Интелигентен принтер за етикети H1

Интелигентен принтер за етикети
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NIIMBOT H1

Моля, прочетете внимателно ръководството, преди да използвате този продукт.
| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
СЪДЪРЖАНИЕ
01 Съдържание на пакета 02 Описание на продукта 03 Инструкции за работа 04 Инсталиране на приложение 05 Свързване и печат 06 Поддръжка 07 Предпазни мерки 08 Спецификации 09 Свързани изявления
| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
01
Съдържание на пакета

Интелигентен принтер за етикети *1

Ролка хартия за етикети *1

USB Type-C кабел *1

Ръководство за бърз старт *1

Наръчник за лечение на живота *1
| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
02
Описание на продукта

Светлинен индикатор на бутона за захранване

Лост за отваряне

Порт за зареждане

индикатор
Зелен Зелен Червен Червен Син Син

индикатор

Статус

Описание

Солиден

Свързано устройство

мигащ

Печат

Солиден

Неизправност на устройството/Няма хартия

мигащ

Зареждане

Солиден

Устройството е включено

мигащ

Надстройка на фърмуера

| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ

03
Инструкции за експлоатация

03-1 Основни функции

функция

операция

Включване Задръжте натиснат бутона за захранване за три секунди.

Изключвам

Задръжте бутона за захранване за три секунди, когато устройството е включено.

Отпечатайте хронология Натиснете бутона за захранване веднъж, когато устройството е включено.

Отпечатайте тестова страница Натиснете два пъти бутона за захранване, когато устройството е включено.

03-2 Монтажна хартия

Лост за отваряне
1 Натиснете надолу лоста за отваряне, за да отворите отделението за хартия.

Печатна страна
Изход от хартия
2 Поставете хартията за печат в отделението със страната за печат нагоре и първата етикетна хартия да стърчи от отвора за откъсване.
Бутон за захранване
3 Затворете капака на отделението за хартия. Натиснете и задръжте бутона за захранване за три секунди, за да включите устройството.
| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
04
Инсталиране на приложение
Преди да използвате този продукт, моля, първо изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕТО „NIIM“. Можете да го изтеглите от Google Play или Apple Store.
НИИМ
Приложението за дизайн и печат е лесно за изтегляне и използване
За повече инструкции за използване на продукта, моля, вижте „NIIM“ ПРИЛОЖЕНИЕТО.
Влезте в хардуерния център за помощ на NIM Me

| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
05
Свързване и печат
1 Отворете своето NIIM APP и включете Bluetooth според инструкциите.
830
Включете Bluetooth
НИИМ
2 Докоснете бутона за свързване на устройството в горния ляв ъгъл на началната страница, за да се свържете с интелигентния принтер за етикети.
Забележка: Ако се изисква ПИН код, въведете 0000 или 1234.
3 След като връзката приключи, докоснете бутона „Painting Board“ в долната част на началната страница, за да влезете в страницата за редактиране.

| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
06
поддръжка
06-1 Зареждане Уверете се, че продуктът и ръцете ви са сухи; включете USB Type-C кабела в порта за зареждане, свържете го към захранващия адаптер (закупува се отделно) и включете захранването. Когато батерията е изтощена, светлинният индикатор ще мига в червено. Ако продължите да печатате с изтощена батерия, принтерът ще се изключи. Моля, заредете батерията, за да продължите да печатате. Батерията се нуждае от 2-3 часа, за да се зареди напълно. Зареждайте батерията поне веднъж на всеки 2 до 3 месеца, за да осигурите нормалната й работа.
Поради причини, свързани с живота на батерията, не се препоръчва да печатате по време на зареждане.
Power Adapter

USB кабел

Тип-порт

Порт за зареждане
06-2 Почистване на печатащата глава и ролката Моля, почистете печатащата глава и ролката, ако възникне една от следните ситуации:
Неясен печат. Шум по време на навиване на хартия. Чужди предмети върху печатащата глава.
Почистете печатащата глава и ролката в следните процедури: Изключете захранването на принтера; Плъзнете отделението за хартия и намерете печатащата глава
(вижте снимката). Изчакайте печатащата глава да се охлади напълно, ако наскоро сте печатали; Завъртете ролката и използвайте памучен тампон, напоен със спирт (трябва да е сух), за да избършете праха и петната от повърхността му; Използвайте напоен с алкохол памучен тампон (трябва да е сух) или писалка за почистване на печатаща глава, за да избършете праха или петната от печатащата глава. Изчакайте 5-10 минути алкохолът да се изпари напълно и след това затворете отделението за хартия.
Печатаща глава

Забележки Уверете се, че устройството е изключено по време на почистване; Избягвайте да докосвате печатащата глава с ръце или метални предмети;
не драскайте печатащата глава, ролката или повърхността на сензора с инструменти като пинсети; Не използвайте бензин, ацетон или други органични разтворители за почистване на печатащата глава или ролката; Изчакайте, докато алкохолът се изпари напълно, преди да включите захранването, за да продължите да печатате; Винаги поддържайте повърхността на сензора чиста.
06-3 ЧЗВ
Въпрос: Трябва ли да разреша разрешение за получаване на информация за местоположение?
A Поради изискването на Android, трябва да активирате местоположението, за да включите Bluetooth.
QКакво е ПИН код? AВъз основа на системата Android, повечето ПИН кодове по подразбиране
са `0000'; при специални обстоятелства те са `1234` или 16 `0 (0000000000000000).
В. Какво да направя, ако търсенето ми не може да намери принтера? A1. Уверете се, че Bluetooth на телефона ви е включен;
2. Рестартирайте устройството или приложението и след това потърсете отново; 3. Изключете Bluetooth на телефона си и след това го включете
отново.
В. Какво да направите, ако Bluetooth връзката е неуспешна? A1. Рестартирайте устройството или приложението и след това потърсете отново;
2. Изключете Bluetooth на телефона си и след това го включете отново.
QКакво да направите, ако отпечатването не е ясно? A1. Уверете се, че използвате хартия за етикети NIIMBOT;
2. Натиснете веднъж бутона за захранване и отпечатайте една страница, след което отпечатайте отново;
3. Натиснете двукратно бутона за захранване, за да отпечатате тестова страница и след това изпратете снимка на тестовата страница на нашия екип за поддръжка.
В. Какво да направя, ако натисна „печат“, но съдържанието за печат не излезе и принтерът издава шум „щрак-щрак“?
A1. Проверете дали етикетната хартия е поставена правилно; етикетната хартия трябва да стърчи на 0.5 см от устройството;
2. Проверете дали етикетната хартия или термотрансферната лента са изчерпани. Сменете ги, ако са изразходвани.
В. Какво да направите, ако печатането спре внезапно? AРешете ситуацията според известието за грешка в приложението.
В. Какво да направите, ако офсетът за печат е неправилно подравнен? A1. Проверете дали размерът на етикетната хартия отговаря на шаблоните
приложението. 2. Регулирайте отместването на печат чрез функцията за редактиране в приложението.
В. Какво да направите, ако хартията не се навива правилно? A1. Проверете дали има етикетна хартия или чужди предмети върху
сензор на слота за подаване на хартия; 2. Проверете дали размерът на етикетната хартия отговаря на размера на шаблона
в приложението;
3. Проверете дали типът хартия на шаблона за настройка е правилен; 4. Ако всичко по-горе е изключено, това е неизправност на
сонда; моля свържете се с нашия екип за поддръжка.

| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
07
Предпазни мерки
Отказ от отговорност
За да осигурите правилното функциониране на устройството и вашата безопасност, моля, прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения в това ръководство, преди да използвате този продукт.
*Внимание

Не разглобявайте продукта без разрешение. Продуктите в разглобен вид не подлежат на връщане или замяна.

Не бършете продукта с корозивни химикали или почистващи препарати.

Не използвайте продукта в близост до места със запалими продукти като бензиностанции или складове за гориво.

1. Моля, дръжте продукта и аксесоарите далеч от деца или те трябва да се използват под наблюдението и ръководството на настойник;
2. Изключете незабавно захранването, когато в продукта попадне вода; 3. Изключете незабавно захранването в случай на неизправност на продукта; 4. Ако искате да използвате захранващ адаптер, винаги използвайте такъв, който е безопасен,
съобразени с нормативните изисквания и съвместими; 5. Не разглобявайте продукта, за да смените батерията. Неправилно
работа може да причини експлозия; 6. Батерията съдържа специална защитна верига и устройство, моля
не разглобявайте батерията без разрешение, в противен случай това може да причини късо съединение или изтичане. Ако електролит попадне в очите ви, незабавно изплакнете с вода и потърсете медицинска помощ; 7. Не излагайте продукта и захранващия адаптер на висока температура или висока влажност. Не ги поставяйте във вода, в противен случай може да възникне късо съединение и батерията може да се нагрее, да изпуши, да се деформира, повреди или дори да експлодира; 8. Ако от продукта или захранващия адаптер излиза дим или миризма, моля, изключете незабавно захранващия адаптер и избягвайте изгаряния.

*Важно
1. Моля, използвайте хартия за етикети NIIMBOT, за да предотвратите проблеми с качеството на печат или повреда на печатащата глава;
2. Продуктът се доставя с вградена презареждаема батерия. Не го хвърляйте в огън и не го нагрявайте. Не го зареждайте, използвайте или съхранявайте на горещо място, тъй като това може да причини прегряване, пожар или експлозия.
* Reminder
1. Ако съхранявате този продукт за продължителен период от време, моля, презареждайте го на всеки 3 месеца, в противен случай това може да доведе до повреда на батерията или дори до изтичане и след това да причини повреда на продукта;
2. Моля, използвайте този продукт в нормална среда; високите или ниските температури могат да причинят проблеми като по-ниско качество на печат.

08
Характеристики

| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ

Продукт

Принтер за етикети

Модел

NIIMBOT H1

Размери 106 * 40 * 64mm

Тегло

160g

Време за зареждане 2 – 3 часа

Вход

5V DC, 1A

Капацитет на батерията 1000mAh

Метод на печат Термичен печат

Разделителна способност за печат

203dpi

Ширина на печат 12 мм

Свързване Bluetooth 5.2

Такса

Тип C

Мощност на предаване 4dBm (максимум)

Работна температура

5 - 40

Специално Бележка
Wuhan Jingchen Intelligent ldentification Technology Ltd. носи цялата отговорност за преразглеждането и обяснението на ръководството и се стреми да гарантира, че съдържанието на ръководството е правилно. Поради технологични надстройки продуктите подлежат на промяна без предизвестие. Изображенията на продукти, аксесоари и приложението в това ръководство са само с илюстративна цел и може да се различават от действителните продукти.
| КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
09
Свързани изявления
Декларация на FCC Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.
Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:
- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.
Устройството е оценено така, че да отговаря на общите изисквания за радиочестотна експозиция. Устройството може да се използва в преносимо състояние на експозиция без ограничения.
Декларация за съответствие С настоящото Wuhan Jingchen Intelligent Identifification Technology Co., Ltd. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива за радиооборудване (RED) 2014/53/EU. Този продукт може да се използва във всички държави-членки на ЕС. Това устройство може да се използва в Европейския съюз. С настоящото [Wuhan Jingchen Intelligent Identifification Technology Co., Ltd.] декларира, че типът радиооборудване [NIIMBOT H1] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://www.niimbot.com.
Декларация на Канада Това устройство съдържа освободени от лиценз предаватели/приемници, които отговарят на освободените от лиценз RSS(и) на Канада за иновации, наука и икономическо развитие. Операцията е предмет на следните две условия:
(1) Това устройство може да не създава смущения.
(2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.
L'émetteur / récepteur освобождава от лиценз, съдържащ се в настоящото облекло, съответстващо на CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada приложими aux appareils радио освобождава от лиценз. L'exploitation est autorisée aux deux условията suivantes:
(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

КОЛКОТО ПО-ПРОСТА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
Wuhan Jingchen Intelligent ldentificationTechnology Co., Ltd. Имейл за поддръжка: service@niimbot.com Официален Webсайт: www.niimbot.com Адрес на офис: Creative Workshop No. 5, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, China Адрес на производството: No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street, Huangpi District, Wuhan City , провинция Хубей, Китай
© 2022 NIIMBOT. Всички права запазени. NIIMBOT е марка под Wuhan Jingchen Intelligent ldentification Technology Ltd.

Документи / Ресурси

Смарт принтер за етикети NIIMBOT H1 [pdf] Ръководство на потребителя
H1A, 2ARXB-H1A, 2ARXBH1A, H1 интелигентен принтер за етикети, H1, интелигентен принтер за етикети, принтер за етикети, принтер

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *