Ръководство за потребителя на монитор за кръвно налягане на viatom BP2A

Това ръководство за потребителя на апарата за кръвно налягане Viatom BP2A предоставя важна информация за безопасност и инструкции за правилна употреба. Не е заместител на медицински съвет или диагноза. Потребителите трябва да се консултират с лекар, ако забележат промени в здравето си. Ръководството включва предупреждения и предупредителни съвети, като например да не използвате продукта с дефибрилатор и да не правите опити за самодиагностика или лечение въз основа на резултатите. Не е предназначено за използване от хора с ограничени физически, сетивни или умствени умения, освен ако не е наблюдавано от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Ръководство за потребителя за автоматичен монитор за кръвно налягане на горната част на ръката Wellue BP2A

Научете как да използвате автоматичния апарат за кръвно налягане Wellue BP2 и BP2A за горната част на ръката с включеното ръководство за потребителя. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка за зареждане, поставяне на маншета и извършване на точно измерване на кръвното налягане. Функциите включват измерване на ЕКГ и наблюдение на сърдечната честота в реално време.

Монитор за кръвно налягане Viatom BP2 и BP2A Ръководство на потребителя

Това ръководство за потребителя на апарата за кръвно налягане Viatom (BP2, BP2A) предоставя основни инструкции за безопасна и правилна употреба. Той подчертава ограниченията на продукта и предлага предупредителни съвети за гарантиране на безопасността на пациента и оператора. Прочетете внимателно преди употреба.