Лого на SAMSUNG

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СЕРИЯ 4 и 5

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълна услуга, моля, регистрирайте продукта си на www.samsung.com/register
Модел …………… Сериен номер ……… ..
Ако имате някакви въпроси, моля, обадете ни се на 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) за съдействие.

Преди да прочетете това ръководство за потребителя

Този телевизор се доставя с това ръководство за потребителя и вградено електронно ръководство.
Преди да прочетете това ръководство за потребителя, повторетеview следното:

SAMSUNG HD Smart TV -Ръчно Ръководство за употреба Прочетете това предоставено ръководство за потребителя, за да видите информация за
безопасност на продукта, монтаж, аксесоари, първоначална конфигурация,
и спецификации на продукта.
SAMSUNG HD Smart TV - електронно ръководство Електронно ръководство За повече информация относно този телевизор прочетете електронното ръководство
вградени в продукта.
• За да отворите електронното ръководство,SAMSUNG HD Smart TV - Настройки> Настройки> Поддръжка> Отворете електронното ръководство

SAMSUNG HD Smart TV - кв

http://www.samsung.com/us/support/

Сканирайте този QR код с вашето интелигентно устройство, за да посетите онлайн центъра за обслужване на клиенти на Samsung. Можете също да посетите сайта - http://www.samsung.com/us/support - на вашия компютър. На webсайт, можете да изтеглите ръководството за потребителя и да видите съдържанието му на вашия компютър или мобилно устройство.

Изучаване на помощните функции на електронното ръководство

SAMSUNG HD Smart TV - Търсене Търсене Изберете елемент от резултатите от търсенето, за да заредите съответната страница.
SAMSUNG HD Smart TV - AZ индекс Изберете ключова дума, за да отидете до съответната страница.
SAMSUNG HD Smart TV - Теми Наскоро Viewed Теми Изберете тема от списъка наскоро viewредактирани теми.

• Някои екрани на менюто не могат да бъдат достъпни от електронното ръководство.

Изучаване на функциите на бутоните, които се появяват на тематичните страници на e-Manual

SAMSUNG HD Smart TV -Опитайте сега (Опитайте сега) Влезте в свързания елемент от менюто и изпробвайте функцията директно.
SAMSUNG HD Smart TV -Връзка (Връзка) Достъп до тема, посочена на страница с теми в електронно ръководство.

Внимание! Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете Инструкциите за безопасност, преди да използвате телевизора.

ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР. НЕ ОТВАРЯЙ.
SAMSUNG HD Smart TV - продукт от клас II Продукт от клас II: Този символ показва
че предпазна връзка към електричество
земя (земя) не се изисква.
ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИКА
ШОК, НЕ ИЗТЕГЛАЙТЕ КРИКАТА (ИЛИ НАЗАД). ТАМ
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО СЕ ОБСЛУЖВАТ. СЕ ОТНАСЯТ
ВСИЧКО ОБСЛУЖВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
AC voltage AC voltagд: Номинално обtage маркиран с
този символ е AC voltage.
SAMSUNG HD Smart TV - шок Този символ показва, че висок обемtage присъства вътре. Опасно е да се прави
всякакъв вид контакт с всяка вътрешна част
от този продукт.
SAMSUNG HD Smart TV - DC voltage DC voltagд: Номинално обtage маркиран с
този символ е DC voltage.
SAMSUNG HD Smart TV - символ Този символ показва, че този продукт
е включила важна литература
относно експлоатацията и поддръжката.
SAMSUNG HD Smart TV - Внимание Внимание. Консултирайте се с инструкциите за употреба: Това
символът указва на потребителя да се консултира с
ръководство за потребителя за допълнителна безопасност
информация.
 • Прорезите и отворите в шкафа и отзад или отдолу са предвидени за необходимата вентилация. За да се осигури надеждната работа на този апарат и да се предпази от прегряване, тези слотове и отвори никога не трябва да бъдат блокирани или покрити.
  - Не поставяйте този апарат в затворено пространство, като шкаф за книги или вграден шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация.
  - Не поставяйте този апарат в близост или над радиатор или топлинен регистър или там, където е изложен на пряка слънчева светлина.
  - Не поставяйте съдове (вази и др.), Съдържащи вода, върху този апарат, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
 • Не излагайте този уред на дъжд или го поставяйте близо до вода (близо до вана, мивка, кухненска мивка или вана за пране, в мокро мазе или близо до плувен басейн и т.н.). Ако този уред случайно се намокри, изключете го от контакта и незабавно се свържете с оторизиран дилър.
 • Този апарат използва батерии. Във вашата общност може да има екологични разпоредби, които изискват да изхвърляте тези батерии правилно. Моля, свържете се с местните власти за информация за изхвърляне или рециклиране.
 • Не претоварвайте стенните контакти, удължителните кабели или адаптери извън техния капацитет, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
 • Шнуровете за захранване трябва да бъдат поставени така, че да не е вероятно да бъдат разхождани или прищипвани от предмети, поставени върху или срещу тях. Обърнете специално внимание на кабелите в края на щепсела, в стенните контакти и в точката, където те излизат от уреда.
 • За да предпазите този апарат от гръмотевична буря, или когато е оставен без надзор и неизползван за дълги периоди от време, изключете го от контакта и изключете антената или кабелната система. Това ще предотврати повреда на комплекта поради мълнии и пренапрежения на електропровода.
 • Преди да свържете захранващия кабел към променливотоковия адаптер, се уверете, чеtagОбозначението на DC адаптера съответства на местното електрическо захранване.
 • Никога не поставяйте нищо метално в отворените части на този апарат. Това може да причини опасност от токов удар.
 • За да избегнете токов удар, никога не докосвайте вътрешността на този апарат. Само квалифициран техник трябва да отваря този апарат.
 • Уверете се, че сте включили захранващия кабел, докато не фиксира здраво. Когато изключвате захранващия кабел от електрически контакт, винаги дърпайте щепсела на захранващия кабел. Никога не го изключвайте, като дърпате захранващия кабел. Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце.
 • Ако този апарат не работи нормално - по-специално, ако от него идват някакви необичайни звуци или миризми, незабавно го изключете и се свържете с оторизиран дилър или сервизен център.
 • Не забравяйте да извадите щепсела от контакта, ако телевизорът ще остане неизползван или ако ще напуснете къщата за продължителен период от време (особено когато деца, възрастни хора или хора с увреждания ще останат сами в къщата) .
  - Натрупаният прах може да причини токов удар, електрически теч или пожар, причинявайки захранващия кабел да генерира искри и топлина или да доведе до влошаване на изолацията.
 • Не забравяйте да се свържете с оторизиран сервизен център на Samsung за информация, ако възнамерявате да инсталирате телевизора си на място с тежък прах, високи или ниски температури, висока влажност, химически вещества или където той ще работи 24 часа в денонощието, например на летище , жп гара и др. Ако не го направите, това може да доведе до сериозни повреди на вашия телевизор.
 • Използвайте само правилно заземен щепсел и контакт.
  - Неправилното заземяване може да причини токов удар или повреда на оборудването. (Само оборудване от клас l.)
 • За да изключите напълно този апарат, изключете го от контакта. За да сте сигурни, че можете да изключите този апарат бързо, ако е необходимо, уверете се, че електрическият контакт и щепселът са лесно достъпни.
 • Съхранявайте аксесоарите (батерии и др.) На безопасно място, недостъпно за деца.
 • Не изпускайте и не удряйте продукта. Ако продуктът е повреден, изключете захранващия кабел и се свържете със сервизен център на Samsung.
 • За да почистите този апарат, извадете захранващия кабел от контакта и избършете продукта с мека, суха кърпа.
  Не използвайте никакви химикали като восък, бензол, алкохол, разредители, инсектициди, освежители за въздух, смазки или почистващи препарати. Тези химикали могат да повредят външния вид на телевизора или да изтрият отпечатъка върху продукта.
 • Не излагайте апарата на капене или пръски.
 • Не изхвърляйте батериите в огън.
 • Не късайте, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.
 • Има опасност от експлозия, ако смените батериите, използвани в дистанционното управление, с неправилен тип батерии.
  Заменете само със същия или еквивалентен тип.
 • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ОГЪН, СЪХРАНЕНЕ НА СВЕЩИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ С ОТВОРЕНИ ПЛАМЕНИ ДАЛЕЧЕ ОТ ТОВА ПРОДУКТ ПО ВСИЧКО ВРЕМЕ. SAMSUNG HD Smart TV - топло
 • Внимавайте, когато докосвате телевизора, след като е включен за известно време. Някои части могат да бъдат топли на допир.
 • Предложение на щата Калифорния 65 Предупреждение
  - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Този продукт съдържа химикали, известни на щата Калифорния, които причиняват рак и вродени дефекти или други репродуктивни увреждания.

Интернет сигурност

Samsung предприема редица стъпки, за да защити своите съвместими с интернет смарт телевизори от неоторизирани прониквания и хаквания. За ексampнякои чувствителни комуникации между телевизора и интернет сървърите са криптирани. Освен това операционната система на телевизора е приела контроли за предотвратяване на инсталирането на неоторизирани приложения.
Въпреки че предприемаме стъпки за защита на вашия Smart TV и лична информация, нито едно свързано с интернет устройство или предаване не са напълно сигурни. Следователно ние Ви препоръчваме да предприемете допълнителни стъпки за защита на вашия телевизор, защита на вашата интернет връзка и свеждане до минимум на риска от неоторизиран достъп. Тези стъпки са изброени по-долу:

 • Когато Samsung пуска актуализации на софтуера, за да подобри сигурността на вашия телевизор, трябва незабавно да инсталирате тези актуализации. За да получавате автоматично тези актуализации, включете Автоматична актуализация в менюто на телевизора (Поддръжка> Актуализация на софтуера> Автоматична актуализация). Когато е налична актуализация, на телевизионния екран се появява изскачащо съобщение. Приемете изтеглянето и актуализирането на софтуера, като изберете ДА, когато бъдете подканени. Вземете стъпки, за да защитите вашия безжичен рутер и мрежа. Ръководството на вашия рутер трябва да предоставя допълнителни подробности за това как да приложите следните мерки:
  -Защитете настройките за управление на вашия безжичен рутер с уникална парола, за да предотвратите неоторизирани промени в свързаните със сигурността настройки.
  - Приложете стандартно криптиране (например WPA2 криптиране) на вашия безжичен рутер, за да защитите сигнала на вашата безжична мрежа.
  - Защитете достъпа до вашата безжична мрежа с трудно познаваема парола.
  - Потвърдете, че настройката на защитната стена на вашия рутер е активирана (ако е оборудвана).
  - Уверете се, че всички ваши устройства, свързани с интернет, са зад защитната стена на вашата мрежа.
  - Ако вашият рутер или модем има бутон за режим на готовност, използвайте го, за да изключите домашната си мрежа от
  Интернет, когато не се използва.
 • Използвайте надеждни пароли за всичките си интернет акаунти (Netflix, Facebook и др.). Ако телевизорът ви има камера, вкарайте камерата в рамката на телевизора, когато не се използва. Вдлъбването на камерата я прави неработеща.
 • Ако на телевизионния екран се появят неочаквани съобщения с искане за разрешение за свързване на устройство или активиране на отдалечена сесия, НЕ приемайте.
 • Не посещавайте подозрителни webсайтове и не инсталирайте подозрителни програми. Препоръчваме на потребителите да инсталират само оторизираните приложения, предоставени от Samsung чрез Samsung Smart Hub.

Фигурите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и може да се различават от действителния външен вид на продукта. Дизайнът и спецификациите на продукта могат да се променят без предизвестие.

ТВ инсталация

Монтиране на телевизора на стена

SAMSUNG HD Smart TV - символАко монтирате този телевизор на стена, следвайте инструкциите точно както е посочено от производителя. Освен ако не е монтиран правилно, телевизорът може да се плъзне или да падне и да причини сериозно нараняване на дете или възрастен и сериозни щети на телевизора.

Можете да монтирате телевизора на стената с помощта на комплект за стенен монтаж (продава се отделно).

SAMSUNG HD Smart TV - Монтиране на телевизора на стена

 • Samsung Electronics не носи отговорност за каквито и да било повреди на продукта или нараняване на вас или на други хора, ако решите да инсталирате стенен монтаж самостоятелно.
 • За да поръчате комплект за монтиране на стена, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Samsung на 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).
 • Можете да монтирате стенната си стойка върху плътна стена, перпендикулярна на пода. Преди да прикрепите стенната стойка към повърхности, различни от гипсокартон, свържете се с най-близкия търговец за допълнителна информация. Ако инсталирате телевизора на таван или наклонена стена, той може да падне и да доведе до сериозно нараняване.
 • Когато инсталирате комплект за монтиране на стена, препоръчваме да закрепите и четирите винта VESA.
 • Ако искате да инсталирате комплект за монтиране на стена, който се закрепва към стената само с помощта на два горни винта, не забравяйте да използвате комплект за стенен монтаж на Samsung, който поддържа този тип инсталация. (Възможно е да не успеете да закупите този тип комплект за монтиране на стена, в зависимост от географския регион.)
 • Стандартните размери за комплекти за монтиране на стена са показани в таблицата по-долу.
 • Ако инсталирате стенен монтаж на трета страна, обърнете внимание, че дължината на винтовете, които можете да използвате, за да прикрепите телевизора към стойката за стена, е показана в колона C в таблицата по-долу.
Размер на телевизора в
инча
Спецификации на отвора за винтове VESA
(А * B) в милиметри
C (mm) Standard
винт
катран
(Мм)
Количество SAMSUNG HD Smart TV - Количество
32 100 × 100 62 - 8.2 M4 0.7 4
43 200 х 200 9.5 -11.5 M6 0.7 4

SAMSUNG HD Smart TV - символ Не инсталирайте комплекта за монтиране на стена, докато телевизорът ви е включен. Това може да доведе до нараняване от токов удар.

 •  Не използвайте винтове, които са по-дълги от стандартния размер или не отговарят на стандартните спецификации на винтовете VESA. Прекалено дългите винтове могат да причинят повреда във вътрешността на телевизора.
 • За стенни стойки, които не отговарят на стандартните спецификации на винтовете VESA, дължината на винтовете може да се различава в зависимост от спецификациите за стенни стойки.
 • Не закрепвайте винтовете твърде здраво. Това може да повреди продукта или да причини падането му, което ще доведе до нараняване. Samsung не носи отговорност за подобни инциденти.
 • Samsung не носи отговорност за повреда на продукта или телесна повреда, когато се използва стойка за стена, която не е VESA или не е посочена, или когато потребителят не спази инструкциите за инсталиране на продукта.
 • Не монтирайте телевизора при наклон повече от 15 градуса.
 • Винаги двама души да монтират телевизора на стена.

Осигуряване на подходяща вентилация за вашия телевизор

Когато инсталирате телевизора си, поддържайте разстояние от поне 4 инча между телевизора и други предмети (стени, стени на шкафа и т.н.), за да осигурите правилна вентилация. Неспазването на правилната вентилация може да доведе до пожар или проблем с продукта, причинен от повишаване на вътрешната му температура.
Когато инсталирате телевизора си със стойка или стойка за стена, настоятелно препоръчваме да използвате части, предоставени само от Samsung Electronics. Използването на части, предоставени от друг производител, може да причини затруднения с продукта или да доведе до нараняване, причинено от падането на продукта.

Предпазни мерки за безопасност: Закрепете телевизора към стената, за да предотвратите падане
SAMSUNG HD Smart TV - Внимание 1Внимание: Дърпането, бутането или катеренето по телевизора може да доведе до падане на телевизора. По -специално, уверете се, че децата ви не висят или дестабилизират телевизора. Това действие може да доведе до преобръщане на телевизора, причинявайки сериозни наранявания или смърт. Следвайте всички предпазни мерки, предоставени във флаера за безопасност, включен в комплекта на вашия телевизор. За допълнителна стабилност и безопасност можете да закупите и инсталирате устройството против падане, както е описано по-долу.
SAMSUNG HD Smart TV - символВНИМАНИЕ: Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място. Телевизорът може да падне, причинявайки сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки, като напр

 • Използване на шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
 • Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
 • Уверете се, че телевизорът не надвисва ръба на поддържащите мебели.
 • Не поставяйте телевизора върху високи мебели (напрamp(шкафове или шкафове за книги), без да закрепвате както мебелите, така и телевизора към подходяща опора.
 • Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да бъдат разположени между телевизора и поддържащите мебели.
 • Обучаване на децата за опасностите от катеренето по мебели, за да стигнат до телевизора или неговите контроли.
  Ако задържате и премествате телевизора, който замествате с този нов, трябва да приложите същите предпазни мерки към стария.

Предотвратяване на падането на телевизора

 1. Използвайки подходящите винтове, здраво закрепете набор от скоби към стената.
  Уверете се, че винтовете са здраво закрепени към стената.
 • В зависимост от вида на стената може да се нуждаете от допълнителен материал като стенни анкери.
 1. Използвайки винтовете с подходящ размер, здраво закрепете комплект скоби към телевизора. SAMSUNG HD Smart TV - падащ
 • За спецификациите на винтовете вижте „Стандартен винт“ в таблицата на предишната страница.
 1. Свържете скобите, фиксирани към телевизора, и скобите, фиксирани към стената, с устойчив, тежък конец и след това здраво завържете нишката. SAMSUNG HD Smart TV - телевизор в близост
 • Инсталирайте телевизора близо до стената, така че да не пада назад.
 • Свържете низа, така че скобите, фиксирани към стената, да са на същата височина или по-ниска от скобите, фиксирани към телевизора.

Дистанционното управление

SAMSUNG HD Smart TV - Дистанционно

 • Имената на бутоните по -горе може да се различават от действителните имена.
 • Дистанционното управление може да се различава в зависимост от модела.
 • Това дистанционно управление има брайлови точки на бутоните за захранване, канал, сила на звука и Enter и може да се използва от хора със зрителни увреждания.

Инсталиране на батерии в дистанционното управление

Съобразете полярността на батериите със символите в отделението за батерии.

 • Използвайте дистанционното управление в рамките на 23 фута от телевизора.
 • Ярката светлина може да повлияе на работата на дистанционното управление. Избягвайте да използвате близки ярки флуоресцентни светлини или неонови надписи.
 • Цветът и формата на дистанционното може да варират в зависимост от модела.

SAMSUNG HD Smart TV - дистанционно управление

Първоначалната настройка

Когато включите телевизора за първи път, той веднага стартира първоначалната настройка. Следвайте инструкциите, показани на екрана, и конфигурирайте основните настройки на телевизора според вашите нужди viewоколната среда.
Използване на телевизионния контролер 
Можете да включите телевизора с бутона TV Controller в долната част на телевизора и след това да използвате контролното меню. Менюто Control се появява, когато натиснете TV Controller, докато телевизорът е включен. За повече информация относно използването му вижте фигурата по-долу.

SAMSUNG HD Smart TV - телевизионен контролер

Отстраняване на неизправности и поддръжка

Отстраняване на проблеми
Ако изглежда, че телевизорът има проблем, първо го повторетеview този списък с възможни проблеми и решения. Като алтернатива, повторноview раздела за отстраняване на неизправности в електронното ръководство. Ако никой от съветите за отстраняване на неизправности не се прилага, посетете www.samsung.com/support или се обадете на Обслужване на клиенти на Samsung на 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

 • За подробна информация относно отстраняването на неизправности гледайте видеоклиповете за отстраняване на неизправности на адрес www.samsung.com/spsn.
 • Този TFT LED панел е съставен от подпиксели, които изискват усъвършенствана технология за производство. На екрана обаче може да има няколко ярки или тъмни пиксела. Тези пиксели няма да окажат влияние върху производителността на продукта.
 • За да поддържате телевизора си в оптимално състояние, надстройте до най-новия софтуер. Използвайте функциите Update Now или Auto Update в менюто на телевизора (SAMSUNG HD Smart TV - Настройки > Настройки> Поддръжка> Актуализация на софтуера> Актуализиране сега или Автоматично актуализиране).
  Телевизорът няма да се включи. 
 • Уверете се, че променливотоковият кабел е здраво включен към телевизора и стенния контакт.
 • Уверете се, че контактът на стената работи и индикаторът за захранване на телевизора свети и свети постоянно в червено.
 • Опитайте да натиснете бутона за захранване на телевизора, за да се уверите, че проблемът не е в дистанционното управление. Ако телевизорът се включи, вижте „Дистанционното управление не работи“ по -долу.

Няма картина / видео / звук, или изкривена картина / видео / звук от външно устройство, или на телевизора се показва „Слаб или без сигнал“, или не можете да намерите канал. 

 • Уверете се, че връзката с устройството е правилна и че всички кабели са напълно поставени.
 • Премахнете и свържете отново всички кабели, свързани към телевизора и външните устройства. Опитайте да опънете кабелите, ако е възможно.
 • Потвърдете, че е избран правилният източник на вход ( SAMSUNG HD Smart TV - Източник> Източник).
 • Извършете самодиагностика на телевизор, за да определите дали проблемът е причинен от телевизора или устройството ( SAMSUNG HD Smart TV - Настройки > Настройки> Поддръжка> Самодиагностика> Стартиране на тест за картина или Стартиране на тест за звук).
 • Ако резултатите от теста са нормални, рестартирайте свързаните устройства, като изключите захранващия кабел на всяко устройство и след това го включите отново. Ако проблемът продължава, вижте ръководството за свързване в ръководството за потребителя на свързаното устройство.
 • Ако телевизорът не е свързан към кабелна или сателитна кутия, стартирайте Auto Program, за да търсите канали (SAMSUNG HD Smart TV - Настройки > Настройки> Излъчване> Автоматична програма).

Дистанционното управление не работи. 

 • Проверете дали индикаторът за захранване на телевизора мига, когато натиснете бутона за захранване на дистанционното. Ако това не стане, сменете батериите на дистанционното управление.
 • Уверете се, че батериите са инсталирани с техните полюси (+/–) в правилната посока.
 • Опитайте да насочите дистанционното директно към телевизора на разстояние от 5 фута до 6 фута (1.5 ~ 1.8 м).

Дистанционното управление на кабелната или сателитната кутия не включва или изключва телевизора или регулира силата на звука. 

 • Програмирайте дистанционното управление на кабелната или сателитната кутия за работа с телевизора. Вижте ръководството за потребителя на кабелната или сателитната кутия за кода на телевизора SAMSUNG.

Настройките на телевизора се губят след 5 минути.

 • Телевизорът е в режим на търговия на дребно. Променете режима на използване в менюто System Manager на Home Mode ( SAMSUNG HD Smart TV - Настройки> Настройки> Общи> Мениджър на системата> Режим на използване> Начален режим).

Прекъсва се Wi-Fi 

 • Уверете се, че телевизорът има мрежова връзка ( SAMSUNG HD Smart TV - Настройки > Настройки> Общи> Мрежа> Състояние на мрежата).
 • Уверете се, че паролата за Wi-Fi е въведена правилно.
 •  Проверете разстоянието между телевизора и модема / рутера. Разстоянието не трябва да надвишава 50 фута (15.2 м).
 •  Намалете смущенията, като не използвате или изключвате безжични устройства. Също така проверете дали няма пречки
  между телевизора и модема / рутера. (Силата на Wi-Fi може да бъде намалена от уреди, безжични телефони, каменни стени / камини и др.)
 • SAMSUNG HD Smart TV - ИзточникСвържете се с вашия интернет доставчик и ги помолете да нулират вашата мрежова верига, за да регистрират отново адресите на Mac на вашия нов модем/рутер и телевизора.

Проблеми с видео приложения (Youtube и т.н.)

 • Променете DNS на 8.8.8.8. SAMSUNG HD Smart TV - НастройкиИзберете> Настройки> Общи> Мрежа> Състояние на мрежата> IP настройки> Настройки на DNS> Въведете ръчно> DNS сървър> въведете 8.8.8.8> OK.
 • Нулирайте, като изберете SAMSUNG HD Smart TV - Настройки> Настройки> Поддръжка> Самодиагностика> Нулиране на Smart Hub.

Какво е дистанционна поддръжка? 
Услугата за дистанционна поддръжка на Samsung ви предлага индивидуална поддръжка с техник на Samsung, който може отдалечено:

 • Диагностицирайте телевизора си
 • Настройте настройките на телевизора за вас
 • Извършете фабрично нулиране на вашия телевизор
 • Инсталирайте препоръчани актуализации на фърмуера

Как работи дистанционната поддръжка?
Можете лесно да имате отдалечена услуга Samsung Tech за вашия телевизор:

 1.  Обадете се на контактния център на Samsung и поискайте дистанционна поддръжка.
 2. Отворете менюто на вашия телевизор и отидете в раздела Поддръжка.
 3. Изберете Дистанционно управление, след това прочетете и приемете споразуменията за услуги. Когато се появи екранът с ПИН код, предоставете ПИН номера на агента.
 4. След това агентът ще получи достъп до вашия телевизор.

Еко сензор и яркост на екрана

SAMSUNG HD Smart TV - яркостЕко сензорът автоматично регулира яркостта на телевизора. Тази функция измерва светлината в стаята ви и оптимизира яркостта на телевизора автоматично, за да намали консумацията на енергия. Ако искате да изключите това, отидете наSAMSUNG HD Smart TV - Настройки  > Настройки> Общи> Еко решение> Откриване на околната светлина.

 • Ако екранът е твърде тъмен, докато гледате телевизия в тъмна среда, това може да се дължи на функцията за откриване на околната светлина.
 • Не блокирайте сензора с никакви предмети. Това може да намали яркостта на картината.

Предупреждение за неподвижно изображение

Избягвайте показването на неподвижни изображения (като jpeg картина files), елементи на неподвижни изображения (като лога на телевизионни канали, акции или новини, пълзящи в долната част на екрана и т.н.), или програми в панорама или формат на изображението 4: 3 на екрана. Ако постоянно показвате неподвижни снимки, това може да причини изгаряне на изображението на LED екрана и да повлияе на качеството на изображението. За да намалите риска от този неблагоприятен ефект, моля, следвайте препоръките по -долу:

 • Избягвайте да показвате един и същ телевизионен канал за дълги периоди.
 • Винаги се опитвайте да показвате всяко изображение на цял екран. Използвайте менюто с формат на картината на телевизора за възможно най -добро съвпадение.
 • Намалете яркостта и контраста, за да избегнете появата на остатъчни изображения.
 •  Използвайте всички функции на телевизора, предназначени да намалят задържането на изображение и изгарянето на екрана. Вижте електронното ръководство за подробности.

Грижа за телевизора

 • Ако към телевизионния екран е бил прикрепен стикер, може да останат остатъци, след като премахнете стикера. Моля, почистете отломките, преди да гледате телевизия.
 • Външността и екранът на телевизора могат да се надраскат по време на почистване.
  Не забравяйте да избършете външността и екрана внимателно с помощта на мека кърпа, за да предотвратите надраскване.
 • Не пръскайте вода или течност директно върху телевизора. Всяка течност, която попадне в продукта, може да причини повреда, пожар или токов удар.
 • За да почистите екрана, изключете телевизора, след което внимателно избършете петна и пръстови отпечатъци върху панела с кърпа от микро влакна. Почистете корпуса или панела на телевизора с кърпа от микро влакна dampс малко количество вода. След това отстранете влагата със суха кърпа. Докато почиствате, не прилагайте силна сила върху повърхността на панела, защото това може да повреди панела. Никога не използвайте запалими течности бензол, разредител и др.) Или почистващ препарат. За упорити петна напръскайте малко количество препарат за почистване на екрана върху кърпа от микро влакна и след това използвайте кърпата, за да избършете петна.

SAMSUNG HD Smart TV - Грижа за телевизора

Спецификации и друга информация

Характеристики

Наименование на модела UN32M4500 UN32N5300 UN43N5300
Резолюция на дисплея 1366 х 768 1920 х 1080 1920 х 1080
Размер на екрана (диагонал) 32 ″ Клас
(31.5 измерено по диагонал)
43 ″ Клас
(42.5 измерено по диагонал)
Звук (изход) 5W+5W 10 W + 10 W
Размери (Ш x В x Д) Издръжливост на тялото 28.9 х 17.3 х 3.1 инча
(Х 732.9 440.3 78.5 х mm)
28.9 х 18.2 х 6.4 инча
(Х 732.9 462.8 163.7 х mm)
38.1 х 22.5 х 31 инча
(Х 967.4 571.8 79.9 х mm)
38.1 х 23.3 х 63 инча
(Х 967.4 590.6 159.5 х mm)
Тегло без стойка С поставка 9.3 lbs (4.2 kg) 9.5 lbs (4.3 kg) 16.1 фунта (7.3 кг)
16.3 фунта (7.4 кг)

Съображения за околната среда

Работна температура
Работна влажност
Температура на съхранение
Влажност на съхранение
50 ° F до 104 ° F (10 ° C до 40 ° C) 10% до 80%, без кондензация -4 ° F до 113 ° F (-20 ° C до 45 ° C) 5% до 95%, не -кондензация

бележки

 • Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
 • Това устройство е цифров апарат от клас B.
 • За информация относно захранването и повече информация относно консумацията на енергия вижте рейтинга на етикета, прикрепен към телевизора.
 • Вашият телевизор и аксесоарите му може да изглеждат различно от изображенията на продуктите, представени в това ръководство, в зависимост от
 • Всички рисунки не са непременно в мащаб. Някои размери подлежат на промяна без предизвестие. Обърнете се към размерите, преди да инсталирате телевизора си. Не носи отговорност за печатни или печатни грешки.
 • За да свържете LAN кабел, използвайте кабел CAT 7 (*тип STP) за

* Екранирана усукваща двойка

© 2018 Samsung Electronics America, Inc.

Изхвърлете нежеланата електроника чрез одобрен рециклист.
За да намерите най -близкото място за рециклиране, отидете на нашия webсайт: www.samsung.com/recyclingdirect или се обадете, (877) 278 - 0799

Намаляване на консумацията на енергия

Когато изключите телевизора, той влиза в режим на готовност. В режим на готовност той продължава да изразходва малко количество енергия. За да намалите консумацията на енергия, изключете захранващия кабел, когато не възнамерявате да използвате телевизора за дълго време.

Размери
Детайл на панела на порта / отзадview

 • SAMSUNG HD Smart TV - Размери Показваното изображение може да се различава от вашия телевизор, в зависимост от модела.
Име на модела 1 2 3
UN32M4500 / UN32N5300 6.9 12.2 6.0
UN43N5300 9.1 15.1 5.2

Лицензи

SAMSUNG HD Smart TV - долби

SAMSUNG HD Smart TV - Hdmi

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.

Информация за FCC и гаранция

Декларация за намеса на Федералната комисия за комуникация

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в a

жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемане на радио или телевизия, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията по една от следните мерки:

 • Преориентиране или преместване на приемната антена.
 • Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
 • Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
 • Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.

FCC Внимание: Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с това оборудване.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
За продукти, предлагани на пазарите в САЩ и Канада, са налични само канали 1-11. Не можете да избирате други канали.
Това устройство и неговата (ите) антена (и) не трябва да бъдат разположени съвместно или да работят заедно с друга антена или предавател.

Декларация за излагане на радиация на FCC:

Това оборудване отговаря на границите на излагане на радиация на FCC, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да бъде инсталирано и експлоатирано така, че да има поне 8 инча (20 см) между радиатора и тялото ви.

Този цифров апарат от клас В отговаря на Канадски ICES-003.

Този цифров апарат от клас B е в съответствие с канадския ICES-003.

Това устройство отговаря на освободените от лиценз на RSS стандарти RSS на Канада. Операцията зависи от следното

две условия: (1) това устройство не може да причинява смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

За продукти, предлагани на пазара в САЩ/Канада, може да работи само канал 1-11. Изборът на други канали не е възможен.
Това устройство и антената (ите) му не трябва да се намират съвместно или да работят заедно с друга антена или предавател. Съгласно правилата на Industry Canada, този радиопредавател може да работи само с антена от тип и максимално (или по -малко) усилване, одобрено за предавателя от Industry Canada. За да се намалят потенциалните радиосмущения на други потребители, типът антена и нейното усилване трябва да бъдат избрани така, че еквивалентната изотропно излъчена мощност (eirp) да не е повече от необходимата за успешна комуникация.

Декларация за експозиция на радиация на IC:

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация на IC RSS-102, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на минимално разстояние 20 см между радиатора и тялото ви.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА ОТНОСНО ФОРМАТА НА ТЕЛЕВИЗИЯТА VIEWING

LED дисплеи в широкоформатен формат (със съотношение на страните 16: 9, съотношението на ширината на екрана към височината) са предназначени предимно за view широкоформатен видеоклип с пълно движение. Изображенията, показвани върху тях, трябва да бъдат предимно в широкоекранен формат със съотношение 16: 9 или разширени, за да запълнят екрана, ако моделът ви предлага тази функция, като изображенията са постоянно в движение. Показването на неподвижни графики и изображения на екрана, като тъмните странични ленти на неразширено телевизионно видео и програмиране в стандартен формат, трябва да бъде ограничено до не повече от 5% от общата телевизия viewвреме на седмица.

Освен това, viewсъздаване на други неподвижни изображения и текст, като обхождане на фондовия пазар, дисплеи на видеоигри, лога на станции, webсайтове или компютърни графики и модели, трябва да бъдат ограничени, както е описано по -горе, за всички телевизори. Показването на неподвижни изображения, които надвишават горните указания, може да причини неравномерно стареене на LED дисплеи, които оставят фини, но трайно изгорели призрачни изображения в LED картината. За да избегнете това, променете програмирането и изображенията и показвайте предимно движещи се изображения на цял екран, а не стационарни модели или тъмни ленти. При светодиодни модели, които предлагат функции за оразмеряване на картината, използвайте тези контроли, за да view различни формати като картина на цял екран.

Бъдете внимателни относно избраните от вас телевизионни формати и продължителността на времето view тях. Неравномерното стареене на светодиоди в резултат на избор и използване на формат, както и изгорели изображения, не се покриват от ограничената гаранция на Samsung.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛЕН ПОКУПАТЕЛ

Продуктът на марката SAMSUNG, доставен и разпространен от SAMSUNG и доставен нов, в оригиналната картонена кутия на първоначалния потребител, е гарантиран от SAMSUNG срещу производствени дефекти в материалите и изработката за период от:

Категории Части Труд Размер обслужване
LCD / LED телевизор 1Year 1Year 42 ″ и по-голям Пренасяне или вкъщи
40 ″ и по-малък Пренасяне
 • За търговска употреба гаранцията е 90 дни Части и труд.

Тази ограничена гаранция започва от първоначалната дата на покупката и е валидна само за продукти, закупени и използвани в Съединените щати. За да получи гаранционно обслужване, купувачът трябва да се свърже с SAMSUNG за определяне на проблеми и процедури за обслужване.

Гаранционното обслужване може да се извършва само от оторизиран сервизен център на SAMSUNG. Оригиналната дата на продажба трябва да бъде представена при поискване като доказателство за покупка в SAMSUNG или упълномощения сервизен център на SAMSUNG. SAMSUNG ще поправи или замени този продукт, по наш избор и без такса, както е предвидено тук, с нови или ремонтирани части или продукти, ако се установи, че са дефектни по време на ограничената гаранция, посочена по -горе. Всички заменени части и продукти стават собственост на SAMSUNG и трябва да бъдат върнати на SAMSUNG. Резервните части и продукти поемат оставащата оригинална гаранция или деветдесет (90) дни, което от двете е по -дълго.

Някои продукти отговарят на условията за услуга In-home по преценка на Samsung. За да получите домашно обслужване, продуктът трябва да бъде безпрепятствен и достъпен за обслужващия персонал, ако по време на домашното обслужване ремонт не може да бъде завършен, може да се наложи да извадите, поправите и върнете продукта. Ако вътрешната услуга не е налична, SAMSUNG може да избере, по наш избор, да осигури транспорт по наш избор до и от оторизиран сервизен център на SAMSUNG. В противен случай транспортирането до и от оторизирания сервизен център на SAMSUNG е отговорност на купувача.

Тази ограничена гаранция обхваща производствени дефекти в материалите и изработката, които се срещат при нормални условия и освен в случаите, в които изрично е предвидено друго в настоящата декларация, некомерсиалната употреба на този продукт и не се прилага за следното, включително, но не само: щети, които възниква при изпращане; доставка и монтаж; приложения и приложения, за които този продукт не е предназначен; променени продукти или серийни номера; козметични повреди или външни покрития; злополуки, злоупотреба, пренебрегване, пожар, вода, мълния или други деяния от природата; използване на продукти, оборудване, системи, помощни програми, услуги, части, консумативи, аксесоари, приложения, инсталации, ремонти, външно окабеляване или конектори, които не са доставени или разрешени от SAMSUNG, които увреждат този продукт или водят до проблеми с обслужването; неправилна електрическа линия voltagд, флуктуации и скокове; корекции на клиента и неспазване на инструкциите за експлоатация, почистване, поддръжка и опазване на околната среда, които са обхванати и предписани в книгата с инструкции; проблеми с приемането и изкривяване, свързани със шум, ехо, смущения или други проблеми при предаване и доставка на сигнал; яркост, свързана с нормалното стареене или изгорели изображения. SAMSUNG не гарантира непрекъснатата или безгрешна работа на продукта.

НЯМА ЕДИНСТВЕНИ ГАРАНЦИИ, ДРУГИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА СПИСАНИ И ОПИСАНИ, И НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ, НО СЕ ОГРАНИЧАВАТ, НИКАКВИ ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ НА МАРКЕТИНГ БЕЗ РАЗМЕЩАНИЯ, АПТИЧЕТСКИ АПТЕТАР И НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ГАРАНЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ЛИЦО, ФИРМА ИЛИ КОРПОРАЦИЯ СЪОТВЕТНО НА ТОЗИ ПРОДУКТ, НЕ СЕ ОБЯЗВА НА SAMSUNG. SAMSUNG НЕ СЕ ОТГОВОРИ ЗА ЗАГУБА НА ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕПОСТАВЯНЕ НА ИКОНОМИКИ ИЛИ ДРУГИ ПЕЧАЛБИ, ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДНИ УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА, НЕПОЛАГАНЕТО ИЛИ НЕЗАМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ПРОДУКТА Е НА ОСНОВАНИЕ И ДАРИ АКО САМСУНГ Е СЪВЕТЕН 01- ИМО ВЪЗМОЖНОСТ 01- ТАКИВИ ЩЕТИ. НИ ТРЯБВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 01- ВСИЧКИ ПОВТОРИ САМСУНГ ЩЕ БЪДЕ ПО-ГОЛЯМ В РАЗМЕР ОТ КУПУВАНЕТО НА ЦЕНАТА НА ПРОДУКТА, ПРОДАДЕН ОТ SAMSUNG И ПРИЧИНЯВАЩИТЕ ПРЕДПОЧТЕНИТЕ ЩЕТИ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО, КУПУВАЧЪТ ПОЕМА ВСИЧКИ РИСК И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ТРАВМА НА КУПУВАЧА И СОБСТВЕНОСТТА НА КУПУВАЧА И НА ДРУГИТЕ И ИМОТИТЕ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЗ ИНДИЗИТ, ИЗПОЛЗВАН УСЛУГ, ИЗПОЛЗВАН КОПУЛЕЦ, ИЗПОЛЗВАН ИЗПОЛЗВАН КОМПАКТЪТ НЕЗАВИСИМОСТТА НА САМСУНГ. НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ПРОДЪЛЖАВА ЗА НИКОЙ ДРУГ, ОРИГИНАЛЕН КУПУВАЧ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, НЕ Е ПРЕДОСТАВЛЯВАН И ЗАЯВЛЯВА ВАШЕТО ИЗКЛЮЧИМО ЛЕКАРСТВО.

Някои държави не допускат ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция или изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за вас. Тази гаранция ви дава специфични законни права, а може да имате и други права, които варират от държава до държава.
За да получите гаранционно обслужване, моля, свържете се с SAMSUNG на:

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road
Риджфийлд Парк, Ню Джърси 07660-2112
1-800-SAMSUNG (726-7864)- www.samsung.com

Предимствата на тази ограничена гаранция се отнасят само за първоначалния купувач на продукти на Samsung от оторизиран дистрибутор на Samsung. НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСЯКИ ПРОДУКТИ НА SAMSUNG, ЗАКУПЕНИ ОТ НЕОТОРИЗИРАНИ ПРОДАВАЧИ НА ДРЕСТЪРИНГИ, С изключение на щатите, в които може да бъде забранено такова ограничение. За списък с оторизирани търговци на Samsung, моля, отидете на: http://www.samsung.com/us/peaceofmind/authorized_ препродавачи.html

Свържете се с SAMSUNG WORLDWIDE
Ако имате въпроси или коментари, свързани с продуктите на Samsung, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG
Коментар за контакт Samsung dans le monde

Държава Център за обслужване на клиенти Web Място Адрес
КАНАДА 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca/support  Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Дери Роуд Запад
Мисисауга, Онтарио L5N 0B9
Канада
САЩ 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us/support Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road
Ridgefield Park NJ 07660

SAMSUNG HD Smart TV - Сн

© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Документи / Ресурси

HD Smart TV на SAMSUNG [pdf] Ръководство на потребителя
HD Smart TV, СЕРИЯ 4 5

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *