Simplex 2099-9767 Ръководство за експлоатация на искробезопасни пожароизвестителни станции

Научете как да използвате пожароизвестителните алармени станции Simplex 2099-9767 и 2099-9799 с нашите изчерпателни инструкции за използване на продукта. Тези противопожарни алармени станции са проектирани за опасни зони и имат тип с единично или двойно действие. Осигурете правилна инсталация и поставяне с нашата продуктова информация.

SIEMENS MS-151 Ръководство за експлоатация на пожароизвестителни станции

Научете как да инсталирате, свържете и нулирате ръчните пожароизвестителни станции SIEMENS MS-151, като използвате това ръководство за потребителя. Тези еднополюсни ръчни станции с едно действие са проектирани да бъдат безпрепятствени, лесно достъпни и разположени на нормалната изходна пътека. Осигурете съответствие с местните разпоредби, когато инсталирате.