Honeywell In-Wall Smart Dimmer 39458/ZW3005 Ръководство

Honeywell In-Wall Smart Dimmer SKU: 39458/ZW3005 Quickstart Това е светлинен димер за . За да работите с това устройство, свържете го към електрическата мрежа. Важна информация за безопасност Моля, прочетете внимателно това ръководство. Неспазването на препоръките в това ръководство може да бъде опасно или да наруши закона. Производителят, вносителят, дистрибуторът и...