Ръководство за употреба на органайзер CLOSETMAID 4549 с 4 кубчета

CLOSETMAID 4549 4-Cube Органайзер ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ Моля, прочетете всички инструкции внимателно. Запознайте се с всички части (вижте „ЧАСТИ“) и проверете количествата. Спазвайте всички предпазни мерки (вижте „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ“). ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Този уред съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне за малки деца. Децата изобщо трябва да бъдат под надзора на възрастен...