mi BHR4802GL Инструкции за преносим високоговорител

mi BHR4802GL Инструкции за преносим високоговорител Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки. Как да използвате зареждане Зареждане на високоговорителя, когато е изключен, индикаторът е оранжев и изгасва след пълно зареждане. Зареждане на колонката, когато е включена, няма зареждане 1nd1cat1on. Включване на високоговорителя, когато...

Mi Portable Speaker BHR4802GL Инструкции

Mi Portable Speaker BHR4802GL Инструкции Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки. Продуктът приключиview Как да използвате Зареждане Зареждане на високоговорителя, когато е изключен,. индикаторът е оранжев и изгасва след пълно зареждане. Зареждане на високоговорителя, когато е включен, няма зареждане 1nd1cat1on. Включване на…