Ръководство на собственика на дигитален 2510-дневен термостат Honeywell RTH7

RTH2510 Цифров 7-дневен термостат Ръководство на собственика Прочетете и запазете тези инструкции. За помощ, моля, посетете honeywellhome.com Идентифицирайте типа на системата Този термостат е съвместим със следните системи: Газова, нафтова или електрическа пещ Централен климатик Система за топла вода с или без помпа Миливолтова система Централна отоплителна и охладителна система Термопомпа без спомагателна/резервна топлина Топлина помпа…

Ръководство за инсталиране на 7500-дневен програмируем термостат Honeywell RTH7

Ръководство за инсталиране на 7500-дневен програмируем термостат Honeywell RTH7 Включено във вашата кутия Инструменти, от които ще се нуждаете Инструменти, от които може да се нуждаете Премахване на стария ви термостат Изключете захранването. За да защитите себе си и вашето оборудване, изключете захранването на прекъсвача или превключвателя, който управлява вашата система за отопление/охлаждане. Проверете дали системата ви е изключена. Променете...