anko сешоар Инструкция за употреба

Сешоар РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТРУКЦИЯ Модел №: RCY-69i Моля, прочетете това ръководство за употреба преди да използвате продукта си и го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки. Ако предадете уреда на някой друг, моля, включете това ръководство. ВЪВЕДЕНИЕ Използвайте този уред само за сушене на човешка коса. Не използвайте този уред върху изкуствени ...

anko Roaster Air Fryer Ръководство за потребителя

anko Roaster Въздушен фритюрник ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРИ Прочетете всички инструкции, преди да използвате този уред. Винаги изключвайте уреда и го изключвайте от електрическата мрежа, когато не го използвате, преди да опитате да преместите уреда, преди почистване или съхранение. Никога не потапяйте корпуса, който съдържа електрически компоненти и нагревателни елементи, захранващия кабел и щепсела във вода ...

anko Шоколадов фонтан Ръководство на потребителя

Шоколадов фонтан YHL-1722 Ръководство на потребителя МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате този продукт, и следвайте всички предупреждения и предпазни мерки в това ръководство. ВНИМАНИЕ ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Работете с шоколадовия фонтан само по предназначение и в рамките на параметрите, посочени в това...

ръководство на потребителя за бавна печка anko

Slow Cooker WJ-5500E-SAA Ръководство на потребителя МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ ЗА БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ ВАЖНИ ЗАЩИТИ Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното: ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или уреда в...

anko Микровълнова стерилизатор Ръководство за потребителя

anko Ръководство за потребителя на стерилизатора за микровълнова печка Части: Капак Бутилка/аксесоари Основна щипка за стойка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги добавяйте 200 mL вода преди всяка употреба. Използвайте само чиста вода Не използвайте белина или химически стерилизиращи разтвори в микровълновия стерилизатор. Не носете стерилизатора с дръжка на капака. Ако микровълновата фурна има скара или котлон. гарантира…

anko Акумулаторен личен ръководство на потребителя

Акумулаторен персонален вентилатор Ръководство за потребителя Модел №: HEG10C Rev 1 Забележка: Спецификациите и/или компонентите на този уред подлежат на промяна без предизвестие. Инструкции за безопасност Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното, включително следното: Внимателно прочетете това ръководство за употреба, преди да използвате вентилатора и/или ...

ръководство за употреба на анко Bluetooth портативен високоговорител

Ръководство за употреба Bluetooth портативен високоговорител Модел: KP398 42750475 ВАЖНО: Моля, прочетете преди употреба и запазете за бъдещи справки. Устройството трябва да бъде напълно заредено преди употреба. ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ВЪВЕДЕНИЕ Благодарим ви, че закупихте този продукт. Моля, прочетете тези инструкции за експлоатация, за да знаете как да работите правилно с вашето оборудване. След като приключите с четенето…

Ръководство за потребителя на anko Retro Radio

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ RETRO РАДИО 42646396 Уважаеми клиенти, Благодарим ви, че избрахте Retro Radio. За правилна работа и поддръжка на този уред, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Моля, обърнете специално внимание на раздела Безопасност. ФУНКЦИИ FM: 87.5 108 MHz / AM: 530 1600 KHz Радио жак за слушалки Линеен вход AC/DC работа ВАЖНО…

anko Еспресо кафеварка Инструкция за употреба

anko Espresso Coffee Maker ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Преди да използвате електрическия уред, винаги трябва да се спазват следните основни предпазни мерки, включително следното: Прочетете всички инструкции. Преди употреба проверете дали обtage на стенен контакт отговаря на номиналното обtage отбелязано на табелката с данни. Този уред е включен със заземен щепсел. Моля, уверете се, че…

anko масажор за врата и раменете с ръководство за употреба на топлина

Масажор за врата и рамене с топлина Ръководство за потребителя Модел №: CF-6808 Rev 1 Забележка: Спецификациите и/или компонентите на този уред подлежат на промяна без предварително известие. Предупреждения Преди да използвате този уред, прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции в това ръководство, дори ако сте запознати с този продукт. Този уред не е…