BLACK+DECKER BPP08HWTB 12000-BTU Преносим климатик РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

This user manual provides important safety information and instructions for the BLACK+DECKER BPP08HWTB 12000-BTU Portable Air Conditioner. Learn how to properly connect and operate the air conditioner, as well as how to obtain warranty service. Remember to record the model and serial numbers for future reference.

BLACK+DECKER BPP08WTB 12000-BTU Преносим климатик РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Learn how to safely and effectively use the BLACK+DECKER BPP08WTB 12000-BTU Portable Air Conditioner with this user manual. Find important safety information, product registration details, and troubleshooting tips. Keep your air conditioner running smoothly by following these instructions.

EMERSON 12000 BTU 115V Smart Through the Wall Климатик Ръководство на собственика

Това изчерпателно ръководство за потребителя предоставя важни инструкции за безопасност и съвети за експлоатация на интелигентния климатик EMERSON 12000 BTU 115V за преминаване през стената. Следвайте указанията, за да осигурите безопасна и ефективна употреба на вашия климатик за много години напред.

Ръководство на собственика на климатик EMERSON 12000 BTU Thru-The-Wall

Това ръководство за потребителя предоставя инструкции за инсталиране и експлоатация на модели климатици Thru-The-Wall на Emerson, включително 8000 BTU, 10000 BTU, 12000 BTU и 14000 BTU. Той включва важна информация за безопасност, електрически изисквания и съвети за отстраняване на неизправности. Изтеглете PDF сега.

Ръководство на собственика на климатик EMERSON 10000 BTU Thru-The-Wall

Това ръководство за потребителя предоставя важни инструкции за безопасност и електрически изисквания за климатика Emerson Quiet Kool 10000 BTU Thru-The-Wall. Научете как правилно да инсталирате и използвате новия си климатик за надеждна и високоефективна работа. Запазете това ръководство под ръка за бъдещи справки.

Ръководство на собственика на климатик EMERSON 14000 BTU Thru-The-Wall

Това ръководство на собственика предоставя важни инструкции за безопасност и електрически изисквания за климатика EMERSON 14000 BTU Thru-The-Wall (номерът на модела не е посочен). Следвайки инструкциите за поддръжка, посочени в това ръководство, потребителите могат да гарантират, че техният климатик работи ефективно и безопасно за години напред.

EATE14RSD2T EMERSON QUIET KOOL 14000 BTU Прозоречен климатик Ръководство на собственика

This owner's manual provides important safety instructions and operating guidelines for EMERSON QUIET KOOL window air conditioners, including the EATE14RSD2T model. Available in 8000, 10000, 12000, and 14000 BTU options, this portable unit offers high-efficiency cooling. Keep this manual on hand for future reference.

EQK EARC10RSE1H 10000 BTU електронен прозоречен климатик Ръководство на собственика

Това ръководство за потребителя съдържа инструкции за електронен прозоречен климатик EARC10RSE1H 10000 BTU, заедно с други модели, вариращи от 5000 BTU до 12000 BTU. Той включва важна информация за безопасност, изисквания за монтаж и инструкции за поддръжка, за да се гарантира безопасно и ефективно използване на климатика.

EQK 5000 BTU електронен прозоречен климатик Ръководство на собственика

Това ръководство за потребителя предоставя важни инструкции за безопасност и насоки за изхвърляне на EQK 5000 BTU електронен прозоречен климатик. Спазвайте предпазни мерки, като например използване на заземен контакт и изваждане на щепсела преди сервизиране. Изхвърлете уреда правилно, за да избегнете увреждане на околната среда. Не е предназначен за употреба от деца или хора с намалени възможности. Предоставена е електрическа схема.

Ръководство за потребителя на преносим климатик electriQ P12C

Осигурете безопасно и правилно използване на вашия преносим климатик electriQ P12C и P15C с това ръководство за потребителя. Следвайте инструкциите за употреба на закрито и правилно обtagд. Дръжте децата под наблюдение и избягвайте използването на удължителни кабели. Препоръчва се редовно почистване, но може да е необходим оторизиран сервиз за друга поддръжка.