CREATIVE MF8395 STAGE Air V2 Compact Under Monitor USB Soundbar с Bluetooth Ръководство за потребителя

CREATIVE MF8395 STAGE Air V2 Compact USB звукова лента под монитор с Bluetooth С настоящото, Creative Labs Pte. Ltd. декларира Bluetooth високоговорител, модел №. MF8395 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Регламенти за радиооборудване от 2017 г. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС и Обединеното кралство е достъпен на http://www.creative.com/EUDoC. НАДVIEW LED индикатор (Избор на източник) …