Ръководство за работа на високоговорители EDISON PS2000 PA

Високоговорител EDISON PS2000 PA ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Прочетете инструкциите: Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да се прочетат, преди да работите с уреда. Запазете инструкциите: Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдещи справки Следвайте инструкциите: Всички инструкции за експлоатация трябва да се спазват. Обърнете внимание на предупрежденията: Всички предупреждения на уреда и инструкциите за експлоатация трябва...