Ръководство за потребителя на стаен климатик FRIGIDAIRE 8000 BTU

Това ръководство за стаен климатик Frigidaire 8000 BTU предоставя цялата необходима информация за безопасно и ефективно използване на продукта. От инсталиране до поддръжка, отстраняване на неизправности и често задавани въпроси, това изчерпателно ръководство е задължително за новите собственици.

Ръководство за потребителя на климатик LG LW8017ERSM-P 8000-BTU Smart Window

Get your LG LW8017ERSM-P 8000-BTU Smart Window Air Conditioner up and running with ease using this user manual. From setup to troubleshooting, find everything you need to know in one place. Download now.

EMERSON 12000 BTU 115V Smart Through the Wall Климатик Ръководство на собственика

Това изчерпателно ръководство за потребителя предоставя важни инструкции за безопасност и съвети за експлоатация на интелигентния климатик EMERSON 12000 BTU 115V за преминаване през стената. Следвайте указанията, за да осигурите безопасна и ефективна употреба на вашия климатик за много години напред.

Ръководство на собственика на климатик EMERSON 12000 BTU Thru-The-Wall

Това ръководство за потребителя предоставя инструкции за инсталиране и експлоатация на модели климатици Thru-The-Wall на Emerson, включително 8000 BTU, 10000 BTU, 12000 BTU и 14000 BTU. Той включва важна информация за безопасност, електрически изисквания и съвети за отстраняване на неизправности. Изтеглете PDF сега.

Ръководство на собственика на климатик EMERSON 10000 BTU Thru-The-Wall

Това ръководство за потребителя предоставя важни инструкции за безопасност и електрически изисквания за климатика Emerson Quiet Kool 10000 BTU Thru-The-Wall. Научете как правилно да инсталирате и използвате новия си климатик за надеждна и високоефективна работа. Запазете това ръководство под ръка за бъдещи справки.

Ръководство на собственика на климатик EMERSON 14000 BTU Thru-The-Wall

Това ръководство на собственика предоставя важни инструкции за безопасност и електрически изисквания за климатика EMERSON 14000 BTU Thru-The-Wall (номерът на модела не е посочен). Следвайки инструкциите за поддръжка, посочени в това ръководство, потребителите могат да гарантират, че техният климатик работи ефективно и безопасно за години напред.

EATE14RSD2T EMERSON QUIET KOOL 14000 BTU Прозоречен климатик Ръководство на собственика

Това ръководство на собственика предоставя важни инструкции за безопасност и насоки за експлоатация на прозоречни климатици EMERSON QUIET KOOL, включително модела EATE14RSD2T. Предлага се в опции 8000, 10000, 12000 и 14000 BTU, това преносимо устройство предлага високоефективно охлаждане. Пазете това ръководство под ръка за бъдещи справки.

EQK EARC10RSE1H 10000 BTU електронен прозоречен климатик Ръководство на собственика

Това ръководство за потребителя съдържа инструкции за електронен прозоречен климатик EARC10RSE1H 10000 BTU, заедно с други модели, вариращи от 5000 BTU до 12000 BTU. Той включва важна информация за безопасност, изисквания за монтаж и инструкции за поддръжка, за да се гарантира безопасно и ефективно използване на климатика.

EQK 5000 BTU електронен прозоречен климатик Ръководство на собственика

Това ръководство за потребителя предоставя важни инструкции за безопасност и насоки за изхвърляне на EQK 5000 BTU електронен прозоречен климатик. Спазвайте предпазни мерки, като например използване на заземен контакт и изваждане на щепсела преди сервизиране. Изхвърлете уреда правилно, за да избегнете увреждане на околната среда. Не е предназначен за употреба от деца или хора с намалени възможности. Предоставена е електрическа схема.