Honeywell 5002 Steel Security Safe Инструкция за употреба

5002 Steel Security Safe Ръководство с инструкции Прочетете внимателно това ръководство и никога не го съхранявайте вътре в сейфа! СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА 1 – Стоманен сейф 1 – Ръководство за експлоатация 2 – Ключове за вход 1 – Комплект за монтаж с болтове ВНИМАНИЕ НЕ ВРЪЩАЙТЕ СЕЙФ В МАГАЗИНА! За липсващи части или затруднения при работа с вашия сейф, моля...