Behringer B115D 2-лентов активен PA високоговорител Ръководство за потребителя

Behringer B115D 2-лентов активен PA високоговорител Важни инструкции за безопасност Клемите, маркирани с този символ, пренасят електрически ток с достатъчна сила, за да представляват риск от токов удар. Използвайте само висококачествени професионални кабели за високоговорители с предварително инсталирани ¼” TS или въртящи се заключващи щепсели. Всички други инсталации или модификации трябва да се извършват само от квалифициран персонал. Този символ,…