anko 43233861 Караоке парти високоговорител с Rgb + микрофон Ръководство за потребителя

anko 43233861 Тонколона за караоке парти с Rgb + микрофон Важни предпазни мерки: Апаратът не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят предмети, напоени с течности, като например вази. Минимални разстояния 100 см около апарата за достатъчна вентилация. Вентилацията не трябва да се възпрепятства от покриване на...