HoMEDiCS-LOGO

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compression-Stretching-Mat-PRODUCT

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВАТ ОСНОВНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ВКЛЮЧВАЩИ
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ.
ОПАСНОСТ- ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР:

 • Винаги изключвайте уреда от електрическия контакт веднага след употреба и преди почистване.
 • НИКОГА не използвайте щифтове или други метални крепежни елементи с този уред.

ВНИМАНИЕ - ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗГОРЕНИЯ, ПОЖАР, ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР ИЛИ ТРАВМА НА ЛИЦА:

 • Уредът НИКОГА не трябва да се оставя без надзор, когато е включен. Изключете щепсела от контакта, когато не се използва, и преди да поставите или свалите части или приспособления.
 • НЕ се използва от деца.
 • Close supervision is necessary when this appliance is used on or near children or by, on, or near children or disabled persons.
 • Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това ръководство. НЕ използвайте прикачени файлове, не препоръчани от HoMedics; по-специално, всички приставки, които не са предоставени с устройството.
 • НИКОГА не работете с този уред, ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или ако е изпуснат, повреден или изпуснат във вода. Върнете уреда в сервизен център на HoMedics за преглед и ремонт.
 • Дръжте кабела далеч от нагрети повърхности.
 • НИКОГА не пускайте и не вкарвайте предмети в който и да е отвор.
 • НЕ работете там, където се използват аерозолни (спрей) продукти или където се прилага кислород.
 • НЕ работете под одеяло или възглавница. Може да възникне прекомерно нагряване и да причини пожар, токов удар или нараняване на хора.
 • НЕ носете този уред със захранващ кабел или използвайте кабел като дръжка.
 • За да изключите, завъртете всички контроли в изключено положение, след което извадете щепсела от контакта.
 • НЕ използвайте на открито.
 • NEVER operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free  of lint, hair, and the like.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ВНИМАНИЕ - МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ.

 • Този продукт не е предназначен за медицинска употреба.
 • Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате този продукт, ако:
  • Бременна си
  • Имате пейсмейкър
  • Имате притеснения относно здравето си
 • НЕ се препоръчва за употреба от диабетици.
 • НИКОГА не оставяйте уреда без надзор, особено ако присъстват деца.
 • НЕ използвайте този продукт повече от 15 минути наведнъж.
 • Широката употреба може да доведе до прекомерно нагряване и по-кратък живот на продукта. Ако това се случи, прекратете употребата и оставете устройството да се охлади преди работа.
 • НИКОГА не използвайте този продукт директно върху подути или възпалени участъци или кожни изригвания.
 • НЕ използвайте този продукт като заместител на медицинската помощ.
 • НИКОГА не използвайте този продукт, докато сте в леглото.
 • Този продукт НИКОГА не трябва да се използва от всеки индивид, страдащ от някакво физическо заболяване, което би ограничило способността на потребителя да управлява контролите или което има сензорни дефицити в долната половина на тялото си.
 • НИКОГА не използвайте този продукт в автомобилите.
 • Този уред е предназначен само за битова употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Insert the power adapter jack into the plug on the massager’s power cord, then plug the unit into a 120-volt electrical outlet. Always make sure the unit is set to the off position before inserting the plug into a 120-volt electrical outlet.

 1. Unfold the Body Flex Stretch Mat and place on the floor. Alternatively, the mat can be placed on a firm flat mattress, providing any soft bedding is removed first.
 2. Remove shoes, scarves, ties, belts, and jewelry. Wear soft, comfortable clothing.
 3. Lie down on the mat on your back with your bottom nearest the bolster end and the pillow underneath your head.
 4. Position your legs and arms according to the directions in chart at right. Please choose appropriately as your leg and arm positions can affect the intensity of the stretch considerably.
 5. Press the power p button on the remote control.
 6. Choose your intensity level:
  LOW = 1 LED lit
  MED = 2 LEDs lit
  HIGH = 3 LEDs lit
  We recommend starting on LOW as you can always increase the intensity during the program if you prefer a deeper stretch.
 7. Изберете програма.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Program time is approximately 15 minutes on high intensity and less on medium or low intensity. For a longer session, programs can be run one after another.
 8. Relax, as the stretch program starts, close your eyes. Relax all your muscles and focus on your breathing. Allow the weight of the body to sink deeply into the mat. Stretches can be repeated as often as you like, but as with anything new, always start gently and build up your regimen as your body becomes accustomed. We recommend starting with stretching on level 1 and slowly build up the intensity and frequency of your routine.
ВАШИЯТ ГЪВКАВОСТ LEG ПОЗИЦИЯ ARM ПОЗИЦИЯ ИНТЕНЗИВНОСТ
INFLEXIBLE, EG. TIGHT BACK/TIGHT HAMSTRINGS KNEES BENT UP, FEET FLAT ON FLOOR BEYOND THE MAT BY SIDES, OR WITH HANDS RESTING ON BELLY МЕКО
SOME FLEXIBILITY, BUT STILL A WAYS TO GO STRAIGHT LEGS, PLACE A SMALL PILLOW UNDER KNEES BY SIDES, OR WITH HANDS RESTING ON BELLY УМЕРЕН
GOOD FLEXIBILITY, CAN EASILY TOUCH TOES STRAIGHT LEGS (NO PILLOW) BY SIDES, OR WITH HANDS RESTING ON BELLY ЗАСИЛЕНО
VERY FLEXIBLE & LOOKING FOR A DEEPER TREATMENT STRAIGHT LEGS (NO PILLOW) ARMS EXTENDED OR FOLDED OVER HEAD FULL INTENSITY

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compression-Stretching-Mat-FIG-1

ПОДДРЪЖКА

СЪХРАНЯВАМ
Place stretch mat in its box or in a cool, dry place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects that might cut or puncture the fabric surface. To avoid breakage, do not wrap the power cord around the unit. Do not hang the unit by the hand control cord.
ЧИСТЯ
Изключете устройството и го оставете да се охлади преди почистване. Почиствайте само с мек, леко damp гъба. Никога не позволявайте вода или други течности да влизат в контакт с устройството.

 • НЕ потапяйте в течност за почистване.
 • НИКОГА не използвайте абразивни почистващи препарати, четки, бензин, керосин, лак за стъкло / мебели или разредител за боя за почистване.
 • НЕ се опитвайте да ремонтирате разтегателната подложка. Няма обслужвани от потребителя части. За услуга се обадете на телефонния номер за връзки с потребителите, посочен в раздела Гаранция.

ВНИМАНИЕ: All servicing of this product must be performed by authorized HoMedics service personnel only.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
ЗАБЕЛЕЖКА: HoMedics не носи отговорност за радио или телевизионни смущения, причинени от неоторизирани модификации на това оборудване. Подобни модификации могат да анулират правото на потребителя да управлява оборудването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC и CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

 • Преориентирайте или преместете приемната антена.
 • Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
 • Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
 • Обърнете се към дилъра или към опитен радио / телевизионен техник за помощ.

HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compression-Stretching-Mat-FIG-2HoMEDiCS-BM-AC107-1PK-Body-Flex-Air-Compression-Stretching-Mat-FIG-3

2-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers. To obtain warranty service on your HoMedics product, contact a Consumer Relations representative for assistance. Please make sure to have the model number of the product available. HoMedics does not authorize anyone, including but not limited to retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/ power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer’s recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.
ПРЕДОСТАВЕНАТА ТУК ГАРАНЦИЯ ЩЕ ЕДИНСТВЕНАТА И ЕКСКЛУЗИВНА ГАРАНЦИЯ. НЯМА ДА БЪДАТ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИКСИРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЕКАКВА ПОДКЛЮЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ТЪРГОВОСТ, ИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ИЛИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ЧАСТТА НА ФИРМАТА ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ, ПОКРИТИ ОТ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. HOMEDICS НЯМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ НЕЗАБАВНИ, ПОСЛЕДВАТЕЛНИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НЕ ИЗИСКВА ПОВЕЧЕ ОТ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЯНАТА НА ВСЯКАКВА ЧАСТ ИЛИ ЧАСТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВИ ДЕФЕКТИВИ В ЕФЕКТИВНИЯ ПЕРИОД НА ГАРАНЦИЯТА. НЯМА ДА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. АКО ЧАСТИТЕ ЗА ЗАМЕНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИВНИ МАТЕРИАЛИ НЕ СА НАЛИЧНИ, HOMEDICS ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРАВИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ В LIEU ЗА РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЯНА.
Тази гаранция не се разпростира върху закупуването на отворени, използвани, ремонтирани, преопаковани и / или повторно запечатани продукти, включително, но не само продажбата на такива продукти в интернет сайтовете за търг и / или продажбите на такива продукти от излишни или групови прекупвачи. Всички гаранции или гаранции незабавно се прекратяват и прекратяват по отношение на всички продукти или части от тях, които са ремонтирани, заменени, променени или модифицирани, без предварителното изрично и писмено съгласие на HoMedics. Тази гаранция ви предоставя специфични законови права. Възможно е да имате допълнителни права, които могат да варират в различните щати и в отделните държави. Поради индивидуалните държавни и държавни разпоредби, някои от горните ограничения и изключения може да не се отнасят за вас.
За повече информация относно нашата продуктова линия в САЩ, моля, посетете www.homedics.com. За Канада, моля, посетете www.homedics.ca.

ЗА СЕРВИЗ В САЩ
Електронна поща: cservice@homedics.com
8:30am–7:00pm EST Monday–Friday 1- 800-466-3342
ЗА СЛУЖБА В КАНАДА
Електронна поща: cservice@homedicsgroup.ca 8:30am–5:00pm EST Monday–Friday 1-888-225-7378
Source: The NPD Group. January 2018-December 2018, Retail Tracking Service. ©2019 HoMedics, LLC. All rights reserved.HoMedics and HoMedics #1 Brand In Massage are registered trademarks of HoMedics, LLC. Distributed by HoMedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390 IB-BMAC108HJ

Документи / Ресурси

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat [pdf] Инструкция за употреба
BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat, BM-AC107-1PK, Body Flex Air Compression Stretching Mat, Compression Stretching Mat, Stretching Mat, Mat

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *