MAXIM 10362CDBK Rexford 1 Light Mini Pendant Ръководство за потребителя

Това ръководство за потребителя предоставя инструкции за сглобяване, lamp грижа и почистване на MAXIM 10362CDBK Rexford 1 Light Mini Pendant. Уверете се, че са взети мерки за безопасност и следвайте внимателно инструкциите за оптимална употреба.