Honeywell CL30XC Series Portable Evaporative Air Cooler

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

 1. Контролния панел
 2. Жалузите
 3. Дистанционно управление
 4. Дръжка
 5. Врата за пълнене с вода
 6. Разглобяема ключалка на резервоара за вода
 7. Индикатор за нивото на водата
 8. Воден регулатор
 9. Задна скара
 10. Изпускателна тапа
 11. Капак на отделението за лед
 12. Резервоар за вода
 13. Колела
 14. Захранващ кабел и щепсел

Модел

Серия CL30XC

www.honeywellair comfort.com
E-mail : info@honeywellaircomfort.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУХОХЛАДИТЕЛЯ И РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ. НЕСПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ И/ИЛИ ДА НАРУШИ РАБОТАТА ѝ И ДА АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА. В СЛУЧАЙ, КАТО ИМА НЕПОСЛЕДОВАТЕЛСТВО ИЛИ КОНФЛИКТ МЕЖДУ АНГЛИЙСКАТА ВЕРСИЯ И КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ЕЗИКОВА ВЕРСИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ, ВЕРСИЯТА НА АНГЛИЙСКИ ЩЕ ПРЕДЛАГАЕТ.

УПОТРЕБА И РАБОТА

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Икони на дисплея

 • Захранване
 • Готини
 • Люлка
 • Часовник
 • Спя
 • Ниско ниво на водата в резервоара
 • Скорост на вентилатора
 • = Ниска скорост
 • = Средна скорост
 • = Висока скорост
ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ

ЕКСПЛОЗИВНОСТ
Натисни бутона за да включите уреда. Охладителят ще стартира автоматично на средна скорост.
След няколко секунди скоростта ще премине на ниска. За да изключите устройството, натиснете отново бутона.

SPEED
Натиснете бутона SPEED неколкократно, за да промените скоростта между висока – средна – ниска.

ГОТИНО
Натиснете бутона COOL, докато свети на екрана на дисплея. Това активира изпарително охлаждане. Водната помпа ще заработи и ще усетите по-хладния въздух, след като охладителната среда Honeycomb е напълно мокра. Когато не свети на екрана на дисплея, модулът превключва в режим само с вентилатор, без изпарително охлаждане.

ВНИМАНИЕ: Моля, уверете се, че в резервоара за вода има достатъчно вода, в противен случай може да чуете аларма за ниско ниво на водата и охладителят ще започне в режим само с вентилатор без изпарително охлаждане.

TIMER
Press the TIMER button until the desired time duration setting is selected. When the set time
has passed, the unit will automatically turn off (unit remains in Standby mode until power cord is unplugged from electrical socket). The TIMER function allows you to program the unit for up to 8 hours of use.

SLEEP
Press the SLEEP button until is illuminated on the display screen. When the SLEEP mode is selected, the fan will run on High for one hour, then Medium for the second hour and on Low speed from the third hour onwards until you switch off the unit.

SWING
Натиснете бутона SWING, докато is illuminated on the display. The louvers will begin to move left to right automatically. Vertical Air Flow – You can manually adjust the louvers to change vertical air flow.

ОХЛАЖДАНЕ И ОВЛАЖНЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ

In cooling mode, Honeywell Air Coolers provide cool, moist air through the evaporation of water. There is a manual Water Regulator knob located in the ice compartment of the unit. This allows you to adjust the amount of water pumped over the Honeycomb Cooling Media, thus helping to control cooling and humidification levels. When the Water Regulator is set to MIN, the water pump distributes a minimal amount of water to the Honeycomb Cooling Media. This results in less water evaporation and reduces the cooling effect.
Когато водният регулатор е настроен на MAX, водната помпа разпределя максималното количество вода към охлаждащата среда Honeycomb. Това води до максимално изпаряване на водата и по-голяма ефективност на охлаждане.

REMOTE CONTROL
 • Захранване ;On / Off
 • Скорост  ;Low / Medium / High
 • Готини ;Evaporative cooling on / off
 • Люлка  ;Controls the motion of the louvers
 • Часовник  ;Controls the timer function for automatic off
 • Спя ;Turns on sleep mode

ЗАБЕЛЕЖКА

 • Дистанционното управление изисква батерии AAA (2 x 1.5 V) за смяна.
 • Отворете отделението за батерии в задната част на дистанционното управление и поставете батериите вътре. Трябва да се внимава да поставите батериите в съответствие с маркировките за правилния поляритет (+ / –), показани вътре в отделението за батерии.
 • Винаги насочвайте предавателя на сигнала на дистанционното управление към устройството, когато работите. Уверете се, че пътят на сигнала не е запушен.
 • Извадете батериите, ако устройството няма да се използва продължително време.
 • Не изпускайте дистанционното управление.
 • Не смесвайте различни видове батерии като алкални, въглерод-цинкови или акумулаторни батерии.
 • Не смесвайте стари и нови батерии.
 • Не презареждайте батерията.
 • Изчерпаните батерии трябва да бъдат извадени от продукта и безопасно изхвърлени съгласно местните разпоредби.
 • Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите могат да експлодират или да изтекат.
  ВНИМАНИЕ: Внимание при поглъщане на малка батерия. Съхранявайте далеч от деца и животни.
МЕСТОПОХЛАДЕНИЕ

Уверете се, че позиционирате въздушния охладител правилно, преди да настроите и започнете да използвате продукта. Моля, вижте раздела МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОХЛАДИТЕЛЯ в отделното Ръководство за безопасност и поддръжка.

ПЪЛНЕНЕ С ВОДА

ВНИМАНИЕ:
Изключете уреда от електрическия контакт, преди да изпразните или напълните резервоара за вода.
Отворете вратичката за пълнене с вода, разположена отстрани на устройството.
Индикаторът за нивото на водата се намира отстрани на уреда. Напълнете резервоара за вода, когато нивото на водата е ниско. Не пълнете вода над „Макс.“ маркировка за нивото на водата, за да избегнете събирането на водни капки върху жалузите. Проверете нивото на водата в резервоара, преди да стартирате функцията COOL. Уверете се, че водата в резервоара е над маркировката за минимално ниво на водата. Пускането на уреда в режим ОХЛАЖДАНЕ с недостатъчно количество вода може да причини повреда на помпата.

Забележка: Водният капацитет се отнася до общия обем вода, който може да се съдържа в резервоара за вода на въздушния охладител и в системата за разпределение на водата. Капацитетът на водата в резервоара при „Макс. нивото на индикатора може да е по-ниско от действителния воден капацитет на въздушния охладител.
Забележка: Ако има лед, можете да добавите лед в горното отделение за лед, за да подобрите ефективността на охлаждане.
ВНИМАНИЕ: Не пълнете резервоара за вода с мръсна вода или солена вода. Това може да повреди устройството и медната пита.

АЛАРМА ЗА НИСКА ВОДА*

Уредът е оборудван със сензор за ниска вода. В режим на охлаждане, когато водата в резервоара е под минималното ниво, ще чуете бипкащ звук и ще мига непрекъснато. Устройството автоматично ще постави на пауза изпарителното охлаждане.
Напълнете резервоара за вода, за да деактивирате алармата в режим на охлаждане. Първо изключете уреда и извадете щепсела от контакта. Напълнете водния резервоар с вода над маркировката за минимално ниво на водата. Включете и включете отново.
За да деактивирате алармата и да продължите да използвате уреда като вентилатор (без изпарително охлаждане), изключете уреда и след това го включете отново. Алармата за ниска вода няма да се активира в режим само вентилатор. Алармата за ниска вода ще прозвучи отново, ако функцията COOL е активирана, докато резервоарът за вода все още е празен.

ПОЧИСТВАНЕ И ИЗТОЧВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

If the cooler will not be used for a long period of time, please refer to the STORAGE & MAINTENANCE GUIDELINES located in the separate Safety & Maintenance Guide

ВНИМАНИЕ:
Преди да почистите уреда, изключете уреда и го извадете от контакта.

 • Преместете уреда на място, където водата може да бъде източена. Свалете капачката от дренажната тапа, разположена в долната част на уреда. Оставете резервоара да се изпразни.
 • Откачете резервоара за вода, като отключите ключалките на подвижния резервоар за вода от двете страни на уреда. Повдигнете охладителя нагоре от основата и го поставете внимателно и вертикално на пода. Внимавайте да не огънете тръбите на водната помпа и други части, които ще висят от дъното на уреда, когато тялото бъде извадено от резервоара.
 • Напълнете отново резервоара за вода с чиста вода и го източете напълно. Почистете резервоара за вода с препарат за съдове или рекламаamp кърпа и я изплакнете обилно.
 • Напълнете резервоара за вода с чиста вода до максимално ниво.
 • Поставете внимателно горната част на въздушния охладител обратно върху резервоара и заключете страничните ключалки. Въздушният охладител вече е готов за използване.
 • Използвайте рекламаamp кърпа за отстраняване на мръсотия и прах от повърхността на уреда. Никога не използвайте корозивни елементи или химикали за почистване на този продукт.
 • Когато продуктът не се използва, съхранявайте устройството на сухо място, без пряка слънчева светлина.
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ВЪГЛЕДЕН ПРАХ* И ОХЛАЖДАЩАТА СРЕДСТВА С ПЧЕЛНА ПИТА
 • The appliance is supplied with a Carbon Dust Filter* & Honeycomb Cooling Media.
 • Въглеродният филтър за прах* и охладителната среда тип пчелна пита се намират вътре в задната решетка. Вижте Фигура 1 за инструкции как да ги извадите от модула за почистване и поддръжка.
 • Не пускайте устройството в режим COOL със застояла вода в резервоара. Трябва да изпразните резервоара за вода и да напълните отново с прясна вода, особено ако резервоарът не е бил почистван дълго време.
 • Честотата на почистване на пчелната пита зависи от местните условия на въздух и вода. В райони, където минералното съдържание на вода е високо, минералните отлагания могат да се натрупват върху пчелната пита и да ограничат въздушния поток. Източването на резервоара за вода и зареждането с прясна вода поне веднъж седмично ще помогне за намаляване на минералните отлагания. Ако върху охлаждащата среда с пчелна пита останат минерални отлагания, те трябва да бъдат отстранени и измити под прясна вода. Носителят трябва да се почиства на всеки два месеца или по-рано, в зависимост от вашите нужди.
 • За най-добри резултати оставете пчелната пита за охлаждане да изсъхне след всяка употреба, като изключите функцията за охлаждане 15 минути преди да изключите устройството.

Премахване на въглеродния прахов филтър*/охлаждащата среда тип пчелна пита:

 1. Отстранете всички винтове от задната решетка на въздушния охладител.
 2. Внимателно издърпайте задната решетка от охладителя.
 3. Извадете въглеродния прахов филтър* и го почистете с вода.
 4. The Honeycomb Cooling Media is secured on the Honeycomb Frame by a Horizontal Bar that is fixed in place by two screws. Remove these two screws to release the Horizontal Bar and slide the Honeycomb out of the frame.
 5. Сменете или почистете носителя с вода и рекламаamp плат, ако е необходимо.

ВНИМАНИЕ:
НЕ работете с въздушния охладител, когато задната решетка или рамката с форма на пчелна пита е отстранена от охладителя на въздуха или ако има хлабава задна решетка или рамка с форма на пчелна пита. Това може да причини сериозно нараняване или опасен токов удар.

за поддръжка на клиенти

JMATEK UK Limited
Кайзерсграхт 62
1015 CS Амстердам
Холандия
Тел: + 31 20 5207422
support.eu@jmatek.com

Произведено в Китай
© 2022 JMATEK Limited. Всички права запазени.
Търговската марка Honeywell се използва по лиценз от Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc.не дава никакви изявления или гаранции по отношение на този продукт.
Този продукт се произвежда от Airtek Int'l Corp. Ltd. (дъщерно дружество на JMATEK Ltd.).

Документи / Ресурси

Honeywell CL30XC Series Portable Evaporative Air Cooler [pdf] Ръководство на потребителя
CL30XC Series Portable Evaporative Air Cooler, CL30XC Series, CL30XC Series Air Cooler, Portable Evaporative Air Cooler, Evaporative Air Cooler, Portable Air Cooler, Air Cooler, Cooler

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *