логото на nedisСмарт Wi-Fi LED лента
5 м
WIFILS51CRGB

nedis WIFILS51CRGB 5 метра Smart Wi-Fi LED лента

WIFILS51CRGB 5 метра интелигентна Wi-Fi LED лента

nedis WIFILS51CRGB 5 метра интелигентна Wi-Fi LED лента - 1

Характеристики

Продукт Интелигентна Wi-Fi LED лента
Номер на артикула WIFILS51CRGB
LED лента
Дължина на LED лентата 5 m
Ширина на LED лентата 10 мм
Яркост 960 л.м.
Светъл цвят RGB
LED тип 5050
Количество LED 30 на метър
Връзка 3 щифта по 2.5 мм всеки
Захранване 24 W
Непромокаемост IP65
Регулатор
Размери 70 30 × × 15 mm
Входен обемtage 12 V
Макс. текущ В 2.0
Номинална мощност 24 W
Честотният диапазон 2412 - 2484 MHz
Макс. предавателна мощност 16 dBm
Непромокаемост IP20

nedis WIFILS51CRGB 5 метра Smart Wi-Fi LED лента - икона За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн: ned.is/wifils51crgb

Предназначение

Този продукт е Smart Wi-Fi LED лента с безжично дистанционно управление.
Продуктът не е предназначен за професионална употреба.
Този продукт е предназначен за вътрешна и външна употреба.
Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.
Основни части (изображение А)

1 Захранващ кабел 8 LED лента
2 контролер 9 IR дистанционно
3 бутона за яркост 10 Музикален режим
4 Бутон за захранване 11 бутона за скорост
5 Бутон за режим 12 цветни копчета
6 Щепсел на контролера 13 Старт/спиране на движещ се модел
7 IR приемник

Инструкции за безопасност

предупреждение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да инсталирате или използвате продукта. Съхранявайте опаковката и този документ за бъдещи справки.
 • Използвайте продукта само както е описано в този документ.
 • Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
 • Не изпускайте продукта и избягвайте ударите.
 • Не излагайте продукта на вода или влага.
 • Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за поддръжка, за да се намали рискът от токов удар.
 • Не изключвайте продукта от контакта, като дърпате кабела. Винаги хващайте щепсела и дръпнете.
 • Захранвайте продукта само с обtagд, съответстващи на маркировките на продукта.
 • Избършете клемите на батерията с чиста суха кърпа, ако са замърсени.
 • Непрезареждащите се батерии не се зареждат.
 • Не правете късо съединение в батерията.
 • Деца под 8 години трябва да се държат далече.
 • Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
 • Уверете се, че отговаряте на зарядното устройство voltagд към кнtage върху маркировките на батерията. Грешен томtagд може да унищожи зарядното устройство и/или батерията.
 • Веригата за сигурност гарантира, че няма voltagд при акумулатора клamps когато няма свързана батерия.
 • Уверете се, че съответстват на маркировките за полярност (+) и (-).
 • Не почиствайте вътрешността на продукта.

Инсталиране на приложението

 1. Изтеглете приложението Nedis Smartlife за Android или iOS на телефона си чрез Google Play или Apple App Store.
 2. Отворете приложението Nedis Smartlife на телефона си.
 3. Създайте акаунт с номера на вашия мобилен телефон или вашия имейл адрес и докоснете Продължи.
 4. Въведете получения код за потвърждение.
 5. Създайте парола и докоснете Готово.
 6. Докоснете Добавяне на дом, за да създадете SmartLife Home.
 7. Задайте местоположението си, изберете стаите, с които искате да се свържете, и докоснете Готово.

Свързване на продукта

 1. Включете захранващия кабел A1 в контролера A2.
 2. Включете щекера на контролера A6 в LED лентата A8.
 3. Включете A1 в електрически контакт.
 4. Проверете дали A8 мига. Ако е така, потвърдете в приложението.
 5. Ако A8 не мига, натиснете и задръжте бутона за захранване A4 на A2 за 5 секунди.
 6. Докоснете + в горния десен ъгъл.
 7. Под Търсене на устройство изберете продукта от списъка с налични устройства.
 8. Проверете дали A8 мига. Ако е така, потвърдете в приложението.
 9. Въведете паролата на Wi-Fi мрежата, към която е свързан телефонът ви, и докоснете Потвърди.
 10. Преименувайте продукта, след като бъде намерен и добавен.

Настройка на продукта

 1. 1. Изключете A1 от контакта.
 2. Почистете повърхността от прах и мазнини.
  Контролер за слънчево зареждане Samlex MSK-10A - икона4Повърхността трябва да е гладка. Не поставяйте продукта върху плетени/вълнени тъкани, прахови стени, груба пластмасова повърхност или матирано стъкло.
 3. Отстранете част от 3M лентата от гърба на A8.
 4. Поставете началото на A8 в желаната позиция.
 5. Уверете се, че контактът е в обсега.
 6. Развийте A8.
 7. Отстранете 3M лентата и натиснете A8 в желаната позиция.
 8. Натиснете силно A8 с ръка.
  предупреждение  Не използвайте твърди предмети, за да натиснете A8 надолу, за да предотвратите повреда.
  предупреждениеНе огъвайте A8 под остри ъгли, за да предотвратите повреда.
  Контролер за слънчево зареждане Samlex MSK-10A - икона4Ако желаете, изрежете A8 до размер по посочените линии на рязане.
  предупреждениеИзрязването A8 премахва водоустойчивите качества на продукта.
 9. Включете A1 в електрически контакт.

Контролиране на продукта

 1. Натиснете A4, за да включите или изключите продукта.
 2.  Натиснете и задръжте A4 на A2 за 5 секунди, за да възстановите фабричните настройки на продукта.
 3. Натиснете бутона за режим A5, за да промените режимите.
 4. Натиснете бутоните за яркост A3, за да регулирате яркостта.
 5. Натиснете цветните бутони Ae, за да регулирате цвета.
 6. Натиснете бутоните за скорост Aw, за да регулирате скоростта.
  Контролер за слънчево зареждане Samlex MSK-10A - икона4Продуктът може да бъде свързан към Google Home или Amazon Alexa, за да активирате контрола на говора.

Декларация за съответствие

Ние, Nedis BV, декларираме като производител, че продуктът WIFILS51CRGB от нашата марка Nedis®, произведен в Китай, е тестван съгласно всички съответни стандарти и разпоредби на CE и че всички тестове са преминали успешно. Това включва, но не се ограничава до регламента RED 2014/53/ЕС.
Пълната декларация за съответствие (и информационния лист за безопасност, ако е приложимо) може да бъде намерена и изтеглена чрез: nedis.com/wifils51crgb#support

логото на nedisНедис Б.В.
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch
Нидерландия
08 / 22nedis WIFILS51CRGB 5 метра Smart Wi-Fi LED лента - qr кодned.is/wifils51crgb

Документи / Ресурси

nedis WIFILS51CRGB 5 метра Smart Wi-Fi LED лента [pdf] Ръководство за потребителя
WIFILS51CRGB, 5 метра Smart Wi-Fi LED лента, Wi-Fi LED лента, 5 метра LED лента, LED лента, лента

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *