • Уредът не трябва да се използва от малки деца на възраст над три години, освен ако органите за управление не са предварително зададени от родител или настойник, или ако детето не е било подходящо инструктирано как да работи безопасно с органите за управление.
 • Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
 • Найлоновата торбичка около одеялото се използва от хигиенни причини.
 • Уредът трябва да се използва само с разглобяемия блок за управление TWK-1/T4K, който е маркиран върху уреда. Когато не се използва, моля, следвайте инструкциите в долния параграф на ръководството.
 • По отношение на инструкциите за подходящи настройки на контролите за непрекъсната употреба на уреда, моля, вижте долния параграф на ръководството.

Закрепване на електрическото пододеяло към вашия матрак

 • Не включвайте одеялото, докато е все още в кутията.
 • Топлината може да причини пожар.
 • Не поставяйте електрическото одеяло под запалими предмети, особено хартия или завеси.
 • Поставете електрическото одеяло върху относително твърд и нерегулируем матрак. Одеялото трябва да лежи плоско от раменете до краката ви, докато спите. Електрическото одеяло може да се разстила от двете страни. За лесна работа поставете страната с превключвателя на нивото на раменете си. Четирите бримки в ъглите на електрическото одеяло могат да се използват за закрепването му към матрака. Това ще предотврати движението или намачкването на одеялото.
 • Внимание: една нагъната част може да причини високи температури, което е много опасно.
 • За да поддържате електрическото одеяло гладко и чисто и за да предотвратите износване, покрийте одеялото преди употреба с чаршаф. (Не покривайте одеялото с друго одеяло или памучно покривало. Те няма да пропуснат топлината от одеялото.)
 • Когато оправяте леглото, проверявайте редовно дали електрическото одеяло е все още равно на матрака. Кабелът не трябва да минава над или под нагрети части на одеялото.

Използване на одеялото:
Електрическото одеяло е снабдено с 5-позиционен превключвател (x2): Всеки превключвател управлява отделно всяка страна на одеялото.

 • 0 – изключено
 • 3 – максимална температура;
 • 2 – средна температура;
 • 1 – минимална температура;
 • 0 – изключено
 • Уверете се, че превключвателят на блока за управление (A) е в положение '0' (най-ниско), преди да свържете одеялото към електрическата мрежа.
 • Уверете се, че комплектът кабел от одеялото е здраво прикрепен към самото одеяло.
 • Поставете щепсела на електрическото одеяло (C) в конектора на електрическото одеяло (D).
 • Включете щепсела в контакта (220-240 V AC/50 Hz).
 • За бързо нагряване изберете позиция 3 и след няколко минути одеялото ще бъде приятно топло.
 • След употреба изключете одеялото от контакта.

Да вземат под внимание: Захранващият контакт трябва да е наблизо и достъпен.
Забележка: За да избегнете здравословни проблеми или прекомерно натоварване на собственото регулиране на температурата на тялото си, се препоръчва да използвате настройка 3 само за кратки периоди наведнъж. Настройка 1 е оптималната настройка за използване през цяла нощ до 12 часа.
За да премахнете превключвателя, повдигнете заключващия щифт нагоре с пръст и издърпайте щепсела директно навън. Не дърпайте кабела на превключвателя и не се опитвайте да издърпате щепсела на превключвателя, без да повдигате заключващия щифт, тъй като ще повредите контакта.

поддръжкаHEMA 80.03.0037 Електрическо одеяло под ФИГ. 3

Машинно пране:
Електрическото одеяло може да се пере в пералня (без кабела!). Настройте машината на вълнено или деликатно пране, при максимална температура на водата от 40 градуса и добавете малко количество перилен препарат.

Да вземат под внимание:

 • Електрическото одеяло трябва да се почиства само след като кабелът е изваден от одеялото.
 • Електрическото одеяло не трябва да се почиства на химическо чистене.
 • Електрическото одеяло никога не трябва да се глади с помощта на (парна) ютия.
 • Електрическото одеяло никога не трябва да се суши в сушилня.
 • Преди пране в пералнята извадете кабела с превключвателя от одеялото, поставете одеялото в торбичка с връв и затворете гърлото на чантата.
 • Използвайте малко количество перилен препарат и след това изберете програмата за пране „Вълна или деликатни“ с максимална температура 40 oC.
 • След измиване извадете одеялото от чантата.
 • Никога не изсушавайте електрическото под одеяло.
 • Внимателно изстискайте възможно най-много чиста вода от одеялото (внимавайте да не извивате одеялото!) и го разстелете върху сушилня или връв за дрехи, за да изсъхне.
 • Не използвайте клечки за дрехи, за да закрепите одеялото.
 • Оставете одеялото да изсъхне естествено.
 • Никога не използвайте абразивни почистващи препарати, четки, бензин, парафин, лак за стъкло или разредители за боя за почистване. Не извивайте одеялото. Не сушете одеялото в сушилня. Не гладете одеялото.
 • Не се избелва.
 • Не сушете одеялото на слънце.
 • Не използвайте уред като сешоар, за да го изсушите.

Миене на ръце

 • Превключете температурния регулатор на 0 и извадете кабела от контакта.
 • Преди почистване винаги изваждайте кабела от електрическото одеяло.
 • Потопете електрическото одеяло в (хладка) топла вода с мек почистващ препарат и оставете да се накисне за 5 минути. Извадете електрическото пододеяло от водата и внимателно изстискайте колкото е възможно повече вода от одеялото (не извивайте одеялото). Изплакнете електрическото одеяло няколко пъти с чиста вода. Внимателно изстискайте възможно най-много чиста вода от одеялото (внимавайте да не извивате одеялото!) и го разстелете върху сушилня или връв за дрехи, за да изсъхне.
  Внимание:
 • След измиване не използвайте електрическото одеяло, докато не изсъхне напълно.

Съхранение и поддръжка

 • Съхранявайте електрическото одеяло на хладно и сухо място.
 • Уверете се, че електрическото одеяло не е сгънато, когато се съхранява; просто навийте леко завивката.
 • Проверявайте редовно продукта за признаци на износване или повреда. Ако има такива признаци или ако одеялото е било неправилно използвано, моля, върнете го на доставчика, преди да го използвате повторно. Уверете се, че не мачкате одеялото.
 • Изолацията на одеялото ще се повреди, ако одеялото се суши на слънце, глади се или се използват средства против молци. Повредата на изолационния материал ще причини проблеми с безопасността.

РЕЦИКЛИРАНЕ

Този продукт носи символа за селективно сортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че с този продукт трябва да се работи в съответствие с Европейската директива
2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран или демонтиран, за да се сведе до минимум въздействието му върху околната среда. За допълнителна информация, моля, свържете се с вашите местни или регионални власти.
Електронните продукти, които не са включени в процеса на селективно сортиране, са потенциално опасни за околната среда и здравето на човека поради наличието на опасни вещества.

КАЧЕСТВО

Безопасността и качеството са много важни за HEMA. Разполагаме със собствена лаборатория, която оценява цялото оборудване от гледна точка на електрическа безопасност и лекота на използване, преди да бъде включено в нашата гама. HEMA също така следи качеството на продукта в сътрудничество с производителя.

СИГУРНОСТ
Този артикул HEMA може да бъде снабден с пластмасова лента против кражба. Ще намерите лентата в долната част на продукта. Тази лента не влияе на качеството или работата на продукта и може да се отстрани без проблем.

НЕВИЗИИ И РЕМОНТ
Ако това устройство трябва да бъде ремонтирано, можете да го предадете в клон на HEMA, след като сте опаковали продукта. Не се опитвайте сами да ремонтирате този продукт. За ремонти, които попадат в гаранционния срок, ще трябва да покажете доказателство за покупка и гаранционен документ. Редовно проверявайте захранващия кабел за повреда. Ако има някаква повреда на кабелния комплект, моля, върнете артикула в клон на HEMA за ремонт. Не се опитвайте да го замените сами. От съображения за безопасност препоръчваме да не извършвате сами никакви ремонти на електрическо устройство.

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Винаги съхранявайте разписката си на сигурно място. Удобно е, ако направите снимка на касовата бележка и я запазите някъде. Тогава винаги ще имате лесна за четене разписка.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
HEMA гаранция за качество
HEMA гарантира, че закупеният от вас продукт отговаря на стандартите, които нашите клиенти имат право да очакват по отношение на качество и свойства на продукта. Тези гаранционни условия не засягат вашите законови или потребителски права и се прилагат във всички страни, където има клонове на HEMA.

Гаранционни претенции
Ако желаете да предявите гаранционен иск, моля, върнете продукта с доказателство за покупка в някой от нашите магазини. Магазинът ще определи дали да замени продукта (с идентичен или еквивалентен продукт), да приеме продукта за ремонт в рамките на разумен период от време или да възстанови цената на продукта.

Анулиране на гаранцията
Гаранцията за този артикул е невалидна, ако неизправността или дефектът са причинени от:

 • нормално износване
 • външни повреди (напрample, повреда, причинена от излагане на пясък или влага или поради падане на продукта и др.)
 • неправилна или неподходяща употреба
 • просрочена или неправилна поддръжка, включително ремонти, които не са били разрешени от HEMA
  Горният списък не изключва други възможни причини за дефекти, които не се покриват от гаранцията.

Допълнителна увереност при избора на HEMA продукт
Можете да замените или върнете продукта в рамките на 30 дни след покупката (при условие че е невредим и имате доказателство за покупка).
1 ноември 2019
HEMA BV
PO Box 37110
1030 AC Амстердам
Нидерландия
Тези гаранционни условия се прилагат, без да се засягат законовите права на клиента или други претенции от страна на клиента.

Документи / Ресурси

HEMA 80.03.0037 Електрическо под одеяло [pdf] Инструкция за употреба
80.03.0037, Електрически под одеяло

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *