MONACOR ESP-232SW, ESP-232WS PA система високоговорители Ръководство за експлоатация

MONACOR ESP-232SW, ESP-232WS PA система високоговорители PA система високоговорители за 100 V работа или 8 Ω работа Тези инструкции са предназначени за монтажници с достатъчно познания за възпроизвеждане на звук чрез 100 V технология. Моля, прочетете внимателно инструкциите преди инсталиране и ги запазете за последващи справки. Приложения Тази 2-лентова система високоговорители за стенен монтаж...