Лого на PROFECO

риск от нараняване Лазерен афстандметър 40/60/100M
77458 / 77459 / 77561
Инструкция за употреба
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458

Инструкции за безопасност

Приложение на инструмента

 • Measuring distance indoors
 • Изчисляване на площ и обем
 • Използването му е забранено при следните обстоятелства:
 • Използвайте инструмента, без да четете това ръководство.
 • Използвайте инструмента извън определената зона.
 • Унищожете защитната система, премахнете опасните знаци.
 • Отворете глюкомера с инструмент (като отвертка).
 • Update or modify the instrument.
 • Използвайте аксесоари, които не са одобрени от нашата компания, или други фирмени аксесоари.
 • On the scaffolding, climbing ladders, use the instrument near the measuring stationary machine or close to the no protection devices equipment, or irresponsible action.
 • Насочете се директно към слънцето.
 • Другите разклатете или осветете умишлено на тъмно място.
 • Измервайте на място без предпазни устройства (като на пътя и т.н.).

Лазерен клас
Този продукт има видим лазер, който излъчва в предната част на инструмента.
Този продукт е второкласен лазерен продукт, съгласно следните стандарти:
1EC60825-1:2014 “Safety products against laser radiation”.
Лазерен продукт от втора степен:
Не гледайте директно в лазерния лъч; не сочете излишно другите.
Очите инстинктивно ще се обърнат чрез визуално или мигащо действие, за да предприемат самосъхранение.
предупреждение 2 предупреждение!
През оптичните лещи (като окуляр, телескоп и т.н.) директният лазерен лъч ще увреди очите.
Превантивни мерки: Не гледайте през лазерния лъч от лещи.
предупреждение 2 Бъдете внимателни!
It will be harmful to the eyes if you look straight into the laser beam.
Preventive measures: Do not look straight into the laser beam. Pay attention to make the laser beam on the eyes or under the shot. (Especially in the instrument
фиксирани при условие за качество на механичното оборудване).

Начало

Инсталиране/смяна на батерията

 1. Отворете капака на батерията
 2. Поставете батерията правилно
 3. Затворете капака на батерията
   Батерията трябва да се смени, когато LCD дисплеят покаже символа.PROFECO 77458 Laser Distance Meter - icon
   Използвайте алкална батерия.
   Отстранете батерията, ако глюкомерът няма да се използва за дълъг период от време.

Button:

PROFECO 77458 Лазерен дистанционен уред - фиг

 1. ВКЛ./ИЗМЕРВАНЕ
 2. Обем/ Площ/ Питагорова теорема
 3. Плюс, минус, единица
 4. Хранилище за данни
 5. Бутон за дата
 6. Отмяна / изключване

Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - фиг. 1

LCD дисплей

 1.  Лазерът е включен
 2. Измерете ръба на нулевата точка (предна страна)
 3. Измерете ръба на нулевата точка (отзад)
 4. Използвайте Питагоровата теорема за измерване.
 5. Измерване на площ/обем
 6. Непрекъснато измерване
 7. Ниво на батерията
 8. памет
 9. Емисионен сигнал
 10. Сила на сигнала
 11. Третият ред на дисплея
 12. Вторият ред на дисплея
 13. Първият ред на дисплея
 14. Резултат

Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1  Първата операция и включване на захранването
МЕРКИ: Натиснете този бутон за около една секунда, за да го включите. Натиснете кратко, за да включите лазера, натиснете отново, за да получите достъп до данните от измерването, натиснете дълго, за да получите достъп до състоянието на непрекъснато измерване.
PROFECO 77458 Лазерен дистанционен уред - икона3 OFF/CLEAR:

 1. Натиснете и задръжте този бутон, за да го изключите, след 45 секунди неизползване той ще се изключи автоматично.
 2. Clear button, cancel the last instruction or clear the display.

PROFECO 77458 Лазерен дистанционен уред - икона4 Плюс/мин/ единица:
Плюс: Натиснете този бутон за кратко, първият ред на дисплея ще светне с плюс.
Следващото четене ще бъде плюс предишното четене.
Мин.: Натиснете кратко този бутон отново, първият ред на дисплея ще бъде лъскаво минусово число. Следващата измерена стойност ще бъде минус предишната.
Единица: Натиснете продължително бутона (+,- UNIT), променете единиците за разстояние, докато се покажат желаните единици: m, in, ft, ft+in.

разстояние Област Размер
1 0,000 m 0.000 m2 0.000 m3
2 0 1/16 инча 0.000 ft2 0.000 ft3
3 0.000 фута 0.000 ft2 0.000 ft3
4 0'00 ”1/16 0.000 ft2 0.000 ft3

Дата / Включване/изключване на подсветката

Дата:
PROFECO 77458 Лазерен дистанционен уред - икона5 Позицията на измервателния референтен ръб (моля, вижте диаграмата)
Референтният ръб на инструмента е задната веранда.
Клавиши: Мултифункционална стойка, преден ръб и задна веранда ще бъдат избрани съответно като референтни ръбове за измерване. Когато промените измерването
референтни ръбове, ще има няколко звукови сигнала, които да ви напомнят.
Натиснете този клавиш, за да зададете бенчмарка след рестартиране, референтните ръбове на измерване ще се върнат към спокойния референтен ръб (задна веранда). Натиснете продължително този клавиш, подсветката ще се включи или изключи. Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - фиг. 2

Функции

Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 Еднократно измерване на разстояние
Натиснете бутона: включете лазера. Натиснете отново бутона, измерването започва.
Данните от измерването се показват на екрана.
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 Непрекъснато измерване
Long press this button, continuous measurement, Max/Min value will be displayed.
Непрекъснатото измерване може да позволи на потребителя да измери максималното/минус разстоянието на една точка на измерване. Напримерample, измерване на диагоналното разстояние (максимална стойност) на стаята или хоризонталното разстояние (мин. стойност).
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 Натиснете този клавиш, без да се движите, докато издаде звуков сигнал, което означава, че устройството влиза в непрекъснато измерване, като обхваща голяма площ около целта за измерване с лазер (напр.: ъгъл).
Натиснете, за да спрете непрекъснатото измерване. Съответните макс/мин стойности и последните измерени данни се показват на главния екран.
PROFECO 77458 Лазерен дистанционен уред - икона6 Уредът ще излезе от режим на непрекъснато измерване автоматично, след като сте измерили непрекъснато 100 пъти.

Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - фиг. 4

Площ/обем/ Питагорова теорема

Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 22 Натиснете веднъж, Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 33 иконата ще се появи на екрана.
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 The button will move on the first distance measurement (such as length).
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 Pressing the button again will move to measure the 2nd distance (like width). The area of the calculated result will be displayed on the main screen line. Very single
резултатът от измерването ще се покаже на 2-ри или трети ред.
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 22 Функцията на обема.
Натиснете 2 пъти, иконата се появява на екрана.
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 Натиснете: Преминете към първото измерване на разстояние (като дължина).
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 Натиснете: превключете към второто измерване на разстояние (като ширина).
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 Press: go to the second distance measurement (such as height)
Резултатът от измерването на обема ще бъде най-накрая показан на главния екран, предишните 3 пъти резултат ще бъдат показани на първия, втория, третия помощен ред.
Измерване на Питагор
Този модел може да бъде завършен автоматично изчисление по закона на Питагор. Тази функция е проектирана с цел измерване на мястото, до което можем да достигнем.
За example: вижте на картата височината на F, трябва да измерите 2 пъти
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 22 Стъпката е: Натиснете  PROFECO 77458 Лазерен дистанционен уред - икона44пъти, тази икона ще се появи на екрана, измереното разстояние ще свети на екрана.
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 Бутон: измерва разстоянието на правоъгълната страна на триъгълника. Когато измервате, опитайте се да поддържате устройството стандартно.
Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 1 Бутон, измерващ разстоянието на наклонената страна на триъгълника.
Ако резултатът от измерването отговаря на изискването на закона на Питагор (скосена страна > страна под прав ъгъл). Височината на непрякото измерване трябва да бъде показана на дисплея
основната линия. Средната измерена стойност ще се покаже на втория, третия ред отделно, Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - икона 22 натиска 4 пъти и натиска 5 пъти, Питагоровата теорема е рядко използвана, ако имате нужда, моля, вижте горните операции.Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 - фиг.6

Данни от паметта

PROFECO 77458 Laser Distance Meter - icon 2s2 Hold key: the last measurement will be displayed in the main screen, and the 20 data sets will be displayed in reverse order. Instrument to store the last 20 sets of data, a new measurement data will handle more than 20 unexpected group of old data storage.

Препратка към спецификациите

Причини за грешка и решения

Съобщение Причина Решение
BL Батерия voltagе твърде ниско За смяна на батерията
TL Твърде ниска температура За загряване на устройството
TH Твърде висока температура За охлаждане на устройството
DE Грешка в данните Камъкът е твърде голям
Няма нови данни Силата на сигнала е твърде слаба Използвайте целта
Няма нови данни Силата на сигнала е твърде висока Използвайте целта

Стандарти
Обхват: Максималният обхват на измерване е 40m или 60m или 100m.
When in less reflective light, please use visor.
Повърхността на измервания обект
Ще направи грешки, ако повърхността на обекта е течна (вода) или бистра прозрачна субстанция.
If the object has very strong reflected light, the laser may be reflected, and it will make mistakes.
When measures no reflected or dark surface, it will increase the measuring time Storage:
Забранено е поставянето на измервателния уред във вода, моля, използвайте меки и damp кърпа за почистване на измервателния уред, не използвайте корозия за почистването му.

Модел 77458 / 77459 / 77561
Измервателен диапазон 0,05-40 / 60 / 100м
Точност на измерването ± 2mm
Измервателна единица м/инч/фут/фут+ин
Най-малък дисплей 1mm
Лазерно ниво Клас Ⅱ
Тип лазер 630-650nm, <1mw
Площ, обем
Питагорова теорема
Събиране/изваждане
Непрекъснато измерване
Backlight
Zero point transformation
LCD 2 "
Данни в паметта 20
Работна температура 0 ° С до 40 ° С
Температура на съхранение -20 ο C до 60 οC
Тип батерия 2 x 1.5 V AAA
Automatic laser cut-off 15s
Автоматично изключване 45s
Размери 115 x 50x 26 мм
Тегло 90g

Документи / Ресурси

Лазерен дистанционен уред PROFECO 77458 [pdf] Инструкция за употреба
77458, 77459, 77561, 77458 Лазерен измервател на разстояние, 77458, Лазерен измервател на разстояние, Измервател на разстояние, Метър