Ръководство на потребителя за китайска кутия за зареждане на четка за зъби Joint 1741X

Съвместна китайска 1741X кутия за зареждане на четка за зъби Инструкции за употреба Преносимата кутия за зареждане се използва главно за зареждане на определената електрическа четка за зъби, поставяне на четката за зъби директно в нея и може да се зарежда след включване в захранването. Когато светлинният индикатор за захранване на четката за зъби спре да мига, това означава, че зареждането е приключило. Забележка: …