MONACOR TRAVEL-VLOG Ръководство с инструкции за системата за аудио предаване
Система за аудио предаване MONACOR TRAVEL-VLOG

Система за аудио предаване

Тези инструкции са предназначени за потребители с основни познания по аудио технология. Моля, прочетете внимателно инструкциите преди работа и ги запазете за последващи справки.

Фигурите, свързани с текста по-долу, могат да бъдат намерени на страници 2 и 3. Предавателят и приемникът са подобни, така че е използвана само една илюстрация.

Overview

Overview

Фиг 1Не.  предавател  Приемник
1 интегриран микрофон аудио изход LINE OUT
2 LED “PAIR”: индикатор за захранване, заглушаване (приемник)
3 Светодиод “LO/CHG”: състояние на зареждане
4 Светодиод “FULL”: зареждането приключи
5 Бутон за включване/изключване, за проверка на състоянието на зареждане, заглушаване (приемник)
6 micro USB порт за зареждане на батерията
7 щипка за закрепване на устройството, например върху дрехите ви
8 жак за свързване на външен микрофон (фиг. 2) жак за слушалки, за да наблюдавате получения аудио сигнал
9 бутони +/− за избор на канала бутони +/− за регулиране на силата на звука
Фиг. Осигурени аксесоари
2 микрофон с щипка за вратовръзка
3 аудио кабел, 3-полюсен
4 аудио кабел за 4-полюсна връзка (смартфон)
5 кабел за зареждане на вътрешните батерии

Приложения

TRAVEL-VLOG се използва за безжично предаване на аудио сигнали от микрофона, интегриран в предавателя, или от микрофона с щипка за вратовръзка, предоставен на видеокамера или смартфон, напр. ж. за видеозапис.
Десет канала в обхвата 2.4 GHz са достъпни за безжично предаване. Обхватът на предаване зависи от местните условия и може да покрива до 50 метра.

Важни бележки

Продуктът отговаря на всички приложими директиви на ЕС и затова е маркиран с .

Продуктът отговаря на съответното законодателство на Обединеното кралство и затова е маркиран с UKCA.

 • Продуктът е подходящ само за употреба на закрито. Защитете го от капеща вода, пръски вода и висока влажност на въздуха. Допустимият температурен диапазон на околната среда е 0–40°C.
 • За почистване на продукта използвайте само суха, мека кърпа; никога не използвайте вода или химикали.
 • Не се приемат гаранционни претенции за продукта и никаква отговорност за произтичащи от това лични щети или материални щети, ако продуктът не е използван правилно или не е ремонтиран от специалист.

Икона за боклук Ако продуктът трябва да бъде окончателно изведен от експлоатация, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби.

Съответствие и одобрение

С настоящото MONACOR INTERNATIONAL декларира, че радиооборудването тип TRAVEL-VLOG отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен в Интернет: www.monacor.com

Продуктът като цяло е одобрен за работа в ЕС и
страни от ЕАСТ. Не се изисква регистрация или лиценз за работа в тези страни.

Зареждане на батериите и проверка на състоянието на зареждане

Предавателят и приемникът се захранват от вградени литиево-йонни батерии. Заредете напълно батериите преди първа употреба:

 1. Преди зареждане изключете устройствата [задръжте бутона (5) натиснат за прибл. 3 s, докато светодиодите изгаснат]. Устройствата не могат да се използват, докато батериите им са заредени.
 2. Свържете микро USB конекторите на кабела за зареждане (фиг. 5) към жаковете (6) от долната страна на предавателя и приемника. Свържете USB щепсела на адаптера към USB порта на компютър или 5V захранващ блок с USB порт.
  Зареждане на батериите и проверка на състоянието на зареждане
 3. Светодиодът “LO/CHG” (3) свети в червено, докато батерията е заредена. Когато батерията е напълно заредена, светодиодът “FULL” (4) свети в зелено.

За да проверите състоянието на зареждане, натиснете за кратко бутона, когато устройството е изключено. След това светодиодът „LO/CHG“ (3) мига в червено до 4 пъти в зависимост от състоянието на зареждане (4 пъти = батерията е напълно заредена; не мига = батерията е разредена).

Връзки

Камера/Рекордер

За да свържете рекордера, свържете 3.5 мм жак LINE OUT (1) на приемника към аудио входа на рекордера. Жакът има 3 полюса, така че и двата канала да приемат моно сигнала, когато е свързан към стерео вход. В зависимост от входния жак на рекордера, използвайте кабела с 3-полюсен щепсел (фиг. 3) или кабела с 4-полюсен щепсел (фиг. 4) (напр. за връзка със смартфон).
Връзки
Връзки

Микрофон с щипка за вратовръзка

За да използвате предоставения микрофон с щипка за вратовръзка (фиг. 2) вместо вградения микрофон (1) на предавателя, свържете микрофона с щипка за вратовръзка към предавателя чрез 3.5 mm жак (8).
Връзки

Слушалки

За да наблюдавате получения аудио сигнал, слушалките могат да бъдат свързани към приемника чрез 3.5 mm жак (8). Жакът има 3 полюса, така че и двата канала да приемат моно сигнала, когато са свързани стерео слушалки.

операция

Включване / изключване

За да включите устройствата, задръжте бутона (5) натиснат съответно за прибл. 3 s, докато LED PAIR (2) светне в синьо.
Ако светодиодът на приемника мига в синьо, това означава, че предавателят все още е изключен или е извън обхват. След включване на предавателя светодиодът на приемника мига първо по-бавно по време на настройката на канала с предавателя и след това свети постоянно. Сега системата е готова за работа. Ако светодиодът “LO/CHG” мига в червено по време на работа, заредете батерията скоро (глава 4).

След употреба или по време на по-дълги периоди на бездействие, изключете устройствата, за да предотвратите ненужно разреждане на батериите. За да направите това, задръжте бутона (5) натиснат за прибл. 3 секунди, докато светодиодите изгаснат. Приемникът се изключва автоматично след 5 минути, ако не е получил радиосигнал от предавателя

Смяна на канала

Ако има смущения по време на предаване (напр. от други системи за безжично предаване), каналът на предаване може да се промени с бутоните +/− (9) на предавателя. Приемникът автоматично ще смени съответно канала.

Заглушаване на звука

За да изключите звука, натиснете за кратко бутона (5) на приемника. За да покаже заглушаване, светодиодът PAIR (2) мига за кратко само на всеки 2 секунди. За да включите звука, натиснете отново за кратко бутона.

Регулиране на силата на звука

Средната сила на звука е предварително зададена при всяко включване на устройството.
Бутоните +/− (9) на приемника могат да се използват за увеличаване или намаляване на звука по желание.

Опции за закрепване

Щипките (7) на гърба на предавателя и приемника предлагат разнообразни опции за закрепване, напр. ж. върху дрехите си. В допълнение, щипката е оразмерена така, че да се побере в стандартната гореща обувка на фотоапарат.
Микрофонът с щипка за вратовръзка има собствена щипка. В случай на силен шум от вятъра предното стъкло от пяна може да бъде заменено с предоставеното предно стъкло от изкуствена кожа.

Характеристики

 • Тип: . . . . . . . . . . . . . . . .PLL система за аудио предаване
 • Радиочестотен диапазон: . .2.4000–2.4835GHz
 • Модулация: . . . . . . . . . .digital (GFSK)
 • Канали: . . . . . . . . . . . .10
 • Предаваща мощност: . . . .≤ 25mW
 • Обхват на предаване: . . . . .50 м прибл.
 • Аудио честотен обхват: .50–16000Hz
 • Динамичен диапазон: . . . . . . . .> 95dB
 • Забавяне: . . . . . . . . . . . . .7ms
 • Изход LINE OUT: . . . . . .1V макс.
 • Импеданс на слушалките: .≥ 32Ω
 • Работно време: . . . . . . .5h прибл.
 • Микрофони: . . . . . . . . .заден електретен, всепосочен
 • Захранване: . . . . . . . . .литиево-йонни батерии, 3.7V
 • Съоръжение за зареждане: . . . . . . .чрез USB порт
 • Време за зареждане: . . . . . . . .< 2ч
 • Температура на околната среда: . 0–40°C
 • Размери: . . . . . . . . . .35 mm × 63 mm × 17 mm
 • Тегло: . . . . . . . . . . . . .31g (всяко устройство)

Подлежи на технически модификации.

Икона CE MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36, 28307 Бремен Германия

Икона за Великобритания

Лого на MONACOR

Авторско право © от MONACOR INTERNATIONAL
Всички права запазени
A-2126.99.03.12.2022,

Документи / Ресурси

Система за аудио предаване MONACOR TRAVEL-VLOG [pdf] Инструкция за употреба
TRAVEL-VLOG Система за аудио предаване, TRAVEL-VLOG, Система за аудио предаване, Система за предаване

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *