RYOBI-PCG006-ONE+18V-6-Port-Fast-Charger-LOGO

RYOBI PCG006 ONE+ 18V 6-портово бързо зарядно устройство

RYOBI-PCG006-ONE+18V-6-Port-Fast-Charger-ПРОДУКТ

НАДVIEW

PCG006

 • А - Светодиоди (темони, индикатори)
 • Б - Портове за батерии (logements de piles, receptáculos para baterías)
 • C - USB порт за зареждане (цена USB за зареждане, пуерто де товар параRYOBI-PCG006-ONE+18V-6-Port-Fast-Charger-FIG-1
 • А - Закачалка за ключове (trou de serrure pour la suspension, colgador tipo bocallave)
 • Б - 10 инча (254 mm) [254 mm (10 po), 254 mm (10 pulg.)]RYOBI-PCG006-ONE+18V-6-Port-Fast-Charger-FIG-2
 • А - USB порт за зареждане (prise USB pour la charge, puerto de carga para USB)
 • Б - USB кабел (не е предоставен) [USB кабел (не четири), USB кабел (без suministrado)]RYOBI-PCG006-ONE+18V-6-Port-Fast-Charger-FIG-3
 • А - Батериен пакет (bloc-pile, paquete de baterías)
 • Б - Порт за батерията (logement de pile, receptáculo para batería)
 • C - Натиснете ключалките, за да премахнете батерията (enfoncer les attaches pour retirer le bloc-pile, para extraer el paquete de baterías oprima los pestillos)RYOBI-PCG006-ONE+18V-6-Port-Fast-Charger-FIG-4
 • А - Светодиоди (темони, индикатори)RYOBI-PCG006-ONE+18V-6-Port-Fast-Charger-FIG-5

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. Неспазването на всички инструкции, изброени по -долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

 • Преди да използвате зарядно устройство, прочетете всички инструкции и предупредителни маркировки в това ръководство върху зарядното устройство, батерията и продукта, използващ батерията, за да предотвратите неправилна употреба на продуктите и възможно нараняване или повреда.
 • Зареждайте само литиево-йонни акумулаторни батерии RYOBI. Други видове батерии могат да се пръснат, което да причини нараняване или повреда. За съвместими пакети батерии вижте допълнение за корелация инструмент/уред/пакет батерии/зарядно устройство 987000-432.
 • Не използвайте зарядното устройство на открито и не го излагайте на влага или damp условия. Влизането на вода в зарядното устройство ще увеличи риска от токов удар.

ВНИМАНИЕ: Не зареждайте батерия, която е мокра или е била мокра или изложена на течности.

 • Използването на приставка, която не се препоръчва или не се продава от производителя на зарядното устройство за батерии, може да доведе до риск от пожар, токов удар или нараняване на хора. Спазването на това правило ще намали риска от токов удар, пожар или сериозно нараняване.
 • Не злоупотребявайте с кабела или зарядното устройство. Никога не използвайте кабела за носене на зарядното устройство. Не дърпайте кабела на зарядното устройство, а не щепсела, когато изключвате от контакта. Може да се получи повреда на кабела или зарядното устройство и да създаде опасност от токов удар. Ако кабелът или зарядното устройство са повредени, зарядното устройство трябва да бъде заменено от оторизиран сервиз.
 • Уверете се, че кабелът е разположен така, че да не бъде стъпван, спъван, да не влезе в контакт с остри ръбове или движещи се части или по друг начин да бъде подложен на повреда или напрежение. Това ще намали риска от случайно падане, което може да причини нараняване и повреда на кабела, което може да доведе до токов удар.
 • Пазете кабела и зарядното устройство от топлина, за да предотвратите повреда на корпуса или вътрешните части.
 • Не позволявайте на бензин, масла, продукти на петролна основа и др. да влизат в контакт с пластмасови части. Те съдържат химикали, които могат да повредят, отслабят или унищожат пластмасата.
 • Не зареждайте батерията в рекламатаamp или мокро място. Не използвайте, съхранявайте или зареждайте батерии или продукти на места, където температурата е по -ниска от 50 ° F или повече от 100 ° F. Не съхранявайте навън или в превозни средства.
 • Винаги носете предпазни очила със странични щитове, маркирани да отговарят на ANSI Z87.1. Неспазването на това може да доведе до хвърляне на предмети в очите ви, което да доведе до възможно сериозно нараняване.
 • Не трябва да се използва удължителен кабел, освен ако не е абсолютно необходимо. Използването на неподходящ удължителен кабел може да доведе до риск от пожар и токов удар. Ако трябва да използвате удължителен кабел, уверете се, че:
 • a. Тези щифтове на щепсела на удължителния кабел са със същия брой, размер и форма като тези на щепсела на зарядното устройство.
 • b. Този удължителен кабел е правилно окабелен и вкаран
  добро електрическо състояние; и
 • c. Този размер на проводника е достатъчно голям за AC ampЕто оценка на зарядното устройство, както е посочено по-долу:
  • Дължина на кабела (фута): 25' /50' /100'
  • Размер на кабела (AWG) 16/16/16
   ЗАБЕЛЕЖКА: AWG = Американски кабелен габарит
 • Зарядното устройство трябва да се монтира във вертикално положение или да лежи върху основата си по време на употреба.
 • Не използвайте зарядното устройство с повреден кабел или щепсел, което може да причини късо съединение и токов удар. Ако е повредено, зарядното устройство трябва да бъде сменено от оторизиран сервиз.
 • Не работете със зарядното устройство, ако е получило остър удар, изпуснато е или е повредено по друг начин. Занесете го на оторизиран сервиз за електрическа проверка, за да определи дали зарядното устройство е в добро работно състояние.
 • Не разглобявайте зарядното устройство. Занесете го на оторизиран сервиз, когато се налага сервиз или ремонт. Неправилното повторно сглобяване може да доведе до риск от токов удар или пожар.
 • Изключете зарядното устройство от контакта, преди да опитате каквато и да е поддръжка или почистване, за да намалите риска от токов удар.
 • Изключете зарядното устройство от захранването, когато не го използвате. Това ще намали риска от токов удар или повреда на зарядното устройство, ако метални предмети попаднат в отвора. Той също така ще помогне за предотвратяване на повреда на зарядното устройство по време на пренапрежение.
 • Риск от токов удар. Не докосвайте неизолираната част на изходния конектор или неизолирания извод на батерията.
 • Запазете тези инструкции. Обръщайте се често към тях и ги използвайте, за да инструктирате други, които могат да използват този инструмент. Ако заемете на някого този инструмент, заемете му и тези инструкции, за да предотвратите злоупотреба с продукта и евентуално нараняване.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 1. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ – ОПАСНОСТ: ЗА НАМАЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. Това ръководство съдържа важни инструкции за безопасност и експлоатация на зарядното устройство за батерии PCG006.
 2. Преди да използвате зарядно устройство за батерии, прочетете всички инструкции и предупредителните маркировки върху зарядното устройство, батерията и продукта, който използва батерията.

ВНИМАНИЕ: Риск от нараняване, токов удар, пожар и повреда. Обърнете се към ръководството на оператора за размера, типа и броя на батериите, които трябва да се зареждат. Други батерии може да се пръснат. Не свързвайте изходните клеми.
ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от нараняване, зареждайте само литиево-йонни акумулаторни батерии. Други видове батерии могат да се спукат, причинявайки телесни наранявания или повреда.

СИМВОЛИ

Следните сигнални думи и значения са предназначени да обяснят нивата на риск, свързани с този продукт.
СИМВОЛ СИГНАЛ ЗНАЧЕНИЕ
ОПАСНОСТ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ: Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.
ВНИМАНИЕ: (Без символ за предупреждение за безопасност) Показва информация, считана за важна, но не свързана с потенциална травма (напр. Съобщения, свързани с имуществени щети).
Някои от следните символи могат да се използват на този продукт. Моля, изучете ги и научете значението им. Правилното тълкуване на тези символи ще ви позволи да работите с продукта по-добре и по-безопасно.
СИМВОЛ NAME ОПИСАНИЕ / ОБЯСНЕНИЕ
Сигнал за безопасност Показва потенциална опасност от нараняване.
   

Прочетете Ръководството за оператора

За да намалите риска от нараняване, потребителят трябва да прочете и разбере ръководството на оператора, преди да използва този продукт.
 

Защита на очите

Винаги носете предпазни очила със странични екрани, маркирани, за да отговарят на ANSI Z87.1.
 

Сигнал за мокри условия

 

Не излагайте на дъжд и не използвайте в damp места.

V волта Voltage
Hz Херц Честота (цикли в секунда)
W ват Захранване
  Променлив ток Вид ток
   Постоянен ток Тип или характеристика на тока

СЪБРАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Не използвайте този продукт, ако не е напълно сглобен или ако някои части изглеждат липсващи или повредени. Използването на продукт, който не е правилно и напълно сглобен или с повредени или липсващи части, може да доведе до сериозно нараняване. Не се опитвайте да модифицирате този продукт или да създавате аксесоари или прикачени файлове, които не се препоръчват за използване с този продукт. Всяка такава промяна или модификация е неправилна употреба и може да доведе до опасно състояние, водещо до възможни сериозни лични наранявания.

РАБОТА

ВНИМАНИЕ: Не позволявайте познаването на продуктите да ви направи небрежни. Не забравяйте, че част от секундата на невнимание е достатъчна, за да причини сериозно нараняване. Винаги носете предпазни очила със странични щитове, маркирани да отговарят на ANSI Z87.1. Неспазването на това може да доведе до хвърляне на предмети в очите ви, което да доведе до възможно сериозно нараняване.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Можете да използвате този продукт за следните цели:

 • Зареждане на батерии RYOBI 18V Li-Ion

ВНИМАНИЕ: Ако изглежда, че зареждането не започва или изглежда, че спира зареждането на батерията, преди да е достигнало пълното зареждане, проверете дали зарядното устройство е правилно включено в захранването (контакт) и дали захранването е под напрежение. Ако е така, опитайте да заредите друг комплект батерии. Ако различната батерия се зарежда правилно, върнете батерията, която не е заредена правилно. Ако друг пакет батерии не се зарежда, върнете зарядното устройство и пакета(ите) батерии. Върнете продукта в най-близкия оторизиран сервизен център за обслужване или замяна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Зареждайте в добре проветриво помещение. Не блокирайте отворите на зарядното устройство. Дръжте ги чисти, за да осигурите подходяща вентилация.

ЗАКАЧАЛКА ЗА КЛЮЧ
Вижте Фигура 1, страница 7.
За да монтирате зарядното устройство, използвайте само функцията за окачване в отвора за ключ. Винтовете трябва да бъдат монтирани така, че разстоянието между центровете да е 10 инча.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА USB ПОРТА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ Вижте Фигура 2, страница 7.
USB портът за зареждане осигурява мощност за зареждане от 5 волта DC при до 2 amps за вашия мобилен телефон, MP3 плейър, таблет или други USB устройства. Консултирайте се с ръководството на собственика на вашето устройство за конкретни изисквания за зареждане. Свържете единия край на USB кабел (не е предоставен) към вашето устройство, а другия край към USB порт за зареждане на зарядното устройство, за да започнете да зареждате вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опит за зареждане на устройства с оценка над 2 amps може да повреди USB портовете за зареждане и/или зарядното устройство.

ЗАРЕЖДАНЕ

Вижте фигури 3 - 4, страница 7.
Батерийните пакети се доставят в състояние на нисък заряд, за да се предотвратят възможни проблеми. Затова трябва да ги заредите преди първа употреба. Ако зарядното устройство не зарежда вашата батерия при нормални обстоятелства, върнете и батерията, и зарядното устройство в най-близкия сервизен център за електрическа проверка.
Времето за зареждане е приблизително 30 минути и зависи от вида на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Зарядното устройство зарежда батериите една по една; зарядното устройство НЕ зарежда няколко батерии едновременно.

 • Уверете се, че захранването е нормално за домакинствотоtage, 120 волта, само AC, 60 Hz.
 • Свържете зарядното към захранване.
 • Прикрепете батерията към зарядното устройство, като подравните повдигнатите ребра на батерията с жлебовете в зарядното устройство, след което поставете батерията в зарядното устройство.
 • Натиснете надолу батерията, за да сте сигурни, че контактите на батерията се зацепват правилно с контактите в зарядното устройство.
 • Ключалките трябва да щракнат на място, за да се гарантира, че зарядното устройство е правилно свързано.

РАБОТА

 • Не поставяйте зарядното устройство на места с екстремна топлина или студ. Най-добре ще работи при нормална стайна температура.
 • Батерията може да стане леко топла на допир по време на зареждане. Това е нормално и не показва проблем.
 • Когато батерията е повече от 80% заредена и готова за употреба, зеленият светодиод ще започне да се включва/изключва непрекъснато.
 • След като батерията е напълно заредена, зеленият светодиод ще остане включен, докато зарядното устройство е в енергоспестяващ режим.
 • Зарядното устройство периодично ще се събужда от енергоспестяващ режим, за да гарантира, че батерията остава в напълно заредено състояние.
 • За да извадите батерията от зарядното устройство, натиснете ключалките и издърпайте батерията нагоре.
 • Когато батерията е напълно заредена, извадете я от зарядното устройство.

ЗАРЯВАНЕ НА ГОРЕЩА ОПАКОВКА АКУМУЛАТОРА
Когато използвате инструмент непрекъснато, батерията може да се нагорещи. Горещ пакет батерии може да бъде поставен директно върху порта за батерията, но зареждането няма да започне, докато температурата на батерията не се охлади до приемлив температурен диапазон. Когато върху зарядното устройство се постави горещ пакет батерии, светодиодът на порта на батерията ще започне да мига в червено. Когато батерията изстине, зарядното устройство автоматично ще започне да се зарежда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки порт на батерията има свои собствени светодиоди.

ЗАРЯВАНЕ НА СТУДЕН АКУМУЛАТОР
Студен пакет батерии може да бъде поставен директно върху порта за зарядно устройство, но зареждането няма да започне, докато температурата на батерията не достигне приемлив температурен диапазон. Когато върху зарядното устройство се постави студена батерия, светодиодът на порта на батерията ще започне да мига в червено. Когато батерията се затопли, зарядното устройство автоматично ще започне да се зарежда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки порт на батерията има свои собствени светодиоди.

LED ФУНКЦИЯ НА ЗАРЯДНО

MODE ЧЕРВЕН LED ЗЕЛЕН LED БАТЕРИЯ ДЕЙСТВИЕ
Резервен  

ON

 

OFF

Инсталирани са няколко пакета батерии Изчакване за зареждане на батерията; продуктът ще се опита да зареди батерии в реда, в който са инсталирани.
 

температура закъснение

 

 

Мигане

 

 

OFF

Гореща батерия Когато батерията достигне охладена температура, зарядното устройство започва режим на зареждане.
 

Студен пакет батерии

 

Когато батерията достигне затоплена температура, зарядното устройство започва режим на зареждане.

грешка Мигане Мигане грешка Грешка в батерията или зарядното устройство.
• Опитайте се да повторите условията втори път, като извадите и поставите отново батерията. Ако състоянието на LED грешка се повтори втори път, опитайте да заредите друга батерия.

• Ако друга батерия се зарежда нормално, изхвърлете пакета, който сте получили грешка (вижте ръководството на вашия комплект батерии за инструкции).

• Ако друга батерия също показва грешка, зарядното трябва да се смени.

Зареждане OFF Мигане Зареждане Батерията се зарежда.
Готов  

OFF

 

Затихване

Заредени над 80%. Фазата на бързо зареждане е завършена. Може да се използва батерия. Батерията ще завърши зареждането с намалена скорост, докато се зареди напълно.
Зареден/Енергоспестяващ режим  

OFF

 

ON

Батерията е пълна / Енергоспестяващ режим  

Батерията е напълно заредена и зарядното устройство е в режим на пестене на енергия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията за поддръжката започва на страница 6 след секциите на френски и испански език. Илюстрациите започват на страница 7.

За да заявите сервиз, да закупите резервни части, да намерите оторизиран сервизен център или да получите клиентска или техническа поддръжка:
посещение www.ryobitools.com или се обадете на 1-800-525-2579

Ако някакви части или аксесоари са повредени или липсват, не връщайте този продукт в магазина. Обадете се на 1-800-525-2579 за незабавна услуга.
Моля, вземете вашия модел и сериен номер от табелката с данни за продукта.
Този продукт е обект на 3-годишна ограничена гаранция. Изисква се доказателство за покупка.

 • НОМЕР НА МОДЕЛА* _______________
 • СЕРИЕН НОМЕР ________________

Номерът на модела на продукта може да има допълнителни букви в края. Тези букви обозначават

ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изключете от захранването преди проверка, почистване или извършване на каквато и да е поддръжка. Неспазването на тези инструкции може да доведе до смърт, сериозно нараняване или имуществени щети.
При обслужване използвайте само еднакви резервни части. Използването на други части може да създаде опасност или да причини повреда на продукта.

ОБЩА ПОДДРЪЖКА

Избягвайте използването на разтворители при почистване на пластмасови части. Повечето пластмаси са податливи на повреди от различни видове търговски разтворители и могат да бъдат повредени от тяхната употреба. Използвайте чисти кърпи, за да отстраните мръсотия, прах, масло, грес и т.н. В никакъв случай не позволявайте спирачни течности, бензин, продукти на петролна основа, проникващи масла и т.н. да влизат в контакт с пластмасови части. Химикалите могат да повредят, отслабят или унищожат пластмасата, което може да доведе до сериозно нараняване.

СЪХРАНЕНИЕ
Винаги изваждайте батерията, преди да съхранявате зарядното устройство или по всяко време, когато зарядното е изключено от контакта.

TTI CONSUMER POWER TOOLS, INC

 • АДРЕС: Пощенска кутия 1288, Андерсън, SC 29622
 • Телефон 1-800-525-2579
 • www.ryobitools.com

РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
http://register.ryobitools.com
1-800-525-2579

EN МЕКСИКО: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
www.RYOBITOOLS.NMX
CENTROS DE SERVICIO
800-843-1111

Документи / Ресурси

RYOBI PCG006 ONE+ 18V 6-портово бързо зарядно устройство [pdf] Ръководство на потребителя
PCG006, ЕДНО 18V 6-портово бързо зарядно устройство, 6-портово бързо зарядно устройство, ЕДНО 18V бързо зарядно устройство, бързо зарядно устройство, зарядно устройство

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *