Ръководство за употреба на органайзер CLOSETMAID 4588 с 9 кубчета

Пазете семейството и вещите си в безопасност с тези инструкции за монтаж на органайзер ClosetMaid 4588 с 9 кубчета. Не претоварвайте и не подреждайте уреда и никога не го използвайте като стойка за телевизор или стенен монтаж. Запознайте се с всички части и спазвайте всички предпазни мерки, за да избегнете сериозни телесни наранявания или щети на лични вещи.