Лого на SAMSUNGQA43LS03B 43-инчов QLED 4K Smart TV с рамка
Ръководство за употребаSAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV

QA43LS03B 43-инчов QLED 4K Smart TV с рамка

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълна услуга, моля, регистрирайте продукта си на www.samsung.com
Сериен номер на модела
Фигурите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и може да се различават от действителния външен вид на продукта.
Дизайнът и спецификациите на продукта могат да се променят без предизвестие. 
Преди да прочетете това ръководство за потребителя
Този телевизор се доставя с това ръководство за потребителя и вградено електронно ръководство ( SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 1>Menu SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 6> Настройки > Поддръжка > Отваряне на e-Manual).
От webсайт (www.samsung.com), можете да изтеглите ръководствата и да видите съдържанието им на вашия компютър или мобилно устройство.
Внимание! важно

Инструкции за безопасност

Моля, прочетете Инструкциите за безопасност, преди да използвате телевизора.
Вижте таблицата по-долу за обяснение на символите, които могат да бъдат на вашия продукт Samsung.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР. НЕ ОТВАРЯЙ.
ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ИЗВАЛВАЙТЕ КРИШКАТА (ИЛИ ГРЪБА). ВЪТРЕ НЯМА ПОТРЕБИТЕЛНО ОБСЛУЖВАНИ ЧАСТИ. ВСИЧКО ОБСЛУЖВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.

Икона за електрическо предупреждение Този символ показва, че висок обемtagд присъства вътре. Опасно е да се правят такива
вид контакт с всяка вътрешна част на този продукт.
Предупредителна икона Този символ показва, че този продукт е съдържал важна литература относно експлоатацията и поддръжката.
Икона Продукт от клас II: Този символ показва, че не се изисква предпазна връзка към електрическо заземяване (земя). Ако този символ не присъства на продукт с мрежов кабел, той ТРЯБВА да има надеждна връзка със защитно заземяване (земя).
AC voltagд: Номинално обtage маркиран с този символ е AC voltage.
EGO ST1400E ST 56 волта литиево-йонен безжичен тример - икона 6 DC voltagд: Номинално обtage маркиран с този символ е DC voltage.
SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 2 Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the  user manual for further safety relatedinformation.

Захранване

 • Не претоварвайте стенните контакти, удължителните кабели или адаптери извън техния обемtagд и капацитет. Това може да причини пожар или токов удар. Вижте раздела за спецификациите на захранването в ръководството и/или етикета на захранването на продукта за обемtagд и amperage информация.
 • Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the  plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
 • Никога не поставяйте нищо метално в отворените части на този апарат. Това може да причини токов удар.
 • За да избегнете токов удар, никога не докосвайте вътрешността на този апарат. Само квалифициран техник трябва да отваря този апарат.
 • Уверете се, че сте включили захранващия кабел, докато се постави здраво.
  Когато изключвате захранващия кабел от контакта, винаги дърпайте щепсела на захранващия кабел. Никога не го изключвайте, като дърпате захранващия кабел. Не докосвайте захранващия кабел
  с мокри ръце.
 • Ако този апарат не работи нормално - по-специално, ако от него идват някакви необичайни звуци или миризми, незабавно го изключете и се свържете с оторизиран дилър или сервизен център на Samsung.
 • To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time (especially when a kid, the elderly, or the disabled is left alone), be
  sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
  – Натрупаният прах може да причини токов удар, изтичане на електричество или пожар, като причини захранващия кабел да генерира искри и топлина или като причини влошаване на изолацията.
 • Използвайте само правилно заземен щепсел и контакт.
  - Неправилното заземяване може да причини токов удар или повреда на оборудването. (Само оборудване от клас l.)
 • To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and
  power plug are readily accessible.

Инсталация

 • Не поставяйте този апарат близо или над радиатор или топлинен регистър или там, където е изложен на пряка слънчева светлина.
 • Не поставяйте съдове (вази и др.), Съдържащи вода, върху този уред, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
 • Не излагайте апарата на дъжд или влага.
 • Не забравяйте да се свържете с оторизиран сервизен център на Samsung за информация, ако възнамерявате да инсталирате телевизора си на място с тежък прах, високи или ниски температури, висока влажност, химически вещества или където той ще работи 24 часа в денонощието, например на летище , жп гара и др. Ако не го направите, това може да доведе до сериозни повреди на вашия телевизор.
 • Не излагайте апарата на капене или пръски.

Монтиране на телевизора на стена
Предупредителна иконаАко монтирате този телевизор на стена, следвайте инструкциите точно както е посочено от производителя. Ако не е монтиран правилно, телевизорът може да се плъзне или да падне и да причини сериозно нараняване на дете или възрастен и сериозни щети на телевизора.

 • За да поръчате комплекта за стенен монтаж на Samsung, свържете се със сервизния център на Samsung.
 • Samsung Electronics не носи отговорност за каквито и да било повреди на продукта или нараняване на вас или на други хора, ако решите да инсталирате стенен монтаж самостоятелно.
 • Samsung не носи отговорност за повреда на продукта или лично нараняване, когато се използва не-VESA или неспецифицирана стойка за стена или когато потребителят не спазва продукта
  инструкции за инсталация.
 • Можете да монтирате стенната си стойка върху плътна стена, перпендикулярна на пода. Преди да прикрепите стенната стойка към повърхности, различни от гипсокартон, свържете се с най-близкия търговец за допълнителна информация. Ако инсталирате телевизора на таван или наклонена стена, той може да падне и да доведе до сериозно нараняване.
 • Когато инсталирате комплект за монтиране на стена, препоръчваме да закрепите и четирите винта VESA.
 • Ако искате да инсталирате комплект за монтиране на стена, който се закрепва към стената само с помощта на два горни винта, не забравяйте да използвате комплект за стенен монтаж на Samsung, който поддържа този тип инсталация. (Възможно е да не успеете да закупите този тип комплект за монтиране на стена, в зависимост от географския район.)
 • Не монтирайте телевизора при наклон повече от 15 градуса.
 • Стандартните размери за комплекти за монтиране на стена са показани в таблицата в Ръководството за бърза настройка.
  Предупредителна иконаНе инсталирайте комплекта за монтиране на стена, докато телевизорът ви е включен. Това може да доведе до нараняване от токов удар.
 • Не използвайте винтове, които са по-дълги от стандартния размер или не отговарят на стандартните спецификации на винтовете VESA. Прекалено дългите винтове могат да причинят повреда във вътрешността на телевизора.
 • За стенни стойки, които не отговарят на стандартните спецификации на винтовете VESA, дължината на винтовете може да се различава в зависимост от спецификациите за стенни стойки.
 • Не закрепвайте винтовете твърде здраво. Това може да повреди продукта или да причини падането му, което ще доведе до нараняване. Samsung не носи отговорност за подобни инциденти.
 • Винаги двама души да монтират телевизора на стена.
  - За 82-инчови или по-големи модели, нека четирима души монтират телевизора на стена.

Осигуряване на подходяща вентилация за вашия телевизор
Когато инсталирате телевизора и One Connect Box, поддържайте разстояние от поне 10 cm между One Connect Box с други предмети (стени, стени на шкафа и т.н.), за да осигурите правилна вентилация. Неспазването на правилната вентилация може да доведе до пожар или проблем с продукта, причинен от повишаване на вътрешната му температура.

 • Когато инсталирате вашия телевизор със стойка или стойка за стена, силно препоръчваме да използвате части, предоставени само от Samsung Electronics. Използване на части, предоставени от друг
  производителят може да причини затруднения с продукта или да доведе до нараняване, причинено от падане на продукта.

Предпазна мярка

SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 3 Внимание: Издърпването, бутането или катеренето по телевизора може да доведе до падане на телевизора. По-специално, уверете се, че децата ви не висят или дестабилизират телевизора. Това действие може да доведе до преобръщане на телевизора, причинявайки сериозни наранявания или смърт. Следвайте всички предпазни мерки, предвидени във флаера за безопасност, приложен към вашия телевизор. За допълнителна стабилност и безопасност можете да закупите и инсталирате устройството против падане, като се обърнете към „Предотвратяване на падането на телевизора“.
Предупредителна икона ВНИМАНИЕ: Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място. Телевизорът може да падне, причинявайки сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати, като се вземат прости предпазни мерки като:

 • Винаги използвайте шкафове или стойки или методи за монтаж, препоръчани от Samsung.
 • Винаги използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
 • Винаги се уверявайте, че телевизорът не надвисва ръба на поддържащите мебели.
 • Винаги обучавайте децата за опасностите от катеренето по мебели, за да стигнат до телевизора или неговите контроли.
 • Винаги прокарвайте кабели и кабели, свързани към вашия телевизор, за да не могат да се препънат, издърпат или грабнат.
 • Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място.
 • Никога не поставяйте телевизора върху високи мебели (напрamp(шкафове или шкафове за книги), без да закрепвате както мебелите, така и телевизора към подходяща опора.
 • Никога не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да бъдат разположени между телевизора и поддържащите мебели.
 • Никога не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се катерят, като играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или мебелите, върху които е поставен телевизорът.

Ако съществуващата телевизия ще бъде запазена и преместена, трябва да се приложат същите съображения, както по-горе.

 • Когато трябва да преместите или повдигнете телевизора за подмяна или почистване, не забравяйте да извадите стойката.

Предотвратяване на падането на телевизораSAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - fig 1

 1. Използвайки подходящите винтове, здраво закрепете набор от скоби към стената. Уверете се, че винтовете са здраво закрепени към стената.
  - Може да ви трябват допълнителни материали като стенни анкери в зависимост от вида на стената.
 2. Използвайки винтовете с подходящ размер, здраво закрепете комплект скоби към телевизора.
  – За спецификациите на винтовете вижте стандартната част на винта в таблицата в Ръководството за бързо инсталиране.
 3. Свържете скобите, фиксирани към телевизора, и скобите, фиксирани към стената, с устойчив, тежък конец и след това здраво завържете нишката.
  - Инсталирайте телевизора близо до стената, така че да не пада назад.
  - Свържете струната, така че скобите, фиксирани към стената, да са на една и съща височина или по-ниска от скобите, фиксирани към телевизора.

Предпазни мерки при инсталиране на телевизора със стойка
Когато инсталирате телевизора със стойка, избягвайте да поставяте стойката на задната част на повърхността на масата. Ако не го направите, сензорът за движение в долната част на телевизора може да не работи правилно.SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - fig 2

операция

 • Този апарат използва батерии. Във вашата общност може да има екологични разпоредби, които изискват да изхвърляте тези батерии правилно. Моля, свържете се с местните власти за информация за изхвърляне или рециклиране.
 • Съхранявайте аксесоарите (дистанционно управление и др.) на безопасно място, недостъпно за деца.
 • Не изпускайте и не удряйте продукта. Ако продуктът е повреден, изключете захранващия кабел и се свържете със сервизен център на Samsung.
 • Не изхвърляйте дистанционното управление или батериите в огън.
 • Не късайте, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.
 • ВНИМАНИЕ: Има опасност от експлозия, ако замените батериите, използвани в дистанционното, с грешен тип батерии. Заменете само със същия или еквивалентен тип.
 • SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ОГЪН, ПАЗЕТЕ СВЕЩИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ С ОТВОРЕНИ ПЛАМЕНИ ВЪВ ВСЕКИ ПЪТ.

Грижа за телевизора

 • За да почистите този апарат, извадете захранващия кабел от контакта и избършете продукта с мека, суха кърпа. Не използвайте никакви химикали като восък, бензол, алкохол, разредители, инсектициди, освежители за въздух, лубриканти или детергенти. Тези химикали могат да повредят външния вид на телевизора или да изтрият печата върху продукта.
 • Външността и екранът на телевизора могат да се надраскат по време на почистване. Не забравяйте да избършете външността и екрана внимателно с мека кърпа, за да предотвратите надраскване.
 • Не пръскайте вода или течност директно върху телевизора. Всяка течност, която попадне в продукта, може да причини повреда, пожар или токов удар.

Какво има в кутията?

Уверете се, че следните елементи са включени във вашия телевизор. Ако липсват елементи, свържете се с вашия дилър.

 • Samsung Smart Remote
 • Ръководство за употреба
 • Гаранционна карта / Ръководство за регулиране (Не се предлага на някои места)
 • Една кутия за свързване
 • Един захранващ кабел Connect Box
 • Една невидима връзка
 • Цветовете и формите на елементите могат да варират в зависимост от моделите.
 • Кабелите, които не са включени, могат да бъдат закупени отделно.
 • При отваряне на кутията проверете за принадлежности, скрити зад или в опаковъчните материали.
 • One Invisible Connection’ is communicated as ‘One Clear Connection’ in Australia and New Zealand.

Предупредителна икона Внимание: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown. For more information about  andling, refer to the Quick Setup Guide came with this product.SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - fig 3

Connecting the TV to the One Connect Box
Предупредителна иконаЗа повече информация как да се свържете чрез One Connect Box, вижте Ръководство за бърза настройка.

 • Не използвайте One Connect Box в обърнато или изправено положение.
 • Внимавайте да не подлагате кабела на някое от действията по-долу. Едната невидима връзка съдържа захранваща верига.

SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 5

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1 (Една невидима връзка)

 • Внимание - Невидимо лазерно лъчение при отваряне. Не се взирайте в лъча.
  - Не огъвайте прекомерно кабела One Invisible Connection. Не прерязвайте кабела.
  - Не поставяйте тежки предмети върху кабела.
  - Не разглобявайте нито един от кабелните съединители.
 • Внимание - Използването на контроли, настройки или изпълнение на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

Първоначалната настройка

Когато включите телевизора за първи път, той веднага стартира първоначалната настройка. Следвайте инструкциите, показани на екрана, и конфигурирайте основните настройки на телевизора според вашите нужди viewоколната среда.

 • При инсталиране на модел 43LS03B като стенен монтаж, той може да се монтира вертикално и да се използва.
  – Някои функции може да не поддържат портретен режим или цял екран.
  – The initial setup is optimised for landscape mode.
  Използване на телевизионния контролер
  Можете да включите телевизора с бутона TV Controller в долния десен заден ъгъл на телевизора и след това да използвате менюто Control. Менюто за управление се появява, когато се натисне бутонът на TV Controller, докато телевизорът е включен.
 • Екранът може да потъмнее, ако защитното фолио от долната част на телевизора не е отделено. Моля, премахнете защитното фолио.
  SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - fig 4

Меню за управление
Бутон на телевизионния контролер / сензор за дистанционно управление / сензор за движение

 • ТВ режим
  – Натиснете: Преместване
  – Натиснете и задръжте: Изберете
 • Арт режим
  – Натиснете: Превключете към телевизионен режим.
 • В режим Art сензорът за дистанционно управление в долната част на телевизора остава изключен.

Настройка на звуковия сензор

SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - fig 5Можете да включите или изключите звуковия сензор, като използвате неговия превключвател в долния десен заден ъгъл на телевизора.
Когато телевизорът е включен, плъзнете превключвателя нагоре, за да включите звуковия сензор, или надолу, за да го изключите.
Вижте изскачащия прозорец на телевизора, за да проверите дали сензорът за звук е включен или изключен.

 • По време на анализ с използване на данни от звуковия сензор, данните не се запазват.

Отстраняване на неизправности и поддръжка

Отстраняване на проблеми
За повече информация вижте “Отстраняване на неизправности” или “ЧЗВ” в електронното ръководство. SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 1> Меню > SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 6Настройки > Поддръжка > Отворете e-Manual >
Отстраняване на неизправности или често задавани въпроси
Ако никой от съветите за отстраняване на неизправности не се прилага, моля, посетете „www.samsung.com”И щракнете върху Поддръжка или се свържете с сервизния център на Samsung.

 • Този TFT LED панел е съставен от субпиксели, които изискват сложна технология за производство. Възможно е обаче да има няколко ярки или тъмни пиксела на екрана. Тези
  пикселите няма да окажат влияние върху производителността на продукта.
 • За да поддържате телевизора си в оптимално състояние, надстройте до най-новия софтуер. Използвайте функциите Update Now или Auto update в менюто на телевизора ( SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 1> Меню > SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 6Настройки> Поддръжка> Актуализация на софтуера> Актуализиране сега или Автоматично актуализиране).

Телевизорът няма да се включи.

 • Уверете се, че захранващият кабел на One Connect Box е здраво включен в One Connect Box и в контакта.
 • Уверете се, че електрическият контакт работи и сензорът за дистанционно управление в долната част на телевизора свети и свети в плътно червено.
 • Опитайте да натиснете бутона TV Controller в долния десен заден ъгъл на телевизора, за да се уверите, че проблемът не е в дистанционното управление. Ако телевизорът се включи, вижте „Дистанционното управление не работи“.

Дистанционното управление не работи.

 • Проверете дали сензорът за дистанционно управление в долната част на телевизора мига, когато натиснетебутон за захранване на дистанционното управление.
  – Когато батерията на дистанционното е изтощена, заредете батерията, като използвате USB порта за зареждане (C-тип) или обърнете дистанционното, за да изложите слънчевата клетка на светлина.
 • Опитайте да насочите дистанционното директно към телевизора на разстояние 1.5-1.8 м.
 • Ако вашият телевизор е снабден със Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote), уверете се, че сте сдвоили дистанционното към телевизора. За да сдвоите Samsung Smart Remote, натиснете SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 7иSAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 8 бутоните заедно за 3 секунди.

Еко сензор и яркост на екрана
Eco Sensor регулира автоматично яркостта на телевизора.
This feature measures the light in your room and optimisesthe brightness of the TV automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go toSAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 1 >Меню > SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - icon 6Настройки > Всички настройки > Общи и поверителност > Икономия на енергия и енергия > Оптимизация на яркостта.
• Еко сензорът се намира в долната част на телевизора. Не блокирайте сензора с никакви предмети. Това може да намали яркостта на картината.

Спецификации и друга информация

Характеристики
Резолюция на дисплея
3840 х 2160
Наименование на модела
QA43LS03B QA50LS03B QA55LS03B
QA65LS03B QA75LS03B QA85LS03B
(Singapore only: QA43LS03BAK QA50LS03BAK
QA55LS03BAK QA65LS03BAK QA75LS03BAK)
Звук (изход)
43″-50″: 20 W
55″-85″: 40 W
Работна температура
От 50 ° F до 104 ° F (10 ° C до 40 ° C)
Работна влажност
10% до 80%, без кондензация
Температура на съхранение
-4 ° F до 113 ° F (-20 ° C до 45 ° C)
Влажност на съхранение
5% до 95%, без кондензация
бележки

 • Това устройство е цифров апарат от клас B.
 • За информация относно захранването и повече информация за консумацията на енергия вижте информацията на етикета, прикрепен към продукта.
  - При повечето модели етикетът е прикрепен към гърба на телевизора. (При някои модели етикетът е вътре в клемата на капака.)
  – При моделите One Connect Box етикетът е прикрепен към долната част на One Connect Box.
 • За да свържете LAN кабел, използвайте CAT 7 (* STP тип) кабел за връзката. (100/10 Mbps)
  * Екранирана усукана двойка
 • Изображенията и спецификациите на Ръководството за бързо инсталиране може да се различават от действителния продукт.

Намаляване на консумацията на енергия
Когато изключите телевизора, той влиза в режим на готовност. В режим на готовност, той продължава да черпи малко количество енергия. За да намалите консумацията на енергия, изключвайте захранващия кабел, когато не възнамерявате да използвате телевизора за дълго време.SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - fig 6

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в САЩ и други държави.
Само за Индия
Този продукт е съвместим с RoHS.
WEE-Изхвърляне-icon.png Тази маркировка върху продукта, аксесоарите или литературата показва, че продуктът и неговите електронни аксесоари не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци в края на техния живот. За да предотвратите възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете тези предмети от други видове отпадъци и ги рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.
За повече информация относно безопасното изхвърляне и рециклиране посетете нашия webуебсайт www.samsung.com/in или се свържете с нашите номера на телефон за помощ-1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Безплатен)
Свържете се с SAMSUNG WORLD WIDE
Ако имате въпроси или коментари, свързани с продуктите на Samsung, моля, свържете се със сервизния център на Samsung.

Държава Сервизен център на Samsung SCHEPPACH SD1600V Scroll Scroll - Икона на телефона 1 Web Място
СИНГАПУР 1800 7267864 | 1800-SAMSUNG www.samsung.com/sg/support
АВСТРАЛИЯ 1300 362 603 www.samsung.com/au/support
НОВА ЗЕЛАНДИЯ 0800 726 786 www.samsung.com/nz/support
Виетнам 1800 588 889 www.samsung.com/vn/support
Мианмар -+95-1-2399-888 www.samsung.com/mm/support
КАМБОДЖА 1800-20-3232 (Без таксуване) www.samsung.com/th/support
ЛАОС + 856 214 17333
МАЛАЙЗИЯ 1800-88-9999
+ 603-7713 7420 (задграничен контакт)
www.samsung.com/my/support
ФИЛИПИНИ 1-800-10-726-7864 [Безплатен PLDT]
1-800-8-726-7864 [Глобус стационарни и мобилни]
02-8-422-2111 [ Стандартен стационарен телефон ]
www.samsung.com/ph/support
ИНДИЯ 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Безплатен)
1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Безплатен)
www.samsung.com/in/support
НЕПАЛ 16600172667 (безплатно само за NTC)
9801572667 (безплатно за потребители на Ncell)
БАНГЛАДЕШ 08000-300-300 (Без таксуване)
09612-300-300
www.samsung.com/bd/support
ШРИ ЛАНКА 011 SAMSUNG (011 7267864) www.samsung.com/in/support
ИРАН 021-8255 [CE] www.samsung.com/iran/support

Лого на SAMSUNG© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.
Всички права запазени.SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV - bar code

Документи / Ресурси

SAMSUNG QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV [pdf] Ръководство на потребителя
QA43LS03B, QA50LS03B, QA55LS03B, QA65LS03B, QA75LS03B, QA85LS03B, QA43LS03BAK, QA50LS03BAK, QA55LS03BAK, QA65LS03BAK, QA75LS03BAK, QA43LS03B 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV, 43 Inch The Frame QLED 4K Smart TV, The Frame QLED 4K Smart TV, QLED 4K Smart TV, 4K Smart TV, Smart TV, TV

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *