Behringer B115D 2-лентов активен PA високоговорител Ръководство за потребителя

Това ръководство за потребителя предоставя важни инструкции за безопасност и инсталиране на 115-лентов активен PA високоговорител Behringer B2D. Той включва предупреждения за токов удар, пожар и излагане на влага, както и съвети за квалифициран сервизен персонал. Запазете тези инструкции под ръка за справка.