AUKEY T28 Магнитна кутия за зареждане Ръководство за потребителя

AUKEY T28 Magnetic Charging Case Предупреждение за безопасност Не поставяйте този продукт в огън или вода, за да избегнете изтичане на късо съединение или повреда на продукта. Моля, проверете продукта, кабела за данни и другите аксесоари преди употреба. Незабавно спрете да използвате продукта, ако забележите някаква повреда. Не използвайте този продукт при високо...