anko 43242887 LED ивици за кола с дистанционно Ръководство за потребителя

Ръководство за потребителя LED ивична светлина за кола с дистанционно Код на код: 43242887 43242887 LED ивична светлина за кола с дистанционно Моля, прочетете внимателно цялата информация, преди да използвате устройството, за да избегнете инциденти, и я запазете за бъдещи справки. Инструкции за безопасност: Моля, прочетете внимателно всички предупреждения за инструкции за безопасност, преди да използвате този продукт. Неправилната употреба на този продукт...