anko 43190423 LED неонова светлина Ръководство с инструкции

anko 43190423 LED неонова светлина Ръководство за употреба Инструкции: Моля, прочетете внимателно това ръководство за продукта. Не докосвайте захранването или захранващия кабел с мокри ръце. Използвайте само включения кабел със светлината. Използвайте само микрофибърна и суха кърпа за почистване на продукта. Работете внимателно, за да не причините повреда чрез изпускане или...