логото на nedis

Уоки токи за безжична връзка,
комуникация на дълги разстояния
WLTK1000BK

nedis WLTK1000BK уоки токи

Ръководство за бърз старт

Уоки токи nedis WLTK1000BK - QR код

http://ned.is/WLTK1000BK

nedis WLTK1000BK уоки токи - фиг. 1

Walkie Talkie

nedis WLTK1000BK Walkie Talkie - икона 1 За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн: ned.is/wltk1000bk

Предназначение

Този продукт е предназначен изключително като двупосочна комуникационна система на големи разстояния до 10 км.
Продуктът може да се зарежда чрез Micro-USB порта отстрани на продукта.
WLTK1000BK е предназначен за употреба на закрито и на открито.
Всяка модификация на продукта може да има последици за безопасността, гаранцията и правилното функциониране.

Характеристики

Продукт Walkie Talkie
Номер на артикула WLTK1000BK
Вход Micro USB
Разстояние на предаване До 10 км (в зависимост от терена и условията)
Честотни канали 8
Автоматично сканиране на канали Да
Работна честота 446 MHz
Максимална мощност на предаване 5 0.5 W
CTCSS кодове (за лични разговори) 38
VOX 3 етажа
Живот на батерията До 3 часа
Време в режим на готовност До 24 часа
време за зареждане До 6 часа
Автоматично пестене на батерията Да
Тип батерия AAA 1.2 V, 800 mAh (6x)
Максимални стойности на SAR 0.333 W/kg за FM 12.5 KHz

Основни части (изображение А)

1 Антена
2 Lamp
3 дисплей
4 микрофон
5 Бутон РТТ
6 Lamp бутон
7 Бутон за меню / бутон за заключване
8 Бутон за захранване
9 Бутон надолу / Бутон за монитор
10 Бутон за нагоре / Бутон за сканиране
11 високоговорител
12 Micro USB кабел (2x)
13 Щипка за колан
14 Отделение за батерии
15 AAA батерии (2×3)
16 Капак на батерията
17 Micro USB порт

Инструкции за безопасност

nedis WLTK1000BK Walkie Talkie - икона 2ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
 • Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.
 • Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
 • Продуктът не може да се използва за връзка със службите за спешна помощ.
 • Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина, открит пламък или топлина.
 • Не излагайте продукта на вода или влага.
 • Не изпускайте продукта и избягвайте ударите.
 • Не отваряйте продукта.
 • Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца.
 • Не съхранявайте клетки или батерии хаотично в кутия или чекмедже, където те могат да се късят помежду си или да бъдат късо съединени от други метални предмети.
 • Поддържайте клетките и батериите чисти и сухи.
 • Не изваждайте батерията от оригиналната опаковка, докато не е необходима за употреба.
 • Не подлагайте клетки или батерии на механичен удар.
 • В случай на изтичане на батерията, не позволявайте течността да влиза в контакт с кожата или очите. Ако е осъществен контакт, измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.
 • Незабавно потърсете медицинска помощ, ако клетка или батерия са погълнати.
 • Не поставяйте батерията с обратен полярност.
 • Спазвайте знаците плюс (+) и минус (-) на клетката, батерията и оборудването и се уверете, че използвате правилно.
 • Не късо съединение.
 • Не използвайте батерии, които не са предназначени за използване с оборудването.
 • Използването на батерията от деца трябва да се контролира.
 • Винаги купувайте батерията, препоръчана от производителя на продукта за оборудването.
 • Избършете клемите или клемите на батерията с чиста суха кърпа, ако се замърсят.
 • Използвайте само батерията в приложението, за което е предназначена, както е описано в това ръководство.
 • Непрезареждащите се батерии не се зареждат.
 • Не използвайте батерията, ако някоя част е повредена или дефектна. Незабавно сменете повредена или дефектна батерия.
 • Не разглобявайте, отваряйте или накъсвайте батериите.
 • Когато е възможно, извадете батерията от оборудването, когато не се използва.
 • Не излагайте батериите на топлина или огън. Избягвайте съхранението на пряка слънчева светлина.
 • Не поправяйте продукта. Ако е повреден, той трябва да бъде изхвърлен правилно.

употреба

Бутон за захранване A8 Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите или изключите продукта. Ще прозвучи звуков сигнал.
Бутон за меню A7 Натиснете lx, за да изберете канала.
Натиснете bc, за да изберете CTCSS кода.
Натиснете 3 пъти, за да изберете настройките на VOX.
Натиснете 4 пъти, за да изберете тона за повикване. (Калифорния)
Натиснете 5 пъти, за да включите или изключите тона на клавишите. (TO) Натиснете 6x, за да включите или изключите сигналния сигнал. (Рума)
Lodc бутон 117 Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да заключите или отключите продукта.
Бутон МТ /15 Натиснете, за да изпратите тон за повикване. Тонът ще бъде предаден по зададения канал.
Натиснете и задръжте, за да говорите.
Бутон надолу A9 Натиснете, за да намалите силата на звука.
Бутон за монитор A9 Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да активирате монитора.
Бутон нагоре A10 Натиснете, за да увеличите силата на звука.
Бутон за сканиране A10 Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да сканирате за радио канали.
Дисплей A3 Натиснете A5A7A9 или A10, за да включите светлината на дисплея
Lamp бутон A6 Натиснете и задръжте, за да включите lamp.
Потапяне на колана A13 Задръжте ключалката и преместете щипката за колан нагоре, за да премахнете щипката за колан.
Плъзнете щипката за колана навътре, за да закрепите щипката за колана.
Отделение за батерии A14 Ако батерията е ниска, иконата на батерията ще мига и ще прозвучи звуков сигнал, за да покаже, че батериите трябва да се презаредят.
Отстранете скобата за колан A13 от продукта, преди да отворите отделението за батерии A 14.
Извадете батериите, ако няма да използвате продукта за продължителен период от време.
Micro USB порт A17 Продуктът може да се зарежда в зарядната база или чрез Micro-USB порта отстрани на продукта. Препоръчва се да изключите радиото по време на зареждане.
1. Включете микро USB кабела Al2 в микро USB порта A17.
2. Включете другия край на Al2 в компютър или захранващ адаптер.
3. Включете захранващия адаптер в електрически контакт. Иконата на батерията на дисплея мига, за да покаже, че продуктът се зарежда.

Честотен канал
Продуктът отговаря на всички необходими стандарти за радио оборудване, използващо PMR 446 честоти, както е разрешено. Използването на този двупосочен радио продукт включва обществени въздушни пътища и използването му може да е предмет на местни закони или разпоредби. Свържете се с вашия радио лицензиращ орган за повече информация.

Европа (8CHS)

Честотен канал
1. 446.00625 5. 446.05625
2. 446.01875 6. 446.06875
3. 446.03125 7. 446.08125
4. 446.04375 8. 446.09375

Декларация за съответствие

Ние, Nedis BV декларираме като производител, че продуктът WLTK1000BK от нашата марка Nedis®, произведен в Китай, е тестван съгласно всички съответни CE стандарти и разпоредби и че всички тестове са преминали успешно. Това включва, но не се ограничава до регламент RED 2014/53/EU.
Пълната декларация за съответствие (и информационния лист за безопасност, ако е приложимо) може да бъде намерена и изтеглена чрез webshop.nedis.com/wltk1000bk#support
За допълнителна информация относно съответствието се свържете с обслужването на клиенти:

Web: www.nedis.com
E-mail : service@nedis.com
Телефон: +31 (0) 73-5991055 (в работно време)
Nedis BV, de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Холандия

Документи / Ресурси

nedis WLTK1000BK уоки токи [pdf] Ръководство за потребителя
WLTK1000BK уоки токи, WLTK1000BK, уоки токи, токи

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *