anko AD-HJ33 Electric Wok Ръководство за потребителя

anko AD-HJ33 Electric Wok ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Вашата безопасност е от първостепенно значение. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали тази брошура с инструкции, преди да опитате да използвате уреда. Този уред е предназначен само за домашна употреба, а не за търговска или промишлена употреба. Използвайте уреда само върху чиста, суха и равна повърхност. …